Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εμφάνιση επεκτάσεων και αρχείων επέκτασης διακομιστή Web στις υπηρεσίες IIS 6.0

Περίληψη
Σε αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφεται ο τρόπος εμφάνισης των επεκτάσεων και των αρχείων επεκτάσεων που υπάρχουν σε έναν διακομιστή των υπηρεσιών Internet Information Services (IIS) 6.0.

Η δέσμη ενεργειών της γραμμής εντολών Iisext.vbs, η οποία βρίσκεται στον κατάλογο Sysvol\System32 (προεπιλεγμένος φάκελος: Windows\System32), μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιον διαχειριστή για την εμφάνιση των αναγνωριστικών επεκτάσεων των υπηρεσιών Web για όλες τις καθορισμένες επεκτάσεις υπηρεσιών Web σε έναν διακομιστή IIS 6.0.

Επιστροφή στην αρχή

Εμφάνιση επεκτάσεων

Σύνταξη:
cscript IisExt.vbs /ListExt [/s Computer [/u [Domain\]User [/p Password]]]

Για να δείτε τη λίστα των επεκτάσεων που περιλαμβάνονται στη λίστα περιορισμών επεκτάσεων της υπηρεσίας Web (WebSvcExtRestrictionList), ακολουθήστε τα εξής βήματα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες που χρησιμοποιούνται στα παραδείγματα, ανατρέξτε στην ενότητα Παράμετροι αυτού του άρθρου.

Επιστροφή στην αρχή

Εμφάνιση επεκτάσεων σε τοπικό διακομιστή

Από ένα παράθυρο της γραμμής εντολών, μεταβείτε στο φάκελο Sysvol\System32 (η προεπιλογή είναι Windows\System32) και πληκτρολογήστε τα εξής:
cscript IisExt.vbs /ListExt
Εμφανίζεται η ακόλουθη απόκριση:
Connecting to server ...Done
SSINC
Payroll
ASP
Inventory
ASP.NET
WEBDAV
HTTPODBC
Επιστροφή στην αρχή

Εμφάνιση επεκτάσεων σε απομακρυσμένο διακομιστή

Από ένα παράθυρο της γραμμής εντολών, μεταβείτε στο φάκελο Sysvol\System32 (η προεπιλογή είναι Windows\System32) και πληκτρολογήστε τα εξής:
cscript IisExt.vbs /ListExt /s ComputerName /u Domain\User /p Password
Θα εμφανιστεί απόκριση όμοια με την ακόλουθη:
Connecting to server ...Done
SSINC
Payroll
ASP
Inventory
ASP.NET
WEBDAV
HTTPODBC
Επιστροφή στην αρχή

Εμφάνιση αρχείων επεκτάσεων

Σύνταξη:
cscript IisExt.vbs /ListFile [/s Computer [/u [Domain\]User [/p Password]]]
Για να δείτε τη λίστα των αρχείων επεκτάσεων που περιλαμβάνονται στη λίστα περιορισμών επεκτάσεων της υπηρεσίας Web (WebSvcExtRestrictionList), ακολουθήστε τα εξής βήματα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες που χρησιμοποιούνται στα παραδείγματα, ανατρέξτε στην ενότητα Παράμετροι αυτού του άρθρου.

Επιστροφή στην αρχή

Εμφάνιση αρχείων επεκτάσεων σε τοπικό διακομιστή

Από ένα παράθυρο της γραμμής εντολών, μεταβείτε στο φάκελο Sysvol\System32 (η προεπιλογή είναι Windows\System32) και πληκτρολογήστε τα εξής:
cscript IisExt.vbs /ListFile
Θα εμφανιστεί απόκριση όμοια με την ακόλουθη:
Connecting to server ...Done

