MS02-050: Ελάττωμα επικύρωσης πιστοποιητικού μπορεί να επιτρέψει την πλαστογράφηση ταυτότητας

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Το άρθρο αυτό αντικαθιστά το άρθρο 328145 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base).

Τεχνική ενημέρωση

 • 11 Νοεμβρίου 2003: Το άρθρο αυτό ενημερώθηκε ώστε να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη νέα ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας για τους πελάτες που εγκατέστησαν το Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) και κατόπιν εγκατέστησαν το Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1).
Συμπτώματα
Η πρωτότυπη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας MS02-050 της Microsoft κυκλοφόρησε στις 5 Σεπτεμβρίου 2002. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2002, το δελτίο ενημερώθηκε, προκειμένου να ενημερωθούν οι πελάτες ότι ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που είχε εκδοθεί από τη Microsoft για την υπογραφή προγραμμάτων οδήγησης συσκευών δεν πληρούσε τις αυστηρές προδιαγραφές επικύρωσης που ορίζονταν από την ενημερωμένη έκδοση κώδικα. Κατά συνέπεια, οι πελάτες που εγκατέστησαν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ενδέχεται να λάβουν μη αναμενόμενα μηνύματα λάθους κατά την εγκατάσταση νέου υλικού ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορούν να εγκαταστήσουν νέο υλικό. Στις 20 Νοεμβρίου, κυκλοφόρησε μια βελτιωμένη ενημερωμένη έκδοση κώδικα. Αυτή η νέα ενημερωμένη έκδοση κώδικα αποτρέπει την εμφάνιση όχι μόνο αυτού του ζητήματος, αλλά και μιας παραλλαγής του αρχικού θέματος ευπάθειας, η οποία ανακαλύφθηκε πρόσφατα.

Το προφίλ IETF του προτύπου πιστοποιητικού X.509 ορίζει διάφορα προαιρετικά πεδία που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό. Ένα από αυτά είναι το πεδίο "Βασικοί περιορισμοί" (Basic Constraints), το οποίο υποδεικνύει το μέγιστο επιτρεπτό μήκος της αλληλουχίας του πιστοποιητικού, καθώς και εάν το πιστοποιητικό συνιστά αρχή έκδοσης πιστοποιητικών ή τελική πιστοποίηση. Ωστόσο, οι λειτουργίες στο CryptoAPI που δημιουργούν και επικυρώνουν αλληλουχίες πιστοποιητικών (λειτουργίες CertGetCertificateChain, CertVerifyCertificateChainPolicy και WinVerifyTrust) δεν ελέγχουν το πεδίο "Βασικοί περιορισμοί" (Basic Constraints). Το ίδιο ελάττωμα, το οποίο δεν συνδέεται με το CryptoAPI, εμφανίζεται επίσης σε διάφορα προϊόντα της Microsoft για Macintosh.

