Ο υποβιβασμός των ελεγκτών τομεών δεν πραγματοποιείται ομαλά όταν χρησιμοποιείτε τον οδηγό εγκατάστασης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για αναγκαστικό υποβιβασμό στα προγράμματα Windows Server 2003 και Windows 2000 Server

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Ο υποβιβασμός των ελεγκτών τομέα των Microsoft Windows 2000 ή του Microsoft Windows Server 2003 ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί ομαλά μέσω του οδηγού εγκατάστασης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Dcpromo.exe).
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να παρουσιαστεί εάν αποτύχει μια απαιτούμενη εξάρτηση ή λειτουργία. Σε αυτές περιλαμβάνονται η δυνατότητα σύνδεσης δικτύου, η επίλυση ονομάτων, ο έλεγχος ταυτότητας, η αναπαραγωγή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory ή η θέση ενός κρίσιμου αντικειμένου στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, προσδιορίστε τι εμποδίζει τον ομαλό υποβιβασμό του ελεγκτή τομέα των Windows 2000 ή του Windows Server 2003 και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να υποβιβάσετε τον ελεγκτή τομέα χρησιμοποιώντας ξανά τον οδηγό εγκατάστασης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

Σημείωση Για τον Windows Server 2008, η Κατάσταση επαναφοράς υπηρεσιών καταλόγου (Directory Services Restore Mode - DSRM) δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τον Windows Server 2003, με μία εξαίρεση. Στον Windows Server 2008, μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή dcpromo/forceremoval για να επιβάλετε την κατάργηση του AD DS από κάποιον ελεγκτή τομέα ο οποίος εκκινείται με DSRM, όπως μπορείτε να κάνετε και στην κατάσταση διακοπής του AD DS. Ο ελεγκτής τομέα θα πρέπει να ξεκινήσει σε κατάσταση DSRM ούτως ή άλλως προκειμένου να επαναφέρετε δεδομένα κατάστασης συστήματος από κάποιο αντίγραφο ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προβείτε σε αυτήν την ενέργεια, ανατρέξτε στο άρθρο TechNet που ακολουθεί: 
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης για να πραγματοποιήσετε αναγκαστικό υποβιβασμό του ελεγκτή τομέα, ώστε να διατηρηθεί η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και όλων των εφαρμογών σε αυτό.

Προειδοποίηση Πριν να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις παρακάτω λύσεις, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να πραγματοποιήσετε με επιτυχία εκκίνηση σε λειτουργία επαναφοράς υπηρεσιών καταλόγου. Διαφορετικά, δεν θα έχετε δυνατότητα σύνδεσης μετά τον αναγκαστικό υποβιβασμό του υπολογιστή. Αν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης της λειτουργίας επαναφοράς υπηρεσιών καταλόγου, μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Setpwd.exe που βρίσκεται στο φάκελο Winnt\System32. Στον Windows Server 2003, οι λειτουργίες του βοηθητικού προγράμματος Setpwd.exe έχουν ενσωματωθεί στην εντολή Set DSRM Password του εργαλείου NTDSUTIL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
271641 Ο οδηγός ρύθμισης διακομιστή ορίζει κενό κωδικό πρόσβασης για τη λειτουργία αποκατάστασης

Ελεγκτές τομέα των Windows 2000

 1. Εγκαταστήστε την επείγουσα επιδιόρθωση Q332199 σε έναν ελεγκτή τομέα των Windows 2000 που εκτελεί το Service Pack 2 (SP2) ή νεώτερη έκδοση ή εγκαταστήστε το Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Το SP2 και οι νεώτερες εκδόσεις υποστηρίζουν τον αναγκαστικό υποβιβασμό. Στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
  dcpromo /forceremoval
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Στη σελίδα Welcome to the Active Directory Installation Wizard, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 5. Εάν ο υπολογιστής που καταργείτε είναι ένας διακομιστής καθολικού καταλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί OK του παραθύρου μηνύματος.

