Εμφανίζεται σφάλμα STOP 0x7B μετά την κατάργηση ή επανεγκατάσταση του Roxio Easy CD Creator 5 Platinum Edition

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Ορισμός του Μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Κατά την εκκίνηση του υπολογιστή μετά την κατάργηση του Roxio Easy CD Creator 5 Platinum Edition, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους STOP σε μια μπλε οθόνη, που μοιάζει με το εξής:
Εντοπίστηκε πρόβλημα και τερματίστηκαν τα Windows για να αποτραπεί βλάβη στον υπολογιστή σας.

Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπετε αυτήν την οθόνη σφάλματος Stop, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας. Εάν εμφανιστεί ξανά αυτή η οθόνη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Ελέγξτε τον υπολογιστή σας για ιούς. Καταργήστε όλους τους σκληρούς δίσκους ή τους ελεγκτές σκληρού δίσκου που εγκαταστήσατε πρόσφατα. Ελέγξτε τον σκληρό σας δίσκο, για να βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροί του έχουν ρυθμιστεί σωστά και ότι έχει τερματιστεί η λειτουργία του. Εκτελέστε το στοιχείο CHKDSK /F, για να ελέγξετε για τυχόν κατεστραμμένα αρχεία στον σκληρό δίσκο και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Τεχνικές πληροφορίες:

*** ΔΙΑΚΟΠΗ: 0x0000007B (0xF9E62640, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)

(A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.

If this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer.

If this screen appears again, follow these steps:

Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.

Technical information:

*** STOP: 0x0000007B (0xF9E62640, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000))
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί, σε περίπτωση που η καταχώρηση μητρώου προγράμματος οδήγησης Prtseqrd.sys UpperFilter δεν καταργηθεί, όταν καταργείτε το Easy CD Creator 5 Platinum Edition. Αυτή η καταχώρηση μητρώου προστίθεται από το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Easy CD Creator 5 Platinum Edition.

Όταν καταργείτε το πρόγραμμα, καταργείται το αρχείο προγράμματος οδήγησης Prtseqrd.sys, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις η καταχώρηση UpperFilter παραμένει στο μητρώο και αυτή η συνθήκη δημιουργεί το μήνυμα λάθους STOP, όταν ξεκινάτε τα Windows.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά σφάλματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους, μία κάθε φορά, και κατόπιν ελέγξτε, για να διαπιστώσετε αν το ζήτημα επιλύεται μετά την ολοκλήρωση των βημάτων. Εάν το θέμα έχει επιλυθεί, μην ολοκληρώσετε τις υπόλοιπες μεθόδους. Εάν το ζήτημα δεν επιλυθεί, προχωρήστε στην επόμενη μέθοδο.

Μέθοδος 1: Επεξεργασία του μητρώου και χρήση του αντιγράφου ασφαλείας μιας ομάδας System του μητρώου

 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το CD-ROM των Windows XP, πιέστε το πλήκτρο R για να επιδιορθώσετε μια εγκατάσταση των Windows, συνδεθείτε με την εγκατάσταση των Windows και κατόπιν πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
 2. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές και πατήστε το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε εντολή:

  cd\windows\system32\config
  ren system system.old
  ren software software.old
  ren SAM SAM.old
  ren security security.old
  ren default default.old
  copy μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows:\windows\repair\system
  copy μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows:\windows\repair\software
  copy μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows:\windows\repair\SAM
  copy μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows:\windows\repair\security
  copy μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows:\windows\repair\default

  Εμφανίζεται ένα μήνυμα "Αντιγράφηκαν 1 αρχεία" (1 file(s) copied) έπειτα από κάθε εντολή αντιγραφής.
 3. Πληκτρολογήστε exit, πιέστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι τα Windows.
 4. Συνδεθείτε στα Windows ως διαχειριστής (Administrator).

  Σημείωση Η ανάλυση οθόνης υπολογιστή και το βάθος χρώματος μπορεί έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο και ενδέχεται να μην εμφανίζεται όπως αναμένετε.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Κάντε κλικ στο κλειδί μητρώου
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Φόρτωση ομάδας (Load Hive) από το μενού Αρχείο (File).
 7. Ανοίξτε το φάκελο C:\Windows\System32\Config, κάντε κλικ στο στοιχείο System.old και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα (Open).
 8. Στο πλαίσιο Όνομα κλειδιού (Key Name), πληκτρολογήστε test και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Η αρχική ομάδα System φορτώνεται κάτω από την τρέχουσα ομάδα HKEY_LOCAL_MACHINE ως "test".
 9. Κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\test\ControlSet001\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 10. Στο δεξιό παράθυρο του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), κάντε κλικ στο στοιχείο LowerFilters και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete) από το μενού Επεξεργασία (Edit). Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
 11. Στο δεξιό παράθυρο του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), κάντε κλικ στο στοιχείο UpperFilters και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete) από το μενού Επεξεργασία (Edit). Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
 12. Κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\test\ControlSet001\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 13. Στο δεξιό παράθυρο του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο UpperFilters.
 14. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), διαγράψτε την καταχώρηση PrtSeqRd και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εάν σας ζητηθεί να καταργήσετε την κενή συμβολοσειρά, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 15. Κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\test\ControlSet001\Services
 16. Απενεργοποιήστε τις υπηρεσίες που αντιστοιχούν στα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου, αλλάζοντας την τιμή
  Start
  σε
  4
  :

