Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος χρήσης της δυνατότητας "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων" στο Windows XP Service Pack 1

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου για τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 327931.


Περίληψη
Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων" που περιλαμβάνεται στο Windows XP Service Pack 1 (SP1) για την εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών.
 • Επιλέξτε τα προεπιλεγμένα προγράμματα που εκτελούν δραστηριότητες όπως η περιήγηση στο Web, η αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η αναπαραγωγή πολυμέσων.
 • Καταργήστε την πρόσβαση σε προγράμματα των Microsoft Windows
 • Διαχειριστείτε τις δύο πολιτικές που ελέγχουν τη δυνατότητα "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων". Μια πολιτική καταργεί το εικονίδιο από το μενού "Έναρξη" και μια πολιτική αποκρύπτει την ενότητα "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων" στο εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου.
 • Αντιμετώπιση γνωστών προβλημάτων με τη δυνατότητα "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων".

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων" που περιλαμβάνεται στο Windows XP Service Pack 1 (SP1). Οι πληροφορίες αυτές προορίζονται για έμπειρους χρήστες και επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των βασικών πληροφοριών σχετικά με τη δυνατότητα "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων" στο Windows XP SP1, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
332003 Τρόπος αλλαγής των προεπιλεγμένων προγραμμάτων και ενεργοποίησης ή κατάργησης της πρόσβασης στα Microsoft Windows και σε προγράμματα που δεν είναι της Microsoft
Σημείωση Τα προγράμματα πρέπει να είναι καταχωρημένα έτσι ώστε να εμφανίζονται στη δυνατότητα "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων". Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι προμηθευτές λογισμικού μπορούν να καταχωρήσουν τα προγράμματά τους, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Επιστροφή στην αρχή

Καθορίστε τα προεπιλεγμένα προγράμματα

Το εικονίδιο Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων βρίσκεται στο μενού Έναρξη και στο εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου. Εάν είστε διαχειριστής του υπολογιστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων", για να καθορίσετε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα για ορισμένες δραστηριότητες, όπως η περιήγηση Web, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η αναπαραγωγή πολυμέσων. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε τον τρόπο εμφάνισης εικονιδίων προγραμμάτων, συντομεύσεων και καταχωρήσεων μενού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθορισμού προεπιλεγμένων προγραμμάτων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
332003 Τρόπος αλλαγής των προεπιλεγμένων προγραμμάτων και ενεργοποίησης ή κατάργησης της πρόσβασης στα Microsoft Windows και σε προγράμματα που δεν είναι της Microsoft
Σημείωση Οι υπηρεσίες Microsoft Windows Messenger, το Microsoft Windows Media Player και η εικονική μηχανή της Microsoft δεν περιλαμβάνονται στα Windows XP Έκδοση 64-bit. Ως αποτέλεσμα, τα προγράμματα αυτά δεν εμφανίζονται στη δυνατότητα "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων" στα Windows XP Έκδοση 64-bit.

Επιστροφή στην αρχή

Καταργήστε την πρόσβαση σε προγράμματα των Microsoft Windows

Για να καταργήσετε την πρόσβαση σε προγράμματα, όπως ο Microsoft Internet Explorer, το Microsoft Outlook Express, το Windows Media Player, ή οι υπηρεσίες Windows Messenger, εάν είστε διαχειριστής του υπολογιστή (ή μέλος της ομάδας Administrators), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τον Πίνακα Ελέγχου (όπως περιγράφεται παραπάνω), μια εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση, ή το εργαλείο Sysprep ή το εργαλείο Factory αφού εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Όταν χρησιμοποιείτε τις μεθόδους αυτές για να καταργήσετε την πρόσβαση σε προγράμματα, οι βασικές συντομεύσεις και τα εικονίδια προγραμμάτων για τα προγράμματα αυτά καταργούνται από το μενού Έναρξη, την επιφάνεια εργασίας και άλλες θέσεις. Οι μέθοδοι αυτές δεν καταργούν τα εκτελέσιμα αρχεία (τα αρχεία .exe ή .dll) για τα προγράμματα αυτά ή απενεργοποιούν οποιοδήποτε αρχείο ή συσχετίσεις πρωτοκόλλων που το πρόγραμμα είναι δυνατό να έχει καταχωρίσει για τον εαυτό του. Για τη συσχέτιση των κατάλληλων τύπων αρχείων και πρωτοκόλλων με άλλο πρόγραμμα, ρυθμίστε το όπως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα. Εάν το πρόγραμμα δεν είναι καταχωρημένο στη δυνατότητα "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων", επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό αυτού του προγράμματος ως προεπιλεγμένου προγράμματος ή με τη συσχέτιση των τύπων αρχείων και πρωτοκόλλων με το πρόγραμμα.