Το θέμα ευπάθειας που εντοπίστηκε στην αρχική έκδοση του δελτίου ενδέχεται να επιτρέψει σε έναν εισβολέα που διαθέτει έγκυρη τελική πιστοποίηση να εκδώσει ένα δευτερεύον πιστοποιητικό που, αν και δεν είναι πραγματικά έγκυρο, περνάει με επιτυχία τη διαδικασία επικύρωσης. Επειδή το CryptoAPI χρησιμοποιείται από πολλά προγράμματα, ενδέχεται να επιτρέψει πληθώρα επιθέσεων με σκοπό την πλαστογράφηση ταυτότητας. Οι επιθέσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:
 • Τη δημιουργία μιας τοποθεσίας Web που εμφανίζεται ως διαφορετική τοποθεσία Web και την "απόδειξη" της ταυτότητάς της με την εγκατάσταση μιας περιόδου λειτουργίας SSL ως έγκυρης τοποθεσίας Web.
 • Την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν υπογραφεί με χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού το οποίο φαίνεται να ανήκει σε άλλον χρήστη.
 • Την πλαστογράφηση συστημάτων ελέγχου ταυτότητας που βασίζονται σε πιστοποιητικά ώστε να επιτευχθεί η πρόσβαση του εισβολέα ως χρήστη με εκτεταμένα δικαιώματα.
 • Την ηλεκτρονική υπογραφή επιβλαβούς λογισμικού με χρήση ενός πιστοποιητικού Authenticode που ισχυρίζεται ότι έχει εκδοθεί από μια εταιρία την οποία ο χρήστης μπορεί να εμπιστευτεί.
Αυτό το θέμα ευπάθειας, το οποίο ανακαλύφθηκε πρόσφατα και ανακοινώθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2002, σχετίζεται άμεσα με το θέμα ευπάθειας που περιγράφεται στην αρχική έκδοση του ενημερωτικού δελτίου. Το νέο θέμα ευπάθειας, όπως και το παλαιότερο, περιλαμβάνει ένα ελάττωμα στον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η επικύρωση του πιστοποιητικού. Ωστόσο, αυτό το θέμα ευπάθειας ενδέχεται να επιτρέψει σε έναν εισβολέα να αποκτήσει έλεγχο στον υπολογιστή ενός χρήστη. Για αυτό το ζήτημα ευπάθειας δεν περιλαμβάνεται ενημέρωση κώδικα στην αρχική έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα. Για το λόγο αυτό, η Microsoft συνιστά στους πελάτες της να εγκαταστήσουν τη νέα ενημερωμένη έκδοση κώδικα, ακόμα και αν έχουν εγκατεστημένη την αρχική έκδοσή της.

Από αυτήν την παραλλαγή του θέματος ευπάθειας προσβάλλονται μόνο τα Microsoft Windows 98, τα Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, τα Microsoft Windows NT 4.0 και τα Microsoft Windows NT 4.0, Terminal Server Edition.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση αυτής της ευπάθειας, κάντε κλικ σε μία από τις ακόλουθες συνδέσεις:

Windows XP (όλες οι εκδόσεις)

Πληροφορίες λήψης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

Ημερομηνία έκδοσης: 20 Νοεμβρίου 2002

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση υποστηρίζει τους εξής διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /?: Εμφάνιση της λίστας των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /u: Κατάσταση λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
 • /f: Αναγκαστικό κλείσιμο άλλων προγραμμάτων κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή.
 • /n: Δεν δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που καταργούνται.
 • /o: Αντικατάσταση αρχείων OEM χωρίς ειδοποίηση.
 • /z: Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /q: Εγκατάσταση χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη).
 • /l: Λίστα των εγκατεστημένων επειγουσών επιδιορθώσεων.
 • /x Εξαγωγή των αρχείων χωρίς εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).
Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη και χωρίς αναγκαστική επανεκκίνηση του υπολογιστή στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη γραμμή εντολών:
q329115_wxp_sp2_x86_enu /u /q /z
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο υπολογιστής σας παραμένει ευάλωτος μέχρι την επανεκκίνησή του.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημέρωσης κώδικα έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Τα παρακάτω αρχεία αντιγράφονται στο φάκελο %WINDIR%\System32:

Windows XP Home Edition και Professional
 Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου -----------------------------------------------------------  23-Sep-2002 20:10 5.131.2600.1123 544.256 Crypt32.dll
Windows XP Έκδοση 64-Bit
 Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος  Όνομα αρχείου -------------------------------------------------------------  23-Sep-2002 20:10 5.131.2600.1123 1.920.512 Crypt32.dll  22-Sep-2002 02:26 5.131.2600.1123  544.256 Wcrypt32.dll
Επιστροφή στην αρχή

