Ρύθμιση παραμέτρων και χρήση της δυνατότητας "Αυτόματες Ενημερώσεις" (Automatic Updates) στα Windows 2000

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Εάν είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστής, η δυνατότητα Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) στα Windows 2000 σας ειδοποιεί, όταν υπάρχουν διαθέσιμες κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις για τον υπολογιστή σας. Μπορείτε, επίσης, να καθορίσετε το χρονοδιάγραμμα που ακολουθούν τα Windows, για να εγκαταστήσουν τις ενημερωμένες εκδόσεις στον υπολογιστή σας. Η δυνατότητα Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) αντικαθιστά το εργαλείο "Ειδοποίηση κρίσιμης ενημέρωσης" (Critical Update Notification), εάν είναι ήδη εγκατεστημένη. Η δυνατότητα "Ειδοποίηση κρίσιμης ενημέρωσης" (Critical Update Notification) δεν παρέχει πλέον κρίσιμες ενημερώσεις. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) στα Windows 2000.

Επιστροφή στην αρχή

Εγκατάσταση της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates)

Εάν εκτελείτε το Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε τη δυνατότητα Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates). Η Αυτόματη ενημέρωση των Windows περιλαμβάνεται στο Windows 2000 SP3.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε τη δυνατότητα Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) σε υπολογιστές που βασίζονται στα Windows 2000 Professional, στον Windows 2000 Server ή στον Windows 2000 Advanced Server και που εκτελούν το Service Pack 2 (SP2). Για να εγκαταστήσετε τη δυνατότητα Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) στο Windows 2000 SP2, εάν είστε διαχειριστής, εγκαταστήστε κάποια από τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις:
 • Την ενημερωμένη έκδοση Windows Automatic Updating, June 2002.

  Για να αποκτήσετε την ενημερωμένη αυτή έκδοση, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Windows Update στο Web:
 • Την ενημερωμένη έκδοση Automatic Updates, June 2002.

  Για να αποκτήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι ένα πακέτο του Windows Installer που χρησιμοποιείται για εταιρική ανάπτυξη. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη νέα δυνατότητα Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates), εάν είστε διαχειριστής δικτύου που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Software Update Services της Microsoft. Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) με ένα διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Software Update Services, ανατρέξτε στη λευκή βίβλο που βρίσκεται στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Σημείωση Πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας μετά την εγκατάσταση οποιασδήποτε από αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις. Η δυνατότητα Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) δεν κάνει λήψη των ενημερωμένων εκδόσεων, μέχρι να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ώστε να το κάνουν. Εάν η ρύθμιση παραμέτρων της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) δεν πραγματοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες μετά την εγκατάστασή της, ζητείται από το διαχειριστή δικτύου ή το χρήστη που συνδέεται τοπικά ως διαχειριστής να ρυθμίσει τις παραμέτρους της.

Επιστροφή στην αρχή

Αλλαγή των ρυθμίσεων για τη δυνατότητα Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates)

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη δυνατότητα Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates), χρησιμοποιήστε το εργαλείο Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Για να εγκαταστήσετε στοιχεία ή να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates), πρέπει να είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστής του υπολογιστή. Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, οι ρυθμίσεις πολιτικής δικτύου ενδέχεται να σας εμποδίζουν να ολοκληρώσετε αυτές τις διαδικασίες.

Οι διαχειριστές τομέα και οι τοπικοί διαχειριστές υπολογιστή των Windows 2000 έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις παραμέτρους της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) χρησιμοποιώντας Πολιτική ομάδας (Group Policy). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Πολιτικής ομάδας για τη ρύθμιση των παραμέτρων της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
328010 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) με χρήση Πολιτικής ομάδας ή ρυθμίσεων μητρώου
Επιστροφή στην αρχή

Ενεργοποίηση της δυνατότητας "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates)

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) στον υπολογιστή σας:
 1. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates).
 2. Κάντε κλικ σε μία από τις παρακάτω επιλογές:
  • Να ειδοποιούμαι πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε ενημερώσεων και πριν από την εγκατάστασή τους στον υπολογιστή μου (Notify me before downloading any updates and notify me again before installing them on my computer)
  • Αυτόματη λήψη ενημερώσεων και ειδοποίηση όταν είναι έτοιμες για εγκατάσταση (Download the updates automatically and notify me when they are ready to be installed)
  • Αυτόματη λήψη ενημερωμένων εκδόσεων και εγκατάστασή τους με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχω καθορίσει (Automatically download the updates, and install them on the schedule that I specify)
Επιστροφή στην αρχή

