Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Πώς να αποκτήσετε το εγχειρίδιο του παιχνιδιού ή άλλη τεκμηρίωση

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο απόκτησης αντιγράφου του εγχειριδίου λογισμικού για τα παιχνίδια της Microsoft που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Για να παραγγείλετε ένα αντίγραφο του έντυπου εγχειρίδιου από τη Microsoft, επικοινωνήστε με το γραφείο παραγγελιών της Microsoft στον αριθμό 1-800-360-7561.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
326246 Τρόπος αντικατάστασης λογισμικού ή υλικού της Microsoft που έχει χαθεί, καταστραφεί ή λείπει

Για να πραγματοποιήσετε λήψη εγχειριδίων, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για να αποκτήσετε το εγχειρίδιο από το CD-ROM λογισμικού, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Σημείωση Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Adobe Acrobat Reader για να προβάλετε κάποια από τα αρχεία εγχειριδίου λογισμικού. Το λογισμικό Adobe Acrobat Reader περιλαμβάνεται σε ορισμένα από τα πακέτα λογισμικού.

Microsoft Dungeon Siege, έκδοση 1.0

 1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς τοποθετείτε το CD 1 του Dungeon Siege.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο μονάδα CD ή DVD:\Manuals\DSManual.pdf.
 3. Όταν το αρχείο εγχειριδίου έχει ανοίξει στο Adobe Acrobat Reader, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση (Print) στο μενού Αρχείο (File) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Microsoft Train Simulator, έκδοση 1.0

 1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς τοποθετείτε το CD-ROM του Train Simulator.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κατόπιν στην επιλογή Παιχνίδια της Microsoft (Microsoft Games), κατόπιν στην επιλογή Train Simulator και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εγχειρίδιο του Train Simulator (Train Simulator Manual).
 3. Όταν το αρχείο εγχειριδίου έχει ανοίξει στο Adobe Acrobat Reader, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση (Print) στο μενού Αρχείο (File) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Combat Flight Simulator 3

 1. Εντοπίστε το ακόλουθο αρχείο:
  C:\Program Files\Microsoft Games\Combat Flight Simulator 3\manuals
 2. Κάντε διπλό κλικ στα αρχεία Fs.pdf, Mow.pdf, ή Utaw.pdf.

  Αυτά είναι οι Οδηγίες χρήσης του Flight School, του Machines of War και του Understanding the Tactical Air War αντιστοίχως.
 3. Όταν το αρχείο εγχειριδίου έχει ανοίξει στο Adobe Acrobat Reader, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση (Print) στο μενού Αρχείο (File) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εάν το Adobe Acrobat Reader δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Disc 2:\ADOBE\RP505ENU.EXE και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater, έκδοση 1.0

 1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς τοποθετείτε το CD 1 του Combat Flight Simulator 2.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο μονάδα CD ή DVD:\Manual.

Microsoft Flight Simulator 2002

 1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς τοποθετείτε το CD 1 του Flight Simulator 2002.

  Εάν το Adobe Acrobat Reader δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο μονάδα CD:\Extras\Ar405eng και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), κατόπιν στην επιλογή Παιχνίδια της Microsoft (Microsoft Games) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Flight Simulator 2002.
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Εγχειρίδιο του Flight Simulator 2002 (Flight Simulator 2002 Manual).

  Άλλα εγχειρίδια και πληροφορίες για το Flight Simulator 2002, όπως η Κάρτα γρήγορης αναφοράς και οι Κύριες εντολές, βρίσκονται στο φάκελο μονάδα σκληρού δίσκου:\Program Files\Microsoft Games\FS2002\Help.
 4. Όταν το αρχείο εγχειριδίου έχει ανοίξει στο Adobe Acrobat Reader, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση (Print) στο μενού Αρχείο (File) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Microsoft Zoo Tycoon 1 και 2

 1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς τοποθετείτε το CD 1 του Zoo Tycoon.

  Εάν το Adobe Acrobat Reader δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο μονάδα CD ή DVD:\Goodies\Ar500ENU και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο μονάδα CD ή DVD:\Manuals\English.pdf.

