Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Service Pack 4 των Windows 2000

Περίληψη
Σε αυτό το άρθρο αναφέρονται τα σφάλματα που διορθώνονται με το Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Τα Service Pack είναι αθροιστικά. Αυτό σημαίνει ότι τα σφάλματα που επιδιορθώνονται σε ένα Service Pack είναι διορθωμένα και σε επόμενα Service Pack. Για παράδειγμα, το Windows 2000 SP4 περιέχει όλες τις ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στο Windows 2000 Service Pack 1 (SP1), το Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) και το Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε προηγούμενο Service Pack πριν να εγκαταστήσετε το SP4 των Windows 2000.
Περισσότερες πληροφορίες
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base) τα οποία περιγράφουν τα σφάλματα που έχουν διορθωθεί στο Windows 2000 SP4.
Αριθμός άρθρουΤίτλος άρθρουΚατηγορία:
282010Τρόπος εύρεσης πληροφοριών σχετικά με το Microsoft Jet 4.0 Service Pack 7Συμβατότητα προγράμματος
307030Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "Διακοπή 0x00000050" (Stop 0x00000050) στο αρχείο Wdmaud.sys των Windows 2000Συμβατότητα προγράμματος
320742ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Το STRFTIME επιστρέφει λάθος συμβολοσειρέςΣυμβατότητα προγράμματος
323130Κατά την εκκίνηση, διακόπτεται η λειτουργία ενός υπολογιστή με πολλούς επεξεργαστές και προσαρμογέα οθόνης AGPΣυμβατότητα προγράμματος
324490ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Κατεστραμμένες εικόνες GIF ενδέχεται να προκαλέσουν σφάλμα παραβίασης πρόσβασης στο OLEΣυμβατότητα προγράμματος
328509Δεν είναι δυνατή η προβολή υλικού παρουσίασης κατά τη συμμετοχή σε διάσκεψη δεδομένωνΣυμβατότητα προγράμματος
330716Κατεστραμμένο εισερχόμενο μήνυμα προκαλεί διακοπή ή μη αναμενόμενο τερματισμό λειτουργίας της υπηρεσίας SMTPΣυμβατότητα προγράμματος
331509Δεν συνεχίζεται η λειτουργία των υπηρεσιών διαχείρισης IIS και η υπηρεσία Exchange SMTP διακόπτεται επανειλημμέναΣυμβατότητα προγράμματος
810014Παρουσιάζεται σφάλμα παραβίασης πρόσβασης στο Fcachdll.dllΣυμβατότητα προγράμματος
811012Σφάλμα υπολογισμού απαρίθμησης μήκους ουράς σε απομακρυσμένη προσπάθεια επανάληψηςΣυμβατότητα προγράμματος
813648ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Τυχαία σφάλματα παραβίασης πρόσβασης κατά την κλήση της συνάρτησης setlocale από εφαρμογές πολλαπλών νημάτωνΣυμβατότητα προγράμματος
815026Λίστα σφαλμάτων συμβατότητας προγράμματος που επιδιορθώνονται στο Service Pack 4 των Windows 2000Συμβατότητα προγράμματος
815315ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Απώλεια μνήμης κατά τη χρήση κλήσης GETENV στο DllMainΣυμβατότητα προγράμματος
816941Οι συναρτήσεις αυτόματου διακομιστή μεσολάβησης: isResolvable, dnsResolve και myIpAddress δεν λειτουργούν όπως αναμενότανΣυμβατότητα προγράμματος
263939Οι επιδόσεις του δίσκου μπορεί να υποβαθμιστούν με την πάροδο του χρόνουΒασικό λειτουργικό σύστημα
278710Δεν διατίθενται καθολικές ομάδες για τη δημιουργία δικαιωμάτων πόρων κοινόχρηστων αρχείων στη διαχείριση συμπλεγμάτωνΒασικό λειτουργικό σύστημα
289261Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας διαρκεί πολύ περισσότερο όταν είναι ενεργοποιημένο το PAEΒασικό λειτουργικό σύστημα
291594Δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση προστατευμένων αρχείων λειτουργικού συστήματος από το βοηθητικό πρόγραμμα "Ελεγκτής αρχείων" των WindowsΒασικό λειτουργικό σύστημα
307331Για τη συνάρτηση EnableTrace() απαιτείται η δήλωση των υπηρεσιών ανίχνευσης πριν από την ενεργοποίησή τουςΒασικό λειτουργικό σύστημα
308483Η GetNtmsObjectAttribute() δεν επιστρέφει ERROR_INSUFFICIENT_BUFFERΒασικό λειτουργικό σύστημα
309344Το αρχείο φαίνεται να έχει διαγραφεί, αν και δεν έχετε δικαιώματα στο διακομιστή που βασίζεται σε OS/2 Warp4Βασικό λειτουργικό σύστημα
313600Παρουσιάζεται σφάλμα στο Usbhub.sys όταν χρησιμοποιείται ως σύνθετο πρόγραμμα οδήγησηςΒασικό λειτουργικό σύστημα
315829Το URB που ακυρώθηκε ίσως να μην περιέχει τον πραγματικό αριθμό των byte που μεταφέρθηκανΒασικό λειτουργικό σύστημα
318107Δεν υπάρχει ήχος σε μια φωτογραφική μηχανή Web μετά την επαναφορά από αδρανοποίησηΒασικό λειτουργικό σύστημα
318533Συλλογή επειγουσών επιδιορθώσεων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που κυκλοφόρησε μετά το Service Pack 3 των Windows 2000Βασικό λειτουργικό σύστημα
318789Η ανακατεύθυνση δεν αποθηκεύει προσωρινά τα αρχεία όταν έχει οριστεί το χαρακτηριστικό SPARSEΒασικό λειτουργικό σύστημα
318871Δυσκολίες κατά τη μεταφορά ιδιαίτερα κατακερματισμένων πακέτων στο NDISΒασικό λειτουργικό σύστημα
319313Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους "Η μονάδα μαγνητοταινίας απαιτεί καθάρισμα" (Tape Drive Requires Cleaning), όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείαςΒασικό λειτουργικό σύστημα
319326Ορισμένες κάρτες PC R2 απαριθμούνται εσφαλμένα ως κάρτες μνήμηςΒασικό λειτουργικό σύστημα
319473Το FRS δεν αναπαράγει αρχεία ή φακέλους, όταν ο λογαριασμός συστήματος δεν έχει πλήρη έλεγχο του δέντρου καταλόγωνΒασικό λειτουργικό σύστημα
319588Το περιφερειακό υλικό ίσως να μην προετοιμάζεται κατά τη διαδικασία εκκίνησηςΒασικό λειτουργικό σύστημα
319913Η εντολή NET TIME ίσως να αναφέρει εσφαλμένα το GMT BiasΒασικό λειτουργικό σύστημα
319931Η καταχώρηση αναγνωριστικού συμβάντος 49 προστίθεται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος όταν χρησιμοποιείτε το διακόπτη 3GB στα Windows 2000Βασικό λειτουργικό σύστημα
319967Δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο που μετακινήσατε σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο DFSΒασικό λειτουργικό σύστημα
320333Οι καταχωρήσεις αναπαραγωγής καταγραφής συμβάντων γεμίζουν το αρχείο καταγραφής συμπλέγματος των Windows 2000Βασικό λειτουργικό σύστημα
320345Η χρήση της CPU αυξάνεται κατά 100 τοις εκατό αν φορτίσετε την μπαταρία αργά, ενώ είναι αναμμένος ο υπολογιστήςΒασικό λειτουργικό σύστημα
320397Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους "Λείπει το NTLDR" (NTLDR Is Missing) κατά την εκκίνηση του υπολογιστήΒασικό λειτουργικό σύστημα
320661Δεν είναι δυνατή η αποσύνδεση μελών ρεπλίκων DFSΒασικό λειτουργικό σύστημα
320865Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) RIS σταματά να ανταποκρίνεται στην οθόνη "Το πρόγραμμα Εγκατάστασης ξεκινά τα Windows" (Setup is Starting Windows)Βασικό λειτουργικό σύστημα
320877Παρουσιάζεται καθυστέρηση μίας ώρας κατά την εκκίνηση με πληκτρολόγιο USB και ποντίκι PS/2Βασικό λειτουργικό σύστημα
321036Οι ρυθμίσεις του μόντεμ λείπουν όταν αφαιρείτε και τοποθετείτε ξανά το μόντεμ σαςΒασικό λειτουργικό σύστημα
321060Ο προσαρμογέας Raytheon RayLink Wireless PCMCIA LAN δεν ξεκινά με κώδικα 12Βασικό λειτουργικό σύστημα
321248Η διασύνδεση κλήσης κατ' απαίτηση RRAS δεν δημιουργεί σύνδεσηΒασικό λειτουργικό σύστημα
321522Η πληροφοριακή σελίδα εκτυπώνεται πάντα όταν γίνεται εκτύπωση από μια υπηρεσία που πρέπει να εκτυπώσει σε ουρά εκτύπωσης Novell NetWareΒασικό λειτουργικό σύστημα
321610Οι εγγραφές DNS που δημιουργούνται με διαχειριστικό τρόπο ενδέχεται να μην έχουν ενισχυμένη ασφάλειαΒασικό λειτουργικό σύστημα
321623Παρουσιάζεται σφάλμα παραβίασης πρόσβασης στο Spoolsv.exeΒασικό λειτουργικό σύστημα
321685Το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Διαχείριση Δίσκων" (Disk Management) δεν εμφανίζει δίσκους με μεγάλο αριθμό διαμερισμάτωνΒασικό λειτουργικό σύστημα
321697Δεν μπορείτε να επιβάλετε στον ελεγκτή δισκέτας να κάνει διερεύνηση για φυσικές μονάδες δισκέταςΒασικό λειτουργικό σύστημα
321733Καθυστερημένο μήνυμα λάθους για αποτυχία εγγραφής κατά την εγγραφή ενός αρχείου σε διακομιστήΒασικό λειτουργικό σύστημα
322018Το πρωτόκολλο L2TP μπορεί να μην χρησιμοποιήσει την προεπιλεγμένη διεύθυνση IPΒασικό λειτουργικό σύστημα
322042Η γλώσσα εισαγωγής του προγράμματος-πελάτη του Terminal Server δεν συμφωνεί με αυτήν της περιόδου λειτουργίας του Terminal ServerΒασικό λειτουργικό σύστημα
322271Το Service Pack 3 προσθέτει ενημερωμένες εκδόσεις για πολλά εργαλεία υποστήριξης των Windows 2000Βασικό λειτουργικό σύστημα
322346Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε προστατευμένα δεδομένα μετά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασηςΒασικό λειτουργικό σύστημα
322377Ο υπολογιστής δεν ανταποκρίνεται όταν βρίσκεται σε κατάσταση αδρανοποίησηςΒασικό λειτουργικό σύστημα
322670Οι πιστοποιήσεις UPN προκαλούν την παράλειψη του δέντρου NDS από το CSNW για την αλλαγή του κωδικού σας πρόσβασηςΒασικό λειτουργικό σύστημα
322811Η έκδοση ανάπτυξης δικαιωμάτων χρήστη του IEAK δεν εγκαθίσταται όταν είναι εγκατεστημένος ο Windows Installer 2.0Βασικό λειτουργικό σύστημα
322913Μπορεί να διακοπεί η παράδοση των μηνυμάτων WM_TIMER σε προγράμματα στα Windows 2000Βασικό λειτουργικό σύστημα
322945Οι δίσκοι δεν εντοπίζονται σωστά όταν προσθέτετε ένα δίσκο ως πόρο συμπλέγματος σε κόμβο συμπλέγματοςΒασικό λειτουργικό σύστημα
323045Μήνυμα λάθους παραβίασης πρόσβασης στο Explorer.exeΒασικό λειτουργικό σύστημα
323145Η GlobalAlloc() στο Ntvdm.exe μπορεί να επιστρέψει δείκτη χειρισμού μνήμης που δεν είναι έγκυροςΒασικό λειτουργικό σύστημα
323231Τα διαμερίσματα λογικών δίσκων χάνονται ή καταστρέφονται μετά την αναβάθμιση από Windows NT 4.0 σε Windows 2000Βασικό λειτουργικό σύστημα
323255MS02-055: Ένα μη ελεγμένο Buffer στην υπηρεσία "Βοήθεια" (Help) των Windows ενδέχεται να επιτρέψει σε έναν εισβολέα να εκτελέσει κώδικαΒασικό λειτουργικό σύστημα
323270Ο "Οδηγός αντιπροσώπευσης" (Delegation Wizard) κάνει ανάγνωση μόνο ενός CONTROLRIGHT στα Windows 2000Βασικό λειτουργικό σύστημα
323332Οι ενεργές σελίδες διακομιστή (Active Server Pages - ASP) δημιουργούν ένα νέο cookie αναγνωριστικού περιόδου λειτουργίας ASP σε κάθε πρόσβαση χρήστηΒασικό λειτουργικό σύστημα
323403Δεν είναι δυνατή η κατάργηση ενός υπολογιστή από έναν τομέα, επειδή το όνομα του υπολογιστή δεν βρέθηκεΒασικό λειτουργικό σύστημα
323456Εμφανίζεται μήνυμα λάθος όταν ο Windows 2000 Server εκτελεί Citrix Metaframe που είναι ρυθμισμένο σε σύμπλεγμα διακομιστών εξισορρόπησης φόρτουΒασικό λειτουργικό σύστημα
323552Η κεφαλίδα και οι πληροφορίες μεγέθους κεφαλίδας του dumpfile είναι εσφαλμένεςΒασικό λειτουργικό σύστημα
323592Δεν χρησιμοποιείται το καθορισμένο χρονικό διάστημα επανάληψης του DNSΒασικό λειτουργικό σύστημα
323608Τα Windows 2000 μπορεί να σταματήσουν να ανταποκρίνονται όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση DisablePagingExecutiveΒασικό λειτουργικό σύστημα
324184Σφάλμα παραβίασης πρόσβασης στο Lsass.exe λόγω της αναζήτησης με αναφορές του LDAP έκδοσης 2Βασικό λειτουργικό σύστημα
324406Η εκτύπωση σε μια ανακατευθυνόμενη θύρα LPT1 από Windows XP σε Windows 2000 εκτυπώνει πολλές διαχωριστικές σελίδεςΒασικό λειτουργικό σύστημα
324439ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Η σημαία DM_USER_DEFAULT δεν έχει οριστεί στη δομή DOCUMENTPROPERTYHEADERΒασικό λειτουργικό σύστημα
324574Το πιστοποιητικό δεν εμφανίζει το εμπορικό "και" (&) στο όνομα εταιρείαςΒασικό λειτουργικό σύστημα
324612Οι συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) δεν εντοπίζονται μετά την επανεκκίνηση ενός υπολογιστή με Windows 2000Βασικό λειτουργικό σύστημα
324627Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα ενός αρχείου δικτύου, εάν το αρχείο είναι κλειδωμένοΒασικό λειτουργικό σύστημα
325031Ο υπολογιστής τίθεται σε κατάσταση αναμονής κατά τη μεταφορά αρχείων μέσω υπερύθρων στα Windows 2000Βασικό λειτουργικό σύστημα
325040Windows 2000: Το γράμμα της μονάδας δίσκου αλλάζει μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστήΒασικό λειτουργικό σύστημα
325266Δεν εμφανίζονται αρχεία στη μαγνητοταινία αντιγράφου ασφαλείας ή σας ζητείται επανειλημμένα να τοποθετήσετε μια μαγνητοταινίαΒασικό λειτουργικό σύστημα
325748ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Απώλεια μνήμης στην υπηρεσία Remote Procedure Call Server Service (RPCSS)Βασικό λειτουργικό σύστημα
325945Ο προμηθευτής WinNT επιστρέφει εσφαλμένο αριθμό τομέων σε ένα δίκτυοΒασικό λειτουργικό σύστημα
325955Ενδέχεται να παρουσιαστούν ζητήματα από την εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας για μια συσκευή PCIΒασικό λειτουργικό σύστημα
326330Η υπηρεσία συμπλέγματος εντοπίζει τα σφάλματα RPC 1726 και 1722Βασικό λειτουργικό σύστημα
326591Ο μέγιστος αριθμός δεικτών χειρισμού χρηστών NT ανά διεργασία είναι 10.000 στα Windows 2000Βασικό λειτουργικό σύστημα
326647Το NAT των Windows 2000 μπορεί να χρησιμοποιήσει ξανά τις συνδέσεις TIME-WAIT πριν από την περίοδο 2MSLΒασικό λειτουργικό σύστημα
