Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης για το Word 2002 Service Pack 2: 16 Οκτωβρίου 2002

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR329748
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Word 2002 Service Pack 2 (SP2). Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αποτρέπει την ακούσια ενημέρωση συνδέσεων από τους χρήστες σε εξωτερικά δεδομένα σε έγγραφα του Microsoft Word ή σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν το Word ως το πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Outlook. Επιπλέον, αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει και ορισμένα άλλα ζητήματα που προκύπτουν στο Microsoft Word 2002 SP2.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2002 SP2: 16 Οκτωβρίου 2002.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση συμπεριλήφθηκε αρχικά στο Office XP Service Pack 3. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο Service Pack του Office XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307841 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack του Office XP
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2002 SP2: 16 Οκτωβρίου 2002, που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο απαιτεί να διαθέτετε τον Microsoft Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την απαίτηση, ανατρέξτε στην ενότητα "Απαιτήσεις ενημερωμένης έκδοσης του Windows Installer 2.0" αυτού του άρθρου.

Ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος-πελάτη, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του Office XP SP2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
325671 Περιγραφή του Office XP Service Pack 2 (S
Εάν εγκαταστήσατε το Word από CD-ROM, έχετε τις εξής δύο επιλογές:
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web για αυτόματη εγκατάσταση όλων των πρόσφατων ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα Service Pack και τις δημόσιες ενημερωμένες εκδόσεις.
 • Εγκαταστήστε μόνο την ενημερωμένη έκδοση του Word 2002, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω σε αυτό το άρθρο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Microsoft συνιστά να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος-πελάτη, χρησιμοποιώντας την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web. Η τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web εντοπίζει την εγκατάσταση του Microsoft Office που διαθέτετε και σας ζητά να εγκαταστήσετε ακριβώς ό,τι χρειάζεστε, για να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση του Office είναι πλήρως ενημερωμένη.

Τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web

Προκειμένου να εντοπιστούν από την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web οι απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις, πρέπει να την εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της τοποθεσίας "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Μετά την ολοκλήρωση του εντοπισμού, λαμβάνετε μια λίστα με τις προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις για να τις εγκρίνετε. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη εγκατάστασης (Start Installation), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εγκαταστήστε μόνο την ενημερωμένη έκδοση του Word 2002 SP2: 16 Οκτωβρίου 2002

Ακολουθήστε τα εξής βήματα, για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του προγράμματος-πελάτη:
 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε το αρχείο Wrd1005.exe στον επιλεγμένο φάκελο.
 3. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Wrd1005.exe.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για αποδοχή της Άδειας Χρήσης.
 6. Τοποθετήστε στη μονάδα το CD-ROM του Office, εάν σας ζητηθεί, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του Word 2002 SP2: 16 Οκτωβρίου 2002, δεν είναι δυνατό να την καταργήσετε. Η ενημερωμένη έκδοση του Word 2002 SP2: 16 Οκτωβρίου 2002 αλλάζει την προεπιλεγμένη συμπεριφορά ορισμένων πεδίων του Word. Εάν θέλετε τα πεδία του Word να έχουν την ίδια συμπεριφορά όπως πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2002 SP2: 16 Οκτωβρίου 2002, ορίστε την τιμή του κλειδιού μητρώου FieldCalcSecurityLevel σε 0. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το κλειδί μητρώου 'FieldCalcSecurityLevel', κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
330079 Τρόπος αλλαγής της συμπεριφοράς των πεδίων του Word μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Word
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος-πελάτη, κάντε κλικ στην παρακάτω σύνδεση για το άρθρο "Εργαλεία του Office στο Web" (Office Tools on the Web).

Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν να εγκαταστήσετε τη διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση χρησιμοποιώντας τα βήματα αυτού του άρθρου, βεβαιωθείτε ότι η θέση διαχειριστικής εγκατάστασης έχει εγκατεστημένο το Microsoft Office XP Service Pack 1 ή το Office XP SP2. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου Service Pack του Office XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307841 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack του Office XP
Εάν εγκαταστήσατε το Microsoft Outlook 2002 από μια θέση διακομιστή, τότε θα πρέπει ο διαχειριστής του διακομιστή να ενημερώσει τη θέση διακομιστή με τη διαχειριστική δημόσια ενημερωμένη έκδοση και ύστερα να εγκαταστήσει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση στον υπολογιστή σας.

Εάν εσείς είστε ο διαχειριστής του διακομιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη λήψη της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης:
 1. Εντοπίστε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 2. Κάντε λήψη του αρχείου στην επιφάνεια εργασίας σας.
 3. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Wrd1005a.exe.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για αποδοχή της Άδειας Χρήσης.
 5. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε τα αρχεία που θα εξαχθούν (Please type the location where you want to place the extracted files), πληκτρολογήστε C:\Wrd1005a και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Όταν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε το φάκελο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 7. Εάν είστε εξοικειωμένοι με τη διαδικασία ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open):
  msiexec /a Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI /p C:\wrd1005a\Αρχείο_MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  όπου Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το προϊόν του Office που διαθέτετε (για παράδειγμα, C:\Word2002),

  όπου αρχείο MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων .msi για το προϊόν του Office (για παράδειγμα, το ProPlus.msi).

