Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μήνυμα λάθους "Τώρα μπορείτε να σβήσετε τον υπολογιστή σας με ασφάλεια" (It is Now Safe to Turn Off Your Computer), όταν προσπαθείτε να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας που βασίζεται στα Microsoft Windows XP ή τα Microsoft Windows 2000, ο υπολογιστής ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται και μπορεί να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
Τώρα μπορείτε να σβήσετε τον υπολογιστή σας με ασφάλεια (It is now safe to turn off your computer)
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να εκδηλωθεί, αν ισχύει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Ο υπολογιστής σας υποστηρίζει τη δυνατότητα Προηγμένης Διαχείρισης Ενέργειας (Advanced Power Management-APM), αλλά οι παράμετροι του BIOS, οι οποίες είναι συμβατές με τη Διασύνδεση Σύνθετων Ρυθμίσεων και Ενέργειας (Advanced Configuration and Power Interface - ACPΙ), δεν είναι ρυθμισμένες σωστά ώστε να επιτρέπουν στο λειτουργικό σύστημα να διακόπτει την παροχή ενέργειας.
 • Στη διάρκεια μιας αναβάθμισης του λειτουργικού συστήματος, τα Windows δεν ανιχνεύουν ότι ο υπολογιστής είναι συμβατός με τη διασύνδεση ACPI.
 • Ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής OEM ή μια υπηρεσία έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, η οποία αποτρέπει τον σωστό τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή.
 • Ο υπολογιστής σας δεν είναι συμβατός με τη διασύνδεση ACPΙ.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Βήμα 1: Ενεργοποίηση υποστήριξης Προηγμένης Διαχείρισης Ενέργειας (Advanced Power Management)

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Επιλογές ενέργειας (Power Options).

  Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε Windows XP, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σε κλασική προβολή (Switch to Classic View) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), για να ακολουθήσετε με πιο εύκολο τρόπο αυτά τα βήματα.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα APM.

  Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε πολλές οθόνες, η καρτέλα APM ίσως να μην είναι διαθέσιμη.
 3. Επιλέξτε το στοιχείο Ενεργοποίηση υποστήριξης Προηγμένης Διαχείρισης Ενέργειας (Enable Advanced Power Management Support) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Βήμα 2: Επιβεβαίωση ότι οι ρυθμίσεις CMOS/BIOS του υπολογιστή σας είναι σωστές

Προειδοποίηση Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να αφορά τροποποίηση των ρυθμίσεων του CMOS (complementary metal oxide semiconductor) και τροποποίηση του BIOS. Εσφαλμένες αλλαγές στο BIOS του υπολογιστή σας είναι δυνατό να προκαλέσουν σοβαρά ζητήματα. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις CMOS του υπολογιστή με δική σας ευθύνη.

Εσφαλμένες ή κατεστραμμένες ρυθμίσεις του CMOS και του BIOS είναι δυνατό να προκαλέσουν ζητήματα εκκίνησης και τερματισμού. Για πληροφορίες σχετικά με τις σωστές ρυθμίσεις CMOS και BIOS στον υπολογιστή σας, καθώς και τον τρόπο ελέγχου και αλλαγής των ρυθμίσεων αυτών, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον υπολογιστή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του. Για να βεβαιωθείτε ότι το βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου (BIOS) του υπολογιστή είναι ενημερωμένο, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή, για να ρωτήσετε σχετικά με την τελευταία διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση του βασικού συστήματος εισόδου/εξόδου (BIOS) για τον υπολογιστή σας.

Βήμα 3: Επιβεβαίωση ότι ο υπολογιστής είναι συμβατός με τη διασύνδεση ACPI

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Σύστημα (System).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικό (Hardware) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 3. Αναπτύξτε τον κλάδο Υπολογιστής (Computer). Θα εμφανιστεί μια προδιαγραφή παρόμοια με μία από τις ακόλουθες:
  • PC ACPI πολλών επεξεργαστών (ACPI Multiprocessor PC)
  • PC ACPI μονού επεξεργαστή (ACPI Uniprocessor PC)
  • PC Διασύνδεσης σύνθετων ρυθμίσεων και ενέργειας (Advanced Configuration and Power Interface - ACPI)
  • Compaq SystemPro πολλών επεξεργαστών ή 100% συμβατό (Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% Compatible)
  • PC MPS μονού επεξεργαστή (MPS Uniprocessor PC)
  • PC MPS πολλών επεξεργαστών (MPS Multiprocessor PC)
  • Τυπικό PC (Standard PC)
  Εάν ο υπολογιστής σας αναγράφεται ως Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC, μεταβείτε στο "Βήμα 4: Εάν ο υπολογιστής είναι συμβατός με τη διασύνδεση ACPI".