Windows 2000 (όλες οι εκδόσεις) Πληροφορίες σχετικά με το Service Pack

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αποκτήστε το πιο πρόσφατο Service Pack για το Microsoft Windows 2000. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
260910 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack των Windows 2000
Σημαντικό Ενδέχεται να προκύψει παλινδρόμηση κατά την εγκατάσταση του Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) σε υπολογιστές που εκτελούν το Windows 2000 Service Pack (SP4). Αυτή η παλινδρόμηση καταργεί την ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται σε αυτή την ανακοίνωση και παρέχεται ως τμήμα του Windows 2000 SP4. Εφαρμόστε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Windows 2000 SP4 που περιγράφεται παρακάτω σε αυτό το άρθρο, για να προστατέψετε τον υπολογιστή σας από αυτήν την ευπάθεια.

Windows 2000 (Όλες οι εκδόσεις) Πληροφορίες για την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας

Λήψη πληροφοριών

Windows 2000 SP4
Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
Ημερομηνία έκδοσης: 11 Νοεμβρίου 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
Windows 2000 SP2 και SP3
Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
Ημερομηνία έκδοσης: 20 Νοεμβρίου 2002

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Σημείωση Εάν εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση κώδικα σε ένα διακομιστή-μέλος των Υπηρεσιών απομακρυσμένης εγκατάστασης (Remote Installation Services - RIS), πρέπει να την εφαρμόσετε επίσης σε όλους τους ελεγκτές τομέα του τομέα σας. Εάν δεν το κάνετε αυτό, οι υπολογιστές-πελάτες της υπηρεσίας RIS δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν έλεγχο ταυτότητας χρησιμοποιώντας τη μορφή κύριου ονόματος χρήστη (UPN). Εάν χρησιμοποιήσετε τη μορφή UPN, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Logon error
The system cannot validate your user name, password, or domain name. Verify that your user name and domain name are correct, and then retype your password. Passwords must be typed using the correct case. Be sure the CAPS LOCK key is not pressed.

(Σφάλμα σύνδεσης
Το σύστημα δεν μπορεί να επικυρώσει το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή το όνομα τομέα. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα χρήστη και το όνομα τομέα είναι σωστά και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να πληκτρολογούνται με σωστή χρήση πεζών-κεφαλαίων. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι πατημένο το πλήκτρο CAPS LOCK.)