  όπου Αρχείο MSP είναι το όνομα της δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης διαχειριστικής εγκατάστασης (για παράδειγμα, WINWORDff.msp).
 8. Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση στους σταθμούς εργασίας-πελάτες, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)
  msiexec /i διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\αρχείο_MSI REINSTALL=WORDFiles REINSTALLMODE=vomu
  όπου διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Office XP (για παράδειγμα, C:\Office XP) και

  όπου αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων MSI για το προϊόν του Office XP (για παράδειγμα, ProPlus.msi).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επανεγκαταστήσετε όλα τα στοιχεία του Microsoft Office XP στον υπολογιστή-πελάτη, χρησιμοποιήστε την εντολή REINSTALL=ALL.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης και της ανάπτυξής της σε σταθμούς εργασίας υπολογιστών-πελατών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
301348 OFFXP: Εγκατάσταση δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης σε διαχειριστικές εγκαταστάσεις
Αυτό το άρθρο περιέχει βασικές οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση μιας διαχειριστικής δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ανατρέξετε στο ακόλουθο άρθρο του Microsoft Office XP Resource Kit (στα αγγλικά):

Τρόπος εξακρίβωσης της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Η ενημερωμένη έκδοση του Word 2002 SP2: 16 Οκτωβρίου 2002 ενημερώνει μόνο το αρχείο Winword.exe. Ενημερωμένη έκδοση του Word 2002 SP2: 16 Οκτωβρίου 2002 ενημερώνει την έκδοση του Microsoft Word 2002 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας στην έκδοση 10.0.4524.0. Στο Word, κάντε κλικ στην εντολή Πληροφορίες για το Microsoft Word (About Microsoft Word) στο μενού Βοήθεια (Help), για να προσδιορίσετε την έκδοση του Word που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ελέγχου της έκδοσης του Office XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
291331 Τρόπος ελέγχου της έκδοσης του Office XP
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η ενημερωμένη έκδοση του Word 2002 SP2: 16 Οκτωβρίου 2002 είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του Word 2002 SP2: 16 Οκτωβρίου 2002:
This update has already been applied or is included in an update that has already been applied.

Απαιτήσεις ενημερωμένης έκδοσης του Windows Installer 2.0

Η εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2002 SP2: 16 Οκτωβρίου 2002 απαιτεί τον Microsoft Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Το Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP-3) και τα Microsoft Windows XP περιλαμβάνουν αυτήν την έκδοση του Windows Installer. Για να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του Windows Installer, επισκεφθείτε μια από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Οι αλλαγές συμπεριφοράς που παρουσιάζονται στα πεδία του Word κατά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2002 SP2: 16 Οκτωβρίου 2002

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμπεριφοράς των πεδίων του Word μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2002 SP2: 16 Οκτωβρίου 2002, το κλειδί μητρώου FieldCalcSecurityLevel που επηρεάζει τη συμπεριφορά των πεδίων του Word και τον τρόπο με τον οποίο η ενημερωμένη έκδοση του Word 2000 SP2: 16 Οκτωβρίου 2002 επηρεάζει την αυτοματοποίηση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
330079 WD: Τρόπος αλλαγής της συμπεριφοράς των πεδίων του Word μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Word

Θέματα που επιδιορθώνονται από την ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση του Word 2002 SP2: 16 Οκτωβρίου 2002 επιδιορθώνει τα θέματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base).
327667 Word2002: Η συνάρτηση IOleObject::DoVerb επιστρέφει σφάλμα RPC_E_SERVERFAULT κατά το άνοιγμα ορισμένων εγγράφων
Η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει τα ακόλουθα θέματα για τα οποία προηγουμένως δεν υπήρχε τεκμηρίωση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base).

Ασφάλεια: Οι χρήστες μπορεί ακούσια να ενημερώνουν συνδέσεις σε εξωτερικά δεδομένα μέσα στα έγγραφα του Word

Οι χρήστες μπορεί ακούσια να ενημερώνουν συνδέσεις σε εξωτερικά δεδομένα μέσα σε έγγραφα του Word, περιλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν το Word ως το πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα που τεκμηριώνεται στο Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS02-059 της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
330008 Ελάττωμα σε πεδία του Word και σε εξωτερικές ενημερωμένες εκδόσεις του Excel ενδέχεται να οδηγήσει σε αποκάλυψη πληροφοριών

WD2002: Η δυνατότητα παρακολούθησης αλλαγών επαναφέρει το διαγραμμένο κείμενο στο έγγραφο όταν αποδεχθείτε τις αλλαγές

Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα παρακολούθησης αλλαγών, το διαγραμμένο κείμενο μπορεί να επανέλθει σε ένα έγγραφο όταν αποδεχθείτε τις μεμονωμένες αλλαγές.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
329749 Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002
πληροφορίες για τη λίστα ενημερώσεων κώδικα του OFFXP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 329748 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/12/2015 20:55:34 - Αναθεώρηση: 3.0

 • Microsoft Word 2002 Service Pack 2
 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbinfo KB329748
Σχόλια