326662Ζήτημα αδρανοποίησης σε υπολογιστές με μνήμη RAM 1 GB υπό συνθήκες υψηλής πίεσηςΒασικό λειτουργικό σύστημα
326830MS02-045: Μη ελεγμένο buffer σε υπηρεσία παροχής κοινόχρηστου στοιχείου δικτύου μπορεί να προκαλέσει άρνηση εξυπηρέτησηςΒασικό λειτουργικό σύστημα
326891Το πρόγραμμα οδήγησης Clusdisk.sys δεν επιτρέπει την αφαίρεση δίσκων από τη δυνατότητα Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play)Βασικό λειτουργικό σύστημα
326967Τα αρχεία καταγραφής IAS παραθέτουν εσφαλμένη διεύθυνση IP για τη συσκευή διακομιστή πρόσβασης δικτύουΒασικό λειτουργικό σύστημα
327012Ο Index Server 3.0 δεν καταχωρεί σωστά σε ευρετήριο ορισμένα αρχεία του ExcelΒασικό λειτουργικό σύστημα
327020Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν ξεκινάτε τη Διαχείριση δίσκων (Disk Management) μετά την επέκταση ενός πίνακα υλικούΒασικό λειτουργικό σύστημα
327163Η εναλλακτική επιλογή DFS τροποποιήθηκε απροσδόκηταΒασικό λειτουργικό σύστημα
327392MSMQ: Μια ασυμφωνία εκδόσεων μεταξύ του Mqmig.exe και του Mqmigrat.dll προκαλεί αποτυχία της μετεγκατάστασης του Βασικού ελεγκτή εταιρείας (Primary Enterprise Controller)Βασικό λειτουργικό σύστημα
327498Τα αρχεία μπορεί να φαίνονται κενά με ένα πρόγραμμα ανακατεύθυνσης παλαιότερης έκδοσηςΒασικό λειτουργικό σύστημα
327559Ο αφαιρούμενος χώρος αποθήκευσης αναγνωρίζει τη μονάδα μαγνητοταινίας, αλλά δεν αναγνωρίζει κανένα αποθηκευτικό μέσο στη μονάδα.Βασικό λειτουργικό σύστημα
328020Η ανακατευθυνόμενη εκτύπωση μέσω μιας περιόδου λειτουργίας των υπηρεσιών Terminal Services μπορεί να μην λειτουργεί στο Windows 2000 SP3Βασικό λειτουργικό σύστημα
328036Η κατάργηση του διανομέα (hub) USB προκαλεί σφάλμα "Διακοπή 0x0000001E" (STOP 0x0000001E)Βασικό λειτουργικό σύστημα
328097Η προσθήκη διαχωριστικής σελίδας στην εκτύπωση μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση μηνύματος λάθουςΒασικό λειτουργικό σύστημα
328141Το εργαλείο μετεγκατάστασης του Microsoft Message Queue Server διαγράφει το αντικείμενο MsmqServicesΒασικό λειτουργικό σύστημα
328165Παρουσιάζεται σφάλμα παραβίασης πρόσβασης όταν ο BizTalk Server βρίσκεται υπό μεγάλο φόρτοΒασικό λειτουργικό σύστημα
328773Οι εργασίες του Χρονοδιαγράμματος εργασιών (Task Scheduler) δεν λειτουργούν και δημιουργούν κωδικό σφάλματος 0x8004130f κατά διαστήματαΒασικό λειτουργικό σύστημα
328786Η λίστα απαλείφεται, εάν εισαγάγετε κατά λάθος μια κενή γραμμή στην πολιτική "Εκτέλεση μόνο εφαρμογών που επιτρέπονται από τα Windows" (Run Only Allowed Windows Applications)Βασικό λειτουργικό σύστημα
329068Η CreateMultiProfileTransform() σταματά να λειτουργεί έπειτα από 1.000 κλήσεις και στη συνέχεια προκαλεί απώλεια μνήμηςΒασικό λειτουργικό σύστημα
329170MS02-070: Ελάττωμα στην υπογραφή SMB ενδέχεται να επιτρέψει την τροποποίηση της Πολιτικής ομάδαςΒασικό λειτουργικό σύστημα
329178Εφαρμόζεται Πολιτική ομάδας ασφαλείας στη διάρκεια κάθε διεργασίας εκκίνησηςΒασικό λειτουργικό σύστημα
329179Οι συσκευές της Integrated Technology Express μπορεί να μην λειτουργούν με τα Windows 2000Βασικό λειτουργικό σύστημα
329259Παρουσιάζεται σφάλμα παραβίασης πρόσβασης στο Rsvpsp.dllΒασικό λειτουργικό σύστημα
329346Παρουσιάζεται απώλεια δείκτη χειρισμού στο Mstask.exeΒασικό λειτουργικό σύστημα
329546MSMQ: Η σύνταξη σύνδεσης δεν ερμηνεύεται σωστάΒασικό λειτουργικό σύστημα
329688ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Μήνυμα λάθους RPC_S_CALL_FAILED κατά τη χρήση του διακομιστή COM για κλήση μιας εφαρμογής-πελάτη πολλαπλών νημάτωνΒασικό λειτουργικό σύστημα
329771Παρουσιάζεται σφάλμα παραβίασης πρόσβασης στο Unregmp2.exe κατά την πρώτη σύνδεσή σας στα Windows 2000Βασικό λειτουργικό σύστημα
329801Μπορεί να εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους "Διακοπή 0x1E" (Stop 0x1E) κατά διαστήματα στα Windows 2000Βασικό λειτουργικό σύστημα
329806Αναφέρεται σφάλμα όταν η συνάρτηση MoveHere του ADSI εκτελείται σε διακομιστή LDAP άλλου κατασκευαστήΒασικό λειτουργικό σύστημα
329834MS02-063: Μη ελεγμένο Buffer στην υλοποίηση PPTP ενδέχεται να προκαλέσει επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησηςΒασικό λειτουργικό σύστημα
329895Οι μεταφορές μέσω FTP με χρήση της μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου μπορεί να μην λειτουργούνΒασικό λειτουργικό σύστημα
330259Το πρόγραμμα σταματά να ανταποκρίνεται κατά διαστήματα, όταν χρησιμοποιείτε την εποπτεία επιδόσεωνΒασικό λειτουργικό σύστημα
330363Παρουσιάζεται σφάλμα "Διακοπή 0x0000001E" (Stop 0x0000001E) στο πρόγραμμα ανακατεύθυνσης NetWareΒασικό λειτουργικό σύστημα
330574Κατά διαστήματα καταγράφονται θέματα ανάλυσης ονομάτων και αναγνωριστικά συμβάντων 5501 και 6524 στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του διακομιστή DNSΒασικό λειτουργικό σύστημα
331009Το COM+ παρουσιάζει απώλεια μη ριζικών αντικειμένων συναλλαγώνΒασικό λειτουργικό σύστημα
331018Τα αρχεία που είναι μεγαλύτερα από 4 GB περικόπτονται κατά την επαναφορά, εάν χρησιμοποιηθεί μια συσκευή EMCΒασικό λειτουργικό σύστημα
331053Μήνυμα λάθους DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL κατά την αποσύνδεση ενός τόμουΒασικό λειτουργικό σύστημα
331330Η υπηρεσία καταλόγου Active Directory μεταβιβάζει εσφαλμένες περιγραφές ασφαλείας σε προγράμματαΒασικό λειτουργικό σύστημα
331371Το αρχείο Mqbkup.exe δεν υποστηρίζει εικονική υπηρεσία συμπλέγματοςΒασικό λειτουργικό σύστημα
331910Οι επιλογές προμηθευτή του πρωτοκόλλου DHCP που είναι μεγαλύτερες από 124 byte δεν αποστέλλονταιΒασικό λειτουργικό σύστημα
332001To bit DF είναι εσφαλμένα ορισμένο σε μηδέν σε όλα τα πακέτα που αποστέλλονται από έναν υπολογιστή με Windows 2000Βασικό λειτουργικό σύστημα
332023Αργές επιδόσεις δίσκου όταν είναι ενεργοποιημένη η εγγραφή στη μνήμη cacheΒασικό λειτουργικό σύστημα
810008Οι ενεργές συνδέσεις RPC κλείνουνΒασικό λειτουργικό σύστημα
810038Παρουσιάζεται σφάλμα "Διακοπή 0x0E3" (Stop 0x0E3) όταν το νήμα του προγράμματος ανακατεύθυνσης προσπαθεί να αποδεσμεύσει ένα κλείδωμαΒασικό λειτουργικό σύστημα
810058Ο υπολογιστής φαίνεται να σταματά να ανταποκρίνεται ότι ένα πρόγραμμα αποστέλλει μεγάλα μπλοκ δεδομένων μέσω υποδοχών TCP/IP στα 2000Βασικό λειτουργικό σύστημα
810090Οι συσκευές Universal Serial Bus δεν εντοπίζονται μερικές φορές όταν ξεκινά ή συνεχίζεται η λειτουργία του υπολογιστήΒασικό λειτουργικό σύστημα
810161Οι προσαρμογείς δικτύου λείπουν ή είναι εσφαλμένοι στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) αφού εκτελέσετε το πρόγραμμα NTBackup για να επαναφέρετε τα δεδομένα κατάστασης συστήματοςΒασικό λειτουργικό σύστημα
810340Ο διακομιστής αρχείων σταματά να ανταποκρίνεται ("κολλάει") όταν μετονομάζετε ένα αρχείοΒασικό λειτουργικό σύστημα
810418Απενεργοποίηση του εντοπισμού τοποθεσιών για το DFS των Windows 2000 σε τομέα των Windows NT 4.0Βασικό λειτουργικό σύστημα
810425Ο διακομιστής σταματά να ανταποκρίνεται κατά διαστήματα στη διάρκεια μεγάλης δραστηριότητας δίσκουΒασικό λειτουργικό σύστημα
810558Μήνυμα λάθους "Διακοπή 0x00000051 REGISTRY_ERROR" (Stop 0x00000051 REGISTRY_ERROR) κατά τη σύνδεσηΒασικό λειτουργικό σύστημα
811005Το χρονικό όριο για τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη σε υπηρεσίες όπως ο Microsoft Exchange Server μπορεί να λήξει σε ένα διακομιστή μέλουςΒασικό λειτουργικό σύστημα
811146Εμφανίζονται σύμβολα ποσοστού (%) στα μενού για τα κλιπ πολυμέσωνΒασικό λειτουργικό σύστημα
811011Η συσκευή αποθήκευσης USB δεν αναγνωρίζεται όταν συνεχίζεται η λειτουργία του υπολογιστή έπειτα από αδρανοποίησηΒασικό λειτουργικό σύστημα
811217Βελτιώσεις στην έκδοση του Ntfrs.exe που κυκλοφόρησε μετά το Service Pack 3Βασικό λειτουργικό σύστημα
811281Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή CD με βίντεο στα Windows 2000Βασικό λειτουργικό σύστημα
811363Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "Διακοπή 0x0000001E" (Stop 0x0000007B) στο Win32k.sys στα Windows 2000Βασικό λειτουργικό σύστημα
811370Θέματα που διορθώνονται στην έκδοση του Ntfrs.exe που κυκλοφόρησε μετά το Service Pack 3Βασικό λειτουργικό σύστημα
811421Ένας υπολογιστής που βασίζεται σε Stratus ftServer σταματά να ανταποκρίνεται ("κολλάει") μετά την απροσδόκητη κατάργηση του κεντρικού ελεγκτή USB OpenHCIΒασικό λειτουργικό σύστημα
811475Ο εντοπισμός σφαλμάτων σε μια διεργασία μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεικτών χειρισμούΒασικό λειτουργικό σύστημα
811621Δεν είναι δυνατή η επαναφορά αποθηκευτικού μέσου αντιγράφου ασφαλείας που δημιουργήθηκε από λογαριασμό της ομάδας Backup OperatorsΒασικό λειτουργικό σύστημα
811732Η μνήμη σελιδοποιημένης περιοχής μειώνεται καθώς προσθέτετε μνήμη RAMΒασικό λειτουργικό σύστημα
811772Απώλεια μνήμης στο Winmgmt.exe όταν εκτελείτε εργαλεία εποπτείαςΒασικό λειτουργικό σύστημα
811777Η συσκευή πολυμέσων δεν λειτουργεί με την ενημέρωση του προγράμματος οδήγησής τηςΒασικό λειτουργικό σύστημα
811964Το πρόγραμμα Terminal Services μπορεί να λειτουργεί πιο αργά στα Windows 2000 από ό,τι στα Windows NT 4.0Βασικό λειτουργικό σύστημα
812415Ζητήματα όταν ο υπολογιστής σας με πολλαπλές μονάδες δίσκων ATA τίθεται σε κατάσταση ενέργειας S1Βασικό λειτουργικό σύστημα
812599Η δυνατότητα Opportunistic Locking μπορεί να μην παραχωρηθεί, εάν τα Windows εγκατασταθούν με τη χρήση του εργαλείου SysprepΒασικό λειτουργικό σύστημα
812680Η διαχείριση DFS δεν εμφανίζει ρίζες DFSΒασικό λειτουργικό σύστημα
812802Η BackupRead() δεν είναι δυνατό να κάνει ανάγνωση ενός αρχείου με εναλλακτική ροή δεδομένων των 0 byteΒασικό λειτουργικό σύστημα
813707Γίνεται απαρίθμηση μόνο μίας συνάρτηση και παρουσιάζεται ένα σφάλμα με κωδικό 10 στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) όταν τοποθετείτε μια κάρτα PC πολλαπλών λειτουργιών σε μια υποδοχή PCMCIAΒασικό λειτουργικό σύστημα
813908Η εντολή Mode Sense του SCSI Pass-Through μπορεί να προκαλέσει αιφνίδια διακοπή της λειτουργίας του υπολογιστήΒασικό λειτουργικό σύστημα
814017Τα Windows δεν εντοπίζουν μια συσκευή SCSI έπειτα από μια απροσδόκητη κατάργησηΒασικό λειτουργικό σύστημα
814033Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων προγραμμάτων οδήγησης από την τοποθεσία Windows Update στο WebΒασικό λειτουργικό σύστημα
814266Ο υπολογιστής-πελάτης του Windows Terminal Server δεν μπορείτε να συνδεθεί στον Terminal ServerΒασικό λειτουργικό σύστημα
814484ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Δεν είναι δυνατή η επαναφορά από την αδρανοποίηση όταν καταργούνται συσκευές που βρίσκονται πίσω από διανομέα (hub) USB 2.0Βασικό λειτουργικό σύστημα
815028Λίστα σφαλμάτων βασικού λειτουργικού συστήματος που επιδιορθώνονται στο Service Pack 4 των Windows 2000Βασικό λειτουργικό σύστημα
815140Μήνυμα λάθους "Άγνωστο σφάλμα" (Unknown Error) όταν δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας μέσω του δικτύου σαςΒασικό λειτουργικό σύστημα
815324Οι πολιτικές ομάδας δεν εφαρμόζονται σε αντικείμενα μιας οργανικής μονάδας που το όνομά της περιέχει αστερίσκοΒασικό λειτουργικό σύστημα
815470Οι υπολογιστές σας με Windows 2000 σταματούν να ανταποκρίνονται όταν εργάζεστε με πολλά προγράμματαΒασικό λειτουργικό σύστημα
815484Τα Windows 2000 σταματούν να ανταποκρίνονται όταν πιέζετε ένα πλήκτρο για να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας από την κατάσταση αδρανοποίησηςΒασικό λειτουργικό σύστημα
815616Το γράμμα μονάδας δίσκου συμπλέγματος αλλάζει απροσδόκηταΒασικό λειτουργικό σύστημα
815834Εμφανίζεται μήνυμα λάθους κωδικού 28 και κίτρινο θαυμαστικό δίπλα σε μια συσκευή USB στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) μετά την επαναφορά του υπολογιστή σας από την αδρανοποίησηΒασικό λειτουργικό σύστημα
815837Ο υπολογιστής σας μπορεί να αντιμετωπίσει ένα σφάλμα "Διακοπή 0x50" (Stop 0x50 ) (καταστροφή περιοχής μνήμης) στο NT!ObGetObjectSecurityΒασικό λειτουργικό σύστημα
816036Παρουσιάζεται αιφνίδια διακοπή της λειτουργίας των Windows 2000 με ένα μήνυμα λάθους "Διακοπή 0x000000d1" (Stop 0x000000d1)Βασικό λειτουργικό σύστημα
816488Η ταχύτητα της διεργασίας μηδενισμού σελίδων είναι απροσδόκητα αργήΒασικό λειτουργικό σύστημα
816765Το πρόγραμμα οδήγησης του Scsiport ίσως να μην κάνει ανάγνωση των παραμέτρων μητρώου που καθορίζονται για τα προγράμματα οδήγησης MiniportΒασικό λειτουργικό σύστημα
816990Το FTDisk ενδέχεται να προκαλέσει την εμφάνιση μηνύματος λάθους "STOP Error 0x000000D1" κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστήΒασικό λειτουργικό σύστημα
817006Ένας υπολογιστής που βασίζεται σε Windows 2000 και έχει δισκέτα εκκίνησης NTFS δεν ξεκινά και φαίνεται να έχει μπλοκάρει σε βρόχοΒασικό λειτουργικό σύστημα
