ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση του "Οδηγού αναβάθμισης" (Upsizing Wizard) της Microsoft Access 2002

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για προχωρημένους: Απαιτεί ειδικές γνώσεις κωδικοποίησης, διαλειτουργικότητας και περιβάλλοντος για πολλούς χρήστες.

Αυτό το άρθρο αφορά βάσεις δεδομένων της Microsoft Access (.mdb) και έργα της Microsoft Access (.adp).

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τη Microsoft Access 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 325017.

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ


Περίληψη
Το άρθρο αυτό περιγράφει το τρόπο αναβάθμισης μιας βάσης δεδομένων Microsoft Access σε Microsoft SQL Server ή Microsoft Data Engine (MSDE) χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό αναβάθμισης" (Upsizing Wizard) της Access 2002. Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τον "Οδηγό αναβάθμισης" (Upsizing Wizard), τι να ελέγξετε πριν από την αναβάθμιση, ζητήματα σχεδιασμού, προτεινόμενες τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων για κοινά θέματα αναβάθμισης και πρόσθετους πόρους για πληροφορίες.

Επιστροφή στην αρχή

Εισαγωγή

Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό αναβάθμισης" (Upsizing Wizard), για να μετατρέψετε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων της Access (.mdb) σε μια λύση προγράμματος-πελάτη/διακομιστή. Ο "Οδηγός αναβάθμισης" (Upsizing Wizard) δημιουργεί μια νέα δομή βάσης δεδομένων του SQL Server (συμπεριλαμβανομένων ευρετηρίων, κανόνων επικύρωσης, προεπιλογών και σχέσεων) και στη συνέχεια αντιγράφει τα δεδομένα σας σε μια νέα βάση δεδομένων του SQL Server. Επιπλέον, ο "Οδηγός αναβάθμισης " (Upsizing Wizard) προσπαθεί να δημιουργήσει ξανά τα ερωτήματά σας, όπως προβάλλονται στον SQL Server και ως αποθηκευμένες διαδικασίες, όταν δημιουργείτε μια νέα εφαρμογή πελάτη-διακομιστή.

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να αναβαθμίσετε μόνο τη δομή της βάσης δεδομένων και τα δεδομένα σας, ή μετά τη δημιουργία της βάσης δεδομένων υποστήριξης του SQL Server, μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε μια εφαρμογή περιβάλλοντος χρήστη της Access. Ο "Οδηγός αναβάθμισης" (Upsizing Wizard) έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί την εφαρμογή περιβάλλοντος χρήστη με έναν από τους δύο τρόπους:

 • Κρατήστε το τρέχον αρχείο βάσης δεδομένων της Access (.mdb) και στη συνέχεια προσθέστε συνδεδεμένους πίνακες που συνδέονται με τους αναβαθμισμένους πίνακες στον SQL Server.

  Οι υπάρχουσες φόρμες, εκθέσεις και σελίδες πρόσβασης δεδομένων σας χρησιμοποιούν τους πρόσφατα συνδεδεμένους πίνακες ως πηγές των δεδομένων τους.
 • Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο έργου της Access (.adp) και στη συνέχεια αντιγράψτε τις φόρμες, τις εκθέσεις, τις σελίδες πρόσβασης δεδομένων, τις μακροεντολές και τις λειτουργικές μονάδες από την τρέχουσα βάση δεδομένων της Access και στη συνέχεια συνδέστε εκείνο το αρχείο έργου της Access στους αναβαθμισμένους πίνακες στον SQL Server.

