Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Έλεγχος αν υπάρχει ήδη μια μονάδα δίσκου ή κατάλογο από ένα αρχείο δέσμης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:65994
Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής Βάσης (KB) που έχει αποσυρθεί
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Περίληψη
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δήλωση IF EXIST για να ελέγξετε για την ύπαρξη ενός καταλόγου. Για παράδειγμα, για να ελέγξετε για C:\WIN και στη συνέχεια αλλάξτε σε C:\WIN, εφόσον υπάρχει, χρησιμοποιήστε το ακόλουθο αρχείο δέσμης:
  C:  IF NOT EXIST C:\WIN\NUL GOTO NOWINDIR  CD \WIN  :NOWINDIR				
Περισσότερες πληροφορίες
Υπάρχει πάντα NUL σε μια τοπική μονάδα δίσκου MS-DOS FAT, επομένως, αν υπάρχει C:\WIN, C:\WIN\NUL υπάρχει. Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει μια μονάδα δίσκου. Για παράδειγμα:
  IF EXIST E:\NUL GOTO USE_E				
Εάν έχει δοκιμάσει μια διαμορφωμένη δισκέτα ή μονάδα δισκέτας είναι κενή, προκύπτει σφάλμα INT 24 (σφάλμα ματαίωσης, "Επανάληψη",).

Καμία από αυτές τις δοκιμές λειτουργεί σωστά με συσκευές δικτύου ή κάποια άλλη συσκευή δεν διαθέτει ένα σύστημα αρχείων FAT ελεγχόμενη συσκευή-πρόγραμμα οδήγησης μπλοκ (για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τα Windows για Workgroups 3.11 με πρόσβαση αρχείων 32-Bit ενεργοποιημένη).

Πριν να χρησιμοποιήσετε αυτήν την τεχνική, θα πρέπει να γνωρίζετε ποιο λογισμικό δικτύου του υπολογιστή-πελάτη χρησιμοποιεί, τον τύπο του διακομιστή τους πρόκειται να συνδεθείτε, και τη χρήση του συστήματος αρχείων στο διακομιστή.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πότε το IF EXIST επιστρέφει NUL:
                             With 32-Bit File               No 32-Bit  With 32-Bit  Access and NetWareDrive Type         File Access  File Access  3.x connectivityLocal FAT          correctly   always      neverWindows for Workgroups FAT  correctly   always      neverMicrosoft LAN Manager HPFS   never    always      neverWindows NT FAT/NTFS      never    always      neverNetWare           correctly   never       never				
3.20 3.21 3.30 3.30a 4.00 4.01 5.00 5.00a 6.00 6.20 vfat 6.21 6.22 lanman αληθής ψευδές θετικό αρνητικό

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 65994 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/18/2010 04:24:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition, Microsoft Windows για Workgroups 3.11

 • kbmt KB65994 KbMtel
Σχόλια
;did=1&t=">