817566Όταν γίνεται εκκίνηση με τους διακόπτες /PAE και /3GB, το σύστημα μπορεί να μην ξεκινήσειΒασικό λειτουργικό σύστημα
818194Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους "KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED"Βασικό λειτουργικό σύστημα
281485Διένεξη ονομάτων στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory προκαλεί σφάλματα αναπαραγωγήςΥπηρεσίες καταλόγου
300930Η Υπηρεσία καταχώρησης Αδειών Χρήσης (License Logging Service) αφαιρεί άδειες χρήσης για λογαριασμούς υπολογιστώνΥπηρεσίες καταλόγου
304653Ο αριθμός σειράς μειώνεται στο DNS κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστήΥπηρεσίες καταλόγου
312571Το αρχείο καταγραφής συμβάντων διακόπτει την καταγραφή συμβάντων πριν να συμπληρωθεί το μέγιστο μέγεθος του αρχείου καταγραφήςΥπηρεσίες καταλόγου
314446Τα χαρακτηριστικά HasMasterNCs για αντικείμενα διακομιστή στο κοντέινερ ρύθμισης παραμέτρων μπορεί να καταστραφούνΥπηρεσίες καταλόγου
316042Αργή ταχύτητα σύνδεσης σε πόρους NetWareΥπηρεσίες καταλόγου
316430Οι επιδόσεις προγραμμάτων που βασίζονται στον Microsoft Commerce Server μπορεί να μειωθούν με τον καιρόΥπηρεσίες καταλόγου
318332Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους "Σφάλμα συστήματος 1230" (System Error 1230) όταν κάνετε αναζήτηση στο δίκτυοΥπηρεσίες καταλόγου
318443Η αύξηση των αριθμών σειρά στη ζώνη DNS προκαλεί περιττές μεταφορές ζωνών στα Windows 2000Υπηρεσίες καταλόγου
319325Η εντολή IPCONFIG /SETCLASSID δεν αποστέλλει το αναγνωριστικό κλάσης από το πεδίο επιλογών του πακέτου πληροφοριών DHCPΥπηρεσίες καταλόγου
319460Μια εντολή εισαγωγής Netsh DHCP δεν εισάγει πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρωνΥπηρεσίες καταλόγου
319672Οι έλεγχοι πρόσβασης υπηρεσίας καταλόγου για ένα διακομιστή αντικειμένων SAM δεν έχουν ολοκληρωμένα ονόματα αντικειμένωνΥπηρεσίες καταλόγου
319709Παρουσιάζεται σφάλμα παραβίασης πρόσβασης στο Lsass λόγω υπερχείλισης στοίβαςΥπηρεσίες καταλόγου
319915Το κουμπί "Προηγούμενο" (Back) είναι διαθέσιμο στην οθόνη τομέα κατά την αυτοματοποιημένη Εγκατάσταση (Setup)Υπηρεσίες καταλόγου
320015Παρουσιάζεται σφάλμα στην υπηρεσία παροχής ADSI Windows NT όταν κάνετε απαρίθμηση των μελών μιας ομάδας χρησιμοποιώντας σύνδεσηΥπηρεσίες καταλόγου
320063Το εργαλείο Dcdiag.exe εμφανίζει εσφαλμένα μηνύματα λάθους αποσύνδεσης τοπολογίαςΥπηρεσίες καταλόγου
320387Η εντολή AT σταματά να ανταποκρίνεται όταν προσπαθείτε να εμφανίσετε σε λίστα τις προγραμματισμένες εργασίεςΥπηρεσίες καταλόγου
320677Δεν μπορείτε να συλλέξετε δεδομένα DHCP χρησιμοποιώντας SNMPΥπηρεσίες καταλόγου
320711Η πρόσβαση στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory με LDAP χρησιμοποιώντας κλήσεις Sun JNDI μπορεί να αποτύχειΥπηρεσίες καταλόγου
320769Συμπεριφορά της αποθήκευσης στη μνήμη cache του DNS όταν χρησιμοποιείτε τον τύπο ερωτήματος "Όλα" (All) στα Windows 2000Υπηρεσίες καταλόγου
321064Ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται ("κολλάει") για 15 δευτερόλεπτα, όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα ZipΥπηρεσίες καταλόγου
321160Καταγραφή FTP: Ο αριθμός των byte που μεταφέρθηκαν δεν είναι ακριβής, όταν ματαιώνεται η συναλλαγήΥπηρεσίες καταλόγου
321343Ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται ("κολλάει"), εάν κάνετε κλήση της LockWorkstation() ενώ λειτουργεί μια προφύλαξη οθόνηςΥπηρεσίες καταλόγου
321854Μόνο μέλη της ομάδας Administrators μπορούν να ανακτήσουν το χαρακτηριστικό ntSecurityDescriptor από ένα σύνολο αποτελεσμάτων IDirectorySearchΥπηρεσίες καταλόγου
321867Το εργαλείο Usrmgr.exe των Windows NT 4.0 δεν εμφανίζει μήνυμα λάθος όταν αλλάζετε έναν κωδικό πρόσβασης σε ασθενή κωδικό πρόσβασηςΥπηρεσίες καταλόγου
322599Οι υπολογιστές-πελάτες του DFS σταματούν να ανταποκρίνονται όταν αποσυνδέονται από ένα κοινόχρηστο στοιχείο DFSΥπηρεσίες καταλόγου
323256Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "Διακοπή 0x50" (Stop 0x50) όταν μετονομάζετε μεγάλο αριθμό αρχείων στα Windows 2000Υπηρεσίες καταλόγου
323589Το εργαλείο Repadmin επιστρέφει σφάλμα "LDAP Σφάλμα 32" (LDAP Error 32)Υπηρεσίες καταλόγου
324102Ο διακομιστής μεσολάβησης DCOM αποσυνδέεται από το στέλεχος του διακομιστή, όταν αναζητά δείκτη χειρισμού σύνδεσηςΥπηρεσίες καταλόγου
324183Σφάλμα παραβίασης πρόσβασης στο GDI32!IcmInitIcmInfo του Spoolsv.exe στα Windows 2000Υπηρεσίες καταλόγου
324415Μια κάρτα PC διασύνδεσης ψηφιακού ήχου μπορεί να μην λειτουργεί σωστάΥπηρεσίες καταλόγου
324615Ο μετρητής επιδόσεων για τις συνδέσεις TCP που δημιουργήθηκαν αναφέρει εσφαλμένες τιμές σε υπολογιστές με πολλούς επεξεργαστέςΥπηρεσίες καταλόγου
325183Ένας διαχειριστής τομέα λαμβάνει μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση των πληροφοριών ασφάλειας" (Unable to Display Security Information)Υπηρεσίες καταλόγου
325189ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τα αποτελέσματα είναι περικομμένα όταν γίνεται κλήση της συνάρτησης IDirectorySearch::GetNextRowΥπηρεσίες καταλόγου
325571Υπέρβαση buffer στις υπηρεσίες IIS όταν δεν υπάρχουν αντιστοιχίσεις δέσμης ενεργειώνΥπηρεσίες καταλόγου
325919Οι υπολογιστές-πελάτες DHCP που υποστηρίζουν πολλά δίκτυα μπορεί να προκαλέσουν τη δημιουργία μιας καταχώρησης "Bad_Address" σε ένα διακομιστή DHCP στα Windows 2000Υπηρεσίες καταλόγου
326333Το αρχείο ένδειξης σφαλμάτων δεν δημιουργήθηκε σωστά με περισσότερα από τέσσερα GB μνήμη και ενεργοποιημένο το PAEΥπηρεσίες καταλόγου
326564Το αναγνωριστικό συμβάντος 6008 καταγράφεται απροσδόκητα στο αρχείο καταγραφής συμβάντων συστήματος μετά τον τερματισμό της λειτουργίας και την επανεκκίνηση του υπολογιστήΥπηρεσίες καταλόγου
326770Η αλλαγή κωδικού πρόσβασης δεν λειτουργεί σε έλεγχο ταυτότητας απομακρυσμένης πρόσβασης\RadiusΥπηρεσίες καταλόγου
327542Απώλεια καταχώρησης συμβάντος WMIΥπηρεσίες καταλόγου
327633Η συνάρτηση SetUserProperty() προκαλεί απώλεια μνήμηςΥπηρεσίες καταλόγου
328195Η ρύθμιση AutoShareServer δεν μπορεί να αποτρέψει τα διαχειριστικά κοινόχρηστα στοιχεία σε κόμβους συμπλεγμάτωνΥπηρεσίες καταλόγου
328310MS02-071: Ελάττωμα στο χειρισμό μηνυμάτων WM_TIMER των Windows μπορεί να επιτρέψει την ανύψωση δικαιωμάτωνΥπηρεσίες καταλόγου
328417Δεν είναι δυνατή η σύνδεση από υπολογιστή-πελάτη Macintosh μετά την αλλαγή του κωδικού πρόσβασηςΥπηρεσίες καταλόγου
328566Η τιμή μητρώου MaxPreloadEntries δεν λειτουργεί και προεπιλέγει 1.000 καταχωρήσειςΥπηρεσίες καταλόγου
328567Παρουσιάζεται σφάλμα παραβίασης πρόσβασης όταν ένα πρόγραμμα προσπαθεί να ενημερώσει την υπηρεσία καταλόγου Active DirectoryΥπηρεσίες καταλόγου
328570Οι διακομιστές που βασίζονται σε Windows 2000 μπορεί να μην ορίσουν το όνομα τομέα DNS μετά την αναβάθμιση ενός τομέαΥπηρεσίες καταλόγου
328693Εφαρμογές εκτός διαδικασίας των υπηρεσιών IIS σταματούν να ανταποκρίνονταιΥπηρεσίες καταλόγου
328981Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Έγινε προσπάθεια να συνδεθεί μια συσκευή για την οποία υπήρχε παλαιότερη σύνδεση" (An Attempt Was Made to Remember a Device That Had Previously Been Remembered) όταν συνδέεστεΥπηρεσίες καταλόγου
329394Παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις όταν εκτελείτε το εργαλείο Chkdsk.exeΥπηρεσίες καταλόγου
329604Οι εργασίες εκτύπωσης PostScript που περιέχουν πολλές γραμματοσειρές MMM (Multiple Master Metrics) τύπου 1 δεν εκτυπώνονταιΥπηρεσίες καταλόγου
329726Παρουσιάζεται αδιέξοδο στη συσκευή NdistapiΥπηρεσίες καταλόγου
329772Παρουσιάζεται σφάλμα διακοπής όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή για πρώτη φοράΥπηρεσίες καταλόγου
330306Η υπηρεσία "Αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης" (Removable Storage) μπορεί να μην ανανεώσει τη μαγνητοταινίαΥπηρεσίες καταλόγου
330421ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Δεν έγινε κλήση της επιστροφής κλήσης Isoch ή εμφανίζεται μήνυμα λάθους σε μπλε οθόνη κατά την εκκίνηση της ροής IsochΥπηρεσίες καταλόγου
331102Το Disk.sys προκαλεί σφάλμα "0x0000001E"Υπηρεσίες καταλόγου
331190Μια προφύλαξη οθόνης OpenGL μπορεί να προκαλέσει σφάλμα παραβίασης πρόσβασηςΥπηρεσίες καταλόγου
331627Ο υπολογιστής-πελάτης των υπηρεσιών Terminal Services δεν μπορεί να αποκτήσει τις ρυθμίσεις παραμέτρων χρήστη των υπηρεσιών Terminal Services από τον ελεγκτή τομέα κατά τη σύνδεσηΥπηρεσίες καταλόγου
331651Το πλαίσιο UPN της δυνατότητας Active Directory Users and Computers περιέχει κατεστραμμένα δεδομέναΥπηρεσίες καταλόγου
331907Ο αριθμός σειράς DNS αυξάνεται κατά τη μεταφορά ζωνώνΥπηρεσίες καταλόγου
332199Χρήση της εντολής DCPROMO /FORCEREMOVAL για επιβολή υποβιβασμού των ελεγκτών τομέων της υπηρεσίας καταλόγου Active DirectoryΥπηρεσίες καταλόγου
810089Δεν είναι δυνατός ο προβιβασμός νέου καθολικού καταλόγου όταν υπάρχουν σχήματα ονομάτων σε διένεξηΥπηρεσίες καταλόγου
810262Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε χρήστες που δεν είναι διαχειριστές στο εργαλείο "Υπηρεσία προγράμματος-πελάτη για δίκτυα NetWare" (Client Service for NetWare) ή στο εργαλείο "Υπηρεσία πύλης για δίκτυα NetWare" (Gateway Service for NetWare) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel)Υπηρεσίες καταλόγου
810714Οι ρυθμίσεις του διακομιστή DNS χάνονται όταν διαγράφετε και αναδημιουργείτε γρήγορα μια ζώνη υπηρεσίας καταλόγου από ένα αρχείοΥπηρεσίες καταλόγου
811143Μήνυμα λάθους: Το αρχείο καταγραφής συμβάντων είναι κατεστραμμένοΥπηρεσίες καταλόγου
811195Το Nwrdr.sys δεν ορίζει την ChangeTime κατά το χειρισμό της FILE_BASIC_INFORMATIONΥπηρεσίες καταλόγου
811288Η QUERYCLIENTCERT() δεν κάνει επιστροφή κλήσης στη βιβλιοθήκη Wldap32.dll των Windows 2000Υπηρεσίες καταλόγου
812175Η ανάλυση ονομάτων κεντρικών υπολογιστών δεν λειτουργεί έπειτα από ένα έτος, όταν χρησιμοποιείτε ένα αρχείο hostsΥπηρεσίες καταλόγου
812499Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας πρόσβασης έπειτα από την επαναφορά του από ένα διαχειριστήΥπηρεσίες καταλόγου
812785Παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις απόκρισης όταν δεν λειτουργεί ένας διακομιστής ονομάτων με αντιπροσώπευσηΥπηρεσίες καταλόγου
813425Η υπηρεσία DNS τερματίζεται απροσδόκητα και εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους "Συμβάν 7031" (Event 7031)Υπηρεσίες καταλόγου
814202Ο Εννοιολογικός ελεγκτής (Semantic Checker) Ntdsutil.exe δεν μπορεί να μετονομάσει αλλοιωμένα από διένεξη, ανύπαρκτα ονόματα.Υπηρεσίες καταλόγου
814822Καθυστέρηση λήψης ειδοποιήσεων από την υπηρεσίας παροχής αρχείου καταγραφής συμβάντων WMIΥπηρεσίες καταλόγου
814925Η διαδικασία της Visual Basic για μέτρηση των μελών μιας ομάδας επιστρέφει την τιμή 1.000 για όλες τις ομάδες που έχουν περισσότερα από 1.000 μέληΥπηρεσίες καταλόγου
815493Απώλεια μνήμης σελιδοποιημένης περιοχής με αύξηση της μέτρησης δεικτών χειρισμού για το Services.exeΥπηρεσίες καταλόγου
816230Ο κωδικός πρόσβασης λογαριασμού του υπολογιστή προκαλεί την εμφάνιση του μηνύματος λάθους "0xc000006c (Περιορισμός κωδικού πρόσβασης) (0xc000006c Password Restriction)Υπηρεσίες καταλόγου
816475Διαγραμμένα αντικείμενα μπορεί να παραμείνουν μετά τη χρήση του εργαλείου Ldp.exeΥπηρεσίες καταλόγου
305557Χαλαρά συνδεδεμένα συμβάντα COM+ μπορεί να χάσουν συμβάντα για συνδρομητές σε ουράInternet Information Services/COM+
319989Μεγάλη χρήση CPU από το RPCSS κατά την εκκίνηση του υπολογιστή και την εκτέλεση μιας υπηρεσίας που χρησιμοποιεί DCOMInternet Information Services/COM+
320530Δεν είναι δυνατή η απαρίθμηση κοινόχρηστων ομάδων ιδιοτήτωνInternet Information Services/COM+
321557Βελτιώσεις στην έκδοση του Ntfrs.exe μετά το SP2, η οποία συνοδεύει το ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης Ntfs.sysInternet Information Services/COM+
321592Είναι διαθέσιμη μια αύξηση στο μέγιστο μέγεθος μηνύματος DHCPInternet Information Services/COM+
322930Ο υπολογιστής σας σταματά να ανταποκρίνεται κατά τον τερματισμό της λειτουργίας, εάν η κασέτα του CD-ROM είναι ανοιχτή στα Windows 2000Internet Information Services/COM+
323293ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Μήνυμα λάθους "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" (Access Is Denied) όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία ευρετηρίου από το ASP.NET με ενεργοποιημένη την απομίμησηInternet Information Services/COM+
323319Ο μηχανισμός συμβάντων δεν μπορεί να προσδιορίσει τις κλήσεις μεθόδων από υπολογιστές-πελάτες που έχουν συνδεθεί αργάInternet Information Services/COM+
323735Οι ειδοποιήσεις για τις επιδόσεις δεν ξεκινούν μετά την αποτυχία μιας απομακρυσμένης ειδοποίησης στα Windows 2000Internet Information Services/COM+
