Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS03-004: Φεβρουάριος 2003, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα περιλαμβάνει ενημερώσεις για τα θέματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
324929 MS02-068: Δεκέμβριος 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
328970 MS02-066: Νοέμβριος 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
323759 MS02-047: 22 Αυγούστου 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
321232 MS02-023: 15 Μαΐου 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
319182 MS02-015: 28 Μαρτίου 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
316059 MS02-005: 11 Φεβρουαρίου 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα αντιμετωπίζει επίσης τα εξής θέματα ευπάθειας που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, τα οποία περιλαμβάνουν το μοντέλο ασφαλείας μεταξύ τομέων του Internet Explorer. Αυτό το μοντέλο ασφαλείας δεν επιτρέπει στα Windows διαφορετικών τομέων να κάνουν κοινή χρήση πληροφοριών.
 • Ένα ελάττωμα στον Internet Explorer ενδέχεται να επιτρέψει σε κακόβουλο χειριστή τοποθεσίας Web να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες άλλου τομέα του Internet ή στο τοπικό σύστημα του χρήστη, εισάγοντας ειδικά κατασκευασμένο κώδικα όταν ορισμένα παράθυρα διαλόγου παρουσιάζονται στο χρήστη. Στη χειρότερη περίπτωση, αυτό το θέμα ευπάθειας ίσως επιτρέψει σε έναν εισβολέα να φορτώσει επιβλαβή εκτελέσιμο κώδικα στο σύστημα και στη συνέχεια να τον εκτελέσει.

  Ο εισβολέας δεν έχει τρόπο να υποχρεώσει το χρήστη να επισκεφθεί επιβλαβή τοποθεσία Web. Από προεπιλογή, το Microsoft Outlook Express 6.0 και το Microsoft Outlook 2002 ανοίγουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML στη ζώνη ελεγχόμενων τοποθεσιών. Επιπλέον, το Microsoft Outlook 98 και το Microsoft Outlook 2000 ανοίγουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML στη ζώνη ελεγχόμενων τοποθεσιών, εάν έχει εγκατασταθεί η Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν κάποια από αυτά τα προϊόντα δεν κινδυνεύουν από επίθεση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιχειρεί να φέρει αυτόματα το χρήστη σε επιβλαβή τοποθεσία Web και να εκμεταλλευτεί αυτήν την ευπάθεια.
 • Ένα ελάττωμα στον Internet Explorer ενδέχεται να επιτρέψει σε έναν εισβολέα να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία showHelp είτε για να διαβάσει ένα τοπικό αρχείο στο τοπικό σύστημα χρήστη είτε πιθανώς για να κοινοποιήσει πληροφορίες χρήστη. Ένας εισβολέας πρέπει να φέρει με δόλιο τρόπο το χρήστη σε μια επιβλαβή τοποθεσία Web και πρέπει επίσης είτε να γνωρίζει την ακριβή διαδρομή του τοπικού αρχείου ή να πείσει το χρήστη να κάνει κλικ σε μια σύνδεση στην επιβλαβή τοποθεσία Web και έτσι να κοινοποιηθούν οι πληροφορίες χρήστη. Ένας εισβολές μπορεί επίσης να εκμεταλλευτεί αυτήν την ευπάθεια, για να εκτελέσει τοπικά εκτελέσιμα αρχεία με παραμέτρους.