  Σημείωση Προωθήστε πρόσθετους καθολικούς καταλόγους στο σύμπλεγμα δομών ή στην τοποθεσία, εάν ο ελεγκτής τομέα που υποβιβάζετε είναι διακομιστής καθολικού καταλόγου, όπως απαιτείται.
 6. Στη σελίδα Remove Active Directory, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει το πλαίσιο ελέγχου This server is the last domain controller in the domain και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 7. Στη σελίδα Network Credentials, πληκτρολογήστε το όνομα, τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα τομέα για ένα λογαριασμό χρήστη με πιστοποιήσεις διαχειριστή επιχείρησης στο σύμπλεγμα δομών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 8. Στο πεδίο Administrator Password, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και τον επιβεβαιωμένο κωδικό πρόσβασης που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο λογαριασμό Administrator της τοπικής βάσης δεδομένων SAM και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 9. Στη σελίδα Summary, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 10. Εκτελέστε εκκαθάριση μετα-δεδομένων για τον υποβιβασμένο ελεγκτή τομέα σε έναν υπάρχοντα ελεγκτή τομέα του συμπλέγματος δομών.
Εάν καταργήσατε έναν τομέα από το σύμπλεγμα δομών χρησιμοποιώντας την εντολή κατάργηση του επιλεγμένου τομέα (remove selected domain) στο Ntdsutil, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ελεγκτές τομέα και οι διακομιστές καθολικού καταλόγου στο σύμπλεγμα δομών έχουν καταργήσει όλα τα αντικείμενα και τις αναφορές προς τον τομέα που μόλις καταργήσατε, πριν να προωθήσετε ένα νέο τομέα στο ίδιο σύμπλεγμα δομών με το ίδιο όνομα τομέα. Εργαλεία όπως τα Replmon.exe ή Repadmin.exe από τα εργαλεία υποστήριξης των Windows 2000 μπορεί να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε αν έχει πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή end-to-end. Το Windows 2000 SP3 και οι προηγούμενες εκδόσεις διακομιστών καθολικού καταλόγου καθυστερούν πολύ περισσότερο να καταργήσουν αντικείμενα και περιβάλλοντα ονομασίας σε σχέση με τον Windows Server 2003.

Ελεγκτές τομέα του Windows Server 2003

 1. Οι ελεγκτές τομέα του Windows Server 2003 υποστηρίζουν την αναγκαστική υποβάθμιση από προεπιλογή. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
  dcpromo /forceremoval
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Στη σελίδα Welcome to the Active Directory Installation Wizard, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 4. Στη σελίδα Force the Removal of Active Directory, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 5. Στο πεδίο Administrator Password, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και τον επιβεβαιωμένο κωδικό πρόσβασης που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο λογαριασμό Administrator της τοπικής βάσης δεδομένων SAM και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 6. Στη σελίδα Summary, κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 7. Εκτελέστε εκκαθάριση μετα-δεδομένων για τον υποβιβασμένο ελεγκτή τομέα σε έναν υπάρχοντα ελεγκτή τομέα του συμπλέγματος δομών.
Εάν καταργήσατε έναν τομέα από το σύμπλεγμα δομών χρησιμοποιώντας την εντολή κατάργηση του επιλεγμένου τομέα (remove selected domain) στο Ntdsutil, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ελεγκτές τομέα και οι διακομιστές καθολικού καταλόγου στο σύμπλεγμα δομών έχουν καταργήσει όλα τα αντικείμενα και τις αναφορές προς τον τομέα που μόλις καταργήσατε, πριν να προωθήσετε ένα νέο τομέα στο ίδιο σύμπλεγμα δομών με το ίδιο όνομα τομέα. Το Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) και οι προηγούμενες εκδόσεις διακομιστών καθολικού καταλόγου καθυστερούν πολύ περισσότερο να καταργήσουν αντικείμενα και περιβάλλοντα ονομασίας σε σχέση με τον Windows Server 2003.

