"Δεν υπάρχει λειτουργικό σύστημα" και μηνύματα λάθους "Δεν υπάρχουν ROM BASIC"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:80304
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν κάνετε εκκίνηση του υπολογιστή σας, ενδέχεται να λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:

 • Το λειτουργικό σύστημα λείπει (Missing Operating System)
 • Δίσκο που δεν είναι συστήματος ή σφάλμα στο δίσκο
 • Εκκίνηση του λάθους, πιέστε το πλήκτρο F1 για να προσπαθήσετε πάλι
 • ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΒΑΣΙΚΉ ROM
 • Τύπος μέσου δεν είναι έγκυρη
 • Αποτυχία ελεγκτή σκληρού δίσκου
Αιτία

Το λειτουργικό σύστημα λείπει (Missing Operating System)

Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται κατά την υπογραφή της εγγραφής εκκίνησης από την κύρια εγγραφή εκκίνησης δεν ταιριάζει με μια συγκεκριμένη τιμή σε μια συγκεκριμένη θέση. Στην περίπτωση αυτή, ο τομέας εκκίνησης δεν είναι έγκυρη και δεν είναι δυνατή εκκίνηση του υπολογιστή. Αυτό το σφάλμα μπορεί επίσης να προκύψει, εάν δεν υπάρχει ενεργό διαμέρισμα που έχει οριστεί στον πίνακα διαμερισμάτων.

Σφάλμα δίσκου ή δίσκου εκτός συστήματος

Αυτό το σφάλμα είναι που δημιουργήθηκε από το BIOS του υπολογιστή όταν τον τομέα εκκίνησης ή την κύρια εγγραφή εκκίνησης της μονάδας δίσκου εκκίνησης είναι κατεστραμμένο ή λείπει. Αυτό το σφάλμα μπορεί επίσης να προκύψει εάν η συσκευή εκκίνησης έχει ρυθμιστεί σωστά στο BIOS.Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα στο διαμέρισμα μπορεί να είναι έγκυρες και μη κατεστραμμένο, αλλά δεν υπάρχει καμία δυνατότητα εκκίνησης διαμερίσματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται επίσης όταν μείνει ένας δίσκος χωρίς δυνατότητα εκκίνησης στη μονάδα δίσκου A κατά την εκκίνηση. Εάν λάβετε αυτό το σφάλμα, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει δισκέτα στη μονάδα A και κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Εκκίνηση σφάλμα πατήστε F1 για επανάληψη

Το σφάλμα αυτό δημιουργείται από το BIOS του υπολογιστή, όταν ο σκληρός δίσκος λείπει μια κύρια εγγραφή εκκίνησης ή τομέα εκκίνησης ή όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα κατά την πρόσβαση στη μονάδα δίσκου εκκίνησης.

ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΒΑΣΙΚΉ ROM

Εάν δεν υπάρχει ενεργό διαμέρισμα που έχει οριστεί, η κύρια εγγραφή εκκίνησης επιστρέφει ένα σφάλμα στο BIOS. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κύριος κώδικας εκκίνησης επιχειρεί να μεταβείτε στη ROM Basic όταν εντοπίζεται η δισκέτα με δυνατότητα εκκίνησης. Επειδή ορισμένοι υπολογιστές δεν διαθέτουν ROM Basic, εμφανίζουν μια μνήμη ROM BASIC NO ή άλλο μήνυμα σφάλματος. Το μήνυμα που εμφανίζεται είναι εξαρτάται από το BIOS του υπολογιστή.

Τύπος μέσου δεν είναι έγκυρη

Αυτό το μήνυμα λάθους εμφανίζεται όταν ο τομέας εκκίνησης διαμερίσματος που ορίζεται είναι κατεστραμμένο. Το μήνυμα λάθους λαμβάνεται συνήθως χρησιμοποιούν ένα νέο διαμέρισμα που δεν έχει διαμορφωθεί. Ωστόσο, εάν ο τομέας εκκίνησης έχει καταστραφεί, το διαμέρισμα μπορεί να εμφανίζονται χωρίς μορφοποίηση στο λειτουργικό σύστημα και δημιουργείται το μήνυμα λάθους.

Αποτυχία του ελεγκτή σκληρού δίσκου

Αυτό το μήνυμα λάθους δηλώνει είτε ο ελεγκτής σκληρού δίσκου απέτυχε, ο ελεγκτής σκληρού δίσκου δεν έχει εγκατασταθεί σωστά στο BIOS ή ο ελεγκτής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το συνημμένο δίσκων. Στην περίπτωση αυτή, μην εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων. Αντί για αυτό, συμβουλευθείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή για περισσότερες πληροφορίες.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Κάθε ένα από τα μηνύματα λάθους που αναφέρονται παραπάνω ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσκολίες που κυμαίνεται από ακατάλληλο υλικό παραμέτρων για πληροφορίες διαμερίσματος στον σκληρό δίσκο είναι κατεστραμμένα. Τα ακόλουθα βήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση του προβλήματος.Ωστόσο, εάν αυτά τα βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού ή έχουν τη μονάδα δίσκου που εξυπηρετούνται από μια έγκυρη υπηρεσία επαγγελματική.

 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη δισκέτα επείγουσας εκκίνησης των Windows 95 (EBD) ή χρησιμοποιώντας μια δισκέτα MS-DOS που περιέχει Fdisk.exe, Format.com, Sys.com και Scandisk.exe (εκδόσεις MS-DOS 6.2 x μόνο).

  Εάν ο υπολογιστής σας δεν ξεκινά από τη μονάδα δίσκου A, ή εάν λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με ένα που αναφέρονται παραπάνω, κατά την εκκίνηση από τη μονάδα δίσκου A, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή.
 2. Χρησιμοποιήστε Fdisk.exe για να προβάλετε τα διαμερίσματα του σκληρού δίσκου, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  1. Run Fdisk.exe from the EBD or bootable MS-DOS disk.

   NOTE: If the hard disk was not partitioned using Fdisk.exe, use the appropriate third-party partitioning software to view the hard disk partition(s). For instructions on using the third-party partitioning software, please consult the software's documentation.
  2. Select option 4 (Display partition information).
  3. If the partitions are listed, make sure that the bootable partition is defined as active (look for an uppercase A in the Status column.)
  4. If there are no partitions listed, use Fdisk.exe to establish new partitions and then use Format.com to format the partition you want to boot from.

   WARNING: When you use Fdisk.exe or Format.com to create new partitions or format the drive, you lose any data on that drive or partition.
  5. If all the partitions appear in Fdisk.exe, and one is defined as active, proceed to the next step.
 3. Run the SYS command on the hard disk from the EBD or bootable MS-DOS disk. For example, type the following command:
  a:\sys c:
  If you receive the message "System Transferred," remove the disk from drive A and restart the computer. If you receive the same error message after you restart your computer, your hard disk may be configured improperly or damaged.

  If you do not receive the "System Transferred" message, or if you receive an error message, run ScanDisk from the EBD or bootable MS-DOS disk (MS-DOS version 6.20 or later) to check for physical damage on the hard disk by typing the following command:
  a:\scandisk c:
  If you are prompted to perform a surface scan, choose Yes. If ScanDisk reports physical damage on the hard disk, have the hard disk checked by a qualified service professional.
6.22 3.00 3.10 3.20 3.21 3.30 3.30a 4.00 4.01 5.00 5.00a 6.00 6.20

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 80304 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 09:11:26 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft MS-DOS 4.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 5.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.0 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.2 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.21 Standard Edition, Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbdiskmemory kbscandisk kbmt KB80304 KbMtel
Σχόλια