Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Outlook 2002: 4 Δεκεμβρίου 2002

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Outlook 2002 Service Pack 2 (SP-2). Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει μια αιφνίδια διακοπή λειτουργίας ή έλλειψη ανταπόκρισης που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base)
329349 OL2002: Το Outlook σταματά να ανταποκρίνεται κατά τη λήψη ενός μηνύματος μετά την εφαρμογή του Office XP Service Pack 2
που παρουσιάστηκε στο Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP2), το οποίο επηρεάζει το πρωτόκολλο POP3 (Post Office Protocol έκδοση 3) του Microsoft Outlook κατά τη λήψη μηνυμάτων.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει, επίσης, ένα θέμα ευπάθειας που θα μπορούσε να επιτρέψει σε έναν εισβολέα να στείλει ένα ακατάλληλο μήνυμα, πράγμα που θα έκανε την περίοδο λειτουργίας του Microsoft Outlook του χρήστη να μην ανταποκρίνεται. Επιπλέον, αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει επιδιορθώσεις ασφαλείας και διορθώνει άλλα ζητήματα στο Microsoft Outlook 2002 SP-2.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης του Outlook 2002: 4 Δεκεμβρίου 2002.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση συμπεριλήφθηκε αρχικά στο Office XP Service Pack 3. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο Service Pack για Office XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307841 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack του Office XP
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Outlook 2002: 4 Δεκεμβρίου 2002, που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο απαιτεί να διαθέτετε τον Microsoft Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση.

Ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος-πελάτη, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Office XP Service Pack 2 (SP2). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του Office XP SP2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
325671 OFFXP: Επισκόπηση του Office XP Service Pack 2

Εάν εγκαταστήσατε το Outlook από CD-ROM, έχετε τις εξής δύο επιλογές:
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web, για αυτόματη εγκατάσταση όλων των πρόσφατων ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα Service Pack και τις δημόσιες ενημερωμένες εκδόσεις.
  -ή-
 • Εγκαταστήστε μόνο την ενημερωμένη έκδοση του Outlook 2002, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω σε αυτό το άρθρο.
Και οι δύο επιλογές απαιτούν να έχετε διαθέσιμο το CD-ROM του Microsoft Office XP κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.

Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office

Προκειμένου να εντοπίζονται οι απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις τις οποίες πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας από την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Αφού ολοκληρωθεί ο εντοπισμός, θα εμφανιστεί μια λίστα με τις προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις για να τις εγκρίνετε. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση της εγκατάστασης (Start Installation), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εγκατάσταση μόνο της ενημερωμένης έκδοσης προγράμματος-πελάτη

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του προγράμματος-πελάτη:
 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε το αρχείο Olk1005.exe στον επιλεγμένο φάκελο.
 3. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο olk1005.exe.
 4. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για αποδοχή της Άδειας Χρήσης.
 6. Όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε το CD-ROM του Office XP, τοποθετήστε το και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της ενημερωμένης έκδοσης του Outlook 2002 μετά την εγκατάστασή της.

Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν να εγκαταστήσετε τη διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση χρησιμοποιώντας τα βήματα αυτού του άρθρου, βεβαιωθείτε ότι η θέση διαχειριστικής εγκατάστασης έχει εγκατεστημένο το Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP1) ή το Office XP SP2. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου Service Pack του Office XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307841 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack του Office XP
Εάν εγκαταστήσατε το Outlook 2002 από μια θέση διακομιστή, πρέπει ο διαχειριστής του διακομιστή να ενημερώσει τη θέση διακομιστή με τη διαχειριστική δημόσια ενημερωμένη έκδοση και να αναπτύξει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση στον υπολογιστή σας.

Εάν πραγματοποιείτε πρόσβαση σε λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας HTTP μέσω του Outlook, πρέπει να ανατρέξετε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), πριν να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
811159 Εμφανίζεται μήνυμα λάθους, όταν ανοίγετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο λογαριασμό HTTP μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Outlook 2002: 4 Δεκεμβρίου 2002
Εάν εσείς είστε ο διαχειριστής του διακομιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη λήψη της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης:
 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 2. Κάντε λήψη του αρχείου στην επιφάνεια εργασίας σας.
 3. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο olk1005a.exe.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για αποδοχή της Άδειας Χρήσης.
 5. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε τα αρχεία που θα εξαχθούν (Please type the location where you want to place the extracted files), πληκτρολογήστε C:\Olk1005a και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Όταν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε το φάκελο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 7. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)
  msiexec /a Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο MSI /p C:\Olk1005a\Αρχείο MSP SHORTFILENAMES=1
  όπου Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Microsoft Office XP (για παράδειγμα, C:\Office XP),