Εάν οι καταχωρήσεις ελέγχου πρόσβασης (ACE) πόρων του υπολογιστή από τον οποίο καταργήσατε την υπηρεσία καταλόγου Active Directory βασίζονται σε τοπικές ομάδες τομέα, ίσως πρέπει να ρυθμιστούν ξανά αυτά τα δικαιώματα, επειδή αυτές οι ομάδες δεν θα είναι διαθέσιμες σε αυτόνομους διακομιστές ή διακομιστές-μέλη. Αν σχεδιάζετε να εγκαταστήσετε την υπηρεσία καταλόγου Active Directory στον υπολογιστή ώστε να τον ορίσετε ως ελεγκτή τομέα στον αρχικό τομέα, δεν χρειάζεται πλέον να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των λιστών ελέγχου πρόσβασης (ACL). Αν προτιμάτε να κρατήσετε τον υπολογιστή ως διακομιστή-μέλος ή αυτόνομο διακομιστή, πρέπει να μεταφραστούν ή να αντικατασταθούν όλα τα δικαιώματα που βασίζονται σε τοπικές ομάδες τομέα.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επηρεασμού των δικαιωμάτων μετά την κατάργηση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory από έναν ελεγκτή τομέα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
320230 Τα δικαιώματα επηρεάζονται μετά τον υποβιβασμό ενός ελεγκτή τομέα

Βελτιώσεις στο Windows Server 2003 Service Pack 1

Το Windows Server 2003 SP1 βελτιώνει τη διαδικασία dcpromo /forceremoval. Κατά την εκτέλεση του dcpromo /forceremoval, πραγματοποιείται έλεγχος για να εξακριβωθεί αν ο ελεγκτής τομέα που φιλοξενεί έναν πρωτεύοντα ρόλο λειτουργιών, είναι διακομιστής DNS (Domain Name System) ή είναι διακομιστής καθολικού καταλόγου. Για καθέναν από αυτούς τους ρόλους, ο διαχειριστής λαμβάνει ένα αναδυόμενο μήνυμα προειδοποίησης το οποίο τον συμβουλεύει να εκτελέσει τις κατάλληλες ενέργειες.

Εάν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του ελεγκτή τομέα σε κανονική λειτουργία

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows


Σημαντικό Ακολουθήστε αυτά τα βήματα μόνο σαν τελευταία λύση σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του ελεγκτή τομέα σε κανονική λειτουργία.

Για να καταργήσετε την υπηρεσία καταλόγου Active Directory από έναν ελεγκτή τομέα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο F8 για να εμφανίσετε το μενού Windows 2000 Advanced Options.
 2. Επιλέξτε Directory Services Restore Mode, πιέστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, πιέστε ξανά το πλήκτρο ENTER για να συνεχίσετε την επανεκκίνηση.
 3. Τροποποιήστε την καταχώρηση ProductType του μητρώου. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ProductOptions
  3. Στο δεξιό τμήμα παραθύρου, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή ProductType.
  4. Πληκτρολογήστε ServerNT στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Σημείωση Εάν αυτή η τιμή δεν έχει οριστεί σωστά ή έχει πληκτρολογηθεί λάθος, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
   System Process - License Violation: The system has detected tampering with your registered product type. This is a violation of your software license. Tampering with product type is not permitted.
  5. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 4. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 5. Συνδεθείτε με το λογαριασμό διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται από τη λειτουργία επιδιόρθωσης της υπηρεσίας καταλόγου.

  Ο υπολογιστής θα συμπεριφέρεται ως διακομιστής-μέλος. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν στον υπολογιστή ορισμένα αρχεία και καταχωρήσεις μητρώου που σχετίζονται με τον ελεγκτή τομέα.
 6. Ξεκινήστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor) και εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
  Εάν υπάρχει μια καταχώρηση για το
  Src Root Domain Srv
  , κάντε δεξιό κλικ στην τιμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete). Η τιμή αυτή πρέπει επίσης να διαγραφεί έτσι ώστε ο ελεγκτής τομέα να βλέπει τον εαυτό του ως τον μόνο ελεγκτή τομέα του τομέα, μετά τον προβιβασμό.

