Σύνοψη σύνταξης γραμμής εντολών για ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού του Systems Management Server

Περίληψη
Όταν αναπτύσσετε ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Software Update Services, η Microsoft συνιστά να αναπτύσσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους γραμμής εντολών που παρέχονται για εγκατάσταση χωρίς εμφάνιση μηνυμάτων (χωρίς μεσολάβηση του χρήστη, χωρίς εισαγωγή στοιχείων από το χρήστη και χωρίς αυτόματες επανεκκινήσεις του υπολογιστή). Αυτό συμβάλλει σε πιο αξιόπιστες αναπτύξεις, με λιγότερες επανεκκινήσεις του υπολογιστή και αυξημένη παραγωγικότητα.

Σημείωση Οι ενημερωμένες εκδόσεις από την υπηρεσία Windows Update Service (WUS) είναι πιθανό να περιέχουν προ-εκχωρημένες παραμέτρους γραμμής εντολών που έχουν ρυθμιστεί από τη Microsoft. Για να αποτρέψετε τη δημιουργία απροσδόκητων αποτελεσμάτων στη διάρκεια ή μετά την εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης από την υπηρεσία WUS, η Microsoft συνιστά να μην τροποποιείτε οποιαδήποτε από τις υπάρχουσες παραμέτρους, για να εξασφαλίσετε τη σωστή ολοκλήρωση της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης.
Περισσότερες πληροφορίες
Μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερωμένες εκδόσεις χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους τεχνολογιών εγκατάστασης. Μια τέτοια τεχνολογία είναι ο Microsoft Windows Installer. Άλλες τεχνολογίες είναι η Iexpress (για τις ενημερωμένες εκδόσεις του Microsoft Internet Explorer) και η Update (για τις ενημερωμένες εκδόσεις των Microsoft Windows και των υπηρεσιών Microsoft Internet Information Services.) Καθεμία από αυτές τις τεχνολογίες εγκατάστασης υποστηρίζει μικρές διαφορές στη λειτουργικότητα χρησιμοποιώντας διαφορετικές παραμέτρους ή ρυθμίσεις γραμμής εντολών.

Σημείωση Οι νεότερες εκδόσεις του Microsoft Intenret Explorer χρησιμοποιούν το στοιχείο "Ενημέρωση" (Update).

Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει μια αντιπροσωπευτική λίστα προϊόντων, ενημερωμένων εκδόσεων και προτεινόμενων παραμέτρων γραμμής εντολών για αναπτύξεις μέσω του πακέτου δυνατοτήτων των υπηρεσιών Software Update Services. Πρόσθετες λεπτομέρειες ενδέχεται να είναι διαθέσιμες για κάθε προϊόν ή ενημερωμένη έκδοση κώδικα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base).

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας ενημερωμένης έκδοσης κώδικα που αναπτύσσετε, χρησιμοποιήστε τον οδηγό Distribute Software Updates Wizard από το πακέτο δυνατοτήτων των υπηρεσιών Software Update Services. Επιλέξτε και κάντε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ή των ενημερωμένων εκδόσεων χρησιμοποιώντας τον οδηγό και κάντε διπλό κλικ στην ενημερωμένη έκδοση κώδικα ή τις ενημερωμένες εκδόσεις για να προβάλετε τις ιδιότητες και τις ρυθμίσεις τους στη σελίδα Software Update Status. Στο πλαίσιο Parameters, πληκτρολογήστε τις επιλογές της γραμμής εντολών. Εάν έχετε κάνει λήψη της ενημερωμένης έκδοσης προηγουμένως ή εάν διαθέτετε μέσα όπως το Security Toolkit Compact Disc, μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί Import για να εντοπίσετε και να εισαγάγετε τις ενημερωμένες εκδόσεις.

