Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

WD2000: Επισκόπηση της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002

Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Word 2000 Service Release 1 (SR-1). Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αποτρέπει την ακούσια ενημέρωση από τους χρήστες συνδέσεων με εξωτερικά δεδομένα σε έγγραφα του Microsoft Word, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν το Word ως πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Outlook. Επιπλέον, αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει και ορισμένα άλλα ζητήματα που προκύπτουν στο Microsoft Word 2000.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο Service Pack για το Microsoft Office 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
276367 OFF2000: Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack του Office 2000
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Η ενημερωμένη έκδοση του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002 απαιτεί την εγκατάσταση του Microsoft Office 2000 Service Release 1 (SR-1) στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
276367 OFF2000: Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack του Office 2000

Ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη

Εάν εγκαταστήσατε το Word από CD-ROM, έχετε τις εξής δύο επιλογές:
 • Να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web για αυτόματη εγκατάσταση όλων των πρόσφατων ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα Service Pack και τις δημόσιες ενημερωμένες εκδόσεις.
  -ή-
 • Να εγκαταστήσετε μόνο την ενημερωμένη έκδοση του Word 2000 SR-1, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω σε αυτό το άρθρο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Microsoft συνιστά να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος-πελάτη χρησιμοποιώντας την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web. Η τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web εντοπίζει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση του Microsoft Office που διαθέτετε και σας ζητά να εγκαταστήσετε ακριβώς ό,τι χρειάζεται, για να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση του Office είναι πλήρως ενημερωμένη.

Τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web

Προκειμένου να εντοπιστούν οι απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις τις οποίες πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας από την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Αφού ολοκληρωθεί ο εντοπισμός, θα εμφανιστεί μια λίστα με τις προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις για να τις εγκρίνετε. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση της εγκατάστασης (Start Installation), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εγκατάσταση μόνο της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002

Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του προγράμματος-πελάτη:
 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε το αρχείο Wrd0902.exe στον επιλεγμένο φάκελο.
 3. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο wrd0902.exe.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για αποδοχή της Άδειας Χρήσης.
 6. Τοποθετήστε στη μονάδα το CD-ROM του Office 2000, εάν σας ζητηθεί, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002 δεν είναι δυνατή η κατάργησή της. Η ενημερωμένη έκδοση του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002 αλλάζει την προεπιλεγμένη συμπεριφορά ορισμένων πεδίων του Word. Εάν θέλετε τα πεδία του Word να έχουν την ίδια συμπεριφορά όπως πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002, ορίστε την τιμή του κλειδιού μητρώου FieldCalcSecurityLevel σε 0. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κλειδί μητρώου FieldCalcSecurityLevel, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
330079 WD: Τρόπος αλλαγής της συμπεριφοράς των πεδίων του Word μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Word
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος-πελάτη, κάντε κλικ στην παρακάτω σύνδεση για το άρθρο "Εργαλεία του Office στο Web" (Office Tools on the Web).

Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση

Εάν εγκαταστήσατε το Word 2000 από μια θέση διακομιστή, τότε θα πρέπει ο διαχειριστής του διακομιστή να ενημερώσει τη θέση διακομιστή με τη δημόσια διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση και να αναπτύξει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση στον υπολογιστή σας.

Εάν εσείς είστε ο διαχειριστής του διακομιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη λήψη της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης:
 1. Εντοπίστε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Κάντε λήψη του αρχείου στην επιφάνεια εργασίας σας.
 3. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο wrd0902a.exe.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για αποδοχή της Άδειας Χρήσης.
 5. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε τα αρχεία που θα εξαχθούν (Please type the location where you want to place the extracted files), πληκτρολογήστε C:\wrd0902a και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Όταν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε το φάκελο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 7. Εάν είστε εξοικειωμένοι με τη διαδικασία ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)
  msiexec /a Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI /p C:\wrd0902a\Αρχείο_MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  όπου Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης (για παράδειγμα, C:\Word2000),

