Τρόπος χρήσης υποκατάσταση μεταβλητών περιβάλλοντος σε αρχεία δέσμης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:41246
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Νέα μια δυνατότητα στο Microsoft MS-DOS συσκευασμένο προϊόν έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε μεταβλητές περιβάλλοντος σε αρχεία δέσμης.

Οι μεταβλητές αυτές μπορεί να αναφέρεται από γύρω από τη μεταβλητή με σύμβολα ποσοστού (%). Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως υποκατάσταση μεταβλητών περιβάλλοντος.Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει στη γραμμή εντολών COMMAND.COM μόνο μέσα σε ένα αρχείο δέσμης.
Περισσότερες πληροφορίες
Ένα αρχείο δέσμης ενεργειών μπορεί να έχει την ακόλουθη γραμμή:
   SET PATH=c:\dos\bin;c:\dos\etc;%PATH%.				
% PATH % είναι μια μεταβλητή περιβάλλοντος του οποίου η τιμή λαμβάνεται από το τρέχον περιβάλλον και προσάρτηση του νέου ορισμού PATH. Αν αυτό γίνεται στη γραμμή εντολών, πληκτρολογώντας την ακόλουθη γραμμή, η τιμή της μεταβλητής περιβάλλοντος PATH δεν αντικαθίσταται, έτσι ώστε το υπάρχον PATH δεν θα λάβετε προσαρτηθεί το νέο PATH ("% PATH %" θα επισυναφθούν στη θέση).
    SET PATH=c:\dos\binp;c:\os2\binp;%PATH%				
Η ικανότητα χρήσης υποκατάσταση μεταβλητών περιβάλλοντος δεν περιορίζεται σε υπάρχοντα ονόματα μεταβλητών περιβάλλοντος MS-DOS. Οποιαδήποτε μεταβλητή που ορίζεται στο περιβάλλον μπορεί να επεκταθεί η χρήση της μεθόδου παραπάνω.

Εάν δεν έχει οριστεί η μεταβλητή που καθορίζεται από την εντολή SET στο περιβάλλον, η μεταβλητή παραμένει η ίδια αν χρησιμοποιείται στη γραμμή εντολών και αντικαθίσταται από μια παράσταση συμβολοσειράς null αν χρησιμοποιηθεί σε ένα αρχείο δέσμης.

Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή, όπου XYZZY είναι μια μεταβλητή περιβάλλοντος δεν έχει οριστεί:
ΣΎΝΟΛΟ ΜΊΑ = % XYZZY %, ΔΎΟ
SET
Οι εντολές προκύπτουν τα εξής εάν χρησιμοποιείται στη γραμμή εντολών της γραμμής εντολών:
   one=%XYZZY%;TWO				
Οι εντολές προκύπτουν τα εξής εάν χρησιμοποιείται σε ένα αρχείο δέσμης:
   ONE=;TWO				
6.22 3.30 3.30a 4.00 4.01 5.00 5.00a 6.00 6.20

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 41246 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 09:03:19 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbmt KB41246 KbMtel
Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)