  όπου Αρχείο MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων .msi για το προϊόν του Office XP (για παράδειγμα, ProPlus.msi) και

  όπου Αρχείο MSP είναι το όνομα της ενημερωμένης έκδοσης της δημόσιας διαχειριστικής εγκατάστασης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προσθέσετε το /qb+ στη γραμμή εντολών, έτσι ώστε το παράθυρο διαλόγου Διαχειριστική εγκατάσταση του Office XP (Office XP Administrative Installation) και το παράθυρο διαλόγου Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (End User License Agreement) να μην εμφανίζονται.
 8. Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση στους σταθμούς εργασίας προγράμματος-πελάτη, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)
  msiexec /i Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο MSI REINSTALL=Λίστα δυνατοτήτων REINSTALLMODE=vomus
  όπου Διαδρομή διαχειριστικής εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Office XP (για παράδειγμα, C:\Office XP),

  όπου Αρχείο MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων MSI για το προϊόν του Office XP (για παράδειγμα, ProPlus.msi) και

  όπου Λίστα δυνατοτήτων είναι η λίστα με τα ονόματα των δυνατοτήτων (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων) που πρέπει να επανεγκατασταθούν για την ενημερωμένη έκδοση. Για να εγκαταστήσετε όλες τις δυνατότητες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή REINSTALL=ALL.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης και ανάπτυξής της σε σταθμούς εργασίας υπολογιστών-πελατών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
301348 Τρόπος εγκατάστασης δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης σε διαχειριστική εγκατάσταση του Office XP
Αυτό το άρθρο περιέχει βασικές οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση μιας διαχειριστικής δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ανατρέξετε στο ακόλουθο άρθρο του Microsoft Office XP Resource Kit (στα αγγλικά): http://www.microsoft.com/office/ork/xp/journ/olk1005a.htm

Τρόπος εξακρίβωσης της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Η ενημερωμένη έκδοση του Outlook 2002: 4 Δεκεμβρίου 2002 περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις των ακόλουθων αρχείων:

Envelope.dll        10.0.4517.0 Exsec32.dll         10.0.4608.0 Impmail.dll         10.0.4406.0 Outlcm.dll         10.0.4510.0 Outllib.dll         10.0.4608.0 Outlmime.dll        10.0.4608.0 Outlook.exe         10.0.4510.0 Outlph.dll         10.0.4406.0

Στο Outlook, κάντε κλικ στην εντολή Πληροφορίες για το Microsoft Outlook (About Microsoft Outlook) στο μενού Βοήθεια (Help), για να προσδιορίσετε την έκδοση που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Εάν η ενημερωμένη έκδοση είναι εγκατεστημένη, εμφανίζεται ο αριθμός έκδοσης 10.4608.4219 στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για το Microsoft Outlook (About Microsoft Outlook).
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ελέγχου της έκδοσης του Office XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
291331 Τρόπος ελέγχου της έκδοσης του Office XP

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η ενημερωμένη έκδοση του Outlook 2002: 4 Δεκεμβρίου 2002 είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του Outlook 2002: 4 Δεκεμβρίου 2002:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει ήδη εφαρμοστεί ή συμπεριλαμβάνεται σε μια ενημερωμένη έκδοση που έχει ήδη εφαρμοστεί.

(This update has already been applied or is included in an update that has already been applied.)