323819Ο υπολογιστής-πελάτης αποσυνδέεται από το διακομιστή αν οι κεφαλίδες NetBT διαχωρίζονται μεταξύ των πλαισίωνInternet Information Services/COM+
324034ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Είναι διαθέσιμο το πακέτο COM+ Hotfix Rollup Package 20.2 που κυκλοφόρησε μετά το Service Pack 2 των Windows 2000Internet Information Services/COM+
324038Το Rpcss μπορεί να δημιουργήσει σφάλμα παραβίασης πρόσβασης υπό μεγάλο φόρτο, κατά την επεξεργασία μιας αίτησης DCOMInternet Information Services/COM+
324039ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Είναι διαθέσιμο το πακέτο COM+ Hotfix Rollup Package 21 που κυκλοφόρησε μετά το Service Pack 3 των Windows 2000Internet Information Services/COM+
324096MS02-053: Μια αίτηση προς το μεταγλωττιστή SmartHTML ίσως μονοπωλήσει τους πόρους της CPU του διακομιστή WebInternet Information Services/COM+
324443Μπορεί να παρουσιαστεί αδιέξοδη κατάσταση στην ανακατεύθυνση δικτύουInternet Information Services/COM+
325208Οι εγγραφές GUID δεν καταχωρούνται, εάν υπάρχει η εγγραφή MX με χαρακτήρα μπαλαντέρInternet Information Services/COM+
325409Οι λειτουργίες ping OXIDResolver του RPCSS πρέπει να επιστρέφουν στον πίνακα αντιστοίχισης απολήξεωνInternet Information Services/COM+
325455Το Ftp.exe δεν χειρίζεται σωστά τα ιαπωνικά ονόματα διαδρομώνInternet Information Services/COM+
325641Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο εργαλείο "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Users and Computers)Internet Information Services/COM+
325785ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Συμβάν ενεργοποίησης σφάλματος "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" (Access Denied) όταν δεν έχετε συνδεθεί ως AdministratorInternet Information Services/COM+
325797Η υπηρεσία SMTP μπορεί να προκαλέσει απώλεια μνήμης λίστας τομέων όταν χρησιμοποιείτε το φάκελο PickupInternet Information Services/COM+
325988Παρουσιάζεται σφάλμα "Διακοπή 50" (Stop 50) στο πρόγραμμα περιήγησης (Mrxsmb.sys)Internet Information Services/COM+
326433Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος παραβίασης πρόσβασης στη διεργασία Dllhost.exe όταν αποσυνδέεται το καλώδιο δικτύουInternet Information Services/COM+
326639ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Η ασύγχρονη ειδοποίησης αποστέλλεται σε εσφαλμένο κόμβο 1394Internet Information Services/COM+
326852Η βιβλιοθήκη DLL του ISAPI φορτώνεται εντός διεργασίας όταν είναι ενεργοποιημένη η δημοσίευση WebDAVInternet Information Services/COM+
327009Το εργαλείο Chkdsk βρίσκει εσφαλμένα αναγνωριστικά ασφαλείας μετά την επαναφορά ή την αντιγραφή μεγάλης ποσότητας δεδομένωνInternet Information Services/COM+
327643Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους "Διακοπή 0x000000CE" (Stop 0x000000CE) κατά τον τερματισμό λειτουργίαςInternet Information Services/COM+
328506Το Sfmsrv.sys προκαλεί την εμφάνιση ενός μηνύματος λάθους "Διακοπή 0x0000001E" (Stop 0x0000001E)Internet Information Services/COM+
328636Το εργαλείο DHCP του Windows 2000 SP3 μπορεί να εμφανίσει μια κενή λίστα κρατήσεωνInternet Information Services/COM+
328800Η υπηρεσία αναπαραγωγής αρχείων File Replication Service προκαλεί την εμφάνιση ενός μηνύματος λάθους "QKey != QUADZERO"Internet Information Services/COM+
328897Τα συμβάντα παραγόντων επέκτασης SNMP, 2019 και 2020, εμφανίζονται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογώνInternet Information Services/COM+
328925Η διεργασία COM+ (Dllhost.exe) φορτώνει την τελευταία έκδοση του χρόνου εκτέλεσης .NET στη διάρκεια απομακρυσμένων ενεργοποιήσεων υπολογιστών-πελατώνInternet Information Services/COM+
329420Η συνάρτηση LookupAccountSid επιστρέφει εσφαλμένο όνομα μετά τη μετονομασία λογαριασμώνInternet Information Services/COM+
329449Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "One or more users are not valid" όταν προσθέτετε την ομάδα Everyone σε ένα ρόλο εφαρμογής COM+Internet Information Services/COM+
329492MSMQ: Ένας κόμβος συμπλέγματος με δύο κάρτες δικτύου δεν λαμβάνει μηνύματαInternet Information Services/COM+
329938Δεν είναι δυνατή η χρήση του Outlook Web Access για πρόσβαση σε Exchange Server που είναι εγκατεστημένος σε κόμβο συμπλέγματος των Windows 2000Internet Information Services/COM+
329945ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Το πρόγραμμα οδήγησης του miniport SCSI δεν φορτώνεται ξανά αν γίνει εσφαλμένη ανάγνωση του κλειδιού PNPInterfaceInternet Information Services/COM+
330081ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Είναι διαθέσιμο το πακέτο COM+ Hotfix Rollup Package 23 που κυκλοφόρησε μετά το Service Pack 3 των Windows 2000Internet Information Services/COM+
330833Η εντολή "Αποσύνδεση PC" (Eject PC) μπορεί να μην λειτουργεί κατά διαστήματαInternet Information Services/COM+
810578ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Είναι διαθέσιμο το πακέτο COM+ Hotfix Rollup Package 24 που κυκλοφόρησε μετά το Service Pack 3 των Windows 2000Internet Information Services/COM+
811373To COM+ 1.0 δεν είναι δυνατό να εγκαταστήσει λειτουργικές μονάδες DLL με δραστηριότητες COM στο DllMainInternet Information Services/COM+
811694Τα προσαρμοσμένα μηνύματα σφάλματος που συμπεριλαμβάνονται στο διακομιστή δεν λειτουργούν μετά την εφαρμογή του Windows 2000 Service Pack 3Internet Information Services/COM+
814886ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Είναι διαθέσιμο το πακέτο COM+ Hotfix Rollup Package 25 που κυκλοφόρησε μετά το Service Pack 3 των Windows 2000Internet Information Services/COM+
284246Όταν προσπαθείτε να κάνετε αναβάθμιση από Windows NT 4.0 σε Windows 2000 με τα ενοποιημένα SP1, SP2 ή SP3, το Cmdlines.txt δεν εκτελείται κατά την αναβάθμισηΕγκατάσταση
323372ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Η απομακρυσμένη ανάγνωση των Υπηρεσιών Ουράς Μηνυμάτων (Message Queuing) δεν αποκαθίσταται πάνταΕγκατάσταση
328716Εκτυπώνονται πολλές διαχωριστικές σελίδες από τον ανακατευθυνόμενο εκτυπωτή των υπηρεσιών Windows 2000 Terminal ServicesΕγκατάσταση
329115MS02-050: Ελάττωμα επικύρωσης πιστοποιητικού μπορεί να επιτρέψει την πλαστογράφηση ταυτότηταςΕγκατάσταση
810989Μπορεί να δημιουργηθούν διπλά ονόματα υπολογιστών όταν ρυθμίζετε πολλούς υπολογιστές-πελάτες με RISΕγκατάσταση
812812Δεν ζητείται να αποκτήσετε μια Άδεια Χρήσης Διαχείρισης Ψηφιακών Δικαιωμάτων (Digital Rights Management License) για εγκαταστάσεις που δημιουργούνται με τη χρήση του εργαλείου SysprepΕγκατάσταση
814788Η εγκατάσταση RIS διακόπτεται αν το καλώδιο δικτύου χρησιμοποιεί τη θύρα Β ενός προσαρμογέα δικτύου διπλής θύραςΕγκατάσταση
815438Οι διαδοχικές προσπάθειες ολοκλήρωσης της εγκατάστασης μιας πολιτικής ομάδας ενός Service Pack μπορεί να προκαλέσουν την καταγραφή ενός σφάλματος "Αναγνωριστικό συμβάντος 102" (Event ID 102)Εγκατάσταση
816085Η κατάργηση των υπηρεσιών IIS επαναφέρει το DCOM στα προεπιλεγμένα δικαιώματαΕγκατάσταση
281553Η κλάση Win32_BIOS WMI επιστρέφει εσφαλμένη τιμή ReleaseDateΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
303280Το στοιχείο "Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups" (Local Users and Groups) είναι κενό ή δεν εμφανίζει όλους τους λογαριασμούς χρηστών που είναι μέληΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
309144Η ανακατεύθυνση φακέλου δεν λειτουργεί μετά τη διαγραφή ενός προφίλΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
319021Η μέθοδος Win32_NetworkAdapterConfiguration.SetDNSServerSearchOrder δεν λειτουργείΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
319402Δεν εμφανίζεται το εικονίδιο για μια νέα προβολή του σημειωματαρίου εργασιών (Taskpad) στην κονσόλα MMCΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
319819Μπορεί να παρουσιαστεί καθυστέρηση κατά την αντιστοίχιση SID σε ονόματα λογαριασμών, εάν το όνομα του υπολογιστή περιέχει περισσότερους από 15 χαρακτήρεςΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
319953Η υπηρεσία SMTP μπορεί να διακοπεί, εάν χρησιμοποιήσετε την εντολή TURN ή ATRN σε μια περίοδο λειτουργίας TelnetΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
320199Το ερώτημα του Windows 2000 WMI επιστρέφει μόνο 32 μονάδες δίσκων, ενώ υπάρχουν περισσότερεςΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
320363Η κλάση Win32_NetworkAdapterConfiguration δεν επιστρέφει την ιδιότητα WINSPrimaryServer για τους χρήστεςΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
320373Η υπηρεσία "Όργανα Διαχείρισης των Windows" (Windows Management Instrumentation) δεν είναι δυνατό να δημιουργήσει ξανά ένα κατεστραμμένο αρχείο φύλαξηςΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
320437Το εργαλείο "Διαχείριση Υπολογιστή" (Computer Management) προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μόνο το όνομα του κεντρικού υπολογιστή DNS για να συνδεθεί σε απομακρυσμένο υπολογιστήΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
320489Η κλάση Win32_Group δεν περιλαμβάνει τις ομάδες "Τοπική στον τομέα" (Domain Local)Διαχείριση/διαχείριση συστήματος
321126Τα πλαίσια "Διερεύνηση σε" (Look In) και "Αποθήκευση ως" σε κοινά παράθυρα διαλόγου καθυστερούνΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
321418Η τιμή TTL -1 (0xFFFFFFFF) στο πακέτο δυναμικής ενημέρωσης σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθεί η τιμή TTL της προεπιλεγμένης ζώνηςΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
321800Το εργαλείο Hyperterm.exe των Windows 2000 έχει αργή ταχύτητα μεταφοράς, εάν είναι ενεργοποιημένη η τοπική ηχώΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
321933Δεν εμφανίζονται οι υπηρεσίες στο συμπληρωματικό πρόγραμμα "Ρύθμιση παραμέτρων και ανάλυση ασφαλείας" (Security Configuration and Analysis)Διαχείριση/διαχείριση συστήματος
322804Δεν είναι δυνατή η χρήση του Windows Media Player για την ανάγνωση δεδομένων XA σε συσκευές CD-ROM 1394Διαχείριση/διαχείριση συστήματος
323172MS02-048: Ελάττωμα στο στοιχείο ελέγχου "Εγγραφή πιστοποιητικού" μπορεί να προκαλέσει τη διαγραφή των ψηφιακών πιστοποιητικώνΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
323274Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Το καθορισμένο αποθηκευτικό μέσο δεν είναι κενό" (Requested media is not blank) όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Ntbackup.exeΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
323704Το πρόγραμμα-πελάτης SLIP στα Windows 2000 δεν είναι δυνατό να συνδεθεί στο διακομιστή CSLIPΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
324041ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων COM+ 18.1 μπορεί να προκαλέσει ζητήματα όταν κάνετε εξαγωγή εφαρμογών COM+Διαχείριση/διαχείριση συστήματος
324712Οι μετρητές της εποπτείας επιδόσεων δείχνουν ότι το buffer δεδομένων για την υπηρεσία AppleTalk δεν είναι στοιχισμένοΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
325792Μια ασύγχρονη σύνδεση ICA μπορεί να μην προετοιμαστεί ξανά αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα κατά τον έλεγχο ταυτότηταςΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
325827ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Ο "Οδηγός ανανέωσης πιστοποιητικού" (Certificate Renewal Wizard) συνενώνει τις οργανικές μονάδες του πιστοποιητικούΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
327129Ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται κατά τη διεργασία τερματισμού της λειτουργίας, εάν δεν ξεκινήσει μια υπηρεσίαΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
327536Κατά την εγκατάσταση μιας εικόνας προγράμματος-πελάτη Windows XP SP1 από διακομιστή των Υπηρεσιών απομακρυσμένης εγκατάστασης (Remote Installation Services - RIS) εμφανίζεται το μήνυμα διακοπής "Stop 0x0000006b" ή η Εγκατάσταση σταματά να ανταποκρίνεται όταν εμφανίζεται το μήνυμα "Το πρόγραμμα Εγκατάστασης ξεκινά τα Windows" (Setup is Starting Windows)Διαχείριση/διαχείριση συστήματος
327550Η υπηρεσία διακομιστή μεσολάβησης Web του ISA Server προκαλεί σφάλμα παραβίασης πρόσβασης κατά τις αναζητήσεις DNSΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
328510ΣΦΑΛΜΑ: Οι σημειώσεις σε αρχεία του PowerPoint μπορεί να μην καταχωρούνται σε ευρετήριο πλήρους κειμένουΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
328764Δεν είναι δυνατή η σύνδεση μέσω τηλεφώνου σε διακομιστή Cisco με ορισμένες περιοχές διευθύνσεων IP υπολογιστών-πελατών στα Windows 2000Διαχείριση/διαχείριση συστήματος