  Σημαντικό Το παραπάνω βήμα είναι κρίσιμο. Χωρίς αυτό, η εκ νέου προώθηση στο προσωρινό δάσος AD δεν θα ολοκληρωθεί και δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στον ελεγκτή τομέα.
 7. Καταργήστε τα αρχεία και τις καταχωρήσεις μητρώου που απομένουν. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ξεκινήστε τον οδηγό εγκατάστασης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.
  2. Εγκαταστήστε την υπηρεσία καταλόγου Active Directory για να ορίσετε τον υπολογιστή ως ελεγκτή τομέα για ένα νέο προσωρινό τομέα, όπως ο psstemp.deleteme.

   Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής ορίζεται ελεγκτής τομέα σε διαφορετικό σύμπλεγμα δομών.
  3. Μετά την εγκατάσταση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, ξεκινήστε ξανά τον οδηγό εγκατάστασης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και, στη συνέχεια, καταργήστε την υπηρεσία καταλόγου Active Directory από τον ελεγκτή τομέα.
 8. Μετά την κατάργηση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory από έναν ελεγκτή τομέα, καταργήστε τα μετα-δεδομένα που έχουν απομείνει στον τομέα.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάργησης αυτών των μετα-δεδομένων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  216498 Τρόπος κατάργησης δεδομένων στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory έπειτα από αποτυχημένο υποβιβασμό ελεγκτή τομέα
Κατάσταση
Η Microsoft έχει δοκιμάσει και υποστηρίζει τον αναγκαστικό υποβιβασμό των ελεγκτών τομέα που εκτελούν Windows 2000 ή Windows Server 2003.
Περισσότερες πληροφορίες
Ο οδηγός εγκατάστασης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory δημιουργεί ελεγκτές τομέα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory σε υπολογιστές με Windows 2000 και Windows Server 2003. Οι λειτουργίες που εκτελούνται από τον οδηγό εγκατάστασης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory περιλαμβάνουν την εγκατάσταση νέων υπηρεσιών, αλλαγές στις τιμές εκκίνησης των υπηρεσιών που υπάρχουν ήδη και μετάβαση στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory ως περιοχή ασφάλειας και ελέγχου ταυτότητας.

Με τον αναγκαστικό υποβιβασμό, ένας διαχειριστής τομέα μπορεί να επιβάλλει την κατάργηση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και να επαναφέρει τοπικά αποθηκευμένες αλλαγές συστήματος, χωρίς να χρειαστεί να μεταβιβάσει ή να αναπαράγει οποιεσδήποτε τοπικά αποθηκευμένες αλλαγές σε άλλον ελεγκτή τομέα του συμπλέγματος δομών.

Επειδή οι τοπικά αποθηκευμένες αλλαγές χάνονται λόγω του αναγκαστικού υποβιβασμού, χρησιμοποιήστε τον μόνο ως τελευταία λύση σε τομείς παραγωγής ή δοκιμών. Μπορείτε να κάνετε αναγκαστικό υποβιβασμό ελεγκτών τομέα όταν δεν είναι δυνατή η επίλυση ζητημάτων σύνδεσης, επίλυσης ονομάτων, ελέγχου ταυτότητας ή εξαρτήσεων μηχανισμών αναπαραγωγής, ώστε να πραγματοποιηθεί ομαλός υποβιβασμός. Στα έγκυρα σενάρια αναγκαστικών υποβιβασμών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
 • Τη συγκεκριμένη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι ελεγκτές τομέα στο γονικό τομέα, όταν προσπαθείτε να υποβιβάσετε τον τελευταίο ελεγκτή τομέα σε άμεσα εξαρτημένο τομέα.
 • Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του οδηγού εγκατάστασης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, επειδή υπάρχει επίλυση ονομάτων, έλεγχος ταυτότητας, μηχανισμός αναπαραγωγής ή εξάρτηση αντικειμένου υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί μετά την εκτέλεση λεπτομερούς αντιμετώπισης προβλημάτων.
 • Ένας ελεγκτής τομέα δεν αναπαραγάγει τις εισερχόμενες αλλαγές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory κατά τη χρονική διάρκεια που αντιστοιχεί με τον αριθμό των ημερών Διάρκειας ζωής για απενεργοποίηση (Tombstone Lifetime - TSL) (από προεπιλογή, 60 ημέρες) για ένα ή περισσότερα περιβάλλοντα ονομασίας.

