Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ενημερωμένες εκδόσεις για το Office 2000 και ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα που κυκλοφόρησαν μετά το Σεπτέμβριο του 2002 ενδέχεται να απαιτούν το Windows Installer 2.0

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 811002
Για μια έκδοση του Microsoft Office XP αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 330537.
Περίληψη
Τις ενημερωμένες εκδόσεις του προγράμματος-πελάτη Microsoft Office 2000 και ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα που κυκλοφόρησαν μετά το Σεπτέμβριο του 2002 ενδέχεται να απαιτούν Windows Installer 2.0.

Αυτό το άρθρο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την απαίτηση.
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη του Office 2000 ή την ενημερωμένη έκδοση κώδικα που έχει κυκλοφορήσει μετά την κυκλοφορία του Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP-3) σε έναν υπολογιστή που δεν έχει εγκατεστημένο τον Windows Installer 2.0, ενδέχεται να μην μπορείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ή ενημερωμένη έκδοση κώδικα.

Ενημερωμένες εκδόσεις του Office 2000 και τις ενημερώσεις κώδικα που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του Microsoft Office 2000 SP-3 μπορεί να απαιτεί το Windows Installer 2.0. Εάν δεν είστε βέβαιοι αν απαιτούνται για την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ή της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα του Windows Installer 2.0, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της ενημερωμένης έκδοσης ή της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα προγράμματος-πελάτη του Office 2000.

Για να αποφύγετε πιθανά ζητήματα την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων της Microsoft και τις ενημερώσεις κώδικα που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του Microsoft Office 2000 SP-3, αναβάθμιση σε Windows Installer 2.0. Η Microsoft συνιστά την αναβάθμιση σε Windows Installer 2.0 για να αποκτήσετε τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις του Microsoft Office και όλα τα άλλα προγράμματα του Windows Installer με βάση.

Οι διαχειριστές θα πρέπει να αναφέρεται στην "ενότητα διαχειριστή" αυτού του άρθρου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς αυτή η απαίτηση επηρεάζει καταχώρηση Office 2000 SP-3 διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα και καταχώρηση ενημερωμένων εκδόσεων προγράμματος-πελάτη του Office 2000 SP-3 και τις ενημερώσεις κώδικα που έχουν εγκατασταθεί σε ένα εταιρικό περιβάλλον.

Σημείωση Από προεπιλογή, το Windows Installer 2.0 περιλαμβάνεται στα Microsoft Windows XP και Windows 2000 Service Pack 3 (SP-3). Οι χρήστες των Windows XP, ή οι χρήστες που εκτελούν το Windows 2000 SP-3, δεν χρειάζεται να αναβαθμίσετε το λογισμικό του Windows Installer κατά την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων προγράμματος-πελάτη του Microsoft Office XP και ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα. Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν εκτελείτε τον Windows Installer 2.0, ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς να διαπιστώσετε εάν είναι εγκατεστημένος ο Windows Installer 2.0" αυτού του άρθρου.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης της τελευταίας έκδοσης του Windows Installer, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
292539 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: MSI: Τρόπος απόκτησης του μηχανισμού του Windows Installer


Πώς μπορείτε να διαπιστώσετε αν το Windows Installer 2.0 εγκατεστημένο

Εάν δεν εκτελείτε τα Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να διαπιστώσετε αν το Windows Installer 2.0.
 1. Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με την versionof του Microsoft Office.

  Για Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ή των Windows 2000:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, στην Αναζήτησηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή για αρχεία ή φακέλους.
  2. Με το Αναζήτηση αρχείων ή φακέλων με το όνομα , πληκτρολογήστεMsiexec.exe.
  3. Για να αλλάξετε το πλαίσιο Διερεύνηση σε στον τοπικό σκληρό σας δίσκο.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί " Αναζήτηση τώρα.
  Για τα Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ή Microsoft Windows NT 4.0
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, στην Εύρεσηκαι στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή αρχεία ή φακέλους.
  2. Στο πλαίσιο με όνομα , πληκτρολογήστε Msiexec.exe.
  3. Για να αλλάξετε το πλαίσιο Διερεύνηση σε στον τοπικό σκληρό σας δίσκο.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση τώρα.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο που εντοπίστηκε (αρχείο Msiexec.exe) και να thenclick Ιδιότητες.
 3. Στην καρτέλα έκδοση , εντοπίστε την έκδοση του αρχείου.
Εάν εκτελείτε τον Windows Installer 2.0, η έκδοση αρχείου του αρχείου Miexec.exe πρέπει να είναι ίδια ή νεότερα από 2.0.2600.1183.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ διαχειριστικών ενημερωμένων εκδόσεων του προγράμματος-πελάτη και;

Μία από τις βασικές διαφορές μεταξύ διαχειριστικών και ενημερωμένων εκδόσεων προγράμματος-πελάτη είναι ότι οι διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις έχουν σχεδιαστεί για να ενημερώσετε το σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης, όπου, ως πρόγραμμα-πελάτης, ενημερωμένες εκδόσεις είναι σχεδιασμένες για να εγκατασταθούν σε μεμονωμένους σταθμούς εργασίας.