Απενεργοποίηση της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates)

Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) στον υπολογιστή σας:
 1. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates).
 2. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Να διατηρείται ο υπολογιστής μου ενημερωμένος. Με αυτήν τη ρύθμιση ενεργοποιημένη, το λογισμικό του Windows Update μπορεί να ενημερώνεται αυτόματα πριν την εφαρμογή άλλων ενημερώσεων. (Keep my computer up to date. With this setting enabled, Windows Update software may be automatically updated prior to applying any other updates.).
Εάν είστε διαχειριστής τομέα ή διαχειριστής τοπικού υπολογιστή των Windows 2000, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) είτε χρησιμοποιώντας Πολιτική ομάδας είτε τροποποιώντας άμεσα το μητρώο. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Πολιτικής ομάδας ή ρυθμίσεων μητρώου για τη ρύθμιση των παραμέτρων της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
328010 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) με χρήση Πολιτικής ομάδας ή ρυθμίσεων μητρώου
Επιστροφή στην αρχή

Ρύθμιση των Windows, ώστε να σας ενημερώνουν για τις εκκρεμείς ενημερωμένες εκδόσεις

Όταν τα Windows σας ενημερώνουν ότι οι ενημερωμένες εκδόσεις είναι διαθέσιμες, κάντε κλικ στην επιλογή Υπενθύμιση αργότερα (Remind Me Later) στο παράθυρο διαλόγου Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) πριν να κάνετε λήψη ή να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση. Στο παράθυρο διαλόγου Υπενθύμιση (Reminder), έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε το χρονικό διάστημα αναμονής των Windows πριν από την υπενθύμιση. Εάν η υπενθύμιση αφορά λήψη, τα Windows σάς ενημερώνουν μόνο όταν είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Εάν η υπενθύμιση αφορά εγκατάσταση, τα Windows σάς ενημερώνουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχετε καθορίσει.

Επιστροφή στην αρχή

Λήψη διαθέσιμων ενημερωμένων εκδόσεων

Εάν έχετε ρυθμίσει την αυτόματη ενημέρωση ώστε να σας ειδοποιεί πριν από τη λήψη ενημερωμένων εκδόσεων, εμφανίζεται ένα εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων κάθε φορά που εντοπίζονται νέες ενημερωμένες εκδόσεις. Για να κάνετε λήψη των νέων διαθέσιμων ενημερωμένων εκδόσεων:
 1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων.
 2. Εκτελέστε ένα από τα παρακάτω βήματα:
  • Εάν θέλετε τα Windows να κάνουν λήψη μιας ενημερωμένης έκδοσης, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από την ενημερωμένη έκδοση.
  • Εάν δεν θέλετε τα Windows να κάνουν λήψη μιας ενημερωμένης έκδοσης, κάντε κλικ, για να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από την ενημερωμένη έκδοση.
  Η λήψη των ενημερωμένων εκδόσεων που έχετε επιλέξει γίνεται στο παρασκήνιο, έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να συνεχίσετε να εργάζεστε χωρίς διακοπή. Η λήψη δεν παρεμβάλλεται ούτε επιβραδύνει τις άλλες δραστηριότητες στο δίκτυο, όπως την περιήγηση στο Internet.

  Μετά την ολοκλήρωση της λήψης των ενημερωμένων εκδόσεων, εμφανίζεται το εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων, για να σας πληροφορήσει ότι οι ενημερωμένες εκδόσεις είναι έτοιμες προς εγκατάσταση.
Επιστροφή στην αρχή

Παύση ή συνέχεια της λήψης

Μετά την έναρξη της διαδικασίας λήψης, έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε προσωρινά ή να συνεχίσετε τη λήψη οποιαδήποτε στιγμή. Εάν κλείσετε τη σύνδεσή σας στο Internet ή επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας αφού διακόψετε προσωρινά μια διεργασία λήψης, τα Windows συνεχίζουν αυτόματα τη διεργασία λήψης την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο Internet.