Πληροφορίες εγκατάστασης

Πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση υποστηρίζει τους εξής διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /?: Εμφάνιση της λίστας των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /u: Κατάσταση λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
 • /f: Αναγκαστικό κλείσιμο άλλων προγραμμάτων κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή.
 • /n: Δεν δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που καταργούνται.
 • /o: Αντικατάσταση αρχείων OEM χωρίς ειδοποίηση.
 • /z: Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /q: Εγκατάσταση χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη).
 • /l: Λίστα των εγκατεστημένων επειγουσών επιδιορθώσεων.
 • /x: Εξαγωγή των αρχείων χωρίς εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).
Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη και χωρίς αναγκαστική επανεκκίνηση του υπολογιστή στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη γραμμή εντολών:
Windows 2000 SP4
windows2000-kb329115-x86-enu /u /q /z
Windows 2000 SP2 και SP3
q329115_w2k_sp4_x86_en /u /q /z
Προειδοποίηση Ο υπολογιστής σας θα είναι ευάλωτος έως ότου τον ξεκινήσετε πάλι.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημέρωσης κώδικα έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Τα ακόλουθα αρχεία αντιγράφονται στο φάκελο %WINDIR%\System32 folder:
Windows 2000 SP4
 Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος Όνομα αρχείου ---------------------------------------------------------  14-Jul-2003 20:18 5.0.1558.6608 90.384  Cryptdlg.dll
Windows 2000 SP2 and SP3
 Ημερομηνία Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου ---------------------------------------------------------  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.5781   123.664 Adsldp.dll  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.5781   131.344 Adsldpc.dll  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.5781   62.736 Adsmsext.dll  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.5992   358.160 Advapi32.dll  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.5265   42.256 Basesrv.dll  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.5855   49.424 Browser.dll  25-Sep-2002 16:36 5.131.2195.6072  469.776 Crypt32.dll  25-Sep-2002 16:36 5.0.1558.6072   90.384 Cryptdlg.dll  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.6012   135.952 Dnsapi.dll  07-Nov-2002 19:08 5.0.2195.6076   96.016 Dnsrslvr.dll  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.5722   45.328 Eventlog.dll  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.5907   222.992 Gdi32.dll  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.5859   145.680 Kdcsvc.dll  04-Jun-2002 17:31 5.0.2195.5859   199.952 Kerberos.dll  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.6011   708.880 Kernel32.dll  21-Aug-2002 12:27 5.0.2195.6023   71.248 Ksecdd.sys  22-Jul-2002 19:54 5.0.2195.5960   507.152 Lsasrv.dll  22-Jul-2002 19:54 5.0.2195.5960   33.552 Lsass.exe  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.4733   332.560 Msgina.dll  12-Aug-2002 20:54 5.0.2195.6006   108.816 Msv1_0.dll  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.5979   307.472 Netapi32.dll  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.5966   360.720 Netlogon.dll  06-Sep-2002 14:40 5.0.2195.6044   917.264 Ntdsa.dll  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.5936   119.568 Psbase.dll  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.6025   389.392 Samsrv.dll  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.5951   129.296 Scecli.dll  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.5951   302.864 Scesrv.dll  23-Oct-2002 14:05 5.0.2195.6100   138.752 Sp3res.dll  13-Jun-2001 01:05 5.0.2195.3727    3.856 Svcpack1.dll  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.6000   379.664 User32.dll  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.5968   369.936 Userenv.dll  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.5859   48.912 W32time.dll  04-Jun-2002 17:32 5.0.2195.5859   57.104 W32tm.exe  24-Aug-2002 14:50 5.0.2195.6028  1.642.416 Win32k.sys  15-Aug-2002 11:30 5.0.2195.6013   179.472 Winlogon.exe  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.5935   243.472 Winsrv.dll  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.5944   125.712 Wldap32.dll  22-Jul-2002 19:54 5.0.2195.5960   507.664 Lsasrv.dll 56-bit  07-Nov-2002 19:08 5.0.2195.6011   708.880 Kernel32.dll UniProc  07-Nov-2002 19:08 5.0.2195.6028  1.642.416 Win32k.sys UniProc  26-Aug-2002 12:45 5.0.2195.5935   243.472 Winsrv.dll UniProc
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξαιτίας εξαρτήσεων αρχείων, αυτή η ενημερωμένη έκδοση ενδέχεται να περιέχει πρόσθετα αρχεία. Για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση απαιτείται το Service Pack 2 (SP2) ή το Service Pack 3 (SP3) των Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του τελευταίου Service Pack, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
260910 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack των Windows 2000
Επιστροφή στην αρχή

Windows NT 4.0 (όλες οι εκδόσεις)

Πληροφορίες λήψης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

Windows NT 4.0Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Ημερομηνία έκδοσης: 20 Νοεμβρίου 2002

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση υποστηρίζει τους εξής διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /y: Εκτέλεση κατάργησης (μόνο με τους διακόπτες /m ή /q).
 • /f: Αναγκαστικό κλείσιμο προγραμμάτων κατά τον τερματισμό λειτουργίας.
 • /n: Χωρίς δημιουργία φακέλου Uninstall.
 • /z: Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης.
 • /q: Εγκατάσταση χωρίς μηνύματα ή χωρίς παρακολούθηση και χωρίς περιβάλλον εργασίας χρήστη (αυτός ο διακόπτης είναι υπερσύνολο του διακόπτη /m).
 • /m: Κατάσταση λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση με περιβάλλον εργασίας χρήστη.
 • /l: Λίστα των εγκατεστημένων επειγουσών επιδιορθώσεων.
 • /x: Εξαγωγή των αρχείων χωρίς εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).
Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη και χωρίς αναγκαστική επανεκκίνηση του υπολογιστή στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη γραμμή εντολών:
q329115i /q /z
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο υπολογιστής σας παραμένει ευάλωτος μέχρι την επανεκκίνησή του.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημέρωσης κώδικα έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Τα παρακάτω αρχεία αντιγράφονται στο φάκελο %WINDIR%\System32:

