Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ζητήματα στα Windows XP που έχουν σχέση με κατεστραμμένο ή μη συμβατό υλικό

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Μετά την αναβάθμιση σε Windows XP, ίσως να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Ο υπολογιστής σας κάνει επανεκκίνηση αναπάντεχα σε τυχαία διαστήματα.
 • Όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση των Windows XP, επειδή το ακόλουθο αρχείο λείπει ή είναι κατεστραμμένο:
  System32\DRIVERS\pci.sys

  (Windows could not start because the following file is missing or corrupt: System32\DRIVERS\pci.sys)
 • Όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows XP ή ξεκινώντας από το CD-ROM των Windows XP, λαμβάνετε τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
  Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση του Setupdd.sys. Κωδικός σφάλματος 4.

  (Setupdd.sys could not be loaded. Error code 4.)
  -ή-
  Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση του Setupdd.sys. Κωδικός σφάλματος 7.

  (Setupdd.sys could not be loaded. Error code 7.)
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει εάν ο υπολογιστής περιέχει ένα στοιχείο υλικού που είτε είναι κατεστραμμένο είτε δεν είναι συμβατό με τα Windows XP.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με αυτή τη συμπεριφορά:

Προειδοποίηση Μην ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία, εάν δεν είστε ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την κατάργηση και την εγκατάσταση εσωτερικού υλικού υπολογιστή. Τα στοιχεία υλικού σε έναν υπολογιστή είναι πολύ ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό. Για πληροφορίες που αφορούν το σωστό χειρισμό των στοιχείων του υπολογιστή, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με κατασκευαστές υλικού υπολογιστών, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου στη λίστα που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
65416 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

60781 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

60782 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z
 1. Κλείστε τον υπολογιστή σας και κατόπιν καταργήστε όλες τις συσκευές PCI (Peripheral Component Interconnect).
 2. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας:
  • Εάν τα Windows ξεκινήσουν επιτυχώς, κλείστε τον υπολογιστή σας και κατόπιν εγκαταστήστε ξανά τις συσκευές PCI, μία κάθε φορά, ξεκινώντας τα Windows μετά την εγκατάσταση της κάθε συσκευής. Όταν εγκαθιστάτε μια συσκευή που προκαλεί στα Windows τη συμπεριφορά που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα" αυτού του άρθρου, καταργήστε τη συσκευή και κατόπιν συνεχίστε την εγκατάσταση των υπόλοιπων συσκευών PCI.
  • Εάν τα Windows δεν ξεκινήσουν επιτυχώς, καταργήστε μία ή περισσότερες από τις λειτουργικές μονάδες μνήμης που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας. Αφήστε αρκετή μνήμη RAM για τον υπολογιστή σας για την εκκίνηση και τη λειτουργία των Windows XP.

   Η μνήμη RAM που απαιτείται για την εκτέλεση των Windows XP είναι 128 MB. Η ελάχιστη είναι 64 MB και η μέγιστη 4 GB.

   Για παράδειγμα, εάν είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας δύο λειτουργικές μονάδες μνήμης 256 MB, καταργήστε μία από τις λειτουργικές μονάδες μνήμης. Εάν τα Windows ξεκινήσουν επιτυχώς, κλείστε τον υπολογιστή σας και κατόπιν εγκαταστήστε ξανά τις λειτουργικές μονάδες μνήμης RAM, μία κάθε φορά, ξεκινώντας τα Windows μετά την εγκατάσταση κάθε λειτουργικής μονάδας μνήμης RAM. Εάν εγκαταστήσετε μια λειτουργική μονάδα που προκαλεί στα Windows τη συμπεριφορά που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα" αυτού του άρθρου, καταργήστε τη λειτουργική μονάδα και κατόπιν συνεχίστε την εγκατάσταση των υπολοίπων λειτουργικών μονάδων μνήμης RAM.
 3. Προσδιορίστε εάν οι συσκευές PCI στον υπολογιστή σας είναι συμβατές με τα Windows XP. Για να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Λίστας συμβατότητας υλικού (HCL) της Microsoft:
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά σχετικά θέματα, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
311542 Ορισμένες συσκευές ίσως δεν ενεργοποιούνται σωστά κατά την επαναφορά τους από την κατάσταση αναμονής
315335 Μήνυμα λάθους "STOP 0x0000008e" στη διάρκεια της εγκατάστασης των Windows XP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 330181 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 12:55:51 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhardware kbenv kbprb KB330181
Σχόλια