  Οι φόρμες, οι εκθέσεις και οι σελίδες πρόσβασης δεδομένων που αντιγράφηκαν και που αναφέρονται στην τοπική βάση δεδομένων, μετατρέπονται για να χρησιμοποιήσουν τους πρόσφατα αναβαθμισμένους πίνακες, τις προβολές και τις αποθηκευμένες διαδικασίες του SQL Server ως τις πηγές δεδομένων τους, μέσω της σύνδεσης τους αρχείου ADP στο διακομιστή. Οι σελίδες πρόσβασης δεδομένων που αναφέρονται σε βάσεις δεδομένων, εκτός από την τρέχουσα, παραμένουν αμετάβλητες μετά την αναβάθμιση.
Σημειώστε ότι όταν εκτελείτε τον "Οδηγό αναβάθμισης" (Upsizing Wizard), η διαδικασία δεν είναι ιδανική. Υπάρχουν διαφορές και πιθανές ασυμβατότητες μεταξύ των βάσεων δεδομένων της Access και των βάσεων δεδομένων του SQL Server. Μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνονται και διαφορές σε διαλέκτους SQL και τύπους δεδομένων. Παρόλο που ο Οδηγός μπορεί να χειριστεί πολλές από αυτές τις διαφορές και να εξακολουθεί να μετατρέπει τα αντικείμενα σωστά, δεν μπορεί να χειριστεί όλες τις διαφορές. Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά τη δημιουργία της νέας βάσης δεδομένων και της νέας εφαρμογής υπολογιστή-πελάτη. Εάν ο "Οδηγός αναβάθμισης" (Upsizing Wizard) αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία κατά την διαδικασία αναβάθμισης, ο Οδηγός δεν σταματά τη διαδικασία. Ο Οδηγός καταγράφει το σφάλμα και κατόπιν συνεχίζει να εργάζεται με το επόμενο αντικείμενο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναβάθμισης, ο Οδηγός εμφανίζει μια έκθεση. Η έκθεση σας δείχνει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας που περιλαμβάνει το όνομα και το μέγεθος της νέας βάσης δεδομένων, τις επιλογές που κάνατε κατά την εκτέλεση του Οδηγού, καθώς και οποιαδήποτε σφάλματα αντιμετώπισε ο Οδηγός.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης του "Οδηγού αναβάθμισης" (Upsizing Wizard), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια για τη Microsoft Access (Microsoft Access Help) στο μενού Βοήθεια (Help).
 2. Πληκτρολογήστε "Οδηγός αναβάθμισης" (Upsizing Wizard) στην καρτέλα "Αναζήτηση" της Βοήθειας (Office Assistant ή Answer Wizard).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search), για να προβάλετε τα θέματα που επιστρέφονται.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ της σύνταξης της Access και της σύνταξης του SQL Server και με τον τρόπο που ο "Οδηγός αναβάθμισης" (Upsizing Wizard) χειρίζεται τις διαφορές αυτές, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια για τη Microsoft Access (Microsoft Access Help) στο μενού Βοήθεια (Help).
 2. Πληκτρολογήστε Σύγκριση της σύνταξης SQL της Microsoft Access και του SQL Server (Comparison of Microsoft Access and SQL Server syntax) στην καρτέλα "Αναζήτηση" της Βοήθειας (Office Assistant και Answer Wizard).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search) για να προβάλετε το δευτερεύον θέμα Σύγκριση των λειτουργιών μεταξύ της Visual Basic for Applications και της SQL Server Transact-SQL.
Επιστροφή στην αρχή

Τι να ελέγξετε πριν από την αναβάθμιση

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου βάσης δεδομένων της Access (.mdb). Η μέθοδος αναβάθμισης που επιλέγετε, ενδέχεται να αλλάξει τον υπάρχοντα σχεδιασμό εφαρμογής.
 • Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το όνομα του SQL Server ή τον υπολογιστή που εκτελεί τον Microsoft Data Engine (MSDE), στον οποίον θα συνδεθείτε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τις πληροφορίες σύνδεσης. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του MSDE, επισκεφθείτε την ενότητα "Εγκατάσταση, Εκκίνηση και Διακοπή του MSDE 2000" στην τοποθεσία του Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web.
 • Για να πραγματοποιήσετε μια αναβάθμιση όσο το δυνατόν πιο ομαλά, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης στον SQL Server, στον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε μια αναβάθμιση. Τουλάχιστον, πρέπει να έχετε το δικαίωμα CREATE TABLE. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων από την αρχή, πρέπει να έχετε το δικαίωμα CREATE DATABASE.
 • Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή ελεύθερο χώρο, υπολογίστε πόσο χώρο στο δίσκο θα απαιτήσει η αναβάθμιση, πολλαπλασιάζοντας το μέγεθος της βάσης δεδομένων της Microsoft Access επί δύο.
Επιστροφή στην αρχή

Ζητήματα σχεδιασμού Βάσης Δεδομένων

 • Πρέπει να ακολουθήσετε τους περιορισμούς ονομάτων που βασίζονται στο διακομιστή από την αρχή. Ο "Οδηγός αναβάθμισης" (Upsizing Wizard) έχει τη δυνατότητα να διορθώνει πολλά συνηθισμένα λάθη, αλλά όχι όλα. Για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια εύκολη μετεγκατάσταση περιβάλλοντος υποστήριξης, ακολουθήστε τους περιορισμούς του SQL Server:
  • Για τον SQL Server 6.5, τα ονόματα πρέπει να έχουν το πολύ μέχρι 30 χαρακτήρες. Για τον SQL Server 7.0, το όριο αυτό έχει επεκταθεί στο μέγιστο των 128 χαρακτήρων. Για τον SQL Server 2000, το όριο έχει επεκταθεί στους 249 χαρακτήρες.
  • Ο πρώτος χαρακτήρας πρέπει να είναι γράμμα ή το σύμβολο @. Οι υπόλοιποι χαρακτήρες μπορεί να είναι αριθμοί, γράμματα, το σύμβολο του δολαρίου ($), το σύμβολο αριθμών (#) ή ο χαρακτήρας υπογράμμισης (_).
  • Για τον SQL Server 6.5, δεν επιτρέπονται τα κενά διαστήματα. Για τον SQL Server 7.0, τα κενά επιτρέπονται, αλλά το όνομα πρέπει να περικλείεται σε εισαγωγικά ("") ή αγκύλες ([]).
  • Το όνομα δεν πρέπει να είναι λέξη-κλειδί Transact-SQL. Ο SQL Server δεσμεύει και τις εκδόσεις λέξεων-κλειδιών με κεφαλαία και εκείνες με πεζά. Για πληροφορίες σχετικά τις λέξεις-κλειδιά Transact-SQL, ανατρέξτε στα ηλεκτρονικά βιβλία SQL Server Books Online.
 • Ο "Οδηγός αναβάθμισης" (Upsizing Wizard) δεν μετατρέπει ορισμένα στοιχεία. Άλλα στοιχεία μετατρέπονται, αλλά απαιτούν επαλήθευση μετά την ολοκλήρωση του Οδηγού. Όταν χρησιμοποιείτε τον "Οδηγό αναβάθμισης" (Upsizing Wizard), πρέπει να εξετάσετε όλες τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις προβολές, στις φόρμες και στις εκθέσεις.