Status / Extension Path
------------------------
0 *.exe
0 *.dll
1 E:\Windows\system32\inetsrv\asp.dll
0 E:\Windows\system32\inetsrv\httpodbc.dll
0 E:\Windows\system32\inetsrv\ssinc.dll
0 E:\Windows\system32\inetsrv\httpext.dll
1 E:\Windows\system32\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\aspnet_isapi.dll
1 c:\Source\Taxes.dll
1 c:\Source\Accounting.dll
1 c:\Source\Taxes.exe
1 c:\Source\Timesheet.exe
1 c:\Source\Payscale.dll
Επιστροφή στην αρχή

Εμφάνιση αρχείων επεκτάσεων σε απομακρυσμένο διακομιστή

Από ένα παράθυρο της γραμμής εντολών, μεταβείτε στο φάκελο Sysvol\System32 (η προεπιλογή είναι Windows\System32) και πληκτρολογήστε τα εξής:
cscript IisExt.vbs /ListFile /s ComputerName /u Domain\User /p Password
Θα εμφανιστεί απόκριση όμοια με την ακόλουθη:
Connecting to server ...Done

Status / Extension Path
------------------------
0 *.exe
0 *.dll
1 E:\Windows\system32\inetsrv\asp.dll
0 E:\Windows\system32\inetsrv\httpodbc.dll
0 E:\Windows\system32\inetsrv\ssinc.dll
0 E:\Windows\system32\inetsrv\httpext.dll
1 E:\Windows\system32\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\aspnet_isapi.dll
1 c:\Source\Taxes.dll
1 c:\Source\Accounting.dll
1 c:\Source\Taxes.exe
1 c:\Source\Timesheet.exe
1 c:\Source\Payscale.dll
Επιστροφή στην αρχή

Παράμετροι

  • Μονάδα δίσκου:\Διαδρομή\Όνομα_αρχείου: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το όνομα αρχείου και τη διαδρομή για το αρχείο επέκτασης υπηρεσίας Web που θα προστεθεί.
  • /s Υπολογιστής: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το όνομα δικτύου ή τη διεύθυνση IP για τον απομακρυσμένο υπολογιστή. Από προεπιλογή, εάν δεν χρησιμοποιηθεί αυτή η παράμετρος, η δέσμη ενεργειών εκτελείται στον τοπικό υπολογιστή.
  • /u Τομέας\Χρήστης: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το λογαριασμό χρήστη που έχει δικαιώματα διαχείρισης στον απομακρυσμένο υπολογιστή και από τον οποίο θα εκτελεστεί η δέσμη ενεργειών. Η δέσμη ενεργειών χρησιμοποιεί τα τοπικά συνδεδεμένα διαπιστευτήρια, εάν αυτή η επιλογή δεν έχει καθοριστεί.
  • /p Κωδικός πρόσβασης: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό που χρησιμοποιείται με την παράμετρο /u. Αν δεν χρησιμοποιηθεί η παράμετρος /s και απαιτείται κωδικός πρόσβασης, εμφανίζεται ένα μήνυμα που ζητά από τον χρήστη να καταχωρήσει κωδικό πρόσβασης και ο κωδικός πρόσβασης αποκρύπτεται.
  • /?: Αυτή η παράμετρος εμφανίζει τη βοήθεια στη γραμμή εντολών.
Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
328360 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση επεκτάσεων ISAPI και εφαρμογών CGI στις υπηρεσίες IIS 6.0
328419 Προσθήκη και κατάργηση αρχείων επεκτάσεων υπηρεσίας Web στις υπηρεσίες IIS 6.0


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντολή IISExt.vbs, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Μπορείτε, επίσης, να μεταβείτε σε αυτήν την τεκμηρίωση προϊόντος μέσω του IIS Manager. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε αυτήν τη δυνατότητα της Βοήθειας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
815127 Διαδικασίες: Πρόσβαση στην τεκμηρίωση της Βοήθειας των υπηρεσιών IIS 6.0
Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 328505 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/29/2013 21:56:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Οδηγός Microsoft Internet Information Services 6.0

  • kbhowtomaster KB328505
Σχόλια