Για να διακόψετε προσωρινά ή να συνεχίσετε τη λήψη:
 1. Στη διάρκεια της λήψης, κάντε κλικ στο εικονίδιο που εμφανίζεται στην περιοχή ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Παύση (Pause).
 2. Όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε πάλι τη λήψη, κάντε κλικ στο εικονίδιο Αυτόματη ενημέρωση (Automatic updating) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχιση (Resume).
Επιστροφή στην αρχή

Προγραμματισμός της δυνατότητας "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates)

Σημείωση Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της δυνατότητας "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates), πρέπει να είστε συνδεδεμένος ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators. Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, οι ρυθμίσεις πολιτικής δικτύου ενδέχεται να μην σας επιτρέψουν να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία.
 1. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη λήψη ενημερωμένων εκδόσεων και εγκατάστασή τους με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχω καθορίσει.(Automatically download the updates, and install them on the schedule that I specify.)
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε την ημέρα και την ώρα, κατά τις οποίες θέλετε να γίνει λήψη και εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων.
Όταν εντοπίζονται κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, η δυνατότητα Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) κάνει αυτόματα λήψη αυτών των ενημερωμένων εκδόσεων στο παρασκήνιο, ενώ είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Μετά την ολοκλήρωση της λήψης, η δυνατότητα Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) αναμένει μέχρι την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα, για να εγκαταστήσει τις ενημερωμένες εκδόσεις. Την προγραμματισμένη ημέρα και ώρα, όλοι οι τοπικοί χρήστες λαμβάνουν το ακόλουθο μήνυμα που έχει χρονιστή αντίστροφης μέτρησης 5 λεπτών:
Τα Windows είναι έτοιμα να ξεκινήσουν την εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων που είναι διαθέσιμες για τον υπολογιστή σας.
Θέλετε τα Windows να εγκαταστήσουν τις ενημερωμένες εκδόσεις τώρα;
Τα Windows θα επανεκκινήσουν τον υπολογιστή σας εάν δεν γίνει καμία ενέργεια μέσα σε 5 λεπτά

(Windows is ready to begin installing the updates available for your computer.
Do you want Windows to install the updates now?
Windows will restart your computer if no action is taken within 5:00 minutes)
Εάν είστε συνδεδεμένοι ως διαχειριστής, όταν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να εγκαταστήσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις ή στο κουμπί Όχι (No), για να αναθέσετε στη δυνατότητα Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) να εγκαταστήσει τις ενημερωμένες εκδόσεις την επόμενη προγραμματισμένη ημέρα και ώρα. Εάν δεν εκτελέσετε καμία ενέργεια μέσα στα πέντε λεπτά, τα Windows εγκαθιστούν αυτόματα τις ενημερωμένες εκδόσεις.

Σημαντικό Ίσως χρειαστεί να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης.

Επιστροφή στην αρχή

Επαναφορά μιας ενημερωμένης έκδοσης που απορρίφθηκε προηγουμένως

Εάν αποφασίσετε να μην κάνετε λήψη μιας συγκεκριμένης ενημερωμένης έκδοσης, μπορείτε να ζητήσετε από το Windows Update να σας προτείνει ξανά την ενημερωμένη έκδοση. Για να επαναφέρετε ενημερώσεις που είχατε απορρίψει:
 1. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημερώσεις που απορρίφθηκαν (Declined Updates) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να επαναφέρετε τις ενημερώσεις που απορρίφθηκαν. Τα Windows σας ενημερώνουν για τις ενημερωμένες εκδόσεις που απορρίψατε προηγουμένως ή εγκαθιστούν τις ενημερωμένες εκδόσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καθορίζετε.
Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προγραμματισμού των "Αυτόματων ενημερώσεων" (Automatic Updates) στα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
327838 Τρόπος προγραμματισμού της δυνατότητας "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) στα Windows XP και τα Windows 2000
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates), κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
283151 Η απενεργοποίηση της υπηρεσίας Αυτόματης Ενημέρωσης (AutoUpdate) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) δεν προκαλεί τερματισμό της υπηρεσίας
294871 Περιγραφή της δυνατότητας αυτόματης ενημέρωσης στα Windows
323184 Το πρόγραμμα-πελάτης της υπηρεσίας "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) έκδοση 2.2 δεν εντοπίζει εγκεκριμένες ενημερωμένες εκδόσεις από τις υπηρεσίες Software Update Services
326693 Τρόπος επιβολής πραγματοποίησης εντοπισμού από την υπηρεσία "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) έκδοση 2.2
Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 327850 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 12:15:39 - Αναθεώρηση: 4.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbhowtomaster KB327850
Σχόλια