Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος απόκτησης και εγκατάστασης προγραμμάτων οδήγησης USB 2.0 στο Windows XP Service Pack 1

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR329632
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τη διαθεσιμότητα της υποστήριξης του προγράμματος οδήγησης USB 2.0 (Ενιαίου σειριακού διαύλου - Universal Serial Bus) στο Microsoft Windows XP Service Pack 1.
Περισσότερες πληροφορίες
Η υποστήριξη USB 2.0 για οποιονδήποτε συμβατό κεντρικό ελεγκτή της διασύνδεσης εμπλουτισμένου ελεγκτή κεντρικού υπολογιστή (Enhanced Host Controller Interface - EHCI) είναι διαθέσιμη στο Windows XP Service Pack 1 (SP1). Εάν έχετε πρόσφατα εγκαταστήσει το Windows XP Service Pack 1 στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες αυτού του άρθρου, για να αποκτήσετε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης του USB 2.0.

Πως να εξακριβώσετε εάν δεν χρειάζεται να κάνετε αναβάθμιση

Δεν χρειάζεται να κάνετε αναβάθμιση της υποστήριξης USB 2.0 εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Αγοράσατε ένα νέο σύστημα με δυνατότητα USB 2.0, στο οποίο υπάρχει προεγκατεστημένο το Windows XP Service Pack 1. Ο κατασκευαστής σας πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) επιβεβαιώνει ότι το σύστημα διαθέτει την πιο πρόσφατη στοίβα προγραμμάτων οδήγησης για USB 2.0.
 • Έχετε ήδη εγκατεστημένο το Windows XP Service Pack 1 στον υπολογιστή σας. Προσθέτετε μια νέα κάρτα πρόσθετου PCI η οποία είναι συμβατή με USB 2.0. Σε αυτήν την περίπτωση, τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης του Windows XP Service Pack 1 για USB 2.0 επιλέγονται αυτόματα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης.
 • Αγοράζετε και κάνετε εγκατάσταση των Windows XP με Service Pack 1 που περιλαμβάνεται στο CD-ROM.
 • Αγοράζετε ένα σύστημα από έναν OEM ο οποίος καθορίζει και εγκαθιστά το Windows XP Service Pack 1. Ο OEM επιβεβαιώνει ότι έχουν εντοπιστεί και εγκατασταθεί στο σύστημα τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης USB 2.0 κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης σε λειτουργία GUI.

Τρόπος αναβάθμισης του προγράμματος οδήγησης εμπλουτισμένου ελεγκτή κεντρικού υπολογιστή USB 2.0 στο Windows XP Service Pack 1

Εάν ο υπολογιστής σας υποστηρίζει USB 2.0 και έχετε προεγκατεστημένο το πρόγραμμα οδήγησης του USB 2.0 από τον OEM, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα παλαιότερα προεγκατεστημένα προγράμματα οδήγησης για USB 2.0. Αυτό μπορείτε να το κάνετε ακόμα και μετά την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 1.

Για να κάνετε αναβάθμιση στο πρόγραμμα οδήγησης του εμπλουτισμένου κεντρικού ελεγκτή USB 2.0 στο Windows XP Service Pack 1, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εγκατεστημένο το Windows XP Service Pack 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει επανεκκίνηση του υπολογιστή εάν λάβετε ένα μήνυμα που σας το ζητά.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows XP Service Pack 1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Ανοίξτε τη "Διαχείριση Συσκευών" (Device Manager). Εντοπίστε το στοιχείο Συσκευές κατά τύπο (Devices by Type).

  Για να ανοίξετε τη "Διαχείριση Συσκευών" (Device Manager), εκτελέστε το Devmgmt.msc από μια γραμμή εντολών ή ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε δεξιό κλικ στo εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage).
  2. Αναπτύξτε το στοιχείο Εργαλεία συστήματος (System Tools), κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Συσκευές κατά τύπο (Devices by type) στο μενού Προβολή (View).
 3. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή USB 2.0 EHCI Host controller και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver).

  Μπορείτε να εντοπίσετε την καταχώρηση του κεντρικού ελεγκτή USB σε κάποια από τις ακόλουθες θέσεις:
  • Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου (Universal Serial Bus controllers).
  • Άλλες συσκευές

   Σημείωση Στη θέση Άλλες συσκευές (Other Devices), η καταχώρηση USB Host controller ονομάζεται Ελεγκτής ενιαίου σειριακού διαύλου (Universal Serial Bus controller) έχοντας ένα κίτρινο θαυμαστικό.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη εγκατάσταση λογισμικού (Συνιστάται) (Install the software automatically (Recommended)) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish), όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

  Σημείωση Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα που σας ζητά να ξεκινήσετε ξανά τον υπολογιστή σας για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Τρόπος επιβεβαίωσης εκδόσεων προγραμμάτων οδήγησης

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης για USB 2.0 τα οποία είναι διαθέσιμα στο Windows XP Service Pack 1. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με την επαλήθευση της έκδοσης του προγράμματος οδήγησης στον ακόλουθο πίνακα:
ΗμερομηνίαΈκδοσηΌνομα αρχείου
29 Αυγούστου 20025.1.2600.1106 ή νεώτερες εκδόσειςUsbport.sys
29 Αυγούστου 20025.1.2600.1106 ή νεώτερες εκδόσειςUsbhub.sys
29 Αυγούστου 20025.1.2600.1106 ή νεώτερες εκδόσειςHccoin.dll
29 Αυγούστου 20025.1.2600.1106 ή νεώτερες εκδόσειςUsbehci.sys
Σημείωση Η εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης USB 2.0 από το Windows XP Service Pack 1, θα αντικαταστήσει τις στοίβες προγραμμάτων οδήγησης USB 2.0 άλλων κατασκευαστών (που παρέχονται από τον προμηθευτή) για τις πρόσθετες κάρτες PCI. Συνιστούμε να καταργήσετε αυτές τις στοίβες προγραμμάτων οδήγησης πριν να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης USB 2.0 του Windows XP Service Pack 1.

Πρόσθετες πληροφορίες

Το USB 2.0 αποτελεί αναθεώρηση της αρχικής προδιαγραφής USB 1.1. Το USB 2.0 εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2000. Η αντίστοιχη προδιαγραφή EHCI ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2002.

Τα Windows XP δεν συμπεριέλαβαν υποστήριξη για την τεχνολογία USB 2.0 για τους ακόλουθους λόγους:
 • Δεν υπήρχαν συμβατοί κεντρικοί ελεγκτές EHCI 1.0 ποιότητας παραγωγής.
 • Δεν υπήρχαν αρκετές συσκευές USB 2.0 ποιότητας παραγωγής για δοκιμές.
Το πρόγραμμα εγκατάστασης του Windows XP Service Pack 1 έχει σχεδιαστεί να ενημερώσει όλα τα προγράμματα οδήγησης και όλα τα αρχεία που περιλαμβάνονται στα Windows XP. Επειδή τα προγράμματα οδήγησης USB 2.0 δεν περιλαμβάνονται στα Windows XP, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα αυτού του άρθρου, για να αποκτήσει τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης μετά την εγκατάσταση του Windows XP Service Pack 1.
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιο πρόσφατα άρθρα που περιγράφουν USB, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 329632 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 12:45:52 - Αναθεώρηση: 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbenv kbinfo kbusb KB329632
Σχόλια