  Εάν ο υπολογιστής σας αναγράφεται ως Τυπικό PC (Standard PC), το ζήτημα θα προκύψει. Ωστόσο, ίσως μπορείτε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα. Μεταβείτε στο "Βήμα 5: Εάν ο υπολογιστής δεν είναι συμβατός με τη διασύνδεση ACPI".

  Εάν ο υπολογιστής σας αναγράφεται ως Τυπικό PC (Standard PC), αλλά είστε βέβαιοι ότι ο υπολογιστής είναι συμβατός με τη διασύνδεση ACPI, μεταβείτε στο "Βήμα 4: Εάν ο υπολογιστής είναι συμβατός με τη διασύνδεση ACPI".

Βήμα 4: Εάν ο υπολογιστής είναι συμβατός με τη διασύνδεση ACPI

Εάν ο υπολογιστής είναι συμβατός με τη διασύνδεση ACPI, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και τέλος κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
 2. Ελέγξτε εάν είναι εγκατεστημένο ένα από τα ακόλουθα προγράμματα:
  • Προγράμματα οδήγησης ποντικιού της Logitech
  • Λογισμικό της Adaptec/Roxio
  • Zone Alarm
 3. Εάν είναι εγκατεστημένο ένα από αυτά τα προγράμματα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος για μια ενημερωμένη έκδοση ή καταργήστε προσωρινά το πρόγραμμα.
 4. Προσπαθήστε να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή, για να ελέγξετε εάν το ζήτημα έχει επιλυθεί.
 5. Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να εμφανίζεται, χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Εργασιών (Task Manager), για να προσδιορίσετε τα προγράμματα που εκτελούνται τη συγκεκριμένη στιγμή στον υπολογιστή. Κλείστε με μη αυτόματο τρόπο κάθε πρόγραμμα που αναγράφεται στη Διαχείριση Εργασιών (Task Manager) και στη συνέχεια τερματίστε τη λειτουργία και ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή, για να ελέγξετε εάν λύθηκε το ζήτημα τερματισμού λειτουργίας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  Σημείωση Ίσως να μην εμφανίζονται όλα τα προγράμματα που εκτελούνται τη συγκεκριμένη στιγμή στον υπολογιστή στην καρτέλα Εφαρμογές (Applications) της Διαχείρισης Εργασιών (Task Manager).
  1. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DELETE και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Εργασιών (Task Manager).
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εφαρμογές (Applications).
  3. Στη στήλη Εργασία (Task), κάντε κλικ στο πρόγραμμα που θέλετε να κλείσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Τερματισμός εργασίας (End Task).
  4. Κλείστε τη Διαχείριση Εργασιών (Task Manager).
  5. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή.
 6. Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται, επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές οποιωνδήποτε συμπληρωματικών συσκευών του υπολογιστή σας, όπως προσαρμογείς οθόνης ή κάρτες ήχου, για να αποκτήσετε τα νεότερα προγράμματα οδήγησης για τις συσκευές. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον προμηθευτή, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
 7. Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να εμφανίζεται, αφού εγκαταστήσετε τα τρέχοντα προγράμματα οδήγησης, ενδέχεται να είστε σε θέση να επιλύσετε το ζήτημα μετατρέποντας τον υπολογιστή, ώστε να γίνει συμβατός με τη διασύνδεση ACPI, αλλάζοντας το πρόγραμμα οδήγησης για το στοιχείο στον κλάδο Υπολογιστής (Computer).

  Σημαντικό Αυτή η διαδικασία περιέχει πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή του προγράμματος οδήγησης του HAL (Hardware Abstraction Layer). Πριν να συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συμβατός με τη διασύνδεση ACPI και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς των Windows, εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα.

  Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  237556 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν θέματα του Hardware Abstraction Layer στα Windows 2000
  Προειδοποίηση Η εσφαλμένη τροποποίηση του HAL είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως να απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Μην επιχειρήσετε να αλλάξετε το τυπικό HAL σε ACPI HAL, εκτός εάν είστε βέβαιοι ότι ο υπολογιστής είναι συμβατός με τη διασύνδεση ACPI. Για παράδειγμα, μάθετε εάν υποστηρίζεται το ACPI HAL, πριν να αναβαθμίσετε το λειτουργικό σας σύστημα, ή επιβεβαιώστε ότι ο υπολογιστής υποστηρίζει τη διασύνδεση ACPI εξετάζοντας το BIOS. Η εσφαλμένη τροποποίηση του HAL μπορεί να προκαλέσει διακοπή της εκκίνησης του υπολογιστή σας. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι δυνατή η επίλυση των ζητημάτων που προκαλούνται από εσφαλμένη αλλαγή του HAL. Αλλάξτε το HAL με δική σας ευθύνη.

  Εάν είστε βέβαιοι ότι ο υπολογιστής σας είναι συμβατός με τη διασύνδεση ACPΙ, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στο παράθυρο Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικό (Hardware) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
  3. Αναπτύξτε τον κλάδο Υπολογιστής (Computer) και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο HAL που έχει εντοπιστεί. Για παράδειγμα, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Τυπικό PC (Standard PC)).
  4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης (Driver) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση (Update Driver).

   Σημείωση Έχετε μόνο τη δυνατότητα να αλλάξετε ή να ενημερώσετε το HAL από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) στην περιοχή Τύπος υπολογιστή (Computer Type), όταν κάνετε αλλαγή από HAL τυπικού PC σε ACPI HAL. Εάν κάνετε αλλαγή από ACPI HAL σε τυπικό HAL, ενδέχεται να μην μπορείτε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Βήμα 5: Εάν ο υπολογιστής δεν είναι συμβατός με τη διασύνδεση ACPI

Εάν ο υπολογιστής δεν είναι συμβατός με τη διασύνδεση ACPI, ίσως μπορέσετε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα εγκαθιστώντας τη συσκευή NT APM/Legacy. Πριν να εγκαταστήσετε τη συσκευή NT APM/Legacy, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ACPI της Microsoft, εάν είναι εγκατεστημένη.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ACPI της Microsoft:
 1. Ανοίξτε το παράθυρο Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικό (Hardware) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 3. Στο μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση των κρυφών συσκευών (Show Hidden Devices).
 4. Αναπτύξτε τον κλάδο Προγράμματα οδήγησης χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Non-Plug and Play Drivers).
 5. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
  • Εάν δεν εμφανίζεται το στοιχείο Πρόγραμμα οδήγησης ACPI της Microsoft (Microsoft ACPI Driver):

   Στον κλάδο Υποστήριξη NT APM/Legacy (NT APM/Legacy Support) της δομής συσκευών, θα εμφανιστεί το στοιχείο Κόμβος διασύνδεσης NT Apm/Legacy (NT Apm/Legacy Interface Node). Θα εμφανιστεί ένα κόκκινο X που υποδεικνύει ότι είναι απενεργοποιημένο.

   Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Κόμβος διασύνδεσης NT Apm/Legacy (NT Apm/Legacy Interface Node) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο Ενεργοποίηση (Enable).

   Αφού ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, ο τερματισμός της λειτουργίας των Windows θα γίνει κανονικά.
  • Εάν εμφανίζεται το στοιχείο Πρόγραμμα οδήγησης ACPI της Microsoft (Microsoft ACPI Driver), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   1. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Πρόγραμμα οδήγησης ACPI της Microsoft (Microsoft ACPI Driver).
   2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης (Driver), και στη συνέχεια, στο πλαίσιο Τύπος (Type), κάντε κλικ στο στοιχείο Ανενεργή (Disabled).
   3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
   4. Όταν ξεκινήσουν ξανά τα Windows, επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Πρόγραμμα οδήγησης ACPI της Microsoft (Microsoft ACPI Driver Properties) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης (Driver).

