Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος προγραμματισμού των Αυτόματων ενημερώσεων στον Windows Server 2003, στα Windows XP και στα Windows 2000

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR327838
Περίληψη
Εάν είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστής, η δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) στα Windows σάς ειδοποιεί όταν υπάρχουν διαθέσιμες κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις για τον υπολογιστή σας. Υπάρχει μια νέα δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates), την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καθορίσετε το χρονοδιάγραμμα που ακολουθούν τα Windows για την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων στον υπολογιστή σας. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης αυτής της νέας δυνατότητας "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) στα Microsoft Windows XP και τα Microsoft Windows 2000 καθώς και τον τρόπο χρήσης της για τον προγραμματισμό Αυτόματων ενημερώσεων (Automatic Updates).

Σημείωση Αυτή η νέα δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) περιλαμβάνεται στον Microsoft Windows Server 2003.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης άλλων παραμέτρων της δυνατότητας "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306525 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων και χρήσης της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) στα Windows XP
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης άλλων παραμέτρων της δυνατότητας "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) στα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
327850 Ρύθμιση παραμέτρων και χρήση της δυνατότητας "Αυτόματες Ενημερώσεις" (Automatic Updates) στα Windows 2000
Επιστροφή στην αρχή

Ενημέρωση της δυνατότητας "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) (μόνο στα Windows XP και τα Windows 2000)

Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates), η δυνατότητα ενδέχεται να έχει ενημερωθεί αυτόματα στον υπολογιστή σας. Για να βεβαιωθείτε ότι η νέα δυνατότητα είναι εγκατεστημένη, χρησιμοποιήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Προγραμματισμός Αυτόματων ενημερώσεων (Automatic Updates) αυτού του άρθρου, για να επιβεβαιώσετε ότι η επιλογή Αυτόματη λήψη ενημερωμένων εκδόσεων και εγκατάστασή τους με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχω καθορίσει (Automatically download the updates, and install them on the schedule that I specify) είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη νέα δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates), εγκαταστήστε μία από τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις:
 • Την ενημερωμένη έκδοση "Windows Automatic Updates June 2002".

  Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι ένα πακέτο του Windows Installer που χρησιμοποιείται για εταιρική ανάπτυξη. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη νέα δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates), εάν είστε διαχειριστής δικτύου που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Software Update Services της Microsoft. Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) με ένα διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Software Update Services, ανατρέξτε στη λευκή βίβλο που βρίσκεται στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 • Windows XP Service Pack 1 (SP1). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του SP1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP
 • Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του SP3, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  260910 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows 2000
Σημείωση Πρέπει να ξεκινήσετε ξανά τον υπολογιστή σας μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Η δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) δεν εκτελεί λήψη των ενημερωμένων εκδόσεων μέχρι να ρυθμίσετε κατάλληλα τις παραμέτρους της. Εάν η ρύθμιση παραμέτρων της δυνατότητας "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) δεν πραγματοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την εγκατάστασή της, θα ζητηθεί από το διαχειριστή δικτύου ή το χρήστη που συνδέεται τοπικά ως διαχειριστής να ρυθμίσει τις παραμέτρους.

Επιστροφή στην αρχή

Προγραμματισμός Αυτόματων ενημερώσεων (Automatic Updates)

Σημείωση Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της δυνατότητας "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates), πρέπει να είστε συνδεδεμένος ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators. Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, οι ρυθμίσεις πολιτικής δικτύου ενδέχεται να μην σας επιτρέψουν να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία.

Στα Windows Server 2003 και στα Windows XP

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός χρονοδιαγράμματος για τη δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates):
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Σύστημα (System).
 2. Στην καρτέλα Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates), κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη λήψη ενημερωμένων εκδόσεων και εγκατάστασή τους με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχω καθορίσει (Automatically download the updates, and install them on the schedule that I specify).
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε την ημέρα και την ώρα κατά τις οποίες θέλετε να γίνει λήψη και εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων.
Όταν εντοπίζονται κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, η δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) κάνει αυτόματα λήψη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων στο παρασκήνιο, ενώ είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Μετά την ολοκλήρωση της λήψης, η δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) αναμένει μέχρι την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα, για να εγκαταστήσει τις ενημερωμένες εκδόσεις. Την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα, όλοι οι τοπικοί χρήστες λαμβάνουν το ακόλουθο μήνυμα που έχει χρονιστή αντίστροφης μέτρησης πέντε λεπτών:
Τα Windows είναι έτοιμα να ξεκινήσουν την εγκατάσταση των διαθέσιμων αναβαθμίσεων για τον υπολογιστή σας.
Θέλετε να γίνει η εγκατάσταση των ενημερώσεων από τα Windows τώρα;
(Τα Windows θα ξεκινήσουν πάλι τον υπολογιστή σας αν δεν γίνει κάποια ενέργεια μέσα σε 5 λεπτά)