  Ο εισβολέας δεν έχει τρόπο να υποχρεώσει το χρήστη να επισκεφθεί επιβλαβή τοποθεσία Web. Από προεπιλογή, το Outlook Express 6.0 και το Outlook 2002 ανοίγουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML στη ζώνη ελεγχόμενων τοποθεσιών. Επιπλέον, το Outlook 98 και το Outlook 2000 ανοίγουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML στη ζώνη ελεγχόμενων τοποθεσιών, εάν έχει εγκατασταθεί η Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν κάποια από αυτά τα προϊόντα δεν κινδυνεύουν από επίθεση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιχειρεί να φέρει αυτόματα το χρήστη σε επιβλαβή τοποθεσία Web και να εκμεταλλευτεί αυτήν την ευπάθεια, εκτός εάν ο χρήστης κάνει κλικ σε μια σύνδεση στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημαντικό: Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο αντιμετωπίζει το θέμα ευπάθειας διασφαλίζοντας ότι οι σωστοί έλεγχοι ασφαλείας μεταξύ τομέων πραγματοποιούνται, όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία showHelp. Ωστόσο, όταν εφαρμόζετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα απενεργοποιείται η λειτουργία HTML της Βοήθειας (Help), επειδή η λειτουργία HTML της Βοήθειας (Help) ήταν ένας από τους φορείς της επίθεσης. Για να επαναφέρετε τη λειτουργία HTML της Βοήθειας (Help), σας προτείνεται επίσης να κάνετε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης για τη λειτουργία HTML της Βοήθειας (Help) αφού εφαρμόσετε αυτήν την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  811630 Ενημερωμένη έκδοση HTML της Βοήθειας (Help) για περιορισμό της λειτουργικότητας όταν ενεργοποιείται με τη μέθοδο Window.showHelp( )
Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα αντιμετωπίζει ένα θέμα που δεν επέτρεψε σε προηγούμενες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα για τον Internet Explorer να εγκατασταθούν με επιτυχία σε υπολογιστές με Microsoft Windows XP σε μη αλληλεπιδραστική λειτουργία (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιών των Windows (Windows Task Scheduler), τον Microsoft Systems Management Server ή το λογισμικό Tivoli της IBM).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες λήψης

Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Windows Update και εγκαταστήστε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση: 810847:Οι διαχειριστές μπορούν να κάνουν λήψη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center) ή από τον κατάλογο ενημερωμένων εκδόσεων των Windows (Windows Update Catalog), για να την αναπτύξουν σε πολλούς υπολογιστές. Εάν θέλετε να αποκτήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση για να την εγκαταστήσετε αργότερα σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, αναζητήστε αυτόν τον αναγνωριστικό αριθμό άρθρου χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Advanced Search Options στον κατάλογο ενημερωμένων εκδόσεων των Windows (Windows Update Catalog). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης ενημερωμένων εκδόσεων από τον κατάλογο ενημερωμένων εκδόσεων των Windows (Windows Update Catalog), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
323166 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Λήψη ενημερωμένων εκδόσεων και προγραμμάτων οδήγησης των Windows από τον κατάλογο ενημερωμένων εκδόσεων των Windows (Windows Update Catalog)
Για να κάνετε λήψη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του αρχείου. Το αρχείο φυλάσσεται σε ασφαλείς διακομιστές οι οποίοι δεν επιτρέπουν μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στο αρχείο.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Προϋποθέσεις

Για να εγκαταστήσετε την έκδοση Internet Explorer 6 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να εκτελείται ο Internet Explorer 6 (Version 6.00.2600.0000) σε Windows XP. Για να εγκαταστήσετε τις εκδόσεις Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να εκτελείται το Internet Explorer 6 SP1 (6.00.2800.1106) σε Windows XP SP1, Windows 2000 SP2 ή SP3, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition ή Windows 98 Second Edition. Για να εγκαταστήσετε την έκδοση Internet Explorer 5.5 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να εκτελείται το Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 (SP2) (Version 5.50.4807.2300) σε Windows 2000 SP3, Windows NT 4.0 SP6a, Windows Millennium Edition ή Windows 98 Second Edition. Για να εγκαταστήσετε την έκδοση Internet Explorer 5.01 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να εκτελείται το Internet Explorer 5.1 Service Pack 3 (SP3) (Version 5.00.3502.1000) σε Windows 2000 SP3. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του Internet Explorer που εκτελείται, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
164539 Τρόπος προσδιορισμού της εγκατεστημένης έκδοσης του Internet Explorer
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους κύκλους ζωής υποστήριξης για στοιχεία λειτουργικών συστημάτων των Windows, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του SP1 για τον Internet Explorer 6, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
328548 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Internet Explorer 6
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
276369 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Internet Explorer 5.5
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του SP3 για τον Internet Explorer 5.01, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
267954 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Internet Explorer 5.01 Service Pack

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή και να συνδεθείτε ως διαχειριστής, για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Προηγούμενη κατάσταση ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά τις ενημερωμένες εκδόσεις που αναφέρονται στην ενότητα "Περίληψη" αυτού του άρθρου.

Διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup)

Τα πακέτα ενημερωμένης έκδοσης για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα υποστηρίζουν τους εξής διακόπτες:
 • /q Καθορίζει την εγκατάσταση χωρίς μηνύματα ή αποκρύπτει μηνύματα, όταν γίνεται εξαγωγή αρχείων.
 • /q:u Καθορίζει εγκατάσταση χωρίς μηνύματα χρήστη, κατά την οποία εμφανίζονται ορισμένα παράθυρα διαλόγου στο χρήστη.
 • /q:a Καθορίζει εγκατάσταση χωρίς μηνύματα διαχειριστή, κατά την οποία δεν εμφανίζεται κανένα παράθυρο διαλόγου στο χρήστη.
 • /t:διαδρομή Καθορίζει το φάκελο προορισμού για την εξαγωγή αρχείων.
 • /c Εξάγει τα αρχεία χωρίς να τα εγκαθιστά. Εάν ο διακόπτης /t:διαδρομή δεν καθορίζεται, σας ζητείται ένας φάκελος προορισμού.
 • /c:διαδρομή Καθορίζει τη διαδρομή και το όνομα του αρχείου Setup .inf ή του αρχείου .exe.
 • /r:n Δεν πραγματοποιεί ποτέ επανεκκίνηση του υπολογιστή έπειτα από μια εγκατάσταση.
 • /r:i Ζητά από το χρήστη να κάνει επανεκκίνηση του υπολογιστή, εάν απαιτείται, εκτός από την περίπτωση που χρησιμοποιείται με το διακόπτη /q:a.
 • /r:a Πραγματοποιεί πάντοτε επανεκκίνηση του υπολογιστή έπειτα από μια εγκατάσταση.
 • /r:s Πραγματοποιεί επανεκκίνηση του υπολογιστή έπειτα από μια εγκατάσταση χωρίς να ζητά την έγκριση του χρήστη.
 • /n:v Χωρίς έλεγχο έκδοσης. Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη με προσοχή, για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση οποιασδήποτε έκδοσης του Internet Explorer.
Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση χωρίς παρέμβαση του χρήστη και χωρίς αναγκαστική επανεκκίνηση του υπολογιστή, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
q810847.exe /q:a /r:n

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημέρωσης κώδικα έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα "Ζώνη ώρας" (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Τα ακόλουθα αρχεία είναι εγκατεστημένα στο φάκελο %Windir%\System των Windows 98, Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Windows 98 Second Edition) και Windows Millennium Edition. Είναι εγκατεστημένα στο φάκελο %Windir%\System32 των Windows NT 4.0, Windows 2000 και Windows XP.

Internet Explorer 6 SP1 (32-bit)

  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος  Όνομα αρχείου  ------------------------------------------------------------  02-Dec-2002 15:06 6.0.2800.1141  2,783,232 Mshtml.dll  07-Jan-2003 21:37 6.0.2800.1154  1,338,880 Shdocvw.dll  07-Jan-2003 21:37 6.0.2800.1154   483,328 Urlmon.dll

Internet Explorer 6 SP1 (64-bit)

  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος  Όνομα αρχείου  -----------------------------------------------------------------  02-Dec-2002 17:33 6.0.2800.1141  9,065,984 Mshtml.dll  IA64  08-Jan-2003 00:07 6.0.2800.1154  3,648,000 Shdocvw.dll  IA64  08-Jan-2003 00:11 6.0.2800.1154  1,411,584 Urlmon.dll  IA64  

Internet Explorer 6

  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος  Όνομα αρχείου  ------------------------------------------------------------    02-Dec-2002 13:35 6.0.2723.2500  2,761,728 Mshtml.dll  02-Dec-2002 13:38 6.0.2722.900    34,304 Pngfilt.dll  05-Mar-2002 00:09 6.0.2715.400   548,864 Shdoclc.dll  05-Nov-2002 16:01 6.0.2723.100  1,336,320 Shdocvw.dll  02-Dec-2002 13:38 6.0.2715.400   109,568 Url.dll  11-Oct-2002 16:53 6.0.2722.900   481,280 Urlmon.dll  06-Jun-2002 17:38 6.0.2718.400   583,168 Wininet.dll

