Τo Windows XP SP1 και τo Windows 2000 SP4 αναζητούν υπάρχοντες φακέλους προφίλ περιαγωγής χρήστη κατά τη δημιουργία ενός προφίλ περιαγωγής χρήστη

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR327462
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows Server 2003, ανατρέξτε στο άρθρο 327259.
Περίληψη
Στην επίσημη έκδοση των Windows XP (πριν από το Service Pack 1), καθώς στις εκδόσεις των Windows 2000 πριν από το Service Pack 4 (SP4), τα Windows δεν ελέγχουν τα δικαιώματα του φακέλου προφίλ περιαγωγής προορισμού, εάν κατά τη δημιουργία ενός προφίλ περιαγωγής χρήστη ο φάκελος αυτός υπάρχει ήδη. Αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να επιτρέψει σε κάποιον να δημιουργήσει από πριν ένα φάκελο προφίλ περιαγωγής για έναν άλλο χρήστη και να ορίσει δικαιώματα τα οποία μπορούσαν να επιτρέψουν στο δημιουργό του φακέλου να επισκεφθεί το φάκελο αργότερα. Ο δημιουργός μπορεί στη συνέχεια να τροποποιήσει το προφίλ περιαγωγής χρήστη αυτού του χρήστη ή να αρνηθεί την πρόσβαση στον νόμιμο χρήστη.

Ο Windows Server 2003, το Windows XP SP1 και το Windows 2000 SP4 αναζητούν τα σωστά δικαιώματα και δεν επιτρέπουν την περιαγωγή, εάν τα δικαιώματα δεν είναι αυτά που απαιτούνται από τα Windows. Αυτό το άρθρο εξετάζει αυτήν την καινούρια συμπεριφορά των προϊόντων που παρατέθηκαν στην αρχή του άρθρου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο Service Pack για τα Microsoft Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο Service Pack για τα Microsoft Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
260910 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows 2000
Περισσότερες πληροφορίες
Τα Windows XP SP1 και τα Windows 2000 SP4 εκτελούν τους ακόλουθους ελέγχους, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι υπάρχει σωστή ασφάλεια στους φακέλους προφίλ περιαγωγής χρήστη:
 • Εάν ο φάκελος του προφίλ περιαγωγής υπάρχει, τα Windows XP SP1 και τα Windows 2000 SP4 εξετάζουν αν ο χρήστης ή η ομάδα διαχειριστών είναι κάτοχοι του φακέλου. Εάν ο κάτοχος είναι μέλος της ομάδας Administrators και όχι η ίδια η τοπική ομάδα Administrators, αυτός ο έλεγχος θα αποτύχει.
 • Εάν ο φάκελος ανήκει στο χρήστη ή στην ομάδα διαχειριστών και δεν έχει οριστεί η πολιτική "Χωρίς έλεγχο για κατοχή χρήστη των φακέλων προφίλ περιαγωγής" (Do not check for user ownership of Roaming Profile Folders), τα Windows XP SP1 και τα Windows 2000 SP4 θεωρούν ότι ο φάκελος είναι έγκυρος και αντιγράφουν τα αρχεία στο φάκελο, κατά τη διαδικασία της αποσύνδεσης, και από το φάκελο, κατά τη διαδικασία της σύνδεσης.
 • Εάν ο φάκελος του προφίλ περιαγωγής υπάρχει και εάν ο χρήστης ή η ομάδα Administrators δεν είναι κάτοχοι του φακέλου, το Windows XP SP1 και το Windows 2000 SP4 δεν αντιγράφουν κανένα αρχείο από ή προς αυτόν το φάκελο, εμφανίζουν ένα μήνυμα λάθους και καταγράφουν ένα συμβάν στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος. Εκδίδεται το προσωρινά αποθηκευμένο προφίλ χρήστη ή ένα προσωρινό προφίλ, εάν δεν υπάρχει προσωρινά αποθηκευμένο προφίλ χρήστη.
 • Εάν ο φάκελος προφίλ δεν υπάρχει, το Windows XP SP1 και το Windows 2000 SP4 δημιουργούν το φάκελο με τον τρέχοντα τρόπο.
 • Εάν έχει οριστεί η πολιτική "Χωρίς έλεγχο για κατοχή χρήστη των φακέλων προφίλ περιαγωγής" (Do not check for user ownership of Roaming Profile Folders), δεν γίνεται έλεγχος της κατοχής φακέλου, οπότε τα Windows XP SP1 και τα Windows 2000 SP4 θεωρούν ότι ο φάκελος είναι έγκυρος.
Οι ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις πριν από το SP4 περιλαμβάνουν τα ενημερωμένα αρχεία που προκαλούν αυτήν τη συμπεριφορά:
 • (824141) MS03-045: Υπέρβαση του buffer στο στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας και σύνθετου πλαισίου μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
 • (824390) Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε έναν τομέα πόρων των Windows NT 4.0 από έναν υπολογιστή-πελάτη που χρησιμοποιεί Windows 2000
 • (827953) Η λειτουργία του υπολογιστή διακόπτεται και εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους "Διακοπή 0x50" (Stop 0x50) κατά την προσπάθειά σας να εκτυπώσετε ένα έγγραφο
 • (835732) MS04-011: Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα Microsoft Windows