328776Παρουσιάζεται σφάλμα "Διακοπή 0x000000C2" (Stop 0x000000C2) όταν προσπαθείτε να κλείσετε ένα αρχείο σε κοινόχρηστο στοιχείο δικτύουΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
328991Η πολιτική δέσμης ενεργειών δεν εκτελείται όταν εντοπίζεται αργή σύνδεσηΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
329175Το Rdbss.sys μπορεί να προκαλέσει σφάλμα διακοπής STOP 0xAΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
329184Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της συσκευής (Κωδικός 10)" (This device cannot start (Code 10)) όταν καταργείτε το διανομέα (hub) USBΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
329328Λείπει η υποστήριξη για ορισμένες μονάδες μαγνητοταινίας και εναλλαγής Seagate στα Windows 2000Διαχείριση/διαχείριση συστήματος
330194Αποστέλλονται περιττά πακέτα Kerberos από τον υπολογιστή-πελάτηΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
332002Το Κατανεμημένο σύστημα αρχείων (Distributed File System) εξαιρεί τους υπολογιστές-πελάτες που βρίσκονται εκτός τοποθεσίας από τις αναφορές, όταν χρησιμοποιείτε το διακόπτη /INSITEΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
810211Ορισμένα στοιχεία ομάδας συζητήσεων δεν δημοσιεύονται σε δημόσιους φακέλους στο Exchange 2000, παρόλο που οι λειτουργίες δημοσίευσης φαίνεται να ολοκληρώνονται με επιτυχίαΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
810823Δεν παραδίδονται τα εξερχόμενα μηνύματα από το διακομιστή SMTPΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
810992Εμφανίζεται γενικό μήνυμα αποτυχίας, όταν απαριθμείτε την κλάση Win32_PrintJob στην υπηρεσία WMIΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
811066Η ρύθμιση μητρώου EventLogLevel δεν αποκρύπτει όλα τα μηνύματα συμβάντων για τους επεκτάσιμους μετρητές όπως αναμενότανΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
811160Το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Users and Computers) σταματά να λειτουργεί, εάν ένας χρήστης ανήκει σε ομάδες που το όνομά τους αρχίζει με κάθετοΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
811196Καταγράφεται το συμβάν αποτυχίας ελέγχου 577, όταν αποθηκεύετε την αναφορά WinmsdΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
811222Παρουσιάζεται σφάλμα παραβίασης πρόσβασης στο στοιχείο ελέγχου Sysmon, όταν προσθέτετε ή διαγράφετε μετρητέςΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
811364ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Παρουσιάζεται σφάλμα 1308, όταν εγκαθιστάτε ένα πρόγραμμα από μια θέση προέλευσης στο InternetΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
811965Οι ομάδες ενός τομέα που είναι τοπικές στον τομέα (Domain Local) δεν εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου "Select Users, Computers, or Groups", όταν επεξεργάζεστε ένα αντικείμενο πολιτικής ομάδαςΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
812203Η υπηρεσία παροχής επιδόσεων σταματά απροσδόκητα τη συλλογή δεδομένων στην υπηρεσία "Όργανα Διαχείρισης των Windows" (Windows Management Instrumentation)Διαχείριση/διαχείριση συστήματος
812652Η χρονική σήμανση του NNTP απεικονίζει τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας του υπολογιστή-πελάτηΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
812714 Δεν είναι δυνατή η απομακρυσμένη παρακολούθηση των μετρητών δίσκων από τους χρήστες, εάν δεν είναι συνδεδεμένοι ως διαχειριστές (Administrators)Διαχείριση/διαχείριση συστήματος
813050Ζητήματα όταν το πλαίσιο δεδομένων τελειώνει σε CRLF.CRLF QUIT CRLFΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
813197Οι χρήστες που δεν έχουν διαχειριστικές πιστοποιήσεις δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα SMBIOS στην υπηρεσία "Όργανα Διαχείρισης των Windows" (Windows Management Instrumentation)Διαχείριση/διαχείριση συστήματος
813824Οι χρήστες που δεν είναι διαχειριστές δεν μπορούν να ανακτήσουν δεδομένα Win32_WMISetting στην υπηρεσία "Όργανα Διαχείρισης των Windows" (Windows Management Instrumentation)Διαχείριση/διαχείριση συστήματος
813950Η Εποπτεία Επιδόσεων (Performance Monitor) εμφανίζει μόνο την πρώτη από πολλές εμφανίσεις από ένα δυαδικό αρχείο καταγραφήςΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
814280XADM: Ζητήματα όταν προσπαθείτε να προσθέσετε πολλές καθολικές λίστες διευθύνσεων σε μια λίστα διευθύνσεων χωρίς σύνδεσηΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
815181Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Σφάλμα προμηθευτή κλάσης" (Provider Failure) σε υπολογιστές με μεγάλο αριθμό ελεγκτών SCSIΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
815198Οι πληροφορίες κλάσεων WMI για προγράμματα οδήγησης πολλαπλών διαδρομών δεν εμφανίζονται στο WBEMTestΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
815231Ορισμένα προγράμματα ενός χρήστη δεν λειτουργούν σωστά μετά τη διαγραφή του προφίλ αυτού του χρήστηΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
815425Σφάλμα παραβίασης πρόσβασης όταν το Inetinfo λαμβάνει αλληλογραφία που περιέχει κεφαλίδα μεγαλύτερη από 64 KBΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
816045Μια γρήγορη σύνδεση μπορεί να εντοπιστεί ως αργή σύνδεση λόγω των πολιτικών ICMP του δικτύουΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
816485Ο διακομιστής σταματά να ανταποκρίνεται όταν η κλάση Win32_NetworkLoginProfile πραγματοποιεί απαρίθμησηΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
816740Το όνομα του φακέλου προφίλ χρήστη εμφανίζεται με τετράγωνα ή άλλους ασυνήθιστους χαρακτήρες, όταν διαχειρίζεστε απομακρυσμένους υπολογιστέςΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
816866Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Η σύνδεση τερματίστηκε απρόβλεπτα από το διακομιστή" (Your Server Has Unexpectedly Terminated the Connection), όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται σε SMTPΔιαχείριση/διαχείριση συστήματος
816998Πολλές απώλειες μνήμης στην Υπηρεσία απομακρυσμένου μητρώου (Remote Registry Service)Διαχείριση/διαχείριση συστήματος
817361Επιβολή επιλογής τοπικού προφίλ στα Windows 2000Διαχείριση/διαχείριση συστήματος
328422Η περιγραφή ασφαλείας έχει κενή τιμή κατόχουMDAC
328885Η χρήση CPU στο πρόγραμμα Services.exe αυξάνεται σε 100 τοις εκατόMDAC
329414MS02-065: Υπέρβαση buffer στα Microsoft Data Access Components μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση κώδικα (MDAC 2.6)MDAC
267316MSMQ: Οι μετρητές της Εποπτείας Επιδόσεων (Performance Monitor) χάνονται στο σύμπλεγμα κατά την ανακατεύθυνσηΥπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων
322141Το πρόγραμμα Ntfrs.exe δεν εκκαθαρίζει τους φακέλους ανασυγκρότησης σε μέλη που δεν έχουν εξερχόμενους συνομιλητές στα Windows 2000Υπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων
323371Μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους "Διακοπή 0xBE" (Stop 0xBE) σε υπολογιστές με ανοχή σφαλμάτωνΥπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων
326147Τα Windows XP δεν καλούν πάντα την DrvAssertMode(FALSE) πριν να τεθούν σε κατάσταση τερματισμού λειτουργίαςΥπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων
326404Παρουσιάζεται σφάλμα παραβίασης πρόσβασης στο Lsass.exe κατά την προετοιμασία των συνδέσεων δικτύουΥπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων
327360Δεν είναι δυνατή η προβολή των υπηρεσιών Windows 2000 Services for Macintosh στο παράθυρο Chooser του υπολογιστή-πελάτη MacintoshΥπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων
327784Ο Windows 2000 Server μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας ενός αντιγράφου ασφαλείας τοπικάΥπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων
328120Η συσκευή IEEE 1394 μπορεί να εξαφανιστεί, όταν προσθέτετε νέες συσκευές που συνδέονται στη σειράΥπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων
328293Εμφανίζεται το μήνυμα "Κλείσιμο των ανοικτών αρχείων" (Close Open Files) κατά τον αρχικό συγχρονισμό φακέλων, ενώ δεν έχετε ανοικτά αρχείαΥπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων
329459ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Οι υπηρεσίες IIS δεν ανανεώνουν το χώρο προσωρινής αποθήκευσης αρχείων για μη εικονικούς ριζικούς καταλόγουςΥπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων
329542ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Το πρόγραμμα εκχώρησης σελίδων επιστρέφει ένα μπλοκ μνήμης στο οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα εγγραφήςΥπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων
329954ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Ζητήματα επιδόσεων σε υπολογιστές με πολλούς επεξεργαστές λόγω του MSDTCPRX.dllΥπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων
329994MSMQ: Τα δικαιώματα που μεταβιβάστηκαν στο αντικείμενο ουράς μπορεί να παραβλεφθούνΥπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων
331334Παρουσιάζεται απώλεια μνήμης όταν γίνεται κλήση του API ChangeTimerQueueTimer από ένα νήμαΥπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων
811308MSMQ: Τρόπος αύξησης του ορίου μνήμης πυρήναΥπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων
814116MSMQ: Δεν γίνεται αποστολή ή παραλαβή μηνυμάτων αν αλλάξετε την ώρα συστήματος κατά την επεξεργασία της συναλλαγήςΥπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων
814776MSMQ: Μπορεί να χάσετε μηνύματα με δυνατότητα ανάκτησης, εάν επανεκκινήσετε το δέκτη ή τερματίσετε τη λειτουργία τουΥπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων
815643MSMQ: Αποτροπή της μετακίνησης του Microsoft Message Queue Server 2.0 στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory, όταν συνδέεστε σε έναν τομέα των Microsoft Windows 2000Υπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων
816957Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος "Διακοπή 0x00000050" (Stop 0x00000050), όταν κάνετε επανεκκίνηση των Υπηρεσιών Ουράς Μηνυμάτων της Microsoft (Microsoft Message Queuing)Υπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων
817076MSMQ: Τρόπος αποτροπής των ερωτημάτων δρομολόγησης όταν δεν υπάρχουν διακομιστές δρομολόγησης στην τοποθεσίαΥπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων
817586MSMQ: Παρουσιάζεται σφάλμα παραβίασης πρόσβασης κατά την επικύρωση ενός μηνύματοςΥπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων
278522Η αδιέξοδη κατάσταση προκαλεί τη διακοπή ανταπόκρισης των προγραμμάτων υποδοχώνΔίκτυο
287032Οι διαδρομές TCP/IP μπορεί να είναι εσφαλμένες, εάν η συνάρτηση AddIPAddress() χρησιμοποιείται σε υπολογιστές που υποστηρίζουν πολλά δίκτυαΔίκτυο
294961Δεν είναι δυνατή η μεταγλώττιση των αρχείων Authserv.mib και Accserv.mibΔίκτυο
300561Εσφαλμένος πίνακας δρομολόγησης όταν συνδέεστε σε ορισμένους διακομιστές VPNΔίκτυο
305217Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας" (Page cannot be displayed"), όταν λήγει το χρονικό όριο της περιόδου λειτουργίας του διακομιστή SSL 3.0Δίκτυο
309696Οι υπολογιστές-πελάτες που χρησιμοποιούν προσαρμογέα ATM δεν λαμβάνουν πολιτικές ομάδαςΔίκτυο
313664 Χρήση ελέγχου ταυτότητας 802.1x σε υπολογιστές με Windows 2000Δίκτυο
316803Σε παλαιότερα προγράμματα-πελάτες μπορεί να αποτύχει η αλλαγή κωδικού πρόσβασης ή ίσως να μην μπορούν να συνδεθούν σε τομέα των Windows 2000Δίκτυο
318419Οι συνδέσεις διακόπτονται αν προσθέσετε συνδέσεις VPN στο διακομιστή ISAΔίκτυο
318437Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "ΔΙΑΚΟΠΗ 0xA" (STOP 0xA) όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Δρομολόγηση και απομακρυσμένη πρόσβαση" (Routing and Remote Access) με NAT και VPNΔίκτυο
319270Ένας φορητός υπολογιστής δεν έχει διεύθυνση IP έπειτα από αδρανοποίησηΔίκτυο
319627Παρουσιάζεται κατακερματισμός κατά την αποστολή δεδομένων πολλαπλής διανομής μέσω EthernetΔίκτυο
321150Η υπηρεσία SMTP δεν παραδίδει ένα μήνυμα προς πολλούς παραλήπτες, εάν ληφθεί κωδικός σφάλματος 552Δίκτυο
321232MS02-023: 15 Μαΐου 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet ExplorerΔίκτυο
321983Ο αριθμός στο πλαίσιο "Επαναφορά της μέτρησης αποτυχιών μετά από" (Reset Fail Count After) αλλάζειΔίκτυο
322359Το Intelide.sys δεν χρησιμοποιείται σε υπολογιστές με ICH4 ή ICH5Δίκτυο
322823Η Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) δεν εντοπίζει ότι το CD-ROM που βρισκόταν προηγουμένως στη μονάδα CD έχει αντικατασταθεί με ένα κενό CD-RΔίκτυο
322934Η συνάρτηση StgCreateDocFile() προκαλεί ένα σφάλμα "STG_E_FILEALREADYEXISTS" στα Windows 2000Δίκτυο
322953Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση εκτυπωτών, όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε ή να αναζητήσετε ουρές εκτύπωσηςΔίκτυο