Θέματα που επιδιορθώνονται από την ενημερωμένη έκδοση

Όταν χρησιμοποιείτε το Outlook σε ένα διακομιστή αλληλογραφίας POP3 ή IMAP (MSN Hotmail), εμφανίζεται ένα ακατάλληλο μήνυμα που προκαλεί τη διακοπή της ανταπόκρισης του Outlook (αιφνίδια διακοπή λειτουργίας), κάθε φορά που προσπαθείτε να ανακτήσετε το μήνυμα από το διακομιστή αλληλογραφίας. Αυτό το ζήτημα συνεχίζει να εμφανίζεται μέχρι να καταργηθεί από το διακομιστή το ακατάλληλο μήνυμα. Η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει τα θέματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base):
323242 OL2002: Η προσαρμοσμένη υπηρεσία παροχής μεταφοράς MAPI δεν επιβάλλει στο Outlook την άμεση ανάκτηση μηνυμάτων
325895 OL2002: Οι φιλτραρισμένες προβολές δεν λειτουργούν με προσαρμοσμένα πεδία λέξεων-κλειδιών
327595 OL2002: Μια επιπλέον υπογραφή προστίθεται όταν εισάγετε ένα συνημμένο μέσω προγραμματισμού
326347 OL2002: Η καταχώρηση χρονικού για μια επαφή περιλαμβάνει τον τίτλο της επαφής
327563 OL2002: Το Outlook δεν εμφανίζει τα ονόματα εργασιών όταν εκτυπώνετε ημερολόγια που έχουν τις εργασίες ομαδοποιημένες ανά κατηγορία στην προβολή ημερολογίου
327058 OL2002: Το κυρίως κείμενο του μηνύματος του NDR είναι κενό
328005 OL2002: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν εκτυπώνετε πληροφορίες ημερολογίου σε έναν εκτυπωτή του Xerox Document Center
329653 OL: Το μέγεθος των μηνυμάτων αυτόματης αποθήκευσης του Outlook που έχουν ενσωματωμένα αντικείμενα ενδέχεται να διπλασιαστεί όταν το Word είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας


Πρόσθετα θέματα που επιδιορθώνονται από την ενημερωμένη έκδοση

Τα θέματα σε αυτήν την ενότητα επιδιορθώνονται, επίσης, από την ενημερωμένη έκδοση.

Οι διευθύνσεις URL δεν λειτουργούν όταν ανοίγετε τα στοιχεία φακέλου σας με το πρωτόκολλο Outlook:// Protocol μετά την εγκατάσταση του Office XP SP1
Όταν προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε πρόσβαση στα στοιχεία φακέλου με το πρωτόκολλο outlook:// protocol χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό καταχώρησης του στοιχείου στη διεύθυνση URL (Uniform Resource Locator) μετά την εφαρμογή του Office XP SP1, μπορεί να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στις συνδέσεις καθώς και ο εντοπισμός του πόρου ή του στοιχείου.
Η νέα καταχώρηση χρονικού για επαφή δημιουργεί δύο συνδέσεις για την επαφή
Όταν δημιουργείτε μια νέα καταχώρηση χρονικού για μια επαφή χρησιμοποιώντας το μενού Ενέργειες (Actions) στη φόρμα επαφής, η επαφή αναγράφεται δύο φορές στο πλαίσιο Επαφές (Contacts) στη νέα φόρμα καταχώρησης χρονικού (Journal Entry), αν η επαφή διαθέτει τίτλο (για παράδειγμα, Δρ., Κ. ή Κα) στο πλαίσιο Ονοματεπώνυμο (Full Name) στη φόρμα επαφής.
Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή λειτουργίας διπλής γραμματοσειράς όταν χρησιμοποιείτε χαρακτήρες SBCS στην ιαπωνική έκδοση του Outlook 2002
Εάν πληκτρολογήσετε ένα αγγλικό γράμμα ή χαρακτήρα μισού πλάτους (παράδειγμα: "a", "b", "c" και "d") όταν επεξεργάζεστε ένα μήνυμα στην ιαπωνική έκδοση του Outlook 2002, η γραμματοσειρά που προτιμάτε μπορεί να παραβλεφθεί απροσδόκητα και να χρησιμοποιηθεί η γραμματοσειρά Arial.

Οι διαχειριστές δεν μπορούν να αποτρέψουν τη δημιουργία ή πρόσβαση αρχείων δεδομένων του Outlook από χρήστες
Το Office XP SP2 καταργεί την ενημερωμένη έκδοση κώδικα που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) και δεν επιτρέπει στους διαχειριστές να αποτρέπουν τη δημιουργία ή πρόσβαση σε αρχεία δεδομένων του Outlook από χρήστες:
323244 OL2002: Οι διαχειριστές δεν μπορούν να αποτρέψουν τη δημιουργία αρχείων δεδομένων του Outlook από χρήστες
πληροφορίες OFFXP επιδιόρθωση λίστα OL2002
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 331866 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/10/2014 21:51:41 - Αναθεώρηση: 3.5

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbinfo KB331866
Σχόλια