  Για το Marine Mania, κάντε διπλό κλικ στα αρχεία Mardino.pdf ή Zooty.pdf.
 3. Με αυτήν την ενέργεια θα ανοίξει το εγχειρίδιο με το Adobe Acrobat Reader.

  Εάν το Acrobat Reader δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, μπορείτε, για τη δική σας ευκολία, να βρείτε το πρόγραμμα εγκατάστασής του στο φάκελο μονάδα CD ή DVD:\Goodies.
 4. Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο του Zoo Tycoon 2 στο φάκελο μονάδα CD ή DVD :\Manuals.

Microsoft Links 2001

 1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς τοποθετείτε το CD-ROM του Links 2001.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο μονάδα CD ή DVD:\Manuals\English.pdf.
 3. Όταν το αρχείο εγχειριδίου έχει ανοίξει στο Adobe Acrobat Reader, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση (Print) στο μενού Αρχείο (File) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Microsoft Freelancer έκδοση 1.0

 1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς τοποθετείτε το CD-ROM του Freelancer.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο μονάδα CD ή DVD:\Extras\MANUAL\English.pdf.
 3. Όταν το αρχείο εγχειριδίου έχει ανοίξει στο Adobe Acrobat Reader, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση (Print) στο μενού Αρχείο (File) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Microsoft Rise of Nations

 1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς τοποθετείτε το CD-ROM του Freelancer.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο μονάδα CD ή DVD:\Goodies\mnlengl.pdf.
 3. Όταν το αρχείο εγχειριδίου έχει ανοίξει στο Adobe Acrobat Reader, κάντε κλικ στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση (Print) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Adobe Acrobat Reader, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Adobe στο Web:

Microsoft Rise of Nations: Gold Edition

 1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς τοποθετείτε το CD 1.
 2. Ανοίξτε το στοιχείο "Ο Υπολογιστής μου", κάντε δεξιό κλικ στη μονάδα CD ή DVD και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
 3. Ανοίξτε το φάκελο "Εγχειρίδιο" (Manual) και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ για να ανοίξετε το εγχειρίδιο στη γλώσσα που θέλετε.

Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots

 1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς τοποθετείτε το CD-ROM του παιχνιδιού.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο μονάδα CD ή DVD:\Manual\RiseofNationsXPackManual_English.pdf.

Microsoft Age of Mythology

 1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς τοποθετείτε το CD-ROM του Age of Mythology.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο μονάδα CD ή DVD:\AOM\DOCS\AOMSTA_1.PDF.

Microsoft Age of Mythology: Gold Edition

 1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς τοποθετείτε το CD-ROM του Age of Mythology: Gold Edition.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο μονάδα CD ή DVD:\aom\files2\docs.
 3. Ανοίξτε το αρχείο PDF με το εγχειρίδιο του παιχνιδιού.

Microsoft Age of Mythology: The Titans

 1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς τοποθετείτε το CD-ROM του Age of Mythology: The Titans.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο μονάδα CD ή DVD:\aom\docs\aomxp__3.pdf.

Microsoft Links 2003

 1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς τοποθετείτε το CD-ROM του Links 2003.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο μονάδα CD ή DVD:\Manuals\English.pdf.

Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna

 1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς τοποθετείτε το CD 1 του Dungeon Siege: Legends of Aranna.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο μονάδα CD ή DVD:\MANUALS\DSLOA\DSLoaENG.pdf.
Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
δυνατότητες βοήθεια
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 329564 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 12:45:10 - Αναθεώρηση: 8.0

Microsoft Age of Mythology, Microsoft Age of Mythology Gold, Microsoft Age of Mythology: The Titans, Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater, Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle for Europe, Microsoft Dungeon Siege, Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna, Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition, Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition, Microsoft Freelancer, Microsoft Links 2001 Standard Edition, Microsoft Links 2003, Microsoft Links 2003 Championship Edition, Microsoft Rise of Nations, Microsoft Rise of Nations: Gold Edition, Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots, Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0, Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection, Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0, Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania

 • kbnosurvey kbarchive dftsdahomeportal kbui kbhowto KB329564
Σχόλια