323538Ο έλεγχος ταυτότητας IAS δεν είναι επιτυχής μετά την εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης 292053Δίκτυο
323663Το εργαλείο των Windows "Ειδοποίηση κρίσιμης ενημέρωσης 3.0" (Critical Update Notification 3.0) μπορεί να προκαλέσει "μη καθαρό" τερματισμό λειτουργίαςΔίκτυο
323668Ένα ερώτημα SNMP επιστρέφει μηδενική τιμή, όταν θέτετε ερώτημα σχετικά με τη χρήση της εικονικής μνήμηςΔίκτυο
323756Η απόκριση της ανακατεύθυνσης περιέχει εσφαλμένους χαρακτήρες με μεγάλη διεύθυνση URLΔίκτυο
323759MS02-047: 22 Αυγούστου 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet ExplorerΔίκτυο
324673Δεν είναι δυνατή η εύρεση του ονόματος dll από τη συνάρτηση LoadLibrary()Δίκτυο
324886Δεν είναι δυνατή η προσθήκη ενός πακέτου .msi σε ένα αντικείμενο πολιτικής ομάδαςΔίκτυο
325764Εάν εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης AGP, ο υπολογιστής μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται όταν τον επανεκκινήσετεΔίκτυο
325873Μια σύνδεση NBT δεν εμφανίζεται στη λίστα αντικειμένων επιδόσεωνΔίκτυο
325916Οι συνδέσεις VPN με ονόματα μεγαλύτερα από 64 χαρακτήρες μπορεί να σταματήσουν να λειτουργούν μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα Q318138 (MS02-029)Δίκτυο
326645Η μέθοδος ICrmLogControl::WriteLogRecordVariants προκαλεί απώλεια μνήμης σε εφαρμογές COM+Δίκτυο
326886MS02-042: Ελάττωμα στη Διαχείριση Σύνδεσης Δικτύου (Network Connection Manager) μπορεί να προκαλέσει ανύψωση δικαιωμάτωνΔίκτυο
326926Οι δυναμικές δρομολογήσεις κεντρικών υπολογιστών δεν καταργούνται, εάν η EnablePMTUDiscovery οριστεί σε μηδένΔίκτυο
326964Παρουσιάζονται τυχαία σφάλματα παραβίασης πρόσβασης στο RpcssΔίκτυο
327016Το βοηθητικό πρόγραμμα netsh δεν είναι δυνατό να δημιουργήσει μια εγγραφή ομάδας για την ομάδα εργασίας <00>Δίκτυο
327081Τα δεδομένα που προστίθενται σε αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης κατά την αδρανοποίηση μπορεί να χαθούν όταν συνεχιστεί η λειτουργία των Windows 2000Δίκτυο
327148Η υπηρεσία RPC σταματά με αναγνωριστικό συμβάντος 7031Δίκτυο
327477Ο υπολογιστής μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται έπειτα από απροσδόκητη κατάργηση ενός ελεγκτή διαύλου κεντρικού υπολογιστήΔίκτυο
327709Οι διαχειριστές λογαριασμών (Account Operators) των Windows 2000 είναι δυνατό να διαχειριστούν τους δικούς τους λογαριασμούςΔίκτυο
328089Για τη σύνδεση δικτύου μέσω τηλεφώνου χρησιμοποιούνται πολλά μόντεμ για την κλήση μιας σύνδεσης, ενώ έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή "Κλήση μόνο της πρώτης διαθέσιμης συσκευής" (Dial only first available device)Δίκτυο
328389OLEXP: Συλλογή ενημερώσεων κώδικα ασφαλείας για το Outlook Express 5.5Δίκτυο
328410Το NetBT δεν ανταποκρίνεται στο ερώτημα για την κατάσταση του προσαρμογέα, εάν έχουν διακοπεί οι υπηρεσίες διακομιστή και MessengerΔίκτυο
328477Το Services.exe μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται όταν κάνετε επανεκκίνηση μιας υπηρεσίαςΔίκτυο
328556Εμφανίζεται το αναγνωριστικό συμβάντος 3006 στο αρχείο καταγραφής εφαρμογών μετά την αναβάθμιση του ελεγκτή τομέα σε Service Pack 3Δίκτυο
329227Η δυνατότητα "Χρονοδιάγραμμα εργασιών" (Task Scheduler) σταματά να προγραμματίζει τις επαναλαμβανόμενες εργασίεςΔίκτυο
329258Το ερώτημα DNS τύπου ALL δεν θέτει ερώτημα σε ένα αξιόπιστο διακομιστή για τον τομέαΔίκτυο
329494Η προσαρμοσμένη σας επέκταση εξουσιοδότησης για το διακομιστή IAS σταματά να λειτουργεί μετά την εγκατάσταση του Windows 2000 Service Pack 3Δίκτυο
329634Οι συνδέσεις δικτύου μέσω τηλεφώνου δεν εμφανίζονται όταν είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες συμπλέγματοςΔίκτυο
329847Ο υπολογιστής εμφανίζει μια κενή οθόνη όταν συνεχίζετε από μια κατάσταση ενέργειας S1 ή S3 μετά την κατάργηση μιας συσκευής αποθήκευσης IEEE 1394Δίκτυο
330012Το GUI του προγράμματος επεξεργασίας της ACL αλλάζει σε "Ειδική" (Special) όταν χρησιμοποιείτε τη διαχείριση προτύπων ασφαλείαςΔίκτυο
330753Ο ήχος μπορεί να χαθεί στο διακομιστή σε μια περίοδο λειτουργίας εφαρμογής TAPIΔίκτυο
331993Κατά διαστήματα εμφανίζονται μηνύματα λάθους παραβίασης πρόσβασης στο Win32k!EXFORMOBJ::vGetCoefficient+0xb σε ένα διακομιστή εκτυπώσεων που βασίζεται σε Windows 2000Δίκτυο
810042Τα Windows 2000 δεν χειρίζονται σωστά τα επιλεκτικά ACKΔίκτυο
810382Εξακολουθεί να χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο μέγεθος παραθύρου TCP ενώ έχετε καθορίσει διαφορετική τιμή TCPWindowSizeΔίκτυο
810839Ο υπολογιστής-πελάτης με Windows XP δεν είναι δυνατό να δημιουργήσει μια σύνδεση VPNΔίκτυο
810926Το πρόγραμμα φαξ δεν στέλνει φαξ, εάν το πρόγραμμα καλέσει τη συνάρτηση FaxInitializeEventQueue() πολλές φορές ανά περίοδο λειτουργίας φαξΔίκτυο
811044Τα Windows 2000 σταματούν να δέχονται εισερχόμενες συνδέσεις TCPΔίκτυο
811368Επιστρέφεται σφάλμα RPC 0x80080005 από ένα πρόγραμμα COMΔίκτυο
811436Το SNMP μπορεί να αναφέρει εσφαλμένη ποσότητα μνήμηςΔίκτυο
811513Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δευτερεύοντα διακομιστή WINS για την επίλυση ονομάτων, όταν ο πρωτεύων διακομιστής WINS δεν είναι διαθέσιμοςΔίκτυο
811657Η WSAIoctl (SIO_SET_QOS) επιστρέφει SUCCESS, ενώ θα έπρεπε να επιστρέψει FAILΔίκτυο
811914Ένας διακομιστής DNS μπορείτε να μην αποκρίνεται σε ορισμένα ερωτήματα DNSΔίκτυο
812707Μήνυμα λάθους διακοπής STOP 0x0000001E στο Tcipip.sys, όταν ο διακομιστής βρίσκεται υπό μεγάλο φόρτο δικτύουΔίκτυο
814119ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Σφάλμα RPC προκαλεί τη διακοπή της ανταπόκρισης των νημάτων σε εφαρμογές ASP/COM+Δίκτυο
814250Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Η λειτουργία απέτυχε για άγνωστους λόγους" (The operation failed for unspecified reasons", όταν ξεκινάτε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Τηλεφωνία" (Telephony) ή όταν ανανεώνετε την οθόνηΔίκτυο
814622Το στοιχείο χρόνου εκτέλεσης datagram της κλήσης απομακρυσμένης διαδικασίας (Remote Procedure Call) προκαλεί απώλεια θυρών τείχους προστασίας στον υπολογιστή-πελάτηΔίκτυο
815182Το dll ασφαλείας της υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης (Remote Access Service) χρησιμοποιείται εσφαλμένα για τον έλεγχο ταυτότητας συνδέσεων απομακρυσμένης πρόσβασης που δεν πραγματοποιούνται μέσω μόντεμΔίκτυο
816924Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εκτύπωση του εγγράφου" (There was an error found when printing the document), όταν εκτυπώνετε ένα έγγραφο μέσω θύρας υπερύθρωνΔίκτυο
817069Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου μέσω σύνδεσης VPNΔίκτυο
817367Εμφανίζεται σφάλμα διακοπής 0x000000D1, όταν χρησιμοποιείτε τον Host Integration Server για να συνδεθείτε σε κεντρικό υπολογιστή που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο DLCΔίκτυο
817864Το πρωτόκολλο της Εποπτείας Δικτύου (Network Monitor) προκαλεί την εμφάνιση του κωδικού διακοπής 0xD1 κατά το κλείσιμο του προσαρμογέαΔίκτυο
818177Παρουσιάζονται τυχαία ζητήματα κατά το χρόνο εκτέλεσης του RPC στην υπηρεσία συμπλέγματοςΔίκτυο
315315Το κλειδί EnableAutoDial Registry έχει οριστεί εσφαλμέναΆλλο
316982Οι προεπιλεγμένες τοπικές ρυθμίσεις των γαλλικών (Καναδά) για τη μορφή πλήρους ημερομηνίας και τη νομισματική μονάδα δεν συμφωνούν με το πρότυπο του ΚεμπέκΆλλο
319102Το Wldap32 περικόπτει την επιλογή ";binary" στο φίλτρο αναζήτησηςΆλλο
319725Οι συνδέσεις SLIP μεταδίδουν ονόματα NetBIOS όταν απενεργοποιείται το πρόγραμμα-πελάτηςΆλλο
319973Υποστήριξη του Universal Serial Bus 2.0 στα Windows 2000Άλλο
320368Το στοιχείο ελέγχου κειμένου εμπλουτισμένης επεξεργασίας μπορεί να αντικατασταθεί από το CR-LF στην έξοδοΆλλο
320549Η λειτουργία σάρωσης μπορεί να μην λειτουργεί σε εκτυπωτές USB πολλαπλών λειτουργιώνΆλλο
322210ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Οι μετρητές της Εποπτείας Επιδόσεων (Performance Monitor) των Υπηρεσιών Ουράς Μηνυμάτων (Message Queuing) δεν λειτουργούν στις υπηρεσίες Terminal ServicesΆλλο
323289Απώλεια μνήμης στη μέθοδο ExecMethodAsync της υπηρεσία παροχής WDM στα Windows XP και Windows 2000Άλλο
323582Σφάλμα Net3101 στο διακομιστή OS/2 εξαιτίας του SessionSetup SMBΆλλο
328725Τα Windows 2000 εγκαθίστανται απροσδόκητα σε ένα λογαριασμό που μόλις δημιουργήθηκε κατά την απομακρυσμένη εγκατάστασηΆλλο
331116Δεν είναι δυνατή η απευθείας σύνδεση με ένα αντικείμενο ομάδας μέσω του προμηθευτή WinntΆλλο
810070Δεν είναι δυνατή η προσθήκη χρήστη ή ομάδας σε αξιόπιστο τομέαΆλλο
810268Παρουσιάζεται σφάλμα παραβίασης πρόσβασης αν καλέσετε την IADsTools από το Visual Studio 6Άλλο
812110Το Outlook Express ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται κατά την αποστολή αλληλογραφίας που περιέχει μεγάλη γραμμήΆλλο
812401Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "Σφάλμα 735" (Error 735) και η σύνδεση Δικτύου μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking) φαίνεται να είναι ενεργή, παρόλο που έχετε αποσυνδεθεί.Άλλο
814691ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Παρουσιάζεται σφάλμα παραβίασης πρόσβασης κατά την αναπαραγωγή στο Κέντρο εφαρμογών (Application Center)Άλλο
814958Οι συσκευές πληκτρολογίου και ποντικιού USB δεν λειτουργούν σωστά, εάν τις συνδέσετε ξανά ενώ λειτουργούν τα WindowsΆλλο
298692Δεν μπορείτε να προσθέσετε έναν εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το κανονικό του όνομα (CNAME)Εκτύπωση
318365Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση σε μεγάλο μέγεθος χαρτιού με υψηλή ανάλυσηΕκτύπωση
318954Ένας προεπιλεγμένος εκτυπωτής που δεν είναι διαθέσιμος μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση στα προγράμματαΕκτύπωση
319370Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε σε τοπικό εκτυπωτή μετά την εγκατάσταση του Windows 2000 Service Pack 2Εκτύπωση
320914Ζητήματα κατά την αναβάθμιση ενός προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης σε κατάσταση λειτουργίας χρήστη χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Κατάδειξη και εκτύπωση" (Point and Print)Εκτύπωση
321364Οι υπολογιστές-πελάτες ανοίγουν εκατοντάδες διοχετεύσεις στον πόρο \Pipe\Spoolss σε διακομιστές εκτύπωσηςΕκτύπωση
321613Σφάλμα "Διακοπή 0x0a" (Stop 0x0a) στη συνάρτηση nt!ExpBoostOwnerThread() στον Windows 2000 ServerΕκτύπωση
321614Μπορεί να διακοπεί η λειτουργία της υπηρεσίας ουράς εκτύπωσης υπό μεγάλο φόρτοΕκτύπωση
321771Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους "Διακοπή 0x51 (REGISTRY_ERROR)" (Stop 0x51 (REGISTRY_ERROR))Εκτύπωση
324173Τμήματα της εργασίας εκτύπωσης λείπουν, όταν εκτυπώνετε ένα ή περισσότερα πολύ μεγάλα έγγραφαΕκτύπωση
324397Γίνεται τερματισμός της λειτουργίας αν το επίπεδο ελέγχου ταυτότητας ενός πακέτου διακομιστών COM+ έχει οριστεί σε "Κανένα" (None)Εκτύπωση
324433Τα ερωτήματα του προγράμματος-πελάτη προς την υπηρεσία καταλόγου Active Directory αποτυχαίνουν με σφάλμα 0x8005000Εκτύπωση
326095Το βοηθητικό πρόγραμμα COMREPL δεν ανταποκρίνεται, όταν εγκαθιστάτε το Microsoft .NET FrameworkΕκτύπωση
327052Οι ουρές εκτύπωσης αναδημοσιεύονται με εσφαλμένο όνομα, αν εγκατασταθεί η ενημερωμένη έκδοση 286254Εκτύπωση
327930Η Εξερεύνηση (Explorer) μπορεί να αλλάξει το ενεργό κοινόχρηστο στοιχείο του Κατανεμημένου συστήματος αρχείων (Distributed File System)Εκτύπωση
327984Δεν καταργείται η φόρτωση του προφίλ σας, εάν αλλάξετε ρυθμίσεις εκτυπωτή και στη συνέχεια αποσυνδεθείτεΕκτύπωση
328055Ο διακομιστής μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται, εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί κοινόχρηστες σελίδεςΕκτύπωση
328894Ο πρώτος χαρακτήρας κάθε γραμμής λείπει, όταν εκτυπώνετε με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή γενικής χρήσηςΕκτύπωση
329051Σποραδική εμφάνιση ενός μηνύματος λάθους "Διακοπή 0x1E" (Stop 0x1E) στο αρχείο Win32k.sys των Windows 2000Εκτύπωση
330030Δεν γίνεται έλεγχος ταυτότητας ενός υπολογιστή με αποσυνδεδεμένο χώρο ονόματος χρησιμοποιώντας το 802.1x με ένα διακομιστή Radius στον τομέα τουΕκτύπωση
810647Το αρχείο καταγραφής συμβάντων συστήματος περιέχει πολλές καταχωρήσεις συμβάντος 61Εκτύπωση
810908Η χρήση CPU της ουράς εκτύπωσης παραμένει πάνω από 50 τοις εκατό, εάν μια θύρα LPR έχει όνομα DNS που δεν είναι έγκυρο για το διακομιστή LPDΕκτύπωση
811915ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Ο επεξεργαστής Winprint παράγει εσφαλμένο αποτέλεσμα για την εκτύπωση φυλλαδίου ενός εγγράφου με μεικτό προσανατολισμόΕκτύπωση
811916ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Η συνάρτηση DrvDestroyFont δεν καλείται ποτέ στα Windows 2000Εκτύπωση