    Βεβαιωθείτε ότι ισχύουν τα εξής:
    • Η επιλογή Ανενεργή (Disabled) εμφανίζεται στο πλαίσιο Τύπος (Type).
    • Η επιλογή Διακόπηκε (Stopped) εμφανίζεται στην ενότητα Κατάσταση (Status).
    Αφού επιβεβαιώσετε ότι το στοιχείο Συσκευή ACPI της Microsoft (Microsoft ACPI Device) είναι απενεργοποιημένο, συνεχίστε με τα ακόλουθα βήματα, για να εγκαταστήσετε τη συσκευή NT APM/Legacy:
   5. Ανοίξτε το παράθυρο Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθήκη υλικού (Add Hardware).
   6. Όταν ο "Οδηγός προσθήκης υλικού" (Hardware Wizard) σταματήσει την αναζήτηση νέου υλικού, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, έχω ήδη συνδέσει τη συσκευή (Yes, I have already connected the hardware) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
   7. Μετακινηθείτε στο κάτω μέρος της λίστας Εγκατεστημένο υλικό (Installed Hardware), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας συσκευής υλικού (Add a new hardware device) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
   8. Κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση του υλικού επιλογής μου από μια λίστα (Για προχωρημένους) (Install the hardware that I manually select from a list (Advanced)) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
   9. Στην περιοχή Κοινοί τύποι υλικού (Common Hardware Types), κάντε κλικ στην επιλογή Υποστήριξη NT APM/Legacy (NT Apm/Legacy Support) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
   10. Κάντε κλικ στην επιλογή Κόμβος διασύνδεσης NT Apm/Legacy (NT Apm/Legacy Interface Node) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
   11. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) ξανά και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
Ο τερματισμός της λειτουργίας του υπολογιστή θα γίνεται κανονικά τώρα.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
266169 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν τις καταστάσεις "Αναμονή" (Standby), "Αδρανοποίηση" (Hibernation) και τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή στα Windows 2000
257562 Οι δυνατότητες αδρανοποίησης και αναμονής δεν είναι διαθέσιμες κατά τη χρήση Τυπικής VGA (Standard VGA)
313290 Ο υπολογιστής ίσως δεν τερματίζεται ύστερα από αναβάθμιση σε Windows XP
237551 Οι δυνατότητες της Προηγμένης Διαχείρισης Ενέργειας (Advanced Power Management) είναι απενεργοποιημένες με Terminal Services
259889 Η επιλογή αναμονής δεν είναι διαθέσιμη σε ρύθμιση παραμέτρων πολλών επεξεργαστών
255182 Η καρτέλα αδρανοποίησης δεν είναι διαθέσιμη στο εργαλείο "Επιλογές ενέργειας" του Πίνακα Ελέγχου
197477 Το σύστημα δεν είναι δυνατό να περάσει σε κατάσταση αναμονής επειδή...
257199 Εμφανίζεται μήνυμα λάθους προγράμματος οδήγησης συσκευής, όταν ο υπολογιστής εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης
247480 Μήνυμα λάθους μετά τη ρύθμιση της αδρανοποίησης σε υπολογιστή με μόντεμ
247290 Δεν υπάρχει η επιλογή αναμονής APM σε προσωπικούς υπολογιστές χωρίς μπαταρία
252471 Μήνυμα σφάλματος: Η Διαχείριση αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης απέρριψε την αίτηση μετάβασης σε αδρανοποίηση ή αναστολής του συστήματος
259623 Η δυνατότητα αναμονής είναι διαθέσιμη σε υπολογιστές με μπαταρία ή ACPI
211205 Φορητοί υπολογιστές Dell και IBM ενδέχεται να μην τίθενται σε κατάσταση αναστολής
247238 Η αναμονή κατά τον τερματισμό δεν είναι διαθέσιμη στο IBM ThinkPad 380XD, όταν είναι ενεργοποιημένη η ΑPM
211271 Δεν είναι δυνατή η αδρανοποίηση των Windows 2000 μετά την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση του προγράμματος εντοπισμού ιών McAfee AntiVirus 3.1.4
shutdown, APM turn off
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 810903 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 01:43:41 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kberrmsg kbprb kbfix KB810903
Σχόλια