Δημιουργία διαμερισμάτων MS-DOS, σύνοψη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:69912
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιέχει μια σύνοψη των πληροφοριών διαμερισμάτων MS-DOS. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο MS-DOS εκχωρεί γράμματα μονάδας δίσκου, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
51978Σειρά σε ποια γράμματα μονάδας δίσκου αντιστοιχίζει MS-DOS
Περισσότερες πληροφορίες
A του σκληρού δίσκου κύριας εγγραφής εκκίνησης (MBR) βρίσκεται στον πρώτο τομέα του δίσκου (κύλινδρο 0, 0 πλευρά, τομέας 1). Ο πίνακας διαμερισμάτων βρίσκεται στο offset 01BE, που περιέχει έως και τέσσερις καταχωρήσεις 16 byte. Χρησιμοποιείται το τέταρτο byte κάθε καταχώρηση του πίνακα διαμερισμάτων για να επισημάνετε το διαμέρισμα τύπου.

MS-DOS άρχισε να υποστηρίζει σκληρούς δίσκους σε έκδοση 2.0.

Εκδόσεις MS-DOS 2.x

MS-DOS 2.x υποστηρίζει ένα διαμέρισμα τύπου 01 έως 15 megabyte (MB) σε μέγεθος, το οποίο χρησιμοποιεί έναν πίνακα εκχώρησης αρχείων 12-bit (FAT). Το Fdisk δημιουργεί μόνο ένα διαμέρισμα MS-DOS ανά μονάδα.

MS-DOS 3.0

MS-DOS 3.0 υποστηρίζει διαμερίσματα μεγαλύτερα από 15 MB, χρησιμοποιώντας ένα FAT 16-bit, γεγονός που επιτρέπει σε ένα μικρότερο μέγεθος συμπλέγματος και αποτελεσματικότερη χρήση του δίσκου. Ως αποτέλεσμα, MS-DOS 2.x σκληρούς δίσκους μεγαλύτερους από 15 MB δεν είναι συμβατά με νεότερες εκδόσεις του MS-DOS. Το Fdisk δημιουργεί μόνο ένα διαμέρισμα MS-DOS ανά μονάδα.

3.3 MS-DOS

MS-DOS 3.3 παρέχει υποστήριξη για περισσότερες από μία λογική μονάδα δίσκου ανά δίσκο. Λογικές μονάδες δίσκου θεωρούνται τελείως διαφορετικούς δίσκους κάτω από το MS-DOS, ακόμα και αν αυτοί ενδέχεται να καταλαμβάνει τον ίδιο φυσικό σκληρό δίσκο.

Αυτό υποστηρίζεται χρησιμοποιώντας διαμερισμάτων MS-DOS nonbootable γνωστή ως εκτεταμένα διαμερίσματα MS-DOS. Το Fdisk αναφέρει τους ως Εξωτερικό DOS, ενώ άλλα διαμερίσματα MS-DOS αναφέρονται ως PRI DOS (για MS-DOS, πρωτεύοντα). Κάθε πρωτεύον διαμέρισμα MS-DOS είναι μια λογική μονάδα δίσκου και τα εκτεταμένα διαμερίσματα MS-DOS περιέχουν από 1 σε 23 λογικές μονάδες δίσκου (MS-DOS υποστηρίζει γράμματα μονάδας δίσκου έως Ω). Λογικές μονάδες δίσκων σε εκτεταμένα διαμερίσματα MS-DOS έχει το ίδιο FAT πληκτρολογήστε ως πρωτεύον διαμέρισμα MS-DOS του ίδιου μεγέθους.

DOS PRI μόνο ένα διαμέρισμα και ένα διαμέρισμα EXT DOS επιτρέπεται ανά μονάδα.Σε υπολογιστές με δύο φυσικούς σκληρούς δίσκους, ένα διαμέρισμα PRI DOS δεν απαιτείται στο δεύτερο φυσικό δίσκο. Απαιτείται ένα διαμέρισμα PRI DOS στον πρώτο φυσικό δίσκο. (MS-DOS δεν υποστηρίζει περισσότερα από δύο φυσικούς δίσκους.)

MS-DOS 4.0

MS-DOS 4.0 και νεότερες εκδόσεις υποστήριξη λογικές μονάδες δίσκου μεγαλύτερες από 32 MB.Πλήρης χρήση αυτών των λογικών μονάδων δίσκου απαιτεί το πρόγραμμα MS-DOS Share.exe να φορτωθεί στο MS-DOS 4.0.

Ο παρακάτω πίνακας επεξηγεί τις εκδόσεις 4.x και νεότερες εκδόσεις MS-DOS διαμερίσματος τύπων:
  Partition Fdisk                  Starting in  Type    Reports   Size      FAT Type  MS-DOS version  ------------------------------------------------------------------  01     PRI DOS   0-15 MB     12-Bit   2.0 (a)  04     PRI DOS   16-32 MB    16-Bit   3.0  05     EXT DOS   0-2 GB (b)   n/a     3.3  06     PRI DOS   32 MB-2 GB (b) 16-bit   4.0				

  (a) 15-MB size limitation extended in version 3.0.  (b) 2 GB (gigabytes) includes a limit of 1024 cylinders per drive    imposed by the standard AT ROM BIOS interrupt 13 protocol.				