812121Εισάγεται απροσδόκητα κενός χώρος έπειτα από τονούμενους χαρακτήρεςΕκτύπωση
812419Απουσία δείκτη χειρισμού συμβάντων με την κλάση System.EventLogΕκτύπωση
814408Η ομάδα Printer Operators δεν παρατίθεται στην ανακατευθυνόμενη ουρά εκτύπωσης του Terminal ServerΕκτύπωση
814770Μη αναμενόμενη καθυστέρηση κατά την αποσύνδεσή σαςΕκτύπωση
198941Οι χρήστες δεν μπορούν να αλλάξουν κωδικό πρόσβασης κατά τη σύνδεσή τουςΑσφάλεια
274450Απώλεια μνήμης στο Services.exe κατά τον έλεγχο του ArcnameΑσφάλεια
296441MS01-022: Η υπηρεσία παροχής WebDAV είναι δυνατό να επιτρέψει στις δέσμες ενεργειών να χειρίζονται αιτήσεις όπως ένας χρήστηςΑσφάλεια
297528Η επέκταση CRL Distribution Point δεν αποκρύπτεται από το αρχείο Capolicy.infΑσφάλεια
304140Τα (μεταβιβαζόμενα) δικαιώματα ασφάλειας αρχείου μπορεί να καταργηθούν, όταν επεξεργάζεστε απομακρυσμένα τα δικαιώματαΑσφάλεια
311444Τα δικαιώματα δημιουργού/κατόχου καταργούνται από τη Διαμόρφωση πολιτικής (Policy Editor)Ασφάλεια
312827Μπορεί να εμφανίζεται εσφαλμένο όνομα πακέτου ελέγχου ταυτότητας στο συμβάν ελέγχου 529Ασφάλεια
313494Το API της Κρυπτογράφησης (Cryptography) της Microsoft μπορεί να μην λειτουργεί, εάν η προεπιλεγμένη υπηρεσία CSP έχει οριστεί εσφαλμέναΑσφάλεια
313664Χρήση ελέγχου ταυτότητας 802.1x σε υπολογιστές με Windows 2000Βασικό λειτουργικό σύστημα
315092Μια επίθεση στη θύρα 1720 μπορεί να προκαλέσει την απόρριψη των εισερχόμενων συνδέσεων από το NetMeetingΑσφάλεια
316201Εκχώρηση χώρου συγκέντρωσης και αλλαγές μεγέθους RID στο Windows 2000 SP4Ασφάλεια
318815Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε τοποθεσίες Web που απαιτούν SSL 3.0Ασφάλεια
318873Το παράθυρο διαλόγου PKI εμφανίζεται πολλές φορές, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Άκυρο" (Cancel)Ασφάλεια
318988Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος "Διακοπή 0x000000B" (Stop 0x000000B8) σε ένα σύμπλεγμα των Windows 2000Ασφάλεια
319418Η κονσόλα MMC Διαχείριση Πολιτικών Ασφαλείας IP (IP Security Policy Management) προκαλεί απώλεια μνήμηςΑσφάλεια
320099Μια πολιτική ασφαλείας δεν επεξεργάζεται σωστά τις περιορισμένες ομάδεςΑσφάλεια
320206MS02-024: Ελάττωμα ελέγχου ταυτότητας στο πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων των Windows μπορεί να προκαλέσει υψηλά δικαιώματαΑσφάλεια
320211Δεν μπορείτε να εκτελέσετε μέσω προγράμματος έλεγχο εξουσιοδότησης ασφαλείας για ένα χρήστηΑσφάλεια
320670Το αναγνωριστικό συμβάντος 528 μπορεί να μην καταγραφεί, εάν κληθεί η συνάρτηση LsaLogonUser()Ασφάλεια
320828Είναι δυνατή η πρόσβαση σε δεδομένα που προστατεύονται με ιδιωτικό κλειδί χρήστη από ένα διαχειριστή τομέα που επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης του χρήστηΑσφάλεια
320903Οι υπολογιστές-πελάτες δεν μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας Kerberos σε TCPΑσφάλεια
320920MS02-032: Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων για το Windows Media Player είναι διαθέσιμηΑσφάλεια
321166Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Your Password Is Expired" όταν αποκτάτε πρόσβαση σε πόρους από υπολογιστή Macintosh στον Windows 2000 Server με ενοποίηση δικτύου AppleTalkΑσφάλεια
321217Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Action could not be completed", όταν επιλέγετε πολλούς παραλήπτες στην καθολική λίστα διευθύνσεωνΑσφάλεια
321323Η υπηρεσία ουράς εκτυπώσεων σταματά να λειτουργεί όταν υπάρχει μεγάλος φόρτος μνήμηςΑσφάλεια
321928Το ADSI με την υπηρεσία παροχής OLE DB μπορεί να προκαλέσει απώλεια μνήμης, εάν χρησιμοποιήσετε σύνταξη SQLΑσφάλεια
322175Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά τη σύνδεση με τομέα με το Service Pack 2Ασφάλεια
322302Δεν είναι δυνατή η απόκτηση ενός πόρου διακοπής από μια συσκευή γέφυρας PCI-PCIΑσφάλεια
322760Η συνάρτηση GetEffectiveRightsFromAcl προκαλεί σφάλμα παραβίασης πρόσβασηςΑσφάλεια
322989Η υπηρεσία DHCP χρησιμοποιεί μια προεπιλεγμένη τιμή TTL 900 δευτερόλεπταΑσφάλεια
323153Ο υπολογιστής μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται κατά τη συνέχιση από κατάσταση αναμονής S3 με δύο μονάδες δίσκων IDEΑσφάλεια
323758Το συμβάν ελέγχου σύνδεσης SFM Macintosh δεν καταγράφεται, όταν χρησιμοποιείτε Microsoft UAMΑσφάλεια
324120Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε τομέα μετά την προσθήκη ενός υπολογιστή σε τομέαΑσφάλεια
324224Μήνυμα λάθους "Διακοπή 0xc5" (Stop 0xc5) στα Windows 2000Ασφάλεια
324377Δεν είναι δυνατή η χρήση ομάδων που βρίσκονται τοπικά στον τομέα για την αντιστοίχιση πιστοποιητικών της υπηρεσίας καταλόγου Active DirectoryΑσφάλεια
324380MS02-051: Ελάττωμα κρυπτογράφησης στο πρωτόκολλο RDP μπορεί να προκαλέσει αποκάλυψη πληροφοριώνΑσφάλεια
324553Η λειτουργία του πλήκτρου CAPS LOCK σε προγράμματα MS-DOS μπορεί να είναι εσφαλμένηΑσφάλεια
325083Ζητήματα όταν χρησιμοποιείτε ένα σύνθετο πλαίσιο με μεγάλο αριθμό στοιχείωνΑσφάλεια
325463Οι μετρητές λογικού δίσκου δείχνουν μηδέν σε ένα σύμπλεγμα έπειτα από ανακατεύθυνση δίσκου και επιστροφή σε αυτόνΑσφάλεια
326180Χρήση 100% της διαθέσιμης CPU σε πολλούς υπολογιστές με έναν επεξεργαστήΑσφάλεια
326363Το Windows 2000 DNS δεν επιλύει το NS σε CNAME σε μια αντιστοίχιση εγγραφών πόρου ΑΑσφάλεια
326460Εμφανίζεται μήνυμα λάθους εφαρμογής με κωδικό σφάλματος -2147944102, εάν προσπαθήσετε να ξεκινήσετε την υπηρεσία Background Intelligent Transfer Service (BITS)Ασφάλεια
326826Μερικά προγράμματα μπορεί να λειτουργούν αργά, όταν αποκτάτε πρόσβαση σε αρχεία σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύουΑσφάλεια
326864ΔΙΑΚΟΠΗ: 0x000000D6" (STOP: 0x000000D6) στο Win32k.sys των Windows 2000Ασφάλεια
327076Παρουσιάζεται απώλεια μνήμης στο Lsass.exe, όταν χρησιμοποιείτε το IMAP4 με SSL στον Exchange Server 5.5Ασφάλεια
327462Κατά τη δημιουργία ενός προφίλ περιαγωγής χρήστη, γίνεται έλεγχος για υπάρχοντες φακέλους προφίλ περιαγωγής χρήστη από τα Windows XP SP1Ασφάλεια
327524Παρουσιάζεται σφάλμα παραβίασης πρόσβασης στο Spoolsv.exe στα Windows 2000Ασφάλεια
327634Η ρύθμιση πολιτικής "Κλείδωμα κατάργησης Έξυπνων καρτών" (Lock on Smartcard Removal) δεν λειτουργεί, εάν υπάρχει μη αποθηκευμένη εργασία στον υπολογιστή κατά την αποσύνδεσή σαςΑσφάλεια
327696MS02-062: Οκτώβριος 2002 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τις υπηρεσίες Internet Information ServicesΑσφάλεια
327752Ορισμένες συναρτήσεις Winsock μπορεί να προκαλέσουν υψηλό φόρτο CPUΑσφάλεια
327825Νέα αντιμετώπιση ζητημάτων που παρουσιάζονται όταν οι χρήστες ανήκουν σε πολλές ομάδεςΑσφάλεια
328370Το CSNW των Windows 2000 καλεί πάντα τον κοντινότερο διακομιστή για τη σύνδεση σε ένα δέντρο NDSΑσφάλεια
328523Κατάργηση της προεπιλεγμένης εκκίνησης του Internet Explorer από τον "Οδηγό σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Wizard)Ασφάλεια
328863Έλεγχος ταυτότητας HTTP: Οι υπηρεσίες IIS αναμένουν το κύριο τμήμα οντότητας αίτησης, πριν να στείλουν μια απόκριση "Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας 401" (401 Authentication Required)Ασφάλεια
328924ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Είναι διαθέσιμο το πακέτο COM+ Hotfix Rollup Package 22 που κυκλοφόρησε μετά το Service Pack 3 των Windows 2000Ασφάλεια
328948Μήνυμα λάθους αναγνωριστικού συμβάντος 5000 του LsaSrv: Το πακέτο ασφαλείας Διαπραγμάτευση δημιούργησε μια εξαίρεση (The security package Negotiate generated an exception)Ασφάλεια
328970MS02-066: Νοέμβριος 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet ExplorerΑσφάλεια
329112ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Σε ένα DVD πολλών περιόδων λειτουργίας με περισσότερα από 4 GB δεδομένων δεν είναι δυνατή η ανάγνωση μετά την πρώτη περίοδο λειτουργίαςΑσφάλεια
329145Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή ενός καταλόγου με πρόσθετα χαρακτηριστικά σε ένα διαμέρισμα FAT32Ασφάλεια
329316Μήνυμα λάθους: Αποτυχία περιβάλλοντος εργασίας χρήστη: Απέτυχε η φόρτωση του αρχείου DLL msgina.dll του περιβάλλοντος εργασίας σύνδεσης χρήστη (User Interface Failure: The Logon User Interface DLL Msgina.dll failed to load)Ασφάλεια
329405Η επίλυση ονομάτων DNS δεν λειτουργεί για χρήστες που δεν ανήκουν στην ομάδα AdministratorsΑσφάλεια
329414MS02-065: Υπέρβαση buffer στα Microsoft Data Access Components μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση κώδικα (MDAC 2.6)Ασφάλεια
329826Η επέκταση του τόμου NTFS αποτυχαίνει, αλλά φαίνεται να είναι επιτυχήςΑσφάλεια
330002Το εργαλείο μετεγκατάστασης του Microsoft Message Queue Server δεν επιτρέπει την αναβάθμιση ενός Βασικού ελεγκτή εταιρείας (Primary Enterprise Controller) στον εξαρτημένο τομέαΑσφάλεια
330029Μήνυμα σφάλματος παραβίασης πρόσβασης στις Υπηρεσίες εκτύπωσης για Macintosh (Print Services for Macintosh)Ασφάλεια
330164Οι λίστες ACL για εκτυπωτές λείπουν μετά την εφαρμογή του Windows 2000 SP3Ασφάλεια
330303Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "ΔΙΑΚΟΠΗ: c000021a (Ανεπανόρθωτο σφάλμα συστήματος)" (STOP: c000021a (Fatal System Error))Ασφάλεια
330994 MS03-014: Απρίλιος 2003, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το Outlook ExpressΑσφάλεια
331490Το Userinit.exe μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί στα Windows 2000Ασφάλεια
331953MS03-010: Κάποιο ελάττωμα στον πίνακα αντιστοίχισης απολήξεων RPC (RPC Endpoint Mapper) είναι δυνατό να επιτρέψει άρνηση εξυπηρέτησηςΑσφάλεια
810022Έλεγχος σφαλμάτων με μήνυμα διακοπής "ΔΙΑΚΟΠΗ 0x000000CE" (STOP 0x000000CE) και Svr.sys στην ένδειξη σφαλμάτων κατά τον τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστήΑσφάλεια
810037Βελτίωση του Setpwd.exe για να καθορίζει έναν κωδικό πρόσβασης DSRM ως όρισμαΑσφάλεια
810076Ενημερώσεις της συμπεριφοράς των περιορισμένων ομάδων για τοπικές ομάδες που ορίζονται από το χρήστηΑσφάλεια
810088Η χρήση CPU μπορεί να είναι υψηλή μετά την ενεργοποίηση του ελέγχου για το κλειδί HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemΑσφάλεια
810202Ευπάθεια ασφαλείας στο στοιχείο ελέγχου ActiveX για το πρόγραμμα προβολής αρχείων DirectXΑσφάλεια
810578ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Είναι διαθέσιμο το πακέτο COM+ Hotfix Rollup Package 24 που κυκλοφόρησε μετά το Service Pack 3 των Windows 2000Ασφάλεια
810585Η χρήση μνήμης του Lsass.exe αυξάνεται ανεξάρτητα από το φόρτο του διακομιστήΑσφάλεια
810649Οι υπερ-συνδέσεις ανοίγουν στον Internet Explorer αντί για το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησηςΑσφάλεια
810833MS03-001: Ένα μη ελεγμένο buffer της υπηρεσίας εντοπισμού (Locator) ενδέχεται να επιτρέπει την εκτέλεση του κώδικαΑσφάλεια
811114MS03-018: Μάιος 2003 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τις υπηρεσίες Internet Information Services (IIS)Ασφάλεια
811493MS03-013: Η υπέρβαση του buffer στο χειρισμό μηνυμάτων πυρήνα των Windows θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένα δικαιώματαΑσφάλεια
811627Η επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Στρογγυλοποίηση των άκρων στις γραμματοσειρές οθόνης" (Smooth Edges of Screen Fonts) καταργείται απροσδόκητα μετά την ανανέωση της πολιτικής ομάδαςΑσφάλεια
811630Ενημερωμένη έκδοση HTML της Βοήθειας (Help) για περιορισμό της λειτουργικότητας, όταν ενεργοποιείται με τη μέθοδο window.showHelp( )Ασφάλεια
812428Παρουσιάζεται απώλεια μνήμης στη διεργασία LsassΑσφάλεια
812872Το IPSec δεν υποστηρίζει τις δυνατότητες αξιόπιστης διαδρομής του συστήματος PKI, εάν χρησιμοποιείτε έλεγχο ταυτότητας πιστοποιητικού στο IKEΑσφάλεια
813423Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Απέτυχε η αποθήκευση <Πρότυπο>.inf" (Failed to Save <Template>.inf), όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε ένα καθολικό πρότυπο προφίλ ασφαλείαςΑσφάλεια
813485Ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται όταν δημιουργείτε ένα αρχείο σε τοπικό κοινόχρηστο στοιχείο αρχείωνΑσφάλεια
813489MS03-015: Απρίλιος 2003, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet ExplorerΑσφάλεια
813877Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της ορφανής ομάδας ασφαλείας Exchange Domain Servers από την ομάδα ασφαλείας Exchange Enterprise ServersΑσφάλεια
814055Μάσκα πρόσβασης 0xCCCCCC κατά τη χρήση της συνάρτησης GetEffectiveRightsFromAclΑσφάλεια
814078MS03-008: Ελάττωμα στο μηχανισμό δέσμης ενεργειών των Windows ενδέχεται να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικαΑσφάλεια
814122Το Lsass.exe χρησιμοποιεί περισσότερη μνήμη από την αναμενόμενηΑσφάλεια
814569Ο ανεπιτυχής έλεγχος ταυτότητας προκαλεί απώλεια μνήμης στο στοιχείο Kerberos του Lsass.exeΑσφάλεια