Παράμετροι και παραδείγματα γραμμής εντολών


Σημαντικό Η Microsoft συνιστά να επαληθεύετε τη σύνταξη για κάθε ενημερωμένη έκδοση κώδικα, πριν να την αναπτύξετε. Μπορείτε να επαληθεύσετε τη σύνταξη εκτελώντας την ενημερωμένη έκδοση κώδικα με την παράμετρο /?. Αυτή η παράμετρος εμφανίζει τις επιλογές γραμμής εντολών που υποστηρίζονται. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις επιλογές για να προσδιορίσετε την τεχνολογία εγκατάστασης που χρησιμοποιεί η ενημερωμένη έκδοση κώδικα. Οι περισσότερες ενημερωμένες εκδόσεις χρησιμοποιούν επίσης μια σύμβαση ονομασίας αρχείων την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσδιορίσετε την τεχνολογία εγκατάστασης.

Σημείωση Στην περίπτωση που κάνετε ανάπτυξη των ενημερωμένων εκδόσεων συστήματος της Dell ή ενημερωμένων εκδόσεων στοιχείων της Dell, η σωστή γραμμή εντολών παρέχεται από τον κατάλογο ενημερωμένων εκδόσεων της Dell. Επομένως, δεν χρειάζεται να καθορίσετε τη γραμμή εντολών. Συνιστούμε να μην τροποποιείτε τη γραμμή εντολών που παρέχεται. Λεπτομέρειες για γραμμές εντολών για ενημερωμένες εκδόσεις της Dell υπάρχουν διαθέσιμες στον οδηγό Dell Update Packager User Guide. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό Dell Update Packager User Guide, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Dell στο Web (στα αγγλικά):
Προϊόν ή στοιχείοΓραμμή εντολώνΠαραδείγματα
Επείγουσες επιδιορθώσεις για τα Microsoft Windows NT 4.0 και τα Windows 2000 πριν από το SP4-q -zq123456i.exe -q -z
Microsoft Windows 2000 SP4 και νεώτερες εκδόσεις και Microsoft Windows XP
Οι διαθέσιμοι διακόπτες ποικίλλουν ανάλογα με την έκδοση του update.exe που χρησιμοποιείται. Ανατρέξτε στην παραπομπή στο άρθρο 262841 της Γνωσιακής Βάσης (KB) παρακάτω)
/q /u /z
/norestart /quiet /passive
q123456_w2k_sp4_x86_en.exe /q /u /z
q123456_w2k_sp4_x86_en.exe /norestart /quiet /passive
Internet Information Services 4.0 και 5.0/q /zq123456.exe /q /z
q1234356_w2k_sp2_x86_en.exe /q /z
Internet Explorer
Σημείωση Οι διαθέσιμοι διακόπτες ποικίλλουν ανάλογα με την έκδοση του update.exe που χρησιμοποιείται. Ανατρέξτε στην παραπομπή στο άρθρο 262841 της Γνωσιακής Βάσης (KB) παρακάτω.
/q /u /z /norestart /quiet /passiveq123456.exe /q /u /z /norestart /quiet /passive
Microsoft Windows Media Player/q:a /r:nwm320920_71.exe /q:a /r:n
Microsoft Exchange 2000 Server/q /z811853_enu_i386.exe /q /z
Microsoft Exchange 2003 Server /q /z Exchange2003-KB832759-x86-enu /q /z
Microsoft OfficeΑνατρέξτε στις σημειώσεις έκδοσης και την ηλεκτρονική τεκμηρίωση του πακέτου δυνατοτήτων των υπηρεσιών Software Update Services.
Microsoft SQL Server 2000/a /q DISABLESTATUS=AUTOSQLHotfix_ENU.exe /a /q DISABLESTATUS=AUTO
Εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft Virtual Machine)/c:"javatrig.exe /exe_install /l /q" /q:a /r:nmsjavwu.exe /c:"javatrig.exe /exe_install /l /q" /q:a /r:n
MDAC, MSXML /C:"dahotfix.exe /q /n" /q:a enu_Q832483_mdac_x86/C:"dahotfix.exe /q /n" /q:a
Commerce Server Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο για τη διαθέσιμη σύνταξη γραμμής εντολών.
Content Management Server Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο για τη διαθέσιμη σύνταξη γραμμής εντολών.
BizTalk Server Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο για τη διαθέσιμη σύνταξη γραμμής εντολών.
Host Integration Server Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο για τη διαθέσιμη σύνταξη γραμμής εντολών.
Ενημερωμένες εκδόσεις συστημάτων της Dell ή ενημερωμένες εκδόσεις στοιχείων της Dell Δεν χρειάζεται καθορισμόςΗ σωστή γραμμή εντολών παρέχεται από τον κατάλογο ενημερωμένων εκδόσεων της Dell.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές της γραμμής εντολών και τις περιγραφές τους, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):