Windows NT 4.0
 Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος Όνομα αρχείου ------------------------------------------------------------------  12-Sep-2002 21:10 5.131.1878.12  372.496 Crypt32.dll  25-Sep-2002 18:36 5.0.1558.6072  90.384 Cryptdlg.dll  26-Sep-2002 18:38 4.86.1964.1878 143.632 Schannel.dll  26-Sep-2002 18:38 4.87.1964.1878 112.912 Schannel.dll 128-bit
Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
 Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος Όνομα αρχείου ------------------------------------------------------------------  12-Sep-2002 21:10 5.131.1878.12  372.496 Crypt32.dll  25-Sep-2002 18:36 5.0.1558.6072  90.384 Cryptdlg.dll  26-Sep-2002 18:38 4.86.1964.1878 143.632 Schannel.dll  26-Sep-2002 18:38 4.87.1964.1878 112.912 Schannel.dll 128-bit
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξαιτίας εξαρτήσεων αρχείων, για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση απαιτείται το Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) ή το Service Pack 6 (SP6) του Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
152734 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack των Windows NT 4.0
Επιστροφή στην αρχή

Windows Me, Windows 98 Δεύτερη Έκδοση και Windows 98

Πληροφορίες λήψης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

Windows Millennium Edition (Me)Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση Ημερομηνία έκδοσης: 20 Νοεμβρίου 2002

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημέρωσης κώδικα έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Windows Millennium Edition
 Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος Όνομα αρχείου ---------------------------------------------------------  12-Sep-2002 20:51 5.131.2133.6  468.752 Crypt32.dll  25-Sep-2002 17:36 5.0.1558.6072  90.384 Cryptdlg.dll
Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση
 Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος Όνομα αρχείου ----------------------------------------------------------  12-Sep-2002 20:10 5.131.1878.12  372.496 Crypt32.dll  25-Sep-2002 17:36 5.0.1558.6072  90.384 Cryptdlg.dll  26-Sep-2002 17:38 4.87.1964.1878 112.912 Schannel.dll
Επιστροφή στην αρχή

Office v. X, Office 2001, Office 98 για Mac, Outlook Express για Mac, Internet Explorer για Mac

Για πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα για αυτά τα προϊόντα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Επιστροφή στην αρχή
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι αυτό το ζήτημα μπορεί να προκαλέσει κάποιο βαθμό ευπάθειας ασφαλείας στα προϊόντα της Microsoft που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου. Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε αρχικά στο Service Pack 4 των Microsoft Windows 2000.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα ευπάθειας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση του ζητήματος που προκύπτει εάν δεν είναι εγκατεστημένο το σωστό αρχείο όταν χρησιμοποιείτε το QChain.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
815062 Δεν είναι εγκατεστημένο το σωστό αρχείο όταν συνδέετε πολλές επείγουσες επιδιορθώσεις
ris σύνδεση σφάλμα ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας εισβολή εισβολέας Q328145 328145.KB.EN-US
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 329115 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 12:39:36 - Αναθεώρηση: 14.1

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Office 2001 για Mac, Microsoft Office 98 για Macintosh, Microsoft Office X για Mac Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 για Macintosh, Microsoft Internet Explorer 4.5 for Macintosh, Microsoft Internet Explorer 5.0 for Macintosh, Microsoft Outlook Express 5.0 Macintosh Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbenv kbsecurity kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbwin2ksp4fix kbhotfixserver KB329115
Σχόλια