Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "RUNDLL32.EXE - Το σημείο εισαγωγής δεν βρέθηκε" κατά την εκκίνηση του υπολογιστή

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν κάνετε εκκίνηση του υπολογιστή σας, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
RUNDLL32.EXE - Το σημείο εισαγωγής δεν βρέθηκε: Το σημείο εισαγωγής ThunkConnect32 της διαδικασίας δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί στη βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης KERNEL32.dll

RUNDLL - Παρουσιάστηκε σφάλμα στο NvQTwk Λείπει η καταχώρηση:NvCplDaemon

(RUNDLL32.EXE - Entry Point Not Found: The procedure entry point ThunkConnect32 could not be located in the dynamic link library KERNEL32.dll

RUNDLL - Error in NvQTwk Missing entry:NvCplDaemon)
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει, εάν υπάρχει κάποιο ζήτημα με το πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα οθόνης NVIDIA.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πραγματοποιήστε λήψη του τελευταίου προγράμματος οδήγησης για τον προσαρμογέα οθόνης NVIDIA. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης και εγκατάστασης προγραμμάτων οδήγησης NVIDIA, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της NVIDIA στο Web: Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας είναι δυνατό να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας με επιτυχία, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Τελευταίες γνωστές και σωστές ρυθμίσεις" (Last Known Good Configuration) των Microsoft Windows XP. Μετά την επιτυχή εκκίνηση του υπολογιστή σας, κάντε λήψη και εγκαταστήστε τα ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης NVIDIA και κατόπιν ξεκινήστε ξανά τον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκκίνηση του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Τελευταίες γνωστές και σωστές ρυθμίσεις" (Last Known Good Configuration) των Microsoft Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307852 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εκκίνηση του υπολογιστή με τις "Τελευταίες γνωστές και σωστές ρυθμίσεις" (Last Known Good Configuration)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 330159 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 12:55:31 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbenv kbprb kbdisplay KB330159
Σχόλια