Ενότητα διαχειριστή

Εάν αναπτύξατε το Office 2000 από ένα σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης και, στη συνέχεια, εφαρμόζεται πρόγραμμα-πελάτης ενημερώνει (δυαδικές ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα) για δύο Microsoft Office 2000 Service Release 1a (SR-1a) και το Microsoft Office 2000 Service Pack 2 (SP-2), το Microsoft Windows Installer 1.1 εμποδίζουν να εγκαταστήσετε όλες τις μελλοντικές ενημερώσεις. Οργανισμούς στους οποίους είναι εγκατεστημένο το Microsoft Office 2000 από το CD του Office και, στη συνέχεια, να εγκατασταθεί τόσο το Office 2000 SR-1a και το Office 2000 SP-2, αντιμετωπίζουν τον ίδιο περιορισμό ο Windows Installer 1.1.

Για να αποφύγετε πιθανά ζητήματα την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων της Microsoft και τις ενημερώσεις κώδικα που κυκλοφόρησαν μετά την κυκλοφορία του Microsoft Office 2000 SP-3, αναβάθμιση σε Windows Installer 2.0. Η Microsoft συνιστά την αναβάθμιση σε Windows Installer 2.0 για να αποκτήσετε τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις του Microsoft Office και όλα τα άλλα προγράμματα του Windows Installer με βάση.

Την απαίτηση του Windows Installer 2.0 ισχύει για την εγκατάσταση του Office 2000 της ενημερωμένης έκδοσης ή της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, εκτός από στα ακόλουθα σενάρια:

Σενάριο 1

Την τεκμηρίωση που παρέχεται με την ενημερωμένη έκδοση ή ενημερωμένη έκδοση κώδικα δεν αναφέρει ότι απαιτείται Windows Installer 2.0.

Σενάριο 2

Κάνετε εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης διαχειριστικής πλήρες αρχείο post Office 2000 SP-3.

Σενάριο 3

Πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 • Κάνατε εγκατάσταση από μια διαχειριστική εικόνα.
 • Εγκαταστήσατε το Office 2000 SR-1a χρησιμοποιώντας ένα administrativeupdate.
 • Εγκαταστήσατε το Office 2000 SP-2 ή του Office 2000 SP-3 από την ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη usinga.

Σενάριο 4

Πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 • Κάνατε εγκατάσταση από μια διαχειριστική εικόνα.
 • Εγκαταστήσατε το Office 2000 SR-1a χρησιμοποιώντας ένα administrativeupdate.
 • Εγκαταστήσατε το Office 2000 SP-2 ή του Office 2000 SP-3 από διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση usingan.

Σενάριο 5

Πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 • Εγκαταστήσατε το Office 2000 SR-1a.
 • Επιλέξατε να μην εγκαταστήσετε το Office 2000 SP-2 ή αρχείο Office2000 SP-3.

Πίνακα εγκατάστασης του Office XP

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απαίτηση του Windows Installer 2.0, παρέχοντας έναν πίνακα εγκατάστασης που περιγράφει πολλές Office 2000 και σενάρια εγκατάστασης του service pack.
Μέθοδος εγκατάστασης των ενημερωμένων εκδόσεων SR-1Μέθοδος εγκατάστασης SP-2 ή SP-3Δημοσίευση Τύπος ενημερωμένης έκδοσης SP-2 ή SP-3Windows Installer 2.0 απαιτείται (Ναι/Όχι)
Πρόγραμμα-πελάτηςΠρόγραμμα-πελάτηςΠρόγραμμα-πελάτηςΝαι
ΔιαχείρισηςΔιαχείρισηςΠρόγραμμα-πελάτηςΌχι
ΔιαχείρισηςΔιαχείρισηςΔιαχείρισηςΌχι
ΔιαχείρισηςΠρόγραμμα-πελάτηςΔιαχείρισηςΔεν υποστηρίζεται
Off2000 inf

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 811002 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/21/2013 02:37:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbhowto kbupdate kbinfo kbmt KB811002 KbMtel
Σχόλια