  όπου Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων .msi (για παράδειγμα, Data1.msi) και

  όπου Αρχείο_MSP είναι το όνομα της δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης διαχειριστικής εγκατάστασης (για παράδειγμα, WINWORD_Admin.msp).
 8. Για να αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση στους σταθμούς εργασίας-πελάτες, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)
  msiexec /i διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\αρχείο_MSI REINSTALL=Λίστα_δυνατοτήτων REINSTALLMODE=vomus
  όπου διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης (για παράδειγμα, C:\Word2000) και

  όπου αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων MSI (για παράδειγμα, Data1.msi).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επανεγκαταστήσετε όλα τα στοιχεία του Office στον υπολογιστή-πελάτη, χρησιμοποιήστε την εντολή REINSTALL=ALL.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης και της ανάπτυξης σε σταθμούς εργασίας-πελάτες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
304165 OFF2000: Τρόπος εγκατάστασης δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης σε διαχειριστική εγκατάσταση
Αυτό το άρθρο περιέχει βασικές οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση μιας δημόσιας διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Ή μπορείτε να μεταβείτε στο ακόλουθο άρθρο του Microsoft Office XP Resource Kit:

Τρόπος εξακρίβωσης της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Η ενημερωμένη έκδοση του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002 επηρεάζει το αρχείο Word.exe. Η ενημερωμένη έκδοση του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2000 ενημερώνει την έκδοση του Word 2000 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας στην έκδοση 9.0.0.6926. Για να εξακριβώσετε ποια έκδοση του Microsoft Word είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ίσως να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Στο τμήμα παραθύρου Αποτελέσματα αναζήτησης (Search Results), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και οι φάκελοι (All files and folders) στην περιοχή Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion).
 3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε winword.exe και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 4. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο winword.exe και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στην καρτέλα Έκδοση (Version), προσδιορίστε την έκδοση του Word που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθορισμού της έκδοσης του Word 2000 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
255275 OFF2000: Τρόπος καθορισμού της έκδοσης ενός προγράμματος του Office
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η ενημερωμένη έκδοση του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002 είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, παρουσιάζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει ήδη εφαρμοστεί ή συμπεριλαμβάνεται σε μια ενημερωμένη έκδοση που έχει ήδη εφαρμοστεί.

(This update has already been applied or is included in an update that has already been applied.)

Οι αλλαγές συμπεριφοράς που παρουσιάζονται στα πεδία του Word κατά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των πεδίων του Word μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002, το κλειδί μητρώου FieldCalcSecurityLevel που επηρεάζει τη συμπεριφορά των πεδίων του Word και τον τρόπο με τον οποίο η ενημερωμένη έκδοση του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002 επηρεάζει την αυτοματοποίηση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
330079 WD: Τρόπος αλλαγής της συμπεριφοράς των πεδίων του Word μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Word

Θέματα που επιδιορθώνονται από την ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002 επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
320536 WD2000: Επισκόπηση της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2000: 25 Απριλίου 2002
319052 ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας σύνδεσης με ενσωματωμένο βιβλίο εργασίας του Excel σε ένα έγγραφο του Word 2000
242072 WD2000: Το πεδίο κειμένου εμφανίζεται περικομμένο κατά τη συγχώνευση ή την εισαγωγή βάσης δεδομένων
204542 WD2000: Εσφαλμένα αποτελέσματα κατά τη συγχώνευση αλληλογραφίας με αρχεία προέλευσης δεδομένων Excel
316270 WD2000: Μήνυμα λάθους "Άγνωστος χαρακτήρας" (Unknown Character) ή μηδενικό αποτέλεσμα όταν το πεδίο περιέχει το χαρακτήρα Ε ή Ν
319584 WD2000: Προσθήκη επιπλέον σημαδιού παραγράφου κατά την ενημέρωση πεδίων βάσης δεδομένων
Η ενημερωμένη έκδοση του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002 επιδιορθώνει τα ακόλουθα θέματα για τα οποία προηγουμένως δεν υπήρχε τεκμηρίωση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base).