Μηνύματα λάθους

Εάν δεν είναι δυνατή η αποθήκευση ενός προφίλ χρήστη από το Windows XP SP1 ή το Windows 2000 SP4 εξαιτίας εσφαλμένης ασφάλειας, ο χρήστης ενδέχεται να λάβει κάποιο από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους. Αυτά τα μηνύματα λάθους καταγράφονται επίσης στο αρχείο καταγραφής συμβάντων:
Αναγνωριστικό συμβάντος: 1526
Σοβαρότητα: Σφάλμα
Τα Windows δεν φόρτωσαν το προφίλ περιαγωγής σας και επιχειρούν να σας συνδέσουν με το τοπικό σας προφίλ. Οι αλλαγές στο προφίλ δεν θα αντιγραφούν στο διακομιστή όταν αποσυνδεθείτε. Τα Windows δεν φόρτωσαν το προφίλ σας επειδή υπάρχει ήδη ένα αντίγραφο διακομιστή του φακέλου προφίλ που δεν έχει την σωστή ασφάλεια. Ο κάτοχος του φακέλου πρέπει να είναι ο τρέχων χρήστης ή η ομάδα διαχειριστών. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου.

(Event ID: 1526
Severity: Error
Windows did not load your roaming profile and is attempting to log you on with your local profile. Changes to the profile will not be copied to the server when you logoff. Windows did not load your profile because a server copy of the profile folder already exists that does not have the correct security. Either the current user or the Administrator's group must be the owner of the folder. Contact your network administrator.)
Συμβάν 1000:
Προέλευση: Userenv
Τα Windows δεν φόρτωσαν το προφίλ περιαγωγής σας και επιχειρούν να σας συνδέσουν με το τοπικό σας προφίλ. Οι αλλαγές στο προφίλ δεν θα αντιγραφούν στο διακομιστή όταν αποσυνδεθείτε. Τα Windows δεν φόρτωσαν το προφίλ σας επειδή υπάρχει ήδη ένα αντίγραφο διακομιστή του φακέλου προφίλ που δεν έχει την σωστή ασφάλεια. Ο κάτοχος του φακέλου πρέπει να είναι ο τρέχων χρήστης ή η ομάδα διαχειριστών. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου.

(Event 1000:
Source: Userenv Windows did not load your roaming profile and is attempting to log you on with your local profile. Changes to the profile will not be copied to the server when you logoff. Windows did not load your profile because a server copy of the profile folder already exists that does not have the correct security. Either the current user or the Administrator's group must be the owner of the folder. Contact your network administrator.)
Εάν ένας χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί χρησιμοποιώντας ένα προσωρινά αποθηκευμένο προφίλ και εκδοθεί ένα προσωρινό προφίλ, μετά το μήνυμα λάθους, εμφανίζεται το τυπικό μήνυμα προσωρινού προφίλ.

Τρόπος απενεργοποίησης του νέου ελέγχου για υπάρχοντες φακέλους προφίλ περιαγωγής χρήστη

Υπάρχει διαθέσιμη μια νέα πολιτική υπολογιστή γνωστή ως "Χωρίς έλεγχο για κατοχή χρήστη των φακέλων προφίλ περιαγωγής" (Do not check for user ownership of Roaming Profile Folders), στην περιοχή "Πρότυπα διαχείρισης\Σύστημα\Προφίλ χρηστών" (Administrative Templates\System\User Profiles) στον Επεξεργαστή πολιτικής ομάδας (Group Policy Editor). Στα Windows 2000 SP4, η καινούρια πολιτική υπολογιστή υπάρχει στην περιοχή "Ρυθμίσεις υπολογιστή/Πρότυπο διαχείρισης/Σύστημα/Σύνδεση" (Computer configuration\Administrative Template\System\Logon) στον Επεξεργαστή πολιτικής ομάδας (Group Policy Editor). Οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την πολιτική για να απενεργοποιήσουν την επαλήθευση κατοχής για υπάρχοντες φακέλους προφίλ περιαγωγής χρήστη και να επαναφέρουν τη λειτουργικότητα των Windows XP. Αυτή η νέα πολιτική αποτρέπει τον έλεγχο για σωστά δικαιώματα σε ένα φάκελο προφίλ περιαγωγής χρήστη από τα Windows XP και τα Windows 2000 SP4. Στα Windows XP χωρίς SP1 και στις εκδόσεις των Windows 2000 πριν από το SP4, δεν εκτελούνται έλεγχοι για τα κατάλληλα δικαιώματα, εάν ο φάκελος προφίλ υπάρχει ήδη.

Τα Windows XP SP1 και τα Windows 2000 SP4 δεν αντιγράφουν αρχεία στο ή από το φάκελο προφίλ περιαγωγής, εάν ισχύουν όλες αυτές οι συνθήκες:
 • Απενεργοποιείτε αυτήν τη ρύθμιση ή δεν ορίζετε παραμέτρους για αυτήν τη ρύθμιση.
 • Ο φάκελος προφίλ περιαγωγής χρήστη υπάρχει.
 • Κάτοχος του φακέλου δεν είναι ο χρήστης ούτε η ομάδα διαχειριστών.
Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, η συμπεριφορά που προκύπτει είναι η ίδια με αυτήν στα Windows XP χωρίς SP1, καθώς και στις εκδόσεις των Windows 2000 πριν από το SP4.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 327462 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 12:12:06 - Αναθεώρηση: 10.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbqfe kbenv kbwin2ksp4fix kbhotfixserver KB327462
Σχόλια