MS-DOS 5.0

MS-DOS έκδοση 5.0 και νεότερες εκδόσεις υποστηρίζουν έως και οκτώ φυσικούς σκληρούς δίσκους.Δεν απαιτείται για πλήρη-υποστήριξη Share.exe, περιλαμβάνεται αυτή η υποστήριξη του πυρήνα του MS-DOS.

Εκδόσεις του MS-DOS 5.0 και νεότερη υποστήριξη την ίδια στρατηγική δημιουργίας διαμερισμάτων ως έκδοση 4.x, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας του Fdisk για να δημιουργήσετε περισσότερες από μία κύρια MS - DOS διαμερίσματα σε ένα φυσικό δίσκο. Ωστόσο, επειδή ορισμένες κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) λογισμικό δημιουργίας διαμερισμάτων σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε περισσότερα από ένα πρωτεύον διαμέρισμα MS-DOS, MS-DOS έκδοση 5.0 και νεότερες διαθέτει υποστήριξη πυρήνα για έως και τέσσερα πρωτεύοντα διαμερίσματα MS-DOS. Αυτό διευκολύνει την αναβάθμιση από προηγούμενες εκδόσεις του MS-DOS τροποποιηθεί OEM. Το Fdisk εξακολουθεί να δημιουργεί μόνο ένα διαμέρισμα PRI DOS σε έναν φυσικό δίσκο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: πολλές OEM έχει αλλάξει τις εκδόσεις του MS-DOS για να υποστηρίζει περισσότερα από ένα πρωτεύον διαμέρισμα MS-DOS, μεγαλύτερα διαμερίσματα τύπου 04 και νέων τύπων διαμερισμάτων.

Τα Windows 95

Των Windows 95 υποστηρίζει δύο νέους τύπους διαμερισμάτων (0E και 0F) για να υποστηρίξει το λογικό μπλοκ διεύθυνσης (LBA) INT13h επεκτάσεις όπως καθορίζεται στο Windows 95 Driver Development Kit (DDK).
  Partition Fdisk                  Starting in  Type    Reports   Size      FAT Type  version  ------------------------------------------------------------------  01     PRI DOS   0-15 MB     12-Bit   MS-DOS 2.0  04     PRI DOS   16-32 MB    16-Bit   MS-DOS 3.0  05     EXT DOS   0-2 GB     n/a     MS-DOS 3.3  06     PRI DOS   32 MB-2 GB   16-bit   MS-DOS 4.0  0E     PRI DOS   32 MB-2 GB   16-bit   Windows 95  OF     EXT DOS   0-2 GB     n/a     Windows 95Types 0E and 0F require extended Int13 support.				

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τύπος 0E είναι του ίδιου τύπου διαμερίσματος με 06 και 0F ισοδυναμεί με 05.Ωστόσο, οι εφαρμογές πρέπει να χρησιμοποιούν την επέκταση INT13h (LBA) λειτουργίες ανάγνωσης/εγγραφής για ανάγνωση ή εγγραφή στο δίσκο αντί να τις κανονικές λειτουργίες INT13h κυλίνδρων/κεφαλών/SectorPerTrack (CHS), επειδή ο σκληρός δίσκος έχει περισσότερους από 1024 κυλίνδρων ή/και περισσότερα από 16,711,680 τομείς. Σημειώστε ότι παλιότερες εκδόσεις του FDISK αναγνωρίζουν αυτά τα διαμερίσματα των Windows 95 ως μη-DOS διαμερίσματα.

Τα Windows 95 OEM Service Release 2 και τα Windows 98

Τα Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) και τα Windows 98 υποστηρίζουν δύο νέους τύπους διαμερισμάτων (0B και 0 C), ώστε να υποστηρίζει το σύστημα αρχείων FAT32. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αρχείων FAT32, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
ΑΡΘΡΟ Αναγνωριστικό:154997
ΤΙΤΛΟΣ: περιγραφή του συστήματος αρχείων FAT32

Το διαμέρισμα τύπους που υποστηρίζονται από την έκδοση OSR2 και τα Windows 98 έχουν ως εξής:
  Partition Fdisk                     Starting in  Type    Reports   Size         FAT Type  version  ---------------------------------------------------------------------  01     PRI DOS   0-15 MB        12-Bit   MS-DOS 2.0  04     PRI DOS   16-32 MB       16-Bit   MS-DOS 3.0  05     EXT DOS   0-2 GB        n/a     MS-DOS 3.3  06     PRI DOS   32 MB-2 GB      16-bit   MS-DOS 4.0	  0E     PRI DOS   32 MB-2 GB      16-bit   Windows 95  0F     EXT DOS   0-2 GB        n/a     Windows 95  0B     PRI DOS   512 MB - 2 terabytes 32-bit   OSR2  0C     EXT DOS   512 MB - 2 terabytes 32-bit   OSR2Types 0E, 0F, and 0C require extended Int13 support.				2.x 3.00 3.10 3.30 3.30a 4.00 4.01 4.01a 5.00 5.00a 6.00 6.20 msdos 6.21 6.22

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 69912 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 09:06:51 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhardware kbinfo kbmt KB69912 KbMtel
Σχόλια