Ασφάλεια: Οι χρήστες μπορεί ακούσια να ενημερώνουν συνδέσεις με εξωτερικά δεδομένα σε έγγραφα του Word

Οι χρήστες μπορεί ακούσια να ενημερώνουν συνδέσεις με εξωτερικά δεδομένα σε έγγραφα του Word, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν το Word ως το πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα που τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft MS02-059, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
330008 MS02-059: Ελάττωμα σε πεδία του Word και σε εξωτερικές ενημερωμένες εκδόσεις του Excel ενδέχεται να οδηγήσει σε αποκάλυψη πληροφοριών

Το Word κλείνει όταν πραγματοποιείτε συνδέσεις DDE με μεγάλη συμβολοσειρά σύνδεσης

Το Word κλείνει απροσδόκητα όταν προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση Δυναμικής ανταλλαγής δεδομένων (Dynamic Data Exchange - DDE) με συμβολοσειρά σύνδεσης μεγαλύτερη των 255 χαρακτήρων.

Το Word σταματά να ανταποκρίνεται εάν έχουν καταστραφεί τα δεδομένα των φύλλων στυλ

Εάν έχουν καταστραφεί οι πληροφορίες των φύλλων στυλ του Word, το πρόγραμμα μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται.

Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας: Η επιλογή 'Ναι' στο παράθυρο διαλόγου Ασφάλεια (Security) είναι πάντα ενεργοποιημένη

Από προεπιλογή, η επιλογή Ναι (Yes) στο παράθυρο διαλόγου Ασφάλεια (Security) ενεργοποιείται όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα ενσωματωμένο αντικείμενο.

Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας: Ακατάλληλο μήκος αρχείου

Ένα αρχείο Word μπορεί να διαβαστεί ως αρχείο με ακατάλληλο μήκος.

Εμφάνιση σφάλματος που παραπέμπει στο αρχείο Winword.exe σε υπολογιστή όπου έχει εγκατασταθεί το Microsoft Works

Εάν χρησιμοποιήσετε το Word σε υπολογιστή όπου έχει εγκατασταθεί το Microsoft Works, το Word μπορεί να αναφέρει σφάλμα που παραπέμπει στο αρχείο Winword.exe.

WD2000: JPN: Το Word σταματά να ανταποκρίνεται όταν ανοίγετε ένα έγγραφο του Microsoft Word 97 ή του Microsoft Word 98 στον Microsoft Internet Explorer

Το Word μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται όταν ανοίγετε ένα έγγραφο του Word 97 ή του Word 98 στον Internet Explorer σε υπολογιστή όπου έχει εγκατασταθεί η ιαπωνική έκδοση του Word 2000.

WD2000: Μήνυμα λάθους όταν επιλέγετε για πρώτη φορά ένα προσαρμοσμένο μενού σε ένα πρότυπο χρήστη

Όταν επιλέγετε για πρώτη φορά ένα προσαρμοσμένο μενού που είναι αποθηκευμένο σε ένα πρότυπο χρήστη στο Word, ενδέχεται να παρουσιαστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν είναι δυνατή η εύρεση της μακροεντολής ή η μακροεντολή έχει απενεργοποιηθεί λόγω των ρυθμίσεων ασφαλείας μακροεντολών.

(The macro cannot be found or has been disabled because of your Macro security settings.)

PPT2000: Το Word σταματά να ανταποκρίνεται όταν ορίζετε τις ιδιότητες ενός ενσωματωμένου πίνακα του Word και καλείτε τη μέθοδο Close του αντικειμένου

Όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft PowerPoint για να ορίσετε τις ιδιότητες ενός ενσωματωμένου πίνακα του Word και, στη συνέχεια, καλείτε τη μέθοδο Close του αντικειμένου, το Word ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται.

