Επισκόπηση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Outlook Express 6.0 SP1

Για πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων-πελατών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Microsoft Outlook και Microsoft Outlook Express, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
257824 OL2000: Διαφορές μεταξύ Outlook και Outlook Express
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Outlook Express 6.0 Service Pack 1 (SP1).

Η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Outlook Express 6.0 SP1 περιέχει επιδιορθώσεις και βελτιώσεις για το Microsoft Outlook Express 6.0 Service Pack 1 (SP1). Η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Outlook Express 6.0 SP1 αντικαθιστά όλες τις επιδιορθώσεις που τεκμηριώθηκαν νωρίτερα για τα θέματα ευπάθειας ασφαλείας του Microsoft Outlook Express 6.0.

Πολλές από τις επιδιορθώσεις και τις βελτιώσεις της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Outlook Express 6.0 SP1 ήταν αποτέλεσμα απευθείας σχολίων από τους καλύτερους ειδικούς (Most Valuable Professionals - MVP).
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Outlook Express 6.0 SP1

Σημαντικό Πριν να εγκαταστήσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Outlook Express 6.0 SP1, εγκαταστήστε το Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του Internet Explorer 6 Service Pack 1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
328548 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Internet Explorer 6
Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Outlook Express 6.0 SP1:
 1. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web για να εντοπίσετε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 2. Επιλέξτε τη γλώσσα από τη λίστα που βρίσκεται στην αρχή της σελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση (Go).
 3. Κάντε κλικ στη σύνδεση που βρίσκεται κάτω από το στοιχείο Λήψη (Download), για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε το αρχείο q331923.exe στον επιλεγμένο φάκελο.
 5. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο q331923.exe.
 6. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 7. Μόλις εμφανιστεί ένα μήνυμα που να δηλώνει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Σημείωση Μετά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Outlook Express 6.0 SP1, δεν έχετε τη δυνατότητα να την καταργήσετε.

Η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Outlook Express 6.0 SP1 είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες γλώσσες:
 • Αγγλικά
 • Κινέζικα (Απλοποιημένα)
 • Κινέζικα (Παραδοσιακά)
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Κορεατικά
 • Ισπανικά
 • Ιαπωνικά

Τρόπος εξακρίβωσης της εγκατάστασης της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Outlook Express 6.0 SP1

Για να εξακριβώσετε αν έχει γίνει εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Outlook Express 6.0 SP1, ξεκινήστε το Microsoft Outlook Express, κάντε κλικ στο μενού Βοήθεια (Help) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Πληροφορίες (About).

Όταν εγκατασταθεί η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Outlook Express 6.0 SP1, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου με τον αριθμό έκδοσης 6.00.2800.1123.

Προσθήκες και αλλαγές που πραγματοποιούνται στο Outlook Express μετά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Outlook Express 6.0 SP1

Οι παρακάτω είναι οι προσθήκες και οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στο Outlook Express μετά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Outlook Express 6.0 SP1.

Δυνατότητα διάκρισης μεταξύ της αποστολής ενός μηνύματος και της δημοσίευσής του σε μια ομάδα συζήτησης

Όταν δημοσιεύετε μια απόκριση σε μια ομάδα συζήτησης μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που σας ειδοποιεί ότι πραγματοποιείτε δημοσίευση στην ομάδα συζήτησης. Το παράθυρο διαλόγου περιέχει ένα κουμπί Ναι (Yes), ένα κουμπί Όχι (No) και μια επιλογή Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα (Don't show me this again).

Εναλλαγή προβολών απαντήσεων

Κατά την προβολή των φακέλων του προγράμματος ανάγνωσης συζητήσεων (Newsreader) μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα CTRL+H του πληκτρολογίου για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των προβολών Τρέχουσα προβολή (Current View) και Εμφάνιση απαντήσεων στα μηνύματά μου (Show Replies to my Message).