824687 Διακόπτες γραμμής εντολών για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
262841 Διακόπτες γραμμής εντολών για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού των Windows
Windows NT 4.0:
184305 Τρόπος εγκατάστασης και κατάργησης επειγουσών επιδιορθώσεων με το Hotfix.exe
Windows 2000 και νεώτερες εκδόσεις:
262841 Διακόπτες γραμμής εντολών για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού των Windows
Microsoft Internet Explorer:
197147 Διακόπτες γραμμής εντολών για τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού IExpress
Microsoft Exchange 2000 Server:
331646 Διακόπτες γραμμής εντολών για επείγουσες επιδιορθώσεις του Exchange 2000 Server μετά το Service Pack 3
Microsoft SQL Server:
330391 Πρόγραμμα εγκατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης για τον SQL Server
Microsoft Office:

Για πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες της γραμμής εντολών του Microsoft Office, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Εικονική μηχανή (VM) της Microsoft:
304930 Τρόπος εγκατάστασης της εικονικής μηχανής (VM) της Microsoft χωρίς την παρέμβαση του χρήστη και χωρίς επανεκκίνηση του υπολογιστή
Σημείωση: Για τους χρήστες που χρειάζονται την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα Windows NT 4.0 η οποία περιγράφεται στο άρθρο 810030 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) "MS02-069: Ένα ελάττωμα στην εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM) ενδέχεται να υποβαθμίσει την ασφάλεια των Windows", οι διαχειριστές μπορούν να κάνουν λήψη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από τον κατάλογο ενημερωμένων εκδόσεων των Windows (Windows Update Catalog) για να την αναπτύξουν σε πολλούς υπολογιστές στους οποίους είναι ήδη εγκατεστημένη η εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft Virtual Machine). Εάν θέλετε να αποκτήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση για να την εγκαταστήσετε αργότερα σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Advanced Search Options στον κατάλογο ενημερωμένων εκδόσεων των Windows (Windows Update Catalog) για να αναζητήσετε το αναγνωριστικό άρθρου 810030.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης ενημερωμένων εκδόσεων από τον Κατάλογο του Windows Update (Windows Update Catalog), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
323166 Τρόπος λήψης ενημερωμένων εκδόσεων και προγραμμάτων οδήγησης των Windows από τον κατάλογο του Windows Update (Windows Update Catalog)
Για να κάνετε λήψη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows NT 4.0, επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα των Windows XP. Οι υπολογιστές που βασίζονται στα Windows NT 4.0 δεν έχουν πρόσβαση στον κατάλογο ενημερωμένων εκδόσεων των Windows (Windows Update Catalog). Εάν χρειαστεί να κάνετε λήψη ενός πακέτου Windows NT 4.0 για να το εγκαταστήσετε σε πολλούς υπολογιστές ή για να το εγκαταστήσετε αργότερα, χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows 2000, Windows XP ή Windows Server 2003 και στη συνέχεια επιλέξτε τα Windows 98, τα Windows Millennium Edition ή τα Windows XP για να αποκτήσει το λειτουργικό σας σύστημα πρόσβαση στον κατάλογο ενημερωμένων εκδόσεων των Windows (Windows Update Catalog). Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας εγκαθίσταται επίσης στους υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows NT 4.0.
sms τιμή πακέτο χωρίς παρακολούθηση sus
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 810232 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/29/2007 18:07:00 - Αναθεώρηση: 11.3

Microsoft Systems Management Server 2.0 Standard Edition, Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition

  • kbhowto kbinfo kbproductlink KB810232
Σχόλια