Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μήνυμα λάθους διακοπής στα Windows XP το οποίο μπορεί να λάβετε: "0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)"

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows NT 4.0 και τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 162363.
Συμπτώματα
Ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους διακοπής στα Windows XP:
ΔΙΑΚΟΠΗ: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)
"MACHINE_CHECK_EXCEPTION"

(STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)
"MACHINE_CHECK_EXCEPTION")
Οι τέσσερις παράμετροι μέσα στην παρένθεση μπορεί να διαφέρουν.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επειδή ο επεξεργαστής του υπολογιστή εντόπισε και ανέφερε ένα ανεπανόρθωτο σφάλμα υλικού στα Windows XP. Για να το κάνει αυτό, ο επεξεργαστής χρησιμοποίησε τη δυνατότητα MCE (Machine Check Exception) των επεξεργαστών Pentium ή τη δυνατότητα MCA (Machine Check Architecture) ορισμένων επεξεργαστών Pentium Pro. Οι ακόλουθοι παράγοντες μπορεί να προκαλούν αυτό το μήνυμα σφάλματος:
 • Σφάλματα διαύλου συστήματος
 • Σφάλματα μνήμης, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν προβλήματα ισοτιμίας ή κώδικα διόρθωσης σφαλμάτων (Error Correction Code - ECC)
 • Σφάλματα προσωρινής αποθήκευσης στον επεξεργαστή ή το υλικό
 • Σφάλματα buffer Επιμέρους Μεταφράσεων (Translation Lookaside Buffer - TLB) στον επεξεργαστή
 • Άλλα προβλήματα υλικού που έχουν εντοπιστεί και αφορούν τον προμηθευτή της CPU
 • Προβλήματα υλικού που εντοπίστηκαν και αφορούν τον προμηθευτή υλικού
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Χρήση του εργαλείου "Αναφορά σφαλμάτων των Windows" (Windows Error Reporting)

Όταν παρουσιαστεί αυτό το σφάλμα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Αναφορά σφαλμάτων των Windows" (Windows Error Reporting). Με αυτό το εργαλείο, μπορείτε να στείλετε την αναφορά σφάλματος απευθείας στη Microsoft και κατόπιν το εργαλείο θα αναφέρει αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση κώδικα ή εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή αναφοράς σφάλματος (Send Error Report), όταν σας ζητηθεί να αποστείλετε την αναφορά σφάλματος στη Microsoft.
 • Εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση κώδικα ή εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης, κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες πληροφορίες (More Information) μετά την αποστολή της αναφοράς σφάλματος Microsoft. Αυτό σας βοηθά να αποκτήσετε την ενημέρωση κώδικα ή τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος.
Εάν δεν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση κώδικα ή εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη της Microsoft, για να προσπαθήσετε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Επικοινωνία με τον κατασκευαστή υλικού

Η καλύτερη λύση μπορεί να είναι να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του υλικού ή με έναν τεχνικό υλικού υπολογιστών για βοήθεια στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Ο κατασκευαστής μπορεί να έχει ορισμένα πρόσθετα βήματα για τη διάγνωση αυτού του ζητήματος. Ο κατασκευαστής θα είναι σε θέση να προσδιορίσει αν το υλικό πρέπει να επιδιορθωθεί ή να αντικατασταθεί.
Περισσότερες πληροφορίες
Παρουσιάζεται μια εξαίρεση ελέγχου υπολογιστή όταν τα Windows XP και η πλατφόρμα υλικού δεν είναι δυνατό να επανέλθουν από ένα σφάλμα υλικού, ώστε να είναι δυνατή η επιτυχής και αξιόπιστη συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος. Η πιο εξειδικευμένη διάγνωση των εξαιρέσεων ελέγχου του υπολογιστή είναι δύσκολη και δεν υπάρχει κάποια γενική λύση. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού ή έναν τεχνικό υλικού υπολογιστών για να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα.

Οι εξαιρέσεις ελέγχου υπολογιστή προκαλούνται συνήθως από μία από τις ακόλουθες αιτίες:
 • Χρησιμοποιείτε τον επεξεργαστή ή την κύρια πλακέτα πέρα από τις προδιαγραφές τους. Για παράδειγμα, υπερβαίνετε την ταχύτητα ρολογιού του επεξεργαστή ή του διαύλου. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το υλικό σας σύμφωνα με τις ταχύτητες που έχουν οριστεί από τον κατασκευαστή.
 • Η θορυβώδης λειτουργία, τα υπερκαταπονημένα καλώδια τροφοδοσίας, η άνοδος και η πτώση της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να αποσταθεροποιήσουν τον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια σταθερή, αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον υπολογιστή σας.
 • Οι ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας που οφείλονται στην ελαττωματική λειτουργία των ψυκτικών συσκευών, όπως οι ανεμιστήρες, ενδέχεται να καταστρέψουν τον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν όλες οι ψυκτικές συσκευές.
 • Η μνήμη σας είναι κατεστραμμένη ή δεν είναι ο σωστός τύπος για τον υπολογιστή σας. Εάν έχετε αλλάξει πρόσφατα τις ρυθμίσεις παραμέτρων της μνήμης, επαναφέρετε τις προηγούμενες ρυθμίσεις για να προσδιορίσετε το σφάλμα. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή μνήμη για τον υπολογιστή σας.
Σημείωση Το υλικό σας ενδέχεται να υποστηρίζει πρόσθετες δυνατότητες καταγραφής σφαλμάτων, οι οποίες καταγράφουν την εξαίρεση ελέγχου του υπολογιστή και προτείνουν μια εξειδικευμένη λύση.

Οι επεξεργαστές Pentium και Pentium Pro παρέχουν ένα μηχανισμό για τον εντοπισμό και την αναφορά προβλημάτων που σχετίζονται με το υλικό, όπως σφάλματα ισοτιμίας μνήμης και σφάλματα προσωρινής αποθήκευσης. Για να επισημάνει ένα σφάλμα υλικού, ο επεξεργαστής επισημαίνει τον εντοπισμό ενός σφάλματος ελέγχου υπολογιστή, με τη δημιουργία μιας εξαίρεσης ελέγχου υπολογιστή (Διακοπή 18). Τα Windows XP αναφέρουν την παρουσία αυτού του σφάλματος και εμφανίζουν παραμέτρους, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αποκωδικοποίηση της εξαίρεσης. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα MCA (Machine Check Architecture) επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του υλικού ή τον κατασκευαστή του επεξεργαστή ή ανατρέξτε στο θέμα Intel Pentium Pro Family Developer's Manual - Volume 3: Operating System Writer's Manual.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 329284 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/18/2007 13:17:00 - Αναθεώρηση: 2.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kberrmsg kbprb kbprod2web kbresolve KB329284
Σχόλια