Επιστροφή στην αρχή

Χρησιμοποιήστε μια εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση

Εάν είστε διαχειριστής, μπορείτε να καταργήσετε την πρόσβαση στον Internet Explorer, το Outlook Express, το Windows Media Player ή τις υπηρεσίες Windows Messenger ως μέρος μιας διαδικασίας εγκατάστασης χωρίς παρακολούθηση ή μετά την εκτέλεση της εγκατάστασης με χρήση του εργαλείου Sysprep ή του εργαλείου Factory. Οι μέθοδοι αυτές προϋποθέτουν ότι χρησιμοποιείτε την ενοποιημένη μέθοδο εγκατάστασης. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την εγκατάσταση των Windows XP και του Service Pack ταυτόχρονα.

Για να καταργήσετε την πρόσβαση στον Internet Explorer, στο Outlook Express, στο Windows Media Player και στις υπηρεσίες Windows Messenger κατά την εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση ή κατά τη διαδικασία Sysprep, προσθέστε μια ενότητα [Components] στο αρχείο Unattend.txt που να περιέχει τις ακόλουθες επιλογές:
[Components]IEAccess = OffOEAccess = OffWMPOCM = OffWMAccess = Off
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη μέθοδο, κάντε λήψη του αρχείου Deploy.cab. Αυτό το αρχείο είναι ένα συμπιεσμένο αρχείο που περιέχει μια συλλογή εργαλείων. Το αρχείο Deploy.cab βρίσκεται στο φάκελο Support\Tools στο CD-ROM του Windows XP SP1. Για πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία ανάπτυξης, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας "Microsoft Windows Corporate Deployment Tools User's Guide" (Deploy.chm). Αυτό το αρχείο περιλαμβάνεται στο Deploy.cab. Αυτό το αρχείο βοήθειας παρέχει μια λίστα εργαλείων, οδηγιών για τον τρόπο χρήσης τους και πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο προεγκατάστασης, προσαρμογής και ανάπτυξης του Service Pack.

Επιστροφή στην αρχή

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Sysprep ή το εργαλείο Factory μετά την εγκατάσταση

Για να καταργήσετε την πρόσβαση στον Internet Explorer, στο Outlook Express, στο Windows Media Player ή στις υπηρεσίες Windows Messenger, αφού έχετε εγκαταστήσει ήδη τα Windows, συμπληρώστε μία από τις μεθόδους που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα.

Για την κατάργηση της πρόσβασης με χρήση του Sysprep

Για την κατάργηση της πρόσβασης στον Internet Explorer, στο Outlook Express, στο Windows Media Player ή στις υπηρεσίες Windows Messenger με χρήση του Sysprep:
 1. Προσθέστε μια ενότητα [Components] στο αρχείο Unattend.txt που να περιέχει τις ακόλουθες επιλογές:
  [Components]IEAccess = OffOEAccess = OffWMPOCM = OffWMAccess = Off
 2. Προσθέστε την ακόλουθη γραμμή εντολών στην ενότητα [GuiRunOnce] του αρχείου Sysprep.inf, προτού εκτελέσετε το Sysprep:
  [GuiRunOnce] sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:unattend.txt /q /r /c /x
Για την κατάργηση της πρόσβασης με χρήση του αρχείου Winbom.ini και του εργαλείου Factory
 1. Δημιουργήστε ένα αρχείο Winbom.ini, το οποίο να έχει τις καταχωρήσεις που περιγράφονται στην παραπάνω ενότητα [Components].
 2. Προσθέστε την ακόλουθη γραμμή εντολών στην ενότητα [GuiRunOnce] του αρχείου Sysprep.inf, προτού εκτελέσετε το sysprep -factory:
  [GuiRunOnce]sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:winbom.ini /q /r /c /x
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη μέθοδο, κάντε λήψη του αρχείου Deploy.cab. Αυτό το αρχείο είναι ένα συμπιεσμένο αρχείο που περιέχει μια συλλογή εργαλείων. Το αρχείο Deploy.cab βρίσκεται στο φάκελο Support\Tools στο CD-ROM του Windows XP SP1. Για πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία ανάπτυξης, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας "Microsoft Windows Corporate Deployment Tools User's Guide" (Deploy.chm). Αυτό το αρχείο περιλαμβάνεται στο Deploy.cab. Αυτό το αρχείο βοήθειας παρέχει μια λίστα εργαλείων, οδηγιών για τον τρόπο χρήσης τους και πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο προεγκατάστασης, προσαρμογής και ανάπτυξης του Service Pack.

Επιστροφή στην αρχή

Πολιτικές Διαχείρισης για τη δυνατότητα "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων"

Υπάρχουν δυο πολιτικές διαχείρισης για τον έλεγχο της δυνατότητας "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων". Μια πολιτική καταργεί το εικονίδιο από το μενού Έναρξη και μια πολιτική αποκρύπτει την ενότητα Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων (Set Program Access and Defaults) στο εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου.

