Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση ορισμένων προγραμμάτων σε υπολογιστές που διαθέτουν υπερνηματικό ή διπλό επεξεργαστή με ταχύτητα πάνω από 2 GHz

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Ορισμένα προγράμματα (για παράδειγμα, παιχνίδια) είναι δυνατόν να μην εκτελούνται σωστά σε υπολογιστές που διαθέτουν υπερνηματικό επεξεργαστή, διπλό επεξεργαστή ή μονό επεξεργαστή στον οποίο ή ταχύτητα επεξεργαστή είναι μεγαλύτερη από 2 GHz.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει, εάν το πρόγραμμα που εκτελείτε χρησιμοποιεί τις λειτουργίες QueryPerformanceCounter και QueryPerformanceFrequency για τη δημιουργία κωδικού χρόνου, χρησιμοποιώντας όμως μόνο τα μικρότερα 32 bit του αποτελέσματος και προϋποθέτει ότι αυτός είναι ένας υπογεγραμμένος αριθμός. Σε υπολογιστές που διαθέτουν υπερνηματικό, διπλό ή μονό επεξεργαστή στους οποίους ή ταχύτητα επεξεργαστή είναι μεγαλύτερη από 2 GHz, η έξοδος είναι δυνατό να ερμηνευθεί εσφαλμένα από συγκεκριμένα προγράμματα με αποτέλεσμα, το πρόγραμμα ίσως να μην εκτελείται σωστά ή να σταματήσει να ανταποκρίνεται.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος που δεν εκτελείται σωστά για να εξακριβώσετε, εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα που αφορά προγράμματα που κάνουν εσφαλμένες υποθέσεις σχετικά με την έξοδο των λειτουργιών QueryPerformanceCounter και QueryPerformanceFrequency.
Περισσότερες πληροφορίες
Σε συγκεκριμένους υπολογιστές, το αποτέλεσμα που δίνεται από τη λειτουργία QueryPerformanceFrequency θα είναι η ταχύτητα ρολογιού του επεξεργαστή. Σε έναν υπολογιστή με επεξεργαστή που εκτελεί σε μεγαλύτερη ταχύτητα από τα 2.1 GHz, αυτή η τιμή συχνότητας απαιτεί ακρίβεια τουλάχιστον 32 bit. Ορισμένα προγράμματα λειτουργούν με το αποτέλεσμα της λειτουργίας QueryPerformanceFrequency ως μια υπογεγραμμένη ακέραιη τιμή, η οποία διαθέτει μόνο ακρίβεια 31 bit και σημαία σήμανσης. Αυτά τα προγράμματα συμπεριφέρονται σωστά σε αυτούς τους πιο γρήγορους επεξεργαστές. Για να αποφύγετε αυτό το ζήτημα, τα προγράμματα πρέπει να χρησιμοποιούν και τα 64 bit που επιστρέφονται, τόσο από τη λειτουργία QueryPerformanceCounter όσο και από τη λειτουργία QueryPerformanceCounter.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υπερνηματική τεχνολογία, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Intel στο Web: Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τους κατασκευαστές προϊόντων άλλων κατασκευαστών που προκαλούν κάποιο ζήτημα το οποίο περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα" αυτού του άρθρου, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου στη λίστα που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
65416 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

60781 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

60782 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z
Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας είναι δυνατό να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
crash hyperthreading hyperthread hyperthreaded
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 327809 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/12/2015 20:47:07 - Αναθεώρηση: 1.2

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • kbnosurvey kbarchive kbnofix kbprb KB327809
Σχόλια