  Σημαντικό Μην κάνετε ανάκτηση τέτοιων ελεγκτών τομέα, εκτός αν αποτελούν τη μοναδική περίπτωση ανάκτησης ενός συγκεκριμένου τομέα.
 • Δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για πιο λεπτομερή αντιμετώπιση προβλημάτων, επειδή ο ελεγκτής τομέα πρέπει να λειτουργήσει αμέσως.
Οι αναγκαστικοί υποβιβασμοί μπορεί να είναι χρήσιμοι σε περιβάλλον εργαστηρίου ή αίθουσας διδασκαλίας, όπου μπορείτε να καταργήσετε ελεγκτές τομέα από υπάρχοντες τομείς, αλλά ωστόσο δεν χρειάζεται να υποβιβάσετε κάθε ελεγκτή τομέα σειριακά.

Αν κάνετε αναγκαστικό υποβιβασμό ενός ελεγκτή τομέα, θα χάσετε όλες τις μοναδικές αλλαγές που βρίσκονται στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory του ελεγκτή τομέα στον οποίο εφαρμόζετε αναγκαστικό υποβιβασμό. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η προσθήκη, η διαγραφή ή τροποποίηση χρηστών, υπολογιστών, ομάδων, αξιόπιστων σχέσεων και ρυθμίσεων παραμέτρων Πολιτικής ομάδας (Group Policy) ή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, των οποίων δεν έγινε αναπαραγωγή πριν από την εκτέλεση της εντολής dcpromo /forceremoval. Επιπλέον, θα χάσετε τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά αυτών των αντικειμένων, όπως κωδικοί πρόσβασης για χρήστες και υπολογιστές, αξιόπιστες σχέσεις και συμμετοχές σε ομάδες.

Ωστόσο, αν εφαρμόσετε αναγκαστικό υποβιβασμό σε έναν ελεγκτή τομέα, θα επαναφέρετε το λειτουργικό σύστημα σε κατάσταση ίδια με τον επιτυχή υποβιβασμό του τελευταίου ελεγκτή ενός τομέα (τιμές εκκίνησης υπηρεσιών, εγκατεστημένες υπηρεσίες, χρήση SAM που βασίζεται σε μητρώο για τη βάση δεδομένων λογαριασμού, συμμετοχή του υπολογιστή σε μια ομάδα εργασίας). Τα προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στον υποβιβασμένο ελεγκτή τομέα παραμένουν.

Το αρχείο καταγραφής συμβάντων συστήματος εντοπίζει τους ελεγκτές τομέα των Windows 2000 στους οποίους έχει εφαρμοστεί αναγκαστικός υποβιβασμός και τις περιόδους λειτουργίας της διαδικασίας dcpromo /forceremoval μέσω του αναγνωριστικού συμβάντος 29234. Για παράδειγμα:

Event Type: ΠΡΟΣΟΧΗ
Event Source: lsasrv
Event Category: Καμία
Event ID: 29234
Date: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Ώρα: ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ ΠΜ|ΜΜ
Χρήστης: Δ/Υ
Υπολογιστής: computername Περιγραφή: Αυτός ο διακομιστής υποβιβάστηκε υποχρεωτικά. Δεν είναι πλέον ελεγκτής τομέα. (Event Type: WARNING Event Source: lsasrv Event Category: None Event ID: 29239 Date: MM/DD/YYYY Time: HH:MM:SS AM|PM User: N/A Computer: όνομα_υπολογιστή Description: The server was force demoted. It is no longer a Domain controller.)

