Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης δικτύου μετά την επαναφορά των Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR329441
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση του Service Pack 1 (SP1) για τα Microsoft Windows XP, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεση απομακρυσμένης πρόσβασης ή δικτύου μέσω τηλεφώνου. Όλα τα στοιχεία της σελίδας "Σύνδεση δικτύου" (Network Connection) του "Οδηγού δημιουργίας σύνδεσης" (New Connection Wizard) δεν είναι διαθέσιμα (εμφανίζονται με αχνά γράμματα). Ενδέχεται επίσης να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
  Δεν είναι δυνατή η φόρτωση της Διαχείρισης σύνδεσης για την υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης.
  Σφάλμα 711
 • Ο φάκελος "Συνδέσεις δικτύου" (Network Connections) είναι κενός.
 • Οι υπηρεσίες κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing) και τείχους προστασίας σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Firewall - ICF) δεν ξεκινούν, εξαιτίας ενός σφάλματος εξάρτησης.
 • Τα ακόλουθα συμβάντα καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής συστήματος του προγράμματος προβολής συμβάντων:

  Ημερομηνία: <ημερομηνία> Προέλευση: Ώρα διαχείρισης ελέγχου υπηρεσίας: <ώρα> Κατηγορία: Καμία Τύπος: Σφάλμα Αναγνωριστικό συμβάντος: 7023 Χρήστης: Δ/Υ Υπολογιστής: <όνομα_υπολογιστή (computername)>Περιγραφή: Η υπηρεσία Διαχείρισης σύνδεσης απομακρυσμένης πρόσβασης τερματίστηκε με το ακόλουθο σφάλμα: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) στη διεύθυνση http://support.microsoft.com

  Ημερομηνία: <ημερομηνία> Προέλευση: Ώρα Rasman: <ώρα> Κατηγορία: Καμία Τύπος: Σφάλμα Αναγνωριστικό συμβάντος: 20035 Χρήστης: Δ/Υ Υπολογιστής: <όνομα_υπολογιστή (computername)>Περιγραφή: Η εκκίνηση της Διαχείρισης σύνδεσης απομακρυσμένης πρόσβασης απέτυχε γιατί δεν ήταν δυνατή η δημιουργία buffer. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Κέντρο βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center) στη διεύθυνση http://support.microsoft.com

 • Όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε την υπηρεσία Διαχείρισης σύνδεσης απομακρυσμένης πρόσβασης, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
  Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση της υπηρεσίας Διαχείρισης συνδέσεων απομακρυσμένης πρόσβασης στον τοπικό υπολογιστή.

  Σφάλμα 5: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση
  Σημείωση Εμφανίζεται αυτό το μήνυμα σφάλματος, παρότι είστε συνδεδεμένοι με λογαριασμό με διαπιστευτήρια διαχειριστή.
 • Όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε με το AOL Broadband (DSL ή καλωδιακή σύνδεση), μπορεί να εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα σφάλματος:
  Η σύνδεση απέτυχε. Η ρύθμιση παραμέτρων του δικτύου των Windows δεν έχει γίνει σωστά. (Connection failed. Your Windows network is not properly configured.)
 • Όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε την υπηρεσία Διαχείρισης σύνδεσης απομακρυσμένης πρόσβασης, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
  Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση της υπηρεσίας Διαχείρισης σύνδεσης απομακρυσμένης πρόσβασης στον τοπικό υπολογιστή. Σφάλμα 1068.
 • Όταν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) σε έναν υπολογιστή με Windows XP Home, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση της υπηρεσίας Διαχείρισης αυτόματης σύνδεσης απομακρυσμένης πρόσβασης στον τοπικό υπολογιστή. Σφάλμα 1068. Η υπηρεσία εξάρτησης ή η ομάδα απέτυχε να ξεκινήσει.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει, εάν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Έχετε εγκαταστήσει το SP1 για τα Windows XP και κατόπιν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Επαναφοράς Συστήματος (System Restore) για να επαναφέρετε τα Windows σε μια κατάσταση πριν από την εγκατάσταση του Service Pack.
 • Έχετε εγκαταστήσει το SP1 για τα Windows XP όταν είναι εγκατεστημένα τα Windows XP Home και κατόπιν κάνετε αναβάθμιση σε Windows XP Professional.
Η ομάδα μητρώου System δεν επανέρχεται σωστά στο μητρώο των Windows μετά την επαναφορά των Windows.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε ξανά το Windows XP SP1. Εάν το ζήτημα δεν επιλυθεί, βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν οι υπηρεσίες Τηλεφωνίας (Telephony), Διαχείρισης σύνδεσης απομακρυσμένης πρόσβασης (Remote Access Connection Manager) και Διαχείρισης αυτόματης σύνδεσης απομακρυσμένης πρόσβασης (Remote Access Auto Connection Manager).