WD2000: Μήνυμα λάθους "Αυτή η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη..." ("This Feature Is Disabled...") Μήνυμα λάθους όταν ορίζετε διπλό περίγραμμα σε έναν πίνακα

Όταν εφαρμόζετε διπλό περίγραμμα σε έναν πίνακα του Word 2000 ο οποίος περιέχεται σε έγγραφο που δημιουργήθηκε στο Microsoft Word 6.0 ή στο Microsoft Word 95 και οι επιλογές αποθήκευσης στο Word έχουν ρυθμιστεί στο Word 6.0 ή στο Word 95, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Αυτή η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη, επειδή δεν είναι συμβατή με το Microsoft Word 6.0/95.

(This feature is disabled because it is not compatible with Microsoft Word 97.)

WD2000: Το Word μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται ή μπορεί να δημιουργήσει ένα μήνυμα λάθους, αφού κάνετε κλικ σε μια υπερσύνδεση η οποία περιέχεται σε ένα έγγραφο Word που ανοίχτηκε με τον Microsoft Internet Explorer

Εάν κάνετε κλικ σε μια υπερσύνδεση που περιέχεται σε ένα έγγραφο Word που παραπέμπει σε άλλο έγγραφο του Word, αφού το ανοίξετε στον Internet Explorer, το Word μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται ή μπορεί να δημιουργήσει ένα μήνυμα λάθους.

WD2000: JPN: Το πρόγραμμα περιήγησης σταματά να ανταποκρίνεται όταν εμφανίζετε ένα έγγραφο Word σε Iframe

Όταν χρησιμοποιείτε την ιαπωνική έκδοση του Word 2000 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Microsoft Windows XP και προβάλλετε ένα έγγραφο του Microsoft Word σε iframe HTML ή σε πλαίσιο στον Internet Explorer, το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται και να μην εμφανίζεται το έγγραφό σας. Εκτός αυτού, η διαδικασία αρχείου Winword.exe ενδέχεται να προκαλέσει τη χρήση του 100 τοις εκατό της ισχύος της CPU.

WD2000: Αλλαγή των αριθμών σελίδας κατά τη χρήση της επιλογής προστασίας εγγράφου από σχόλια

Εάν κάνετε κλικ στην εντολή Προστασία εγγράφου (Protect Document) στο μενού Εργαλεία (Tools) και, στη συνέχεια, επιλέξετε το στοιχείο Σχόλια (Comments) στην ενότητα Προστασία ως προς (Protect document for) του Word 2000, ενδέχεται να αλλάξουν οι αριθμοί σελίδας του εγγράφου σας.

WD2000: Το Word σταματά να ανταποκρίνεται όταν χρησιμοποιείτε τη γραμμή κύλισης σε ένα έγγραφο του Word 2000 ενώ βρίσκεστε στην "Προεπισκόπηση εκτύπωσης" (Print Preview)

Όταν χρησιμοποιείτε τη γραμμή κύλισης σε ένα έγγραφο του Word 2000, ενώ βρίσκεστε στην "Προεπισκόπηση εκτύπωσης" (Print Preview), το Word σταματά να ανταποκρίνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ζήτημα αυτό προκύπτει εάν το έγγραφο του Word 2000 είχε μετατραπεί από το Word 97 και ένα νέο πρότυπο του Word 2000 εφαρμόστηκε στο έγγραφο.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση του Word 2002 SP-1: 16 Οκτωβρίου 2002, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
329748 WD2002: Επισκόπηση της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2002 SP-1: 16 Οκτωβρίου 2002
inf OFFXP fix list
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 329749 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/18/2007 08:41:00 - Αναθεώρηση: 2.5

Microsoft Word 2000 Service Pack 1

 • kbinfo kbdownload kboffice2000sp3fix KB329749
Σχόλια
html>