Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος χρήσης του βοηθητικού προγράμματος Csvde για εισαγωγή επαφών και αντικειμένων χρήστη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο χρήσης του βοηθητικού προγράμματος Csvde.exe για τη δημιουργία επαφών και λογαριασμών χρηστών στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο σε ορισμένα σενάρια, για παράδειγμα, όταν οι διαχειριστές θέλουν να εξαγάγουν προσαρμοσμένους παραλήπτες από τον Microsoft Exchange Server 5.5 και να τους εισαγάγουν στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory ως επαφές των Microsoft Windows.

Το βοηθητικό πρόγραμμα Csvde.exe είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών των Microsoft Windows 2000, που βρίσκεται στο φάκελο SystemRoot\System32, αφού εγκαταστήσετε τα Windows 2000. Το βοηθητικό πρόγραμμα Csvde.exe είναι παρόμοιο με το βοηθητικό πρόγραμμα Ldifde.exe, αλλά εξάγει τις πληροφορίες σε μορφή τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (CSV). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Csvde, για να εισαγάγετε και να εξαγάγετε δεδομένα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, τα οποία χρησιμοποιούν τη μορφή τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (CSV). Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα υπολογιστικού φύλλου, όπως το Microsoft Excel, για να ανοίξετε αυτό το αρχείο .csv και να δείτε τις πληροφορίες κεφαλίδας και τιμών. Ανατρέξτε στη Βοήθεια (Help) του Microsoft Excel για πληροφορίες σχετικά με συναρτήσεις, όπως η συνάρτηση Concatenate, που μπορούν να απλοποιήσουν τη διαδικασία δημιουργίας ενός αρχείου .csv.

Σημείωση Αν και το βοηθητικό πρόγραμμα Csvde είναι παρόμοιο με το βοηθητικό πρόγραμμα Ldifde, το Csvde έχει ένα σημαντικό περιορισμό: μπορεί να εισαγάγει και να εξαγάγει δεδομένα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, χρησιμοποιώντας μόνο τη μορφή τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (.csv). Η Microsoft συνιστά να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Ldifde για λειτουργίας τροποποίησης (Modify) ή διαγραφής (Delete). Επιπλέον, το αποκλειστικό όνομα (γνωστό και ως DN) του στοιχείου που προσπαθείτε να εισαγάγετε πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη στήλη του αρχείου .csv, διαφορετικά η εξαγωγή δεν θα λειτουργήσει.

Το αρχείο .csv προέλευσης μπορεί να προέρχεται από μια εξαγωγή καταλόγου του Exchange Server. Ωστόσο, λόγω των διαφορών στις αντιστοιχίσεις χαρακτηριστικών μεταξύ του καταλόγου του Exchange Server και της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, πρέπει να κάνετε κάποιες τροποποιήσεις στο αρχείο .csv. Για παράδειγμα, μια εξαγωγή καταλόγου από τον Exchange Server περιέχει μια στήλη που ονομάζεται obj-class, την οποία πρέπει να μετονομάσετε σε objectClass. Πρέπει επίσης να μετονομάσετε το Display Name σε displayName.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αντιστοιχίσεις χαρακτηριστικών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
281563 Αντιστοιχίσεις χαρακτηριστικών Exchange Server 5.5 σε Exchange 2000 για τον "Οδηγό μετεγκατάστασης" (Migration Wizard)
Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη, για να εκτελέσετε το εργαλείο από μια γραμμή εντολών:
csvde -i -f c:\filename.csv
Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για κάθε τύπο αντικειμένου που μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε, και παρέχονται δείγματα κεφαλίδων αρχείου .csv. Έχετε υπόψη ότι τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για μια εταιρεία ίσως να μην ικανοποιούν τις απαιτήσεις χρήσης για μια άλλη εταιρεία. Χρησιμοποιήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα ADSI Edit ή το βοηθητικό πρόγραμμα Ldp.exe, για να προβάλετε τα χαρακτηριστικά για υπάρχοντες χρήστες και για να επαληθεύσετε τα χαρακτηριστικά που μπορεί να χρειάζεστε ή να θέλετε για το σενάριό σας.

Προειδοποίηση Εάν χρησιμοποιείτε το συμπληρωματικό πρόγραμμα ADSI Edit, το βοηθητικό πρόγραμμα LDP ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα-πελάτη του LDAP έκδοσης 3 και τροποποιήσετε εσφαλμένα τις ιδιότητες των αντικειμένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, μπορεί να προκαλέσετε σοβαρά ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά μπορεί να απαιτήσουν την επανεγκατάσταση των Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 ή τόσο των Windows όσο και του Exchange. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη τροποποίηση των ιδιοτήτων των αντικειμένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε τα χαρακτηριστικά αυτά με δική σας ευθύνη.

Επιστροφή στην αρχή

Επαφή των Windows 2000 χωρίς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου


Η λίστα της ενότητας αυτής περιγράφει τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για μια επαφή των Windows 2000 χωρίς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ίσως να απαιτήσετε περισσότερα χαρακτηριστικά, για να καλύψετε τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε εύκολα το χαρακτηριστικό telephoneNumber στο αρχείο .csv.
  • objectClass. Αυτό το χαρακτηριστικό καθορίζει τον τύπο του αντικειμένου που θα δημιουργηθεί.
  • DN (αποκλειστικό όνομα). Αυτό το χαρακτηριστικό καθορίζει το αποκλειστικό όνομα του νέου αντικειμένου χρήστη.
  • displayName. Το χαρακτηριστικό displayName περιέχει το εμφανιζόμενο όνομα του αντικειμένου, όπως αυτό εμφανίζεται στην "Καθολική λίστα διευθύνσεων" (Global Address List) και σε οποιαδήποτε άλλη λίστα διευθύνσεων στην οποία είναι μέλος το αντικείμενο.
Αυτά τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά πρέπει να είναι κεφαλίδες στήλης στο αρχείο .csv, όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα.

objectClassDNdisplayName
contactαποκλειστικό όνομα του αντικειμένου χρήστη (distinguished name of user object)Εμφανιζόμενο όνομα (Display Name)


Έχετε υπόψη ότι το αποκλειστικό όνομα του αντικειμένου χρήστη (distinguished name of user object) σε αυτόν τον πίνακα περιλαμβάνει το εμφανιζόμενο όνομα του αντικειμένου που δημιουργείται μαζί με το αποκλειστικό όνομα της οργανικής μονάδας (OU) όπου θα δημιουργηθεί αυτό το αντικείμενο.

Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια επαφή με το όνομα MailDisabledContact σε μια οργανική μονάδα, η τιμή θα ήταν παρόμοια με την ακόλουθη τιμή:

cn=MailDisabledContact,OU=(όνομα OU) OU name,DC=Όνομα_τομέα (Domainname),DC=com

Αυτό ισχύει και για όλες τις άλλες εισαγωγές που περιγράφονται στο υπόλοιπο τμήμα αυτού του άρθρου.

Επιστροφή στην αρχή

Χρήστης των Windows 2000, χωρίς γραμματοκιβώτιο ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η λίστα της ενότητας αυτής περιγράφει τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για ένα χρήστη των Windows 2000 χωρίς γραμματοκιβώτιο ή χωρίς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • objectClass. Το χαρακτηριστικό objectClass καθορίζει τον τύπο του αντικειμένου που θα δημιουργηθεί.
  • DN (αποκλειστικό όνομα). Αυτό το χαρακτηριστικό καθορίζει το αποκλειστικό όνομα του νέου αντικειμένου χρήστη.
  • displayName. Το χαρακτηριστικό displayName περιέχει το εμφανιζόμενο όνομα του αντικειμένου, όπως αυτό εμφανίζεται στην "Καθολική λίστα διευθύνσεων" (Global Address List) και σε οποιαδήποτε άλλη λίστα διευθύνσεων στην οποία είναι μέλος το αντικείμενο.
  • sAMAccountName. Το χαρακτηριστικό αντιστοιχίζεται στο Όνομα σύνδεσης πριν τα Windows 2000 (Pre Windows 2000 Logon Name) στο περιβάλλον εργασίας χρήστη, και είναι συνήθως το ίδιο με το Όνομα σύνδεσης χρήστη (User logon name).
  • userAccountControl. Ορίστε την τιμή αυτού του χαρακτηριστικού σε 512.
Αυτά τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά πρέπει να είναι κεφαλίδες στήλης στο αρχείο .csv, όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα.

objectClassDNdisplayNamesAMAccountNameuserAccountControl
userαποκλειστικό όνομα του αντικειμένου χρήστη (distinguished name of user object)NoMail UserNoMail User66048


Επιστροφή στην αρχή

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Γενικά, το βοηθητικό πρόγραμμα Csvde δίνει σαφείς ενδείξεις των όσων είναι αποδεκτά στο αρχείο .csv. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Csvde για να αναπαραγάγετε ορισμένα χαρακτηριστικά που υπάρχουν ήδη στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Αν προσπαθήσετε να το κάνετε αυτό, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
C:\WINNT\system32>csvde -i -f mailenabledcontactimport.csv
Connecting to "(null)"
Logging in as current user using SSPI
Importing directory from file "mailenabledcontactimport.csv"
Loading entries.
Add error on line 2: Already Exists
The server side error is "An attempt was made to add an object to the directory with a name that is already in use."
0 entries modified successfully.
An error has occurred in the program.
Αν κάποιο απαιτούμενο χαρακτηριστικό λείπει από το αρχείο .csv, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
C:\csvde>csvde -i -f mailenableduserimport1.csv
Connecting to "(null)"
Logging in as current user using SSPI
Importing directory from file "mailenableduserimport1.csv"
Loading entries.
Add error on line 2: Constraint Violation The server side error is "A required attribute is missing."
0 entries modified successfully.
An error has occurred in the program.
Το πρόγραμμα Csvde δεν καταγράφει συμβάντα στο αρχείο καταγραφής συμβάντων της εφαρμογής. Για να επιλύσετε θέματα του προγράμματος Csvde, πρέπει να προβάλετε το αποτέλεσμα της γραμμής εντολών και να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα LDP ή το συμπληρωματικό πρόγραμμα ADSI Edit, για να συγκρίνετε το αρχείο σας με τα χαρακτηριστικά υπαρχόντων αντικειμένων χρήστη. Μην τροποποιείτε αντικείμενα στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory, χωρίς να δοκιμάσετε εκτεταμένα τη διαδικασία σε περιβάλλον εργαστηρίου.

Επιστροφή στην αρχή/A>
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
233209 Επαφές και χρήστες των Windows 2000
304935 Τρόπος ορισμού δικαιωμάτων γραμματοκιβωτίου στον Exchange Server 2000 και 2003 κατά τη δημιουργία του γραμματοκιβωτίου
281563 Αντιστοιχίσεις χαρακτηριστικών Exchange Server 5.5 σε Exchange 2000 για τον "Οδηγό μετεγκατάστασης" (Migration Wizard)
324353 Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση των χρηστών σε δημόσιους φακέλους ή γραμματοκιβώτια πληρεξουσίων σε έναν άλλο διακομιστή
Επιστροφή στην αρχή
ldifde
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 327620 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 12:13:34 - Αναθεώρηση: 8.4

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB327620
Σχόλια