Internet Explorer 5.5 SP2

  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος  Όνομα αρχείου  ------------------------------------------------------------      02-Dec-2002 13:41 5.50.4923.2500 2,757,904 Mshtml.dll  17-Oct-2002 00:01 5.50.4922.900   48,912 Pngfilt.dll  04-Nov-2002 14:27 5.50.4923.500  1,149,200 Shdocvw.dll  05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84,240 Url.dll  15-Oct-2002 21:41 5.50.4922.900   451,344 Urlmon.dll  06-Jun-2002 21:27 5.50.4918.600   481,552 Wininet.dll

Internet Explorer 5.01 SP3 (Windows 2000 μόνο)

  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος  Όνομα αρχείου  ------------------------------------------------------------  09-Jan-2003 22:40 5.0.3513.900  2,361,104 Mshtml.dll  14-Oct-2002 15:28 5.0.3510.1100   48,912 Pngfilt.dll  09-Jan-2003 22:41 5.0.3513.900  1,108,752 Shdocvw.dll  05-Mar-2002 01:53 5.50.4915.500   84,240 Url.dll  09-Jan-2003 22:42 5.0.3513.900   451,344 Urlmon.dll  07-Jun-2002 23:56 5.0.3506.1000   461,584 Wininet.dll
Σημείωση Λόγω εξαρτήσεων αρχείων, αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις ενδέχεται να περιέχουν επίσης πρόσθετα αρχεία.

Γνωστά θέματα

 • Εάν εγκαταστήσατε προηγουμένως την επείγουσα επιδιόρθωση που περιγράφεται στο άρθρο 329802 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), τα συμπτώματα που περιγράφονται στα άρθρα 329802 ή 813951 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) ενδέχεται να εμφανιστούν ξανά, αφού εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, εγκαταστήστε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 81395 (813951 Critical Update). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  813951 Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας MSN ή ο έλεγχος ταυτότητας με τοποθεσία Web σε διάφορα προγράμματα
 • Ορισμένα από τα αρχεία που ενημερώθηκαν από την ενημερωμένη έκδοση κώδικα, η οποία αναφέρεται σε αυτό το άρθρο, αντικαθιστώνται με νεότερες εκδόσεις εάν καταργήσετε (απεγκαταστήσετε) την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση που αναφέρεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  810565 Οι υπερ-συνδέσεις ανοίγουν στον Internet Explorer αντί στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης ή στο Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center)
  Όταν συμβαίνει αυτό, το Q810847 εξακολουθεί να εμφανίζεται στη γραμμή "Ενημέρωση εκδόσεων" (Update Versions) στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για τον Internet Explorer (About Internet Explorer) (στο μενού Βοήθεια (Help)) και οι πληροφορίες μητρώου που σχετίζονται με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση εξακολουθούν να υπάρχουν. Συνεπώς, το Windows Update δεν σας προσφέρει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση αυτόματα. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε ξανά την ενημερωμένη έκδοση που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ενδέχεται να αντικαταστήσει ορισμένα αρχεία από μια προηγουμένως εγκατεστημένη επείγουσα επιδιόρθωση του Internet Explorer ή ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα:
  Ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Internet Explorer
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση απαιτεί την εγκατάσταση του Internet Explorer έκδοση.

  (Microsoft Internet Explorer Update
  This update requires Internet Explorer version to be installed.)


  Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Εάν τα συμπτώματα που σας έκαναν να αποκτήσετε την προηγούμενη επείγουσα επιδιόρθωση επανεμφανισθούν (επειδή αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα αντικατέστησε ορισμένα αρχεία από την προηγουμένως εγκατεστημένη επείγουσα επιδιόρθωση του Internet Explorer), εγκαταστήστε ξανά την επείγουσα επιδιόρθωση.

