Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Λευκή Βίβλος: Λευκή Βίβλος επισκόπησης των υπηρεσιών Software Update Services (SUS)

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτή η Τεχνική Λευκή Βίβλος προορίζεται για διαχειριστές τεχνολογιών πληροφορικής οι οποίοι θέλουν να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών Microsoft Software Update Services (SUS). Οι υπηρεσίες Software Update Services είναι ένα απλοποιημένο και ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των ενημερωμένων εκδόσεων, το οποίο χρησιμοποιεί την επιτυχημένη δημόσια υπηρεσία Microsoft Windows Update.

Αυτή η επισκόπηση παρουσιάζει σενάρια πελατών στα οποία οι υπηρεσίες SUS παρέχουν λύσεις για επαγγελματίες των τεχνολογιών πληροφορικής, καθώς επίσης και μια επισκόπηση των στοιχείων υπολογιστή-πελάτη και διακομιστή. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει:
  • Εισαγωγή
  • Η λύση των υπηρεσιών Software Update Services
  • Σενάρια πελατών
  • Υπολογιστής-πελάτης: Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates)
  • Διακομιστής: Υπηρεσίες Software Update Services
Περισσότερες πληροφορίες
Για να αποκτήσετε αυτήν τη Λευκή Βίβλο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: http://www.microsoft.com/windowsserversystem/updateservices/evaluation/previous/susoverview.mspx
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 810796 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 01:42:51 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive KB810796
Σχόλια