  Συγκεκριμένα, ο "Οδηγός αναβάθμισης" (Upsizing Wizard) χρησιμοποιεί τους ακόλουθους κανόνες όταν οι βάσεις δεδομένων μετατρέπονται:
  • Στα διπλά ονόματα στηλών δίνεται ένα ψευδώνυμο.
  • Οι οριοθέτες ημερομηνίας μετατρέπονται.
  • Οι σταθερές δυαδικών τιμών μετατρέπονται σε ακέραιες.
  • Το σύμβολο ακολουθίας συμβολοσειρών μετατρέπεται από χαρακτήρας εμπορικού "και" (&) σε σύμβολο "συν" (+).
  • Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ μετατρέπονται στα κατάλληλα ισοδύναμα Transact-SQL.
  • Ο όρος WITH TIES προστίθεται σε όλα τα ερωτήματα TOP που περιέχουν μια πρόταση ORDER BY.
  Τα ακόλουθα στοιχεία σύνταξης SQL της Access δεν υποστηρίζονται από το MSDE και δεν μετατρέπονται. Ο "Οδηγός αναβάθμισης" (Upsizing Wizard) καταργεί τα στοιχεία αυτά από τις προτάσεις SQL.
  • DROP INDEX
  • DISTINCTROW
  • OWNERACCESS
  • Πίνακας σε στοιχεία UNION
  • ORDER BY σε στοιχεία Union
  • TRANSFORM
  • PARAMETERS
 • Ο "Οδηγός αναβάθμισης" (Upsizing Wizard) δεν μετατρέπει τον κωδικό που διαθέτετε για τη λύση της Access. Ο κωδικός που εργάζεται άμεσα με στοιχεία Access ενδέχεται να συνεχίσει να εργάζεται, αλλά πρέπει να μετατρέψετε οποιονδήποτε κωδικό αντικειμένων Data Access Objects (DAO) εργάζεται με πίνακες και ερωτήματα, σε κωδικό αντικειμένων ActiveX Data Objects (ADO).

  Για μια επισκόπηση χρήσης αντικειμένων ADO, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία MSDN στο Web:

  Εργασία με τα Data Access Components μιας λύσης του Office (το περιεχόμενο της τοποθεσίας είναι στην αγγλική γλώσσα)

  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/odeopg/html/deovrworkingwithdataaccesscomponentsofofficesolution.asp
  Για πρόσθετες αναφορές σχετικά με τον τρόπο χρήσης των αντικειμένων ADO, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του MSDN στο Web:
  Προγραμματισμός σε λύσεις πελάτη/διακομιστή της Access (το περιεχόμενο της τοποθεσίας είναι στην αγγλική γλώσσα)

  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/odeopg/html/deovrprogramminginaccessclientserversolutions.asp
Επιστροφή στην αρχή

Αντιμετώπιση προβλημάτων αναβάθμισης

 • Οι πίνακες δεν αναβαθμίζονται.
  • Βεβαιωθείτε ότι το προεπιλεγμένο μέγεθος του αρχείου δεδομένων για το μοντέλο βάσης δεδομένων στον SQL Server δεν είναι μεγαλύτερο από 1 MB.
  • Προσπαθήστε να αναβαθμίσετε μόνο τη δομή του πίνακα.
 • Πίνακες αναβαθμισμένοι απροσδόκητα σε βάση δεδομένων SQL Master. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  281950 ACC2002: Βάση δεδομένων αναβαθμισμένη απροσδόκητα σε βάση δεδομένων SQL Server Master
Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναβάθμιση, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες του MSDN στο Web (τα περιεχόμενα των τοποθεσιών είναι στην αγγλική γλώσσα):
Αναβάθμιση σε SQL Server
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms952656.aspx
Μετατροπή μιας βάσης δεδομένων της Access με τον "Οδηγό αναβάθμισης" (Upsizing Wizard)
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa164896(office.10).aspx
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε, όταν πραγματοποιείτε αναβάθμιση σε SQL Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
328319 ACC2002: Ζητήματα που παρουσιάζονται στον "Οδηγό αναβάθμισης" (Upsizing Wizard) της Access 2002
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία αναβάθμισης της Access 2002 (Access 2002 Upsizing Tools), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
294407 ACC2002: Η "Λευκή Βίβλος των εργαλείων αναβάθμισης της Access 2002" (Access 2002 Upsizing Tools) είναι διαθέσιμη από το Κέντρο λήψης
Επιστροφή στην αρχή
acc2002 upsize
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 330468 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 12:59:30 - Αναθεώρηση: 3.2

Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB330468
Σχόλια