814886ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Είναι διαθέσιμο το πακέτο COM+ Hotfix Rollup Package 25 που κυκλοφόρησε μετά το Service Pack 3 των Windows 2000Ασφάλεια
815021MS03-007: Ένα μη επιλεγμένο Buffer σε στοιχείο των Windows ενδέχεται να προκαλέσει παραβίαση του διακομιστή WebΑσφάλεια
815225Ο χρήστης είναι δυνατό να επανεκκινήσει τον Windows 2000 Terminal Server χωρίς να έχει δικαιώματα επανεκκίνησηςΑσφάλεια
815414Οι υπηρεσίες δεν ξεκινούν σωστά μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων Πολιτικής ομάδας (Group Policy) που βρίσκονται στην προεπιλεγμένη πολιτική ελεγκτή τομέαΑσφάλεια
817606MS03-024: Η υπέρβαση του buffer στα Windows μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή δεδομένων Ασφάλεια
817772MS03-019: Μια ατέλεια στην επέκταση ISAPI για τις υπηρεσίες Windows Media Services θα μπορούσε να προκαλέσει άρνηση εξυπηρέτησηςΑσφάλεια
819696MS03-030: Ένα μη ελεγμένο buffer στο DirectX μπορεί να ενεργοποιήσει υποβάθμιση της ασφάλειας του συστήματοςΑσφάλεια
821665Λίστα ενημερώσεων κώδικα ασφαλείας στο Windows 2000 Service Pack 4Ασφάλεια
822679 MS03-025: Ελάττωμα στο χειρισμό μηνυμάτων των Windows μέσω της Διαχείρισης βοηθητικών προγραμμάτων (Utility Manager) μπορεί να ενεργοποιήσει την ανύψωση δικαιωμάτων Ασφάλεια
265396Παρουσιάζονται αργές επιδόσεις δικτύου όταν επιλέγετε ένα αρχείο σε κοινόχρηστο στοιχείο που χρησιμοποιείΚέλυφος
280687Η πολιτική "Απενεργοποίηση αλλαγής ταπετσαρίας" (Disable Change Wallpaper) δεν αποτρέπει όλες τις αλλαγές ταπετσαρίαςΚέλυφος
302510Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "Διακοπή 0x0000001e" (Stop 0x0000001e) στο Win32k.sys, όταν οι χρήστες αποσυνδέονται από ένα διακομιστή που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Terminal ServicesΚέλυφος
315819Παρουσιάζεται σφάλμα "ΔΙΑΚΟΠΗ 0x50" (STOP 0x50) στο Mrxsmb.sys, όταν γίνεται φόρτωση του ψηφιακού πίνακα εργαλείωνΚέλυφος
320261Παρουσιάζονται ζητήματα επιδόσεων των υπηρεσιών Terminal Services, επειδή το Explorer.exe διατηρεί δεδομένα και μετρητές οργάνων στο μητρώοΚέλυφος
321091Ο ορισμός πληροφοριών WINS-R σε μια ζώνη αντίστροφης αναζήτησης μπορεί να προκαλέσει σφάλμαΚέλυφος
321781Μήνυμα λάθους "ΔΙΑΚΟΠΗ A" (STOP A) στην nt!KiAttachProcess+0x12 από την win32k!PDEVOBJ::UnloadFontFile στα Windows 2000Κέλυφος
321787Παρουσιάζεται σφάλμα παραβίασης πρόσβασης όταν εκτελείτε τον Windows Installer σε μια περίοδο λειτουργίας των υπηρεσιών Terminal Services SessionΚέλυφος
321788Η ανακατεύθυνση STDIN/STDOUT μπορεί να μην λειτουργεί, εάν ξεκινήσει από μια συσχέτιση αρχείουΚέλυφος
322019Παρουσιάζεται απώλεια δεδομένων όταν αντιγράφετε αρχεία στο δίκτυοΚέλυφος
322841Τα ονόματα εγγράφων και χρηστών δεν εμφανίζονται στην ουρά εκτύπωσης όταν εκτυπώνετε από υπολογιστές-πελάτες MAC OS/XΚέλυφος
323015Οι πολλές συνδέσεις Secure Socket Layer μπορεί να επιβραδύνουν τις επιδόσειςΚέλυφος
323653Σφάλμα "ΔΙΑΚΟΠΗ 0xD1" (STOP 0xD1) στο NDIS σε πλατφόρμες με ανοχή σφαλμάτων με Windows 2000Κέλυφος
324141Η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης σε έναν κλειδωμένο λογαριασμό δημιουργεί ένα μήνυμα "Ο τομέας δεν είναι διαθέσιμος" (Domain Not Available)Κέλυφος
324166Η έκδοση UMPD της EngCreateBitmap περιορίζει το μέγεθος των bitmap σε 40 MΒΚέλυφος
325038Ο τύπος του ημερολογίου μπορεί να αλλάξει σε "Ιαπωνικό αυτοκρατορικό" (Japanese Emperor Era) κατά την εκτέλεση του OutlookΚέλυφος
325333Το ερώτημα της Υπηρεσίας ευρετηρίου (Indexing Service) επιστρέφει μη ολοκληρωμένα αποτελέσματα με τουρκικές τοπικές ρυθμίσειςΚέλυφος
326109Οι εργασίες εκτύπωσης EMF που περιέχουν γραμματοσειρές Type 1 μπορεί να μην εκτυπώνονταιΚέλυφος
326569Παρουσιάζεται σφάλμα παραβίασης πρόσβασης όταν κάνετε ανάγνωση της ιδιότητας SID ενός αντικειμένουΚέλυφος
326572Το Explorer.exe δημιουργεί επανειλημμένα μηνύματα λάθους παραβίασης πρόσβασης μετά τη σύνδεσή σαςΚέλυφος
326836Η επιφάνεια εργασίας των Windows 2000 αναβοσβήνει όταν το Explorer.exe σταματά επανειλημμένα να ανταποκρίνεταιΚέλυφος
327350Ο Windows 2000 Terminal Services Server σταματά να ανταποκρίνεται με το πρόγραμμα-πελάτη NovellΚέλυφος
327815Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους 0xC00E004C εάν χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο MSMQMessage.Send() Method και τη μέθοδο MSMQQueue.Receive() αφού εφαρμόσετε το Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 σε ένα σύμπλεγμαΚέλυφος
328284Ορισμένα αρχεία και φάκελοι που δεν είναι ρυθμισμένα να είναι διαθέσιμα χωρίς σύνδεση είναι αποθηκευμένα προσωρινάΚέλυφος
328285Εσφαλμένο ερώτημα DNS κατά τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της κατάστασης συστήματος σε έναν ελεγκτή τομέαΚέλυφος
328423Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory ακυρώνεται, εάν ένα αρχείο είναι απασχολημένοΚέλυφος
328523Κατάργηση της προεπιλεγμένης εκκίνησης του Internet Explorer από τον "Οδηγό σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Wizard)Κέλυφος
329023Η υπηρεσία του διακομιστή DNS των Windows 2000 σταματά να λειτουργεί λόγω υπερχείλισης στοίβαςΚέλυφος
329135Εσφαλμένος αριθμός άρθρου της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) στην καταχώρηση SP_KB_NUMBER του αρχείου Update.inf του Windows 2000 SP3Κέλυφος
329553Δεν είναι δυνατή η λήψη ενημερωμένων εκδόσεων προγραμμάτων οδήγησης συσκευών από την τοποθεσία Windows Update στο WebΚέλυφος
329727Η υπηρεσία καταλόγου Active Directory διατηρεί μόνο μία εκκρεμή αναζήτηση με σελίδα/VLV τη φορά για μια σύνδεση LDAPΚέλυφος
810159Εμφανίζεται μήνυμα λάθους PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, όταν προσπαθείτε να κάνετε εναλλαγή εργασιών χρησιμοποιώντας το συνδυασμό πλήκτρων ALT+TABΚέλυφος
810649Οι υπερ-συνδέσεις ανοίγουν στον Internet Explorer αντί για το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησηςΚέλυφος
810891Παρουσιάζεται σφάλμα παραβίασης πρόσβασης στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), όταν γίνεται ανανέωση του παραθύρου "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer)Κέλυφος
811416Οι λειτουργίες ροής με μεταφορά και απόθεση δεν ανοίγουν παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσηςΚέλυφος
811769Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "ΔΙΑΚΟΠΗ 0x00000050" (STOP 0x00000050) στο Atmfd.dll, όταν χρησιμοποιείτε γραμματοσειρές Type 1Κέλυφος
812943Οι πληροφορίες αναίρεσης του στοιχείου ελέγχου εμπλουτισμένης επεξεργασίας μπορεί να χαθούν όταν το στοιχείο ελέγχου ανακτά κείμενοΚέλυφος
813859Το κείμενο στο εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) είναι αλλοιωμένο ή επανέρχεται στα αγγλικάΚέλυφος
813870Το στοιχείο ελέγχου εμπλουτισμένης επεξεργασίας μπορεί να εμφανίζει τα έγγραφα με εσφαλμένους δεξιούς ή κεντρικούς στηλοθέτεςΚέλυφος
814201Εκχωρημένα από διαχειριστή αρχεία για εργασία χωρίς σύνδεση παραμένουν διαθέσιμα χωρίς σύνδεση μετά τη μετακίνησή τους σε άλλο φάκελοΚέλυφος
814789Τα Windows σταματούν να ανταποκρίνονται με μήνυμα λάθους "Σφάλμα διακοπής 0x7F" (Stop Error 0x7F)Κέλυφος
815019Λίστα ενημερώσεων κώδικα για τις υπηρεσίες Terminal Services στο Windows 2000 Service Pack 4Κέλυφος
815490Το Dr. Watson αναφέρει ένα σφάλμα παραβίασης πρόσβασης κατά τη δημιουργία σύνδεσης στο HyperTerminalΚέλυφος
816047Μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα "ΔΙΑΚΟΠΗ 0x1E" (STOP 0x1E) στο Win32k.sys στα Windows 2000Κέλυφος
816094Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "LDAP Provider 80070030 Reconnection Failed", όταν προσπαθείτε να επανασυνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιοΚέλυφος
816131Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "Τα Windows δεν είναι δυνατό να τερματίσουν αυτό το πρόγραμμα" (Windows cannot end this program), όταν προσπαθείτε να κλείσετε ένα γονικό πρόγραμμα στα Windows 2000Κέλυφος
816372Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους παραβίασης πρόσβασης, όταν κάνετε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού "Διερεύνηση σε" (Look In) σε ένα παράθυρο διαλόγου "Άνοιγμα" (Open)Κέλυφος
817061Το κουμπί "Πίσω" (Back) δεν είναι διαθέσιμο, όταν κάνετε κλικ σε μια υπερ-σύνδεση σε ένα έγγραφο Word το οποίο ανοίγετε με τον Internet ExplorerΚέλυφος
817700Παρουσιάζεται μήνυμα λάθους "Διακοπή 0x0000001E" (STOP 0x0000001E) κατά την έξοδο από το πρόγραμμαΚέλυφος
817768Η Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) σταματά να ανταποκρίνεται, όταν προσπαθεί να ταξινομήσει περισσότερα από 1 εκατομμύριο αντικείμενα σε έναν ελεγκτή RAIDΚέλυφος
253922Οι εκτυπωτές που δημιουργήθηκαν αυτόματα από χρήστες είναι ορατοί στους άλλους χρήστεςΥπηρεσίες Terminal Services
257966Το Doskbd δεν είναι διαθέσιμο στα Windows 2000Υπηρεσίες Terminal Services
304229Οι διακομιστές OLE 16 bit OLE που ξεκινούν από προγράμματα 16 bit δημιουργούν επιπλέον VDM στις περιόδους λειτουργίας του Terminal ServerΥπηρεσίες Terminal Services
325775Η βάση δεδομένων WINS μπορεί να είναι κατεστραμμένη μετά την αναπαραγωγήΥπηρεσίες Terminal Services
326429Η γραμμή προόδου της Εξερεύνησης των Windows (Windows Explorer) μπορεί να είναι παραπλανητική, όταν μετακινείτε ή αντιγράφετε μεγάλα αρχείαΥπηρεσίες Terminal Services
327612Αποτυχία κατάργησης φόρτωσης του προφίλ χρήστη, όταν κάνετε εκκίνηση, έξοδο ή αποσύνδεση από το NetMeetingΥπηρεσίες Terminal Services
328478Το συμβάν ασφαλείας δεν περιέχει διεύθυνση IP ή όνομα υπολογιστή, όταν γίνει ανεπιτυχής προσπάθεια σύνδεσηςΥπηρεσίες Terminal Services
328715Εμφανίζεται μήνυμα λάθους 0x8000500d, όταν το ADSI προσπαθεί να ανακτήσει ένα χαρακτηριστικό που το όνομά του περιέχει ερωτηματικόΥπηρεσίες Terminal Services
331489Το Ntbackup μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί, εάν ένας χρήστης που ανήκει στην ομάδα Backup Operators δεν έχει δικαιώματα εγγραφής στη μαγνητοταινίαΥπηρεσίες Terminal Services
331596Τα δεδομένα περικόπτονται όταν κάνετε λήψη ενός αρχείου Excel που είναι κωδικοποιημένο με Gzip στον Internet ExplorerΥπηρεσίες Terminal Services
811634Υπάρχουν υψηλές τιμές "Συνολικά σφάλματα" στην Εποπτεία Συστήματος (System Monitor) στη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας των υπηρεσιών Terminal ServicesΥπηρεσίες Terminal Services
813508Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε Terminal Server από τερματικό που βασίζεται σε WindowsΥπηρεσίες Terminal Services
814066Δεν είναι δυνατή η αποστολή αναγνωρισμένης εισόδου από επίπεδο υπολογιστή χειρός στα Windows 2000 μέσω της Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop)Υπηρεσίες Terminal Services
815017Λίστα ενημερώσεων κώδικα για τις υπηρεσίες Terminal Services στο Windows 2000 Service Pack 4Υπηρεσίες Terminal Services
816062Το πλήκτρο KANA λειτουργεί ως πλήκτρο CTRL, όταν συνδέεστε σε ένα πρόγραμμα-πελάτη των υπηρεσιών Windows Terminal ServicesΥπηρεσίες Terminal Services
816669Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "ΔΙΑΚΟΠΗ 0x000000C2" (STOP 0x000000C2) κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών Terminal ServicesΥπηρεσίες Terminal Services
816870Δεν είναι δυνατή η εγγραφή από πολλά πακέτα του Windows Installer (.msi) στο ίδιο κλειδί μητρώου σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Terminal ServicesΥπηρεσίες Terminal Services
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σφάλματα που έχουν επιδιορθωθεί, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
320853 Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Service Pack 3 των Windows 2000
282522 Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Service Pack 2 των Windows 2000 (1 από 3)
282524 Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Service Pack 2 των Windows 2000 (2 από 3)
282525 Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Service Pack 2 των Windows 2000 (3 από 3)
259524 Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Service Pack 1 των Windows 2000 (1 από 3)
269425 Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Service Pack 1 των Windows 2000 (2 από 3)
269428 Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Service Pack 1 των Windows 2000 (3 από 3)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των Service Pack των Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
260910 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows 2000
kbWin2000sp4fixlist kbWin2kSP4fixlist sp4fixlist
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 327194 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/29/2007 18:05:00 - Αναθεώρηση: 20.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

  • kbinfo kbproductlink KB327194
Σχόλια
/html>