Πώς μπορώ να εμφανίσω τον Κάδο Ανακύκλωσης (Recycle Bin) στην επιφάνεια εργασίας των Windows Vista ή των Windows XP;

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτόματη επίλυση του προβλήματος
Σημείωση Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Σημείωση
Εάν προτιμάτε να διορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".
Επόμενα βήματα
Ελέγξτε εάν έχει επιλυθεί το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα επιλύθηκε, δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το άρθρο. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται, μπορείτε να δοκιμάσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης.
Περιγραφή προβλήματος
Ο Κάδος Ανακύκλωσης (Recycle Bin) δεν εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας στα Windows Vista ή στα Windows XP. Επομένως, δεν είναι δυνατή η χρήση του Κάδου Ανακύκλωσης (Recycle Bin) σε εργασίες όπως η επαναφορά ενός αρχείου που είχε διαγραφεί. Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να κάνετε τον Κάδο Ανακύκλωσης (Recycle Bin) να λειτουργήσει ξανά.
Επίλυση από το χρήστη

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα στα Windows Vista, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση και Εξατομίκευση (Appearance and Personalization), έπειτα στην επιλογή Εξατομίκευση (Personalization) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή εικονιδίων επιφάνειας εργασίας (Change desktop icons).
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Κάδος ανακύκλωσης (Recycle Bin) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Επόμενα βήματα
Ελέγξτε εάν έχει επιλυθεί το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα επιλύθηκε, δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το άρθρο. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, μπορείτε να δοκιμάσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης".

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα στα Windows XP, χρησιμοποιήστε μια από τις παρακάτω μεθόδους:

Μέθοδος 1: Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα που κατάργησε τον Κάδο Ανακύκλωσης (Recycle Bin) για να τον επαναφέρετε


Σημείωση Εάν χρησιμοποιήσατε το πρόγραμμα TweakUI για να αποκρύψετε τον Κάδο Ανακύκλωσης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να επαναφέρετε τον Κάδο Ανακύκλωσης στην επιφάνεια εργασίας. Εάν δεν χρησιμοποιήσατε το πρόγραμμα TweakUI, ανατρέξτε στη Μέθοδο 2 ή στη Μέθοδο 3.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς μητρώου στα Windows
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε regedit και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εάν χρησιμοποιείτε το τυπικό μενού "Έναρξη" των Windows XP
  1. Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel
  2. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στην ακόλουθη τιμή μητρώου DWORD και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify):
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε 0 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. (Το βοηθητικό πρόγραμμα TweakUI ορίζει αυτήν την τιμή σε 1 για να κάνει απόκρυψη του εικονιδίου του Κάδου Ανακύκλωσης (Recycle Bin).)
  Εάν χρησιμοποιείτε το κλασικό μενού "Έναρξη" των Windows XP
  1. Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu
  2. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στην ακόλουθη τιμή μητρώου DWORD και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify):
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε 0 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. (Το βοηθητικό πρόγραμμα TweakUI ορίζει αυτήν την τιμή σε 1 για να κάνει απόκρυψη του εικονιδίου του Κάδου Ανακύκλωσης (Recycle Bin).)
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος για να τερματίσετε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
Επόμενα βήματα
 • Ελέγξτε εάν έχει επιλυθεί το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα επιλύθηκε, δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το άρθρο. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, μπορείτε να δοκιμάσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης".

Μέθοδος 2: Επεξεργασία του μητρώου για την επαναφορά του "Κάδου ανακύκλωσης" (Recycle Bin)


Σημείωση Εάν ο διαχειριστής συστήματος χρησιμοποίησε μια ρύθμιση πολιτικής ομάδας για να αποκρύψει τον Κάδο Ανακύκλωσης (ή "Όλα τα εικονίδια") στην επιφάνεια εργασίας, ανατρέξτε στη Μέθοδο 3.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς μητρώου στα Windows

Για να επεξεργαστείτε το μητρώο ώστε να εμφανιστεί ξανά το εικονίδιο Κάδος Ανακύκλωσης στην επιφάνεια εργασίας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε regedit και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο κλειδί μητρώου που εντοπίσατε στο βήμα 3, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
 5. Πληκτρολογήστε {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Κάντε κλικ στο νέο κλειδί {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} που δημιουργήσατε στο βήμα 5.
 7. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε διπλό κλικ στην καταχώρηση (Προεπιλογή) ((Default)).
 8. Στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή ακολουθίας χαρακτήρων (Edit String), πληκτρολογήστε Κάδος Ανακύκλωσης (Recycle Bin) στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 9. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
Επόμενα βήματα
Ελέγξτε εάν έχει επιλυθεί το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα επιλύθηκε, δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το άρθρο. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, μπορείτε να δοκιμάσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης".

Μέθοδος 3: Χρήση του προγράμματος επεξεργασίας αντικειμένου της Πολιτικής ομάδας για την επαναφορά του Κάδου Ανακύκλωσης

Εάν ο διαχειριστής του συστήματος χρησιμοποίησε μια ρύθμιση Πολιτικής ομάδας για την απόκρυψη του Κάδου Ανακύκλωσης ή την επιλογή "Όλα τα εικονίδια" της επιφάνειας εργασίας, ίσως πρέπει να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή του συστήματος για να επαναφέρετε το εικονίδιο του Κάδου Ανακύκλωσης. Ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα επεξεργασίας αντικειμένου πολιτικής ομάδας (GPEDIT.msc) ή να κάνει μη αυτόματη κατάργηση των πληροφοριών μητρώου (που δημιουργήθηκαν μέσω του προγράμματος επεξεργασίας αντικειμένου πολιτικής ομάδας) για τον Κάδο Ανακύκλωσης για να επαναφέρει το εικονίδιο Κάδος Ανακύκλωσης στην επιφάνεια εργασίας.