(Windows is ready to begin installing the updates available for your computer.
Do you want Windows to install the updates now?
(Windows will restarts your computer if no action is taken within 5:00 minutes))
Εάν είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστής, όταν λάβετε αυτό το μήνυμα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για να εγκαταστήσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις ή στο κουμπί Όχι (No) για να αναθέσετε στις Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) να εγκαταστήσουν τις ενημερωμένες εκδόσεις την επόμενη προγραμματισμένη ημέρα και ώρα. Εάν δεν εκτελέσετε καμία ενέργεια μέσα σε πέντε λεπτά, τα Windows εγκαθιστούν αυτόματα τις ενημερωμένες εκδόσεις.

Σημαντικό Ίσως χρειαστεί να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης.

Επιστροφή στην αρχή

Στα Windows 2000

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη λήψη ενημερωμένων εκδόσεων και εγκατάστασή τους με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχω καθορίσει. (Automatically download the updates, and install them on the schedule that I specify.)
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε την ημέρα και την ώρα κατά τις οποίες θέλετε να γίνει λήψη και εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων.
Όταν εντοπίζονται κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, η δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) κάνει αυτόματα λήψη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων στο παρασκήνιο, ενώ είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, η δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) αναμένει μέχρι την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα, για να εγκαταστήσει τις ενημερωμένες εκδόσεις. Την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα, όλοι οι τοπικοί χρήστες λαμβάνουν το ακόλουθο μήνυμα που έχει χρονιστή αντίστροφης μέτρησης πέντε λεπτών:
Τα Windows είναι έτοιμα να ξεκινήσουν την εγκατάσταση των διαθέσιμων αναβαθμίσεων για τον υπολογιστή σας.
Θέλετε να γίνει η εγκατάσταση των ενημερώσεων από τα Windows τώρα;
(Τα Windows θα ξεκινήσουν πάλι τον υπολογιστή σας αν δεν γίνει κάποια ενέργεια μέσα σε 5 λεπτά)

(Windows is ready to begin installing the updates available for your computer.
Do you want Windows to install the updates now?
(Windows will restart your computer if no action is taken within 5:00 minutes))
Εάν είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστής, όταν λάβετε αυτό το μήνυμα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για να εγκαταστήσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις ή στο κουμπί Όχι (No) για να αναθέσετε στις Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) να εγκαταστήσουν τις ενημερωμένες εκδόσεις την επόμενη προγραμματισμένη ημέρα και ώρα. Εάν δεν εκτελέσετε καμία ενέργεια μέσα σε πέντε λεπτά, τα Windows εγκαθιστούν αυτόματα τις ενημερωμένες εκδόσεις.

Σημαντικό Ίσως χρειαστεί να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης.

Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
283629 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων των αυτόματων ενημερώσεων (Automatic Updates) για να ζητείται επιβεβαίωση πριν από τη λήψη ενημερωμένων εκδόσεων στα Windows XP
283151 Η απενεργοποίηση της υπηρεσίας Αυτόματης Ενημέρωσης (AutoUpdate) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) δεν προκαλεί τερματισμό της υπηρεσίας
294871 Περιγραφή της δυνατότητας αυτόματης ενημέρωσης στα Windows
306525 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων και χρήσης της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) στα Windows XP
323184 Το πρόγραμμα-πελάτης της υπηρεσίας "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) έκδοση 2.2 δεν εντοπίζει εγκεκριμένες ενημερωμένες εκδόσεις από τις υπηρεσίες Software Update Services
326693 Τρόπος επιβολής πραγματοποίησης εντοπισμού από την υπηρεσία "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) έκδοση 2.2
328010 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων της δυνατότητας "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) με χρήση Πολιτικής ομάδας ή ρυθμίσεων μητρώου
327850 Ρύθμιση παραμέτρων και χρήση της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) στα Windows 2000
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Software Update Services, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 327838 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 03:20:04 - Αναθεώρηση: 13.4

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbhowtomaster kbhowto kbenv KB327838
Σχόλια