Ζητήματα που επιδιορθώνονται από την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Outlook Express 6.0 SP1

Επιπλέον, αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base).
329084 Δεν είναι δυνατή η αλλαγή ταυτοτήτων στο Outlook Express μετά την εγκατάσταση του Windows XP S329084

321530 Το Outlook Express κλείνει αναπάντεχα, όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που περιέχει μια ειδική κεφαλίδα MIME
317011 Οι ιαπωνικοί χαρακτήρες δεν εμφανίζονται σωστά όταν χρησιμοποιείτε το MAPIReadMail
312590 Παρουσιάζεται παραβίαση πρόσβασης στο Outlook Express αν κάνετε κλικ στο κουμπί "Άκυρο" (Cancel) κατά την επιλογή χώρου αποθήκευσης μηνυμάτων
Η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Outlook Express 6.0 SP1 περιέχει επιδιορθώσεις ασφαλείας υψηλού επιπέδου, οι οποίες επιδιόρθωσαν ή κατάργησαν όλες τις συνδεδεμένες και τις μη συνδεδεμένες συναρτήσεις συμβολοσειράς. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει τα ακόλουθα ζητήματα, για τα οποία προηγουμένως δεν υπήρχε τεκμηρίωση σε κάποιο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

Δεν έχετε τη δυνατότητα απάντησης με κρυπτογραφημένα μηνύματα αν το Lotus Notes διαθέτει διπλά πιστοποιητικά

Κατά τη λήψη ενός μηνύματος με ψηφιακή υπογραφή από ένα πρόγραμμα-πελάτη του Lotus Notes R5 το οποίο χρησιμοποιεί διπλά πιστοποιητικά στο Outlook Express, ένα μόνο για υπογραφή και ένα για κρυπτογράφηση, δεν έχετε τη δυνατότητα κρυπτογράφησης του μηνύματος που επιστρέφετε στον αποστολέα. Επίσης, δεν μπορείτε να προσθέσετε τον αποστολέα ή το πιστοποιητικό του αποστολέα (ψηφιακό αναγνωριστικό), στις επαφές σας.

Δεν έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε μεμονωμένα μηνύματα ομάδων συζήτησης από το τοπικό αρχείο .dbx (Filestorage)

Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα μήνυμα ομάδας συζήτησης από τον τοπικό σας χώρο αποθήκευσης αρχείων του σκληρού σας δίσκου.

Σημείωση Μετά την εγκατάσταση της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Outlook Express 6.0 SP1, πρέπει να επιλέξετε το μήνυμα και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο κουμπί Διαγραφή (Delete) για να διαγράψετε το μήνυμα ομάδας συζήτησης από τον τοπικό σας χώρο αποθήκευσης αρχείων.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους για ένα μη έγκυρο ψηφιακό αναγνωριστικό κατά την αποστολή μηνυμάτων που είναι υπογεγραμμένα με πιστοποιητικά Esign

Όταν χρησιμοποιείτε το Outlook Express 6.0 SP1 για να στείλετε ένα μήνυμα που είναι υπογεγραμμένο με ένα πιστοποιητικό Esign μόνο για υπογραφή, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους για μη έγκυρο ψηφιακό αναγνωριστικό. Εάν παραβλέψετε αυτό το μήνυμα λάθους και στείλετε το μήνυμα, το μήνυμα θα αποσταλεί όπως αναμένεται. Αυτό το ζήτημα δεν παρουσιάζεται εάν εισαγάγετε το πιστοποιητικό μόνο για διπλή κρυπτογράφηση Esign (του ζεύγους διπλού πιστοποιητικού).

Το Outlook Express δεν αποθηκεύει την προεπιλεγμένη διαδρομή συνημμένου

Όταν χρησιμοποιείτε το Outlook Express, η προεπιλεγμένη διαδρομή συνημμένου δεν αποθηκεύεται.

Τα URL (Long Uniform Resource Locators) που αναδιπλώνονται στο σώμα ενός μηνύματος ενδέχεται να διασπαστούν

Όταν χρησιμοποιείτε μεγάλα URL στο σώμα ενός μηνύματος, τα URL ενδέχεται να διασπαστούν αν αναδιπλωθούν. Αυτό συμβαίνει επίσης όταν το URL περιέχει δύο παύλες που ακολουθούνται από ένα διάστημα ("-- ").

Το Outlook Express ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται κατά την εισαγωγή υπογραφής σε ένα μήνυμα

Το Outlook Express ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται (να κολλήσει), όταν κάνετε κλικ στην εντολή Υπογραφή (Signature) του μενού Εισαγωγή (Insert) για να εισαγάγετε μια υπογραφή σε ένα μήνυμα.
OLEXP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 331923 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/09/2006 11:11:00 - Αναθεώρηση: 5.1

Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0

 • kbinfo kbqfe kbhotfixserver KB331923
Σχόλια