Σημείωση Οι παρακάτω διαδικασίες λειτουργούν μόνο στα Windows XP Professional. Εάν το σύστημά σας δεν είναι τα Windows XP Professional, μπορείτε να δοκιμάσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης".

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς μητρώου στα Windows
 • Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας αντικειμένου πολιτικής ομάδας (Group Policy Object Editor) για την επαναφορά του Κάδου Ανακύκλωσης (Recycle Bin):
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε GPEDIT.MSC στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Στην ενότητα Ρυθμίσεις του χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Πρότυπα διαχείρισης και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Επιφάνεια εργασίας.
  3. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Κατάργηση του εικονιδίου "Κάδος ανακύκλωσης" από την επιφάνεια εργασίας.
  4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρύθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 • Για να χρησιμοποιήσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) για την επαναφορά του Κάδου Ανακύκλωσης (Recycle Bin):
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση, πληκτρολογήστε regedit και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
  3. Κάντε κλικ στο κλειδί μητρώου που εντοπίσατε στο βήμα 3 και, στη συνέχεια, στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στην ακόλουθη τιμή DWORD του μητρώου:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  4. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.
  5. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
Επόμενα βήματα
Ελέγξτε εάν έχει επιλυθεί το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα επιλύθηκε, δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το άρθρο. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, μπορείτε να δοκιμάσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης".
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Εάν δεν μπορείτε να επαναφέρετε τον Κάδο Ανακύκλωσης χρησιμοποιώντας τις λύσεις που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο, ένας εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος είναι να δημιουργήσετε μια συντόμευση για τον Κάδο Ανακύκλωσης:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη προστατευμένων αρχείων λειτουργικού συστήματος (προτείνεται) (Hide protected operating system files (Recommended)).
 4. Όταν λάβετε το μήνυμα προειδοποίησης, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές φακέλων (Folder Options).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Φάκελοι (Folders) της γραμμής εργαλείων.

  Σημείωση Εάν οι Φάκελοι (Folders) δεν είναι ορατοί στη γραμμή εργαλείων, τοποθετήστε την επιλογή Γραμμές εργαλείων (Toolbars) του μενού Προβολή (View) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Βασικά κουμπιά (Standard Buttons).
 6. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, στην ενότητα Φάκελοι (Folders), εντοπίστε το φάκελο Κάδος Ανακύκλωσης (Recycle Bin) και, στη συνέχεια, σύρετε το φάκελο Κάδος Ανακύκλωσης (Recycle Bin) στην επιφάνεια εργασίας.
 7. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options).
 8. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη προστατευμένων αρχείων λειτουργικού συστήματος (προτείνεται) (Hide protected operating system files (Recommended)). Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Σημείωση Αυτή η διαδικασία δεν δημιουργεί εκ νέου το αρχικό εικονίδιο. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία επαναφέρει τις περισσότερες από τις δυνατότητες του Κάδου Ανακύκλωσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες:
 • Διαγραφή ενός αρχείου σύροντάς το στο εικονίδιο Κάδος Ανακύκλωσης (Recycle Bin) της επιφάνειας εργασίας.
 • Ανάκτηση ενός αρχείου που έχετε διαγράψει κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο Κάδος Ανακύκλωσης (Recycle Bin) της επιφάνειας εργασίας, κάνοντας δεξιό κλικ στο αρχείο που θέλετε να ανακτήσετε και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί Επαναφορά (Restore).
 • Άδειασμα του Κάδου Ανακύκλωσης (Recycle Bin) κάνοντας δεξιό κλικ στο εικονίδιο Κάδος Ανακύκλωσης (Recycle Bin) της επιφάνειας εργασίας και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Άδειασμα του Κάδου Ανακύκλωσης (Empty Recycle Bin).
Σημείωση Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το βήμα ως εναλλακτικό τρόπο επίλυσης του ζητήματος, δεν μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ στη συντόμευση Κάδος Ανακύκλωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο "Κάδος Ανακύκλωσης - Ιδιότητες". Για να ρυθμίσετε τις ιδιότητες του Κάδου Ανακύκλωσης (Recycle Bin), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε διπλό κλικ στη συντόμευση Κάδος Ανακύκλωσης (Recycle Bin) στην επιφάνεια εργασίας. Ανοίγει ο φάκελος "Κάδος Ανακύκλωσης" (Recycle Bin).
 2. Στην επάνω αριστερή γωνία του φακέλου "Κάδος Ανακύκλωσης" (Recycle Bin), κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Κάδος Ανακύκλωσης (Recycle Bin) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties).

Εάν η διαδικασία αυτή δεν επιλύσει το πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.
Αιτία
Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που μπορούν να προκαλέσουν αυτό το πρόβλημα:
 • Ένα πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη του Κάδου Ανακύκλωσης (Recycle Bin).
 • Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα TweakUI για την απόκρυψη του Κάδου Ανακύκλωσης (Recycle Bin).
 • Οι πληροφορίες μητρώου για τον Κάδο Ανακύκλωσης (Recycle Bin) διαγράφηκαν.
 • Χρησιμοποιήθηκε μια ρύθμιση Πολιτική ομάδας (Group Policy) για την απόκρυψη του Κάδου Ανακύκλωσης (Recycle Bin).

  Σημείωση Τα Windows XP Home Edition δεν υποστηρίζουν Πολιτική ομάδας (Group Policy).
Αναφορές
Για βοήθεια με τις κοινές εργασίες συντήρησης συστήματος στα Windows Vista, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
fixit fix it
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 810869 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/29/2015 11:43:00 - Αναθεώρηση: 10.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbmsifixme kbfixme kbhowto kbprb KB810869
Σχόλια