Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εμφανίζεται σφάλμα STOP κατά την επαναφορά αρχείων αντιγράφων ασφαλείας του Windows XP SP1

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR328035
Συμπτώματα
Μετά την επαναφορά ενός πλήρους αντιγράφου ασφαλείας μιας εγκατάστασης των Windows XP, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους Stop:
STOP: 0xc0000139
Το σημείο εισαγωγής δεν βρέθηκε

Το σημείο εισαγωγής LdrEnumerateLoadedModules της διαδικασίας δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί στη βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης Ntdll.dll.

(STOP: 0xc0000139
Entry Point Not Found

The procedure entry point LdrEnumerateLoadedModules could not be located in the dynamic link library Ntdll.dll.)
Μετά τη λήψη αυτού του μηνύματος λάθους, ενδέχεται να γίνει αυτόματη επανεκκίνηση του υπολογιστή. Μετά την εμφάνιση αυτού του μηνύματος λάθους, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει στο εξής σενάριο:
 1. Εγκαθιστάτε το Windows XP Service Pack 1 (SP1) στον υπολογιστή.
 2. Χρησιμοποιείτε το βοηθητικό πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας της Microsoft, για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων και ρυθμίσεων.
 3. Καταργείτε το Windows XP SP1 από τον υπολογιστή.
 4. Χρησιμοποιείτε το βοηθητικό πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας της Microsoft, για την επαναφορά αρχείων και ρυθμίσεων από το αρχείο αντιγράφων ασφαλείας.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να αποτρέψετε την εμφάνιση αυτού του ζητήματος, βεβαιωθείτε ότι το Windows XP SP1 είναι εγκατεστημένο, πριν να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας της Microsoft, για την επαναφορά αρχείων και ρυθμίσεων από το αρχείο αντιγράφων ασφαλείας (εάν το αρχείο αντιγράφων ασφαλείας δημιουργήθηκε κατά την εγκατάσταση του Windows XP SP1).

Εάν έχετε ήδη αποκαταστήσει το αρχείο αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να επιδιορθώσετε την εγκατάσταση των Windows XP:
 1. Τοποθετήστε το CD των Windows XP στη μονάδα CD-ROM ή DVD-ROM και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 2. Όταν σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον υπολογιστή από το CD, κάντε το.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να είναι δυνατή η εκκίνηση του υπολογιστή από το CD των Windows XP, για την εκτέλεση της Εγκατάστασης των Windows (Windows Setup). Οι παράμετροι της μονάδας CD-ROM ή DVD-ROM πρέπει να έχουν ρυθμιστεί ώστε να το κάνουν αυτό. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων του υπολογιστή, ώστε να ξεκινά από τη μονάδα CD-ROM ή DVD-ROM, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή.
 3. Μετά την εκκίνηση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup), πιέστε το πλήκτρο ENTER, για να συνεχίσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.
 4. Πιέστε το πλήκτρο ENTER, για να επιλέξετε το στοιχείο Για να εγκαταστήσετε τα Windows τώρα, πατήστε ENTER (To set up Windows now, press ENTER). Μην επιλέξετε το στοιχείο Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
 5. Πιέστε το πλήκτρο F8, για να αποδεχθείτε την άδεια χρήσης.

  Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) αναζητεί και εντοπίζει την εγκατάσταση των Windows XP και εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
  Εάν μία από τις παρακάτω εγκαταστάσεις των Windows XP έχει καταστραφεί, το πρόγραμμα Εγκατάστασης μπορεί να προσπαθήσει να την επιδιορθώσει. Χρησιμοποιήστε πλήκτρα βέλους ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ για να επιλέξετε μία εγκατάσταση. Για να επιδιορθώσετε την επιλεγμένη εγκατάσταση των Windows XP, πατήστε R. Για να συνεχίσετε την εγκατάσταση των Windows XP χωρίς επιδιόρθωση, πατήστε ESC.

  (If one of the following Windows XP installations is damaged, setup can try to repair it. Use the up and down arrows to select an installation. To repair the selected installation, press R. To continue without repairing, press ESC.)
 6. Επιλέξτε την κατάλληλη εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος των Windows XP και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο R, για να την επιδιορθώσετε.
 7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται, για να επιδιορθώσετε την εγκατάσταση.
 8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιδιόρθωσης, εγκαταστήστε το Windows XP SP1.
 9. Αποκαταστήστε το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
  • Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε την ακολουθία της μονάδας δίσκου εκκίνησης στις ρυθμίσεις BIOS, για να ξεκινήσετε με επιτυχία τον υπολογιστή από το CD των Windows XP. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή ή ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή, για περισσότερες πληροφορίες.
  • Μετά την επιδιόρθωση της εγκατάστασης των Windows XP, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε πάλι το αντίγραφο των Windows XP.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο αφορά τα Windows XP.
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το ζήτημα δεν προκύπτει, εάν χρησιμοποιείτε τον "Οδηγό Αυτόματης Αποκατάστασης Συστήματος" (Automated System Recovery Wizard - ASR) για να δημιουργήσετε το αντίγραφο ασφαλείας και, κατόπιν, επαναφέρετε το αντίγραφο ασφαλείας, χρησιμοποιώντας τον ASR.
bluescreen bugcheck
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 328035 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/01/2007 02:29:00 - Αναθεώρηση: 1.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbprb KB328035
Σχόλια
html>