Το αρχείο καταγραφής συμβάντων συστήματος εντοπίζει τους ελεγκτές τομέα του Windows Server 2003 μέσω του αναγνωριστικού συμβάντος 29239. Για παράδειγμα:

Event Type: ΠΡΟΣΟΧΗ
Event Source: lsasrv
Event Category: Καμία
Event ID: 29239
Date: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Ώρα: ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ ΠΜ|ΜΜ
Χρήστης: Δ/Υ
Υπολογιστής: computername Περιγραφή: Αυτός ο διακομιστής υποβιβάστηκε υποχρεωτικά. Δεν είναι πλέον ελεγκτής τομέα. (Event Type: WARNING Event Source: lsasrv Event Category: None Event ID: 29239 Date: MM/DD/YYYY Time: HH:MM:SS AM|PM User: N/A Computer: όνομα_υπολογιστή Description: The server was force demoted. It is no longer a Domain controller.)

Μετά τη χρήση της εντολής dcpromo /forceremoval, τα μετα-δεδομένα του υποβιβασμένου υπολογιστή δεν διαγράφονται από τους υπόλοιπους ελεγκτές τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
216498 Τρόπος κατάργησης δεδομένων στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory έπειτα από αποτυχημένο υποβιβασμό ελεγκτή τομέα
Ακολουθούν διάφορα θέματα που πρέπει να διευθετήσετε, αν είναι δυνατόν, μετά τον αναγκαστικό υποβιβασμό ενός ελεγκτή τομέα:
 1. Καταργήστε το λογαριασμό του υπολογιστή από τον τομέα.
 2. Βεβαιωθείτε ότι έχουν διαγραφεί οι εγγραφές DNS, όπως οι εγγραφές A, CNAME και SRV, και, σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν, καταργήστε τις.
 3. Βεβαιωθείτε ότι έχουν καταργηθεί τα αντικείμενα μέλους FRS (FRS και DFS) και, σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν, καταργήστε τα.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  296183 Επισκόπηση των αντικειμένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που χρησιμοποιούνται από το FRS
 4. Εάν ο υποβιβασμένος υπολογιστής είναι μέλος ομάδων ασφαλείας, καταργήστε τον από αυτές τις ομάδες.
 5. Καταργήστε όλες τις αναφορές DFS στον υποβιβασμένο διακομιστή όπως συνδέσεις ή ρεπλίκες ρίζας.
 6. Ένας υπάρχων ελεγκτής τομέα πρέπει να δεσμεύσει όλους τους πρωτεύοντες ρόλους λειτουργιών (Flexible Single Master Operations, FSMO), που είχε προηγουμένως ο αναγκαστικά υποβιβασμένος ελεγκτής τομέα.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  255504 Χρήση του Ntdsutil.exe για τη δέσμευση ή τη μεταφορά ρόλων FSMO σε ελεγκτή τομέα
 7. Εάν ο ελεγκτής τομέα που υποβιβάζετε είναι διακομιστής DNS ή διακομιστής καθολικού καταλόγου, πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο διακομιστή καθολικού καταλόγου ή διακομιστή DNS για να ικανοποιήσετε την εξισορρόπηση φόρτου, την ανοχή σε σφάλματα και τις ρυθμίσεις παραμέτρων του συμπλέγματος δομών.
 8. Όταν χρησιμοποιείτε την εντολή remove selected server στο NTDSUTIL, το αντικείμενο NTDSDSA, το γονικό αντικείμενο για εισερχόμενες συνδέσεις στον αναγκαστικά υποβιβασμένο ελεγκτή τομέα, καταργείται. Η εντολή δεν καταργεί τα αντικείμενα του γονικού διακομιστή που εμφανίζονται στο συμπληρωματικό πρόγραμμα τοποθεσιών και υπηρεσιών. Χρησιμοποιήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα της κονσόλας MMC "Τοποθεσίες και υπηρεσίες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Sites and Services) για να καταργήσετε το αντικείμενο διακομιστή, εάν ο ελεγκτής τομέα δεν πρόκειται να προβιβαστεί στο σύμπλεγμα δομών με το ίδιο όνομα υπολογιστή.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Eigenschaften

Artikelnummer: 332199 – Letzte Überarbeitung: 06/27/2014 13:18:00 – Revision: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbhotfixserver kbqfe kbbug KB332199
Feedback