Καταργήστε το εικονίδιο της δυνατότητας "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων" από το μενού "Έναρξη"

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για περισσότερη ασφάλεια, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου προτού το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και την επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου, κάντε κλικ στον εξής αριθμό άρθρου για να δείτε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
322756 Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου στα Windows

Για την κατάργηση του εικονιδίου της δυνατότητας "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων" (Set Program Access and Defaults) από το μενού Έναρξη, χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Για όλους τους χρήστες, προσθέστε μια τιμή DWORD με το όνομα NoSMConfigurePrograms που να έχει την τιμή 1 στην ακόλουθη ρύθμιση μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 • Για τον τρέχοντα χρήστη μόνο, προσθέστε μια τιμή DWORD με το όνομα NoSMConfigurePrograms που έχει την τιμή 1 στην ακόλουθη ρύθμιση μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Για την πρόσθεση αυτών των τιμών του μητρώου:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  • Για όλους τους χρήστες:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  • Για τον τρέχοντα χρήστη:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. Εάν ένα δευτερεύον κλειδί Explorer δεν υπάρχει ήδη:
  1. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
  2. Πληκτρολογήστε Explorer για το όνομα του νέου δευτερεύοντος κλειδιού και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Στο μενού Επεξεργασία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD.
 5. Πληκτρολογήστε NoSMConfigurePrograms για το όνομα του DWORD και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο NoSMConfigurePrograms και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση.
 7. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 8. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.
 9. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Επιστροφή στην αρχή

Πραγματοποιήστε απόκρυψη της δυνατότητας "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων" στην επιλογή "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων"

Για την απόκρυψη της δυνατότητας "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων" στον Πίνακα Ελέγχου, χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Για όλους τους χρήστες, προσθέστε μια τιμή DWORD με το όνομα NoChooseProgramsPage που να έχει την τιμή 1 στην ακόλουθη ρύθμιση μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
 • Για τον τρέχοντα χρήστη μόνο, προσθέστε μια τιμή DWORD με το όνομα NoChooseProgramsPage το οποίο έχει την τιμή 1 για την ακόλουθη ρύθμιση μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
Για την πρόσθεση αυτών των τιμών του μητρώου:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  • Για όλους τους χρήστες:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
  • Για τον τρέχοντα χρήστη:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
 3. Εάν ένα δευτερεύον κλειδί Uninstall δεν υπάρχει ήδη:
  1. Στο μενού Επεξεργασία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί.
  2. Πληκτρολογήστε Uninstall για το όνομα του νέου δευτερεύοντος κλειδιού και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κάντε κλικ στο δευτερεύον κλειδί Uninstall, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία στο μενού Επεξεργασία και κατόπιν κάντε κλικ στην τιμή DWORD.
 5. Πληκτρολογήστε NoChooseProgramsPage για το όνομα της τιμής DWORD και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK
 6. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο NoChooseProgramsPage και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση.
 7. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 8. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.
Επιστροφή στην αρχή

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η ακόλουθη λίστα περιγράφει γνωστά θέματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε, όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων" στο Windows XP SP1:
 • Ενδέχεται να εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα σφάλματος:
  Δεν έχετε δικαίωμα ορισμού πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων
  Η δυνατότητα "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων" είναι διαθέσιμη μόνο για τους διαχειριστές των υπολογιστών Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του υπολογιστή για βοήθεια.
 • Δεν μπορείτε να προσδιορίσετε διαφορετικές προεπιλογές για διαφορετικούς χρήστες.

  Η δυνατότητα "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων" ισχύει για όλους τους χρήστες του υπολογιστή σας. Δεν μπορείτε να προσδιορίσετε διαφορετικά προεπιλεγμένα προγράμματα για διαφορετικούς χρήστες ή να καταργήσετε την πρόσβαση σε προγράμματα για ορισμένους μόνο χρήστες.
 • Η εκκίνηση των υπηρεσιών Windows Messenger γίνεται όταν το Outlook Express ξεκινήσει, αφού καταργήσετε την πρόσβαση στις υπηρεσίες Windows Messenger.

  Αφού καταργήσετε την πρόσβαση στις υπηρεσίες Windows Messenger, η εκκίνηση των υπηρεσιών αυτών εξακολουθεί να γίνεται όταν ανοίγετε το Outlook Express. Αυτή η κατάσταση ενδέχεται να προκύψει, αφού εκτελέσετε τα ακόλουθα βήματα:
  • Απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Παροχή πρόσβασης σε αυτό το πρόγραμμα (Enable access to this program) στη δυνατότητα "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών".
  • Καταργήστε την πρόσβαση στις υπηρεσίες Windows Messenger με χρήση της δυνατότητας "Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows" στο εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων".
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  327390 Η υπηρεσία Windows Messenger ξεκινά κατά την εκκίνηση του Outlook Express μετά την κατάργηση της πρόσβασης στην υπηρεσία Windows Messenger
Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα "Ορισμός πρόσβασης και προεπιλογών προγραμμάτων" που περιλαμβάνεται στο Windows XP SP1, επισκεφτείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του SP1 για Windows XP , κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Επιστροφή στην αρχή
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 328326 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/26/2014 18:03:00 - Αναθεώρηση: 1.0

 • kbproductlink kbregistry kbenv kbhowtomaster KB328326
Σχόλια
html>>