Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Κρυπτογράφηση αριθμού-κλειδιού προϊόντος για την Άδεια Χρήσης βάσει ποσότητας του Windows XP Service Pack 1

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Το Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) προσθέτει μια νέα λειτουργία για την κρυπτογράφηση αριθμών-κλειδιών προϊόντων (Product Keys) της Άδειας Χρήσης βάσει ποσότητας στα αρχεία απαντήσεων του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα θα πρέπει να έχετε τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Μέσο Άδειας Χρήσης βάσει ποσότητας των Windows XP Professional
 • Τον αριθμό-κλειδί προϊόντος (Product Key) της Άδειας Χρήσης βάσει ποσότητας των Windows XP Professional
 • Windows XP SP1
Για να κρυπτογραφήσετε έναν αριθμό-κλειδιού προϊόντος (Product Key) για μια Άδεια Χρήσης βάσει ποσότητας σε μια δέσμη ενεργειών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αντιγράψτε τον κατάλογο I386 και όλους τους υποκαταλόγους από το CD-ROM του μέσου Άδειας Χρήσης βάσει ποσότητας των Windows XP Professional σε έναν κατάλογο στον σκληρό σας δίσκο. Για παράδειγμα, αντιγράψτε τους καταλόγους στο C:\Flat.
 2. Κάτε λήψη και εξαγωγή του αρχείου Xpsp1.exe σε έναν κατάλογο στον σκληρό σας δίσκο.
 3. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να ενσωματώσετε το SP1 στον κατάλογο I386:
  c:\xpsp1\update\update.exe -s:c:\flat
 4. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για κρυπτογράφηση του αρχείου απαντήσεων του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows:
  c:\flat\winnt32.exe /encrypt:"xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx:y" /unattend:όνομα_αρχείου
  Αυτή η εντολή χρησιμοποιεί τα ακόλουθα σύμβολα κράτησης θέσης:
  • xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx είναι ο αριθμός-κλειδί προϊόντος (Product Key) της Άδειας Χρήσης βάσει ποσότητας.
  • y είναι μια τιμή η οποία κυμαίνεται από 5 έως 60. Πρόκειται για το χρόνο, εκφρασμένο σε ημέρες, κατά τη διάρκεια του οποίου θέλετε να είναι έγκυρη η δέσμη ενεργειών.
  • όνομα_αρχείου είναι η δέσμη ενεργειών στην οποία θέλετε να κρυπτογραφήσετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος (Product Key) της Άδειας Χρήσης βάσει ποσότητας.

Σημειώσεις

 • Για να κρυπτογραφήσετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος σε ένα αρχείο απαντήσεων, θα πρέπει να εκτελέσετε το αρχείο Winnt32.exe από έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows XP ή νεότερη έκδοση. Η κρυπτογράφηση του αριθμού-κλειδιού προϊόντος σε υπολογιστές που εκτελούν τα Windows 2000 ή τα Windows 98 δεν είναι δυνατή.
 • Η λειτουργία αυτή ισχύει για οποιαδήποτε έγκυρα αρχεία απαντήσεων του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows (για παράδειγμα, Unattend.txt, Winnt.sif, Sysprep.inf ή Ristndrd.sif ).
 • Θα πρέπει να κάνετε εγκατάσταση από έναν κατάλογο προέλευσης των Windows XP Professional στον οποίο βρίσκεται ενσωματωμένο το Windows XP SP1.
 • Η εντολή /encrypt προσθέτει αυτόματα τη γραμμή (Productkey=) στο αρχείο σας ή ενημερώνει μια υπάρχουσα καταχώρηση Productkey ή ProductID.
 • Μετά τη λήξη της καθορισμένης περιόδου, ζητείται από το χρήστη να πληκτρολογήσει με μη αυτόματο τρόπο, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος.
Όταν εκτελείτε αυτήν την εντολή, δεν εμφανίζονται καθόλου παράθυρα διαλόγου ή μηνύματα λάθους. Για να δείτε εάν η εντολή είναι επιτυχής, ανατρέξτε στο αρχείο καταγραφής %WINDIR%\Winnt32. Ακολουθεί ένα δείγμα εντολής για την κρυπτογράφηση ενός μη-έγκυρου αριθμού-κλειδιού προϊόντος για το μέσο Άδειας Χρήσης βάσει ποσότητας:
Main module path: <c:\flat\i386\winnt32u.dll>PID is not valid or not a valid VL key.				
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αριθμούς-κλειδιά προϊόντων Άδειας Χρήσης βάσει ποσότητας καθώς και τις αλλαγές της Ενεργοποίησης προϊόντος (Product Activation) του Windows XP SP1, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
productid encryption secure vlk slipstreamed
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 328356 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/22/2007 09:56:00 - Αναθεώρηση: 4.3

Microsoft Windows XP Professional

 • kberrmsg kbprb KB328356
Σχόλια