Εμφανίζεται ένα παράθυρο της υπηρεσίας Messenger service που περιέχει μια διαφήμιση Internet

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Ενδέχεται να λάβετε μια διαφήμιση Internet σε ένα παράθυρο της υπηρεσίας Messenger. Η διαφήμιση περιέχει κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
Υπηρεσία Messenger Service
Μήνυμα από προέλευση προς όνομα_υπολογιστή_σας.όνομα_ISP στις ημερομηνία ώρα
Κείμενο μηνύματος

(Messenger Service
Message from source to your_computer_name.ISP_name on date time
Message Text)
Αυτά τα μηνύματα είναι επίσης γνωστά ως messenger spam.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει εάν λάβετε ένα μήνυμα net send από κάποιον που χρησιμοποιεί την υπηρεσία Messenger service στα Windows. Η υπηρεσία Messenger service είναι μια υπηρεσία των Windows που μεταδίδει μηνύματα net send και μηνύματα που αποστέλλονται μέσω της Υπηρεσίας Ειδοποίησης (Alerter service) ανάμεσα σε υπολογιστές-πελάτες και διακομιστές. Για παράδειγμα, οι διαχειριστές του δικτύου χρησιμοποιούν την υπηρεσία Messenger για την αποστολή ειδοποιήσεων διαχειριστή σε χρήστες του δικτύου. Τα Windows και άλλα προγράμματα λογισμικού είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Messenger. Για παράδειγμα, τα Windows ενδέχεται να τη χρησιμοποιήσουν για να σας ενημερώσουν για την ολοκλήρωση μιας εργασίας εκτύπωσης ή στην περίπτωση που διακοπεί η παροχή ενέργειας στον υπολογιστή σας και μεταβεί σε κατάσταση αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (Uninterruptible Power Supply - UPS). Το πρόγραμμα εντοπισμού ιών ενδέχεται να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία Messenger service για την αποστολή ειδοποιήσεων. Η υπηρεσία Messenger service δεν σχετίζεται με το πρόγραμμα περιήγησης Web, το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την υπηρεσία Windows Messenger ή την υπηρεσία MSN Messenger. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Έχει ξεκινήσει η υπηρεσία Messenger service.
 • Έχει ξεκινήσει η υπηρεσία κλήσης απομακρυσμένης διαδικασίας (Remote Procedure Call).
 • Είναι ενεργοποιημένη η εισερχόμενη κυκλοφορία NetBIOS (NetBIOS μέσω TCP/IP) και η εισερχόμενη κυκλοφορία ευρείας μετάδοσης UDP για τη σύνδεσή σας στο Internet.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε ή ενεργοποιήστε ένα τείχος προστασίας που να εμποδίζει την εισερχόμενη κυκλοφορία NetBIOS και την εισερχόμενη κυκλοφορία ευρείας μετάδοσης UDP. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσετε για να επιλύσετε το ζήτημα εξαρτάται από το λειτουργικό σας σύστημα και τον τρόπο σύνδεσης στο Internet. Οι ακόλουθες ενότητες παρέχουν παραδείγματα πολλών διαφορετικών ρυθμίσεων παραμέτρων και πιθανών μεθόδων επίλυσης..

Απευθείας σύνδεση με το Internet

Εάν χρησιμοποιείτε ένα μόνο υπολογιστή που συνδέεται απευθείας με το Internet (μέσω καλωδιακού μόντεμ, μόντεμ DSL ή μόντεμ μέσω τηλεφώνου, για παράδειγμα), εγκαταστήστε ένα τείχος προστασίας και εμποδίστε την εισερχόμενη κυκλοφορία NetBIOS και ευρείας μετάδοσης UDP στον υπολογιστή σας.

Εκτέλεση των Windows XP

Εάν εκτελείτε τα Windows XP και συνδέεστε απευθείας στο Internet (μέσω καλωδιακού μόντεμ, μόντεμ DSL ή μόντεμ μέσω τηλεφώνου, για παράδειγμα), εγκαταστήστε το Windows XP Service Pack 1 (SP1) και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα "Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Firewall - ICF). Από προεπιλογή, η εγκατάσταση του Windows XP SP1 επιτρέπει στη δυνατότητα "Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Firewall - ICF) να εμποδίζει όλη την εισερχόμενη κυκλοφορία (μοναδικής διανομής, πολλαπλής διανομής και ευρείας μετάδοσης). Από προεπιλογή, εάν έχετε εγκαταστήσει το Windows XP Service Pack 2 (SP2), θα είναι ενεργοποιημένο το Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall - WF).