   Σημείωση Εάν η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει νεότερες εκδόσεις των αρχείων που περιέχονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα, αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας περιλαμβάνεται στην επείγουσα επιδιόρθωση.
  2. Εάν λάβετε αυτό το μήνυμα λάθους, πρώτα βεβαιωθείτε ότι εγκαθιστάτε τη σωστή έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα. Οι ενημερωμένες εκδόσεις του Internet Explorer αφορούν συγκεκριμένα την έκδοση του Internet Explorer που εκτελείτε (συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου Service Pack και τυχόν επειγουσών επιδιορθώσεων) και την τοπική ρύθμιση γλώσσας. Για παράδειγμα, μην εγκαθιστάτε μια ενημερωμένή έκδοση του Internet Explorer 6 σε αγγλική γλώσσα σε υπολογιστή που εκτελεί τον Internet Explorer 6 στην γερμανική γλώσσα ή το Internet Explorer 6 SP1 σε αγγλική γλώσσα. Εάν είστε βέβαιοι ότι διαθέτετε τη σωστή έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, χρησιμοποιήστε το διακόπτη /n:v για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα και κατόπιν επανεγκαταστήστε την προηγουμένως εγκατεστημένη επείγουσα επιδιόρθωση του Internet Explorer (εάν τώρα τη χρειάζεστε).

   Σημείωση Εάν η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει νεότερες εκδόσεις των αρχείων που περιέχονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα, αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας περιλαμβάνεται στην επείγουσα επιδιόρθωση.

   Για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε το σωστό πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
   • Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή, για να εξαγάγετε τα περιεχόμενα του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης σε έναν προσωρινό φάκελο (c:\q810847 σε αυτό το παράδειγμα):
    διαδρομή\Q810847.exe /c /t:c:\q810847
   • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search) (ή τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αναζήτηση (Search) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Για αρχεία ή φακέλους (For Files or Folders)).
   • Στο πλαίσιο Όλο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name):, πληκτρολογήστε Shdocvw.dll και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search)Αναζήτηση (Search Now)).
   • Αφού εμφανιστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησης, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Shdocvw.dll στο φάκελο Windows\System32 και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
   • Κάντε κλικ στην καρτέλα Έκδοση (Version) και κατόπιν σημειώστε την τιμή δίπλα στο στοιχείο Έκδοση αρχείου (File version).
   • Κάντε κλικ στην επιλογή Γλώσσα (Language) και κατόπιν σημειώστε την τιμή.
   • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
   • Επαναλάβετε τα βήματα E έως G για το αρχείο Shdocvw.dll στο φάκελο C:\Q810847.
   • Εάν η έκδοση του αρχείου Shdocvw.dll στο φάκελο C:\Q810847 είναι νεότερη (μεγαλύτερος αριθμός) από την έκδοση στο φάκελο Windows\System32, αλλά παλαιότερη (μικρότερος αριθμός) από την επόμενη διαθέσιμη έκδοση του Internet Explorer (από 164539), έχετε τη σωστή έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα.

    Σημείωση Εάν η τιμή γλώσσας είναι διαφορετική, είτε αποκτήστε το σωστό πακέτο ενημερωμένης έκδοσης για την έκδοση γλώσσας των Windows που έχετε είτε χρησιμοποιήστε το διακόπτη /n:v, για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα σε αγγλική έκδοση των Windows με πολύγλωσσα μενού και παράθυρα διαλόγου για τον Internet Explorer ή στα Windows 2000 ή στην έκδοση Windows XP MultiLanguage.
 • Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την έκδοση Internet Explorer 5.01 SP3 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης σε υπολογιστή που δεν εκτελεί το Windows 2000 SP3 (με το Internet Explorer 5.01 SP3), λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Internet Explorer
  Αυτή η ενημερωμένη έκδοση απαιτεί να είναι εγκατεστημένο το Internet Explorer 5.01 Service Pack 2.

  (Microsoft Internet Explorer Update
  This update requires Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 to be installed.)
  Αυτό το μήνυμα λάθους είναι εσφαλμένο. Για να εγκαταστήσετε την έκδοση του Internet Explorer 5.01 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, πρέπει να έχετε εγκατεστημένη την έκδοση του Internet Explorer 5.01 που περιλαμβάνεται στο Windows 2000 SP3 (Έκδοση 5.00.3502.1000).
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με γνωστά θέματα που ενδέχεται να προκύψουν μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  325192 Ζητήματα που εμφανίζονται μετά από την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων του Internet Explorer ή των Windows
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 810847 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/12/2015 21:07:42 - Αναθεώρηση: 17.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbqfe kberrmsg kbfix KB810847
Σχόλια