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
330163 "Σφάλμα 711: Δεν είναι δυνατή η φόρτωση της υπηρεσίας Διαχείρισης σύνδεσης απομακρυσμένης πρόσβασης" κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης δικτύου
Για να αποτρέψετε την εμφάνιση αυτού του ζητήματος, εγκαταστήστε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση Q329441. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Windows Update στο Web:Οι διαχειριστές μπορούν να κάνουν λήψη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τον Κατάλογο του Windows Update για ανάπτυξη σε πολλούς υπολογιστές. Εάν θέλετε να αποκτήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση για να την εγκαταστήσετε αργότερα σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, αναζητήστε το άρθρο Q329441 χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Επιλογές σύνθετης αναζήτησης" (Advanced Search Options) στον Κατάλογο του Windows Update (Windows Update Catalog).

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Windows XP

Ημερομηνία     Ώρα  Έκδοση    Μέγεθος   Όνομα αρχείου ----------------------------------------------------- 17-Oct-2002 16:34 5.1.2600.101 218,624 Srrstr.dll

Windows XP SP1

Ημερομηνία     Ώρα  Έκδοση    Μέγεθος   Όνομα αρχείου ------------------------------------------------------ 15-Oct-2002 15:32 5.1.2600.1132 226,816 Srrstr.dll
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης ενημερωμένων εκδόσεων από τον Κατάλογο του Windows Update (Windows Update Catalog), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
323166 Τρόπος λήψης ενημερώσεων που περιλαμβάνουν προγράμματα οδήγησης και άμεσες επιδιορθώσεις από τον Κατάλογο του Windows Update
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς μητρώου στα Windows
Για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιλύσετε το ζήτημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση (Fix it). Στο πλαίσιο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό "Αυτόματη επίλυση".Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την αυτόματη επίλυση σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε την στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από το χρήστηΕάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ξανά το SP1, επιβεβαιώστε ότι η τιμή συμβολοσειράς Objectname έχει οριστεί σε LocalSystem στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί του μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan
Μετά την εκτέλεση αυτής της ενέργειας, διαγράψτε τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά του μητρώου. Αυτά τα δευτερεύοντα κλειδιά σε έναν υπολογιστή με Windows XP ο οποίος δεν έχει εγκατεστημένο το SP1 μπορούν να προκαλέσουν τα συμπτώματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\25
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26
Για να διαγράψετε αυτά τα κλειδιά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Σημείωση Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει βήματα για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των κλειδιών μητρώου πριν από την τροποποίησή τους.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε regedit και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί στο μητρώο:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan
 4. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή (Export).
 5. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File Name), πληκτρολογήστε exported rasman key και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).
 6. Στο κλειδί
  RasMan
  , εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στην τιμή συμβολοσειράς ObjectName.

  Εάν αυτή η τιμή δεν έχει οριστεί σε LocalSystem, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  2. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε LocalSystem και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 7. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί στο μητρώο:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\25
 8. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete).
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε το επιλεγμένο κλειδί του μητρώου.
 10. Επαναλάβετε τα βήματα 7 έως 9, για να διαγράψετε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26
 11. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

 • Ελέγξτε αν επιλύθηκε το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί, έχετε ολοκληρώσει τις εργασίες σας σε αυτήν την ενότητα. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.
 • Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας. Για να στείλετε σχόλια ή να αναφέρετε τυχόν ζητήματα που αφορούν αυτή τη λύση, αφήστε το σχόλιό σας στο ιστολόγιο "Αυτόματη επίλυση" ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
822122 επίλυση αυτόματη επίλυση fixit
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 329441 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 12:43:43 - Αναθεώρηση: 12.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbqfe kberrmsg kbprb kbmsifixme kbfixme KB329441
Σχόλια