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την αλλαγή στη συμπεριφορά αποκλεισμού της δυνατότητας ICF στο Windows XP SP1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
329928 Η δυνατότητα ICF εμποδίζει τώρα την αυτόκλητη εισερχόμενη κυκλοφορία μοναδικής διανομής, πολλαπλής διανομής και ευρείας μετάδοσης
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του Windows XP SP1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της δυνατότητας "Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet" (ICF), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
283673 Τρόπος ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του τείχους προστασίας στο Internet στα Windows XP

Εκτέλεση των Windows 2000

Εάν εκτελείτε τα Windows 2000 και συνδέεστε απευθείας στο Internet (μέσω καλωδιακού μόντεμ, μόντεμ DSL ή μόντεμ μέσω τηλεφώνου, για παράδειγμα), αποκτήστε και εγκαταστήστε ένα τείχος προστασίας άλλου κατασκευαστή που να εμποδίζει την εισερχόμενη κυκλοφορία NetBIOS και την εισερχόμενη κυκλοφορία ευρείας μετάδοσης UDP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τείχη προστασίας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Σύνδεση στο Internet μέσω ενός μικρού δικτύου που διαχειρίζεστε εσείς

Εάν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί Κοινόχρηστη σύνδεση (Connection Sharing) για να παρέχει πρόσβαση στο Internet σε πολλούς υπολογιστές, εγκαταστήστε ή ενεργοποιήστε το τείχος προστασίας μόνο στην κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet.

Εκτέλεση των Windows XP με Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (ICS)

Εάν χρησιμοποιείτε την Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing - ICS) στα Windows XP για να παρέχετε πρόσβαση στο Internet σε πολλούς υπολογιστές, εγκαταστήστε το Windows XP SP1 στον κεντρικό υπολογιστή της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS) και ενεργοποιήστε το Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet (ICF) μόνο στον κεντρικό υπολογιστή της Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (ICS).

Εκτέλεση των Windows με μια συσκευή υλικού Κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Sharing - ICS)

Εάν χρησιμοποιείτε δρομολογητή ή κάποια άλλη συσκευή υλικού για την παροχή πρόσβασης στο Internet σε πολλούς υπολογιστές, ρυθμίστε τη συσκευή κοινόχρηστης σύνδεσης ώστε να εμποδίζει την εισερχόμενη κυκλοφορία NetBIOS και την εισερχόμενη κυκλοφορία ευρείας μετάδοσης UDP. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής κοινόχρηστης σύνδεσης για περισσότερες πληροφορίες.

Σύνδεση στο Internet μέσω ενός δικτύου που δεν διαχειρίζεστε εσείς

Εάν συνδέεστε στο Internet χρησιμοποιώντας ένα εταιρικό δίκτυο ή εάν η υπηρεσία παροχής Internet (ISP) χρησιμοποιεί τείχος προστασίας, ζητήστε από το διαχειριστή του δικτύου να ρυθμίσει τις παραμέτρους του τείχους προστασίας, ώστε να εμποδίζεται η εισερχόμενη κυκλοφορία NetBIOS και η εισερχόμενη κυκλοφορία ευρείας μετάδοσης UDP. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας ή με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) για περισσότερες πληροφορίες.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, απενεργοποιήστε την υπηρεσία Messenger service. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και στη συνέχεια στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) (ή τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel)).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools).
 3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Υπηρεσίες (Services).
 4. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Υπηρεσία Μηνυμάτων (Messenger).
 5. Στη λίστα Τύπος εκκίνησης (Startup type) κάντε κλικ στο στοιχείο Ανενεργός (Disabled).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Διακοπή (Stop) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Σημείωση Εάν η υπηρεσία Messenger service σταματήσει να λειτουργεί, τα μηνύματα της Υπηρεσίας Ειδοποίησης (Alerter service) (οι ειδοποιήσεις του λογισμικού αντιμετώπισης ιών, για παράδειγμα) δεν μεταδίδονται. Εάν η υπηρεσία Messenger service είναι απενεργοποιημένη, οποιαδήποτε υπηρεσία που εξαρτάται άμεσα από την υπηρεσία Messenger service δεν ξεκινά και καταγράφεται ένα μήνυμα λάθους στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος. Επομένως, η Microsoft συνιστά να εγκαταστήσετε ένα τείχος προστασίας και να το ρυθμίσετε έτσι ώστε να εμποδίζει την εισερχόμενη κυκλοφορία NetBIOS και RPC, αντί να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Messenger service.
Περισσότερες πληροφορίες
Η υπηρεσία Messenger service χρησιμοποιεί τις θύρες UDP 135, 137 και 138, τις θύρες TCP 135, 139 και 445 και έναν εφήμερο (δηλαδή προσωρινό) αριθμό θύρας μεγαλύτερο από το 1024.

Τα τείχη προστασίας συμβάλλουν στην αποτροπή των μηνυμάτων net send και στην προστασία του υπολογιστή σας από κακόβουλες επιθέσεις στο Internet. Αυτές οι επιθέσεις, ανάλογα με το σχεδιασμό τους, μπορούν να εκτελέσουν τις ακόλουθες εργασίες:
 • Να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία
 • Να διανείμουν λογισμικό παράνομα, οικειοποιούμενες τον ελεύθερο χώρο στο σκληρό σας δίσκο
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
netbt nbt spam ειδοποίηση διαφήμιση webpopup winpopup.exe αποστολή σε δίκτυο spam υπηρεσία messenger service spam αναδυόμενο μήνυμα
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 330904 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 13:01:45 - Αναθεώρηση: 8.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Messenger 4.6, Microsoft Windows Messenger 4.7, MSN Messenger 5.0, Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

 • kbnosurvey kbarchive kbfirewall kbenv kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB330904
Σχόλια