  Cdr4_xp
  Cdralw2k
  cdudf_xp
  dvd_2K
  mmc_2K
  PrtSeqRd
  pwd_2K
  UdfReadr_xp
  Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ σε ένα δευτερεύον κλειδί, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Εκκίνηση (Start) στο δεξιό παράθυρο του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), πληκτρολογήστε 4 στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 17. Ακολουθήστε τα βήματα 10 έως 17 για όλες τις υπόλοιπες καταχωρήσεις ControlSet00x, όπως
  ControlSet002
  , κάτω από το κλειδί μητρώου
  HKEY_LOCAL_MACHINE\test\
  .
 18. Αναιρέστε τη φόρτωση της ομάδας μητρώου System.old:
  • Κάντε κλικ στην επιλογή test και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αναίρεση φόρτωσης ομάδας (Unload Hive) από το μενού Αρχείο (File).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να επιβεβαιώσετε την αναίρεση φόρτωσης του κλειδιού test και όλων των δευτερευόντων κλειδιών του.
 19. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) και κατόπιν επαναλάβετε τη φόρτωση της αρχικής ομάδας System του μητρώου:
  • Ξεκινήστε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το CD-ROM των Windows XP, πιέστε το πλήκτρο R για να επιδιορθώσετε μια εγκατάσταση των Windows, συνδεθείτε με την εγκατάσταση των Windows και κατόπιν πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.
  • Μεταβείτε στο φάκελο Windows\System32\Config. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε chdir system32\config στη γραμμή εντολών C:\Windows prompt και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Πληκτρολογήστε ren system system.xxx και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Πληκτρολογήστε ren system.old system και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Πληκτρολογήστε exit και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER, για να κλείσετε την Κονσόλα αποκατάστασης και ξεκινήστε πάλι τα Windows.

Μέθοδος 2: Επεξεργασία της ομάδας System από μια παράλληλη εγκατάσταση των Windows

Εάν δεν μπορείτε να φορτώσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας της ομάδας μητρώου χρησιμοποιώντας την Κονσόλα αποκατάστασης, επεξεργαστείτε την ομάδα μητρώου System από μια παράλληλη εγκατάσταση των Windows:
 1. Εκτελέστε μια παράλληλη εγκατάσταση των Windows. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  316941 Τρόπος εγκατάστασης των Windows XP ή αναβάθμισης σε Windows XP
 2. Εκτελέστε το Regedit.exe από τη νέα εγκατάσταση των Windows και κατόπιν κάντε κλικ στο κλειδί
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  .
 3. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Φόρτωση ομάδας (Load Hive).
 4. Ανοίξτε το φάκελο %SystemRoot%\System32\Config της αρχικής εγκατάστασης των Windows, κάντε κλικ στο αρχείο System και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα (Open).
 5. Στο πλαίσιο Φόρτωση ομάδας (Load Hive), πληκτρολογήστε test και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK. Η αρχική ομάδα System της εγκατάστασης των Windows φορτώνεται ως δευτερεύον κλειδί του τρέχοντος κλειδιού μητρώου
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  ως "test".
 6. Ακολουθήστε τα βήματα 10 έως 17 της ενότητας "Μέθοδος 1: Επεξεργασία του μητρώου με ένα αντίγραφο ασφαλείας της ομάδας System του μητρώου" αυτού του άρθρου, για να επεξεργαστείτε το δευτερεύον κλειδί μητρώου
  test
  .
 7. Αναιρέστε τη φόρτωση του δευτερεύοντος κλειδιού μητρώου
  test
  :
  • Κάντε κλικ στην επιλογή test και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αναίρεση φόρτωσης ομάδας (Unload Hive) από το μενού Αρχείο (File).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να επιβεβαιώσετε την αναίρεση της φόρτωσης.
 8. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας στην αρχική εγκατάσταση των Windows.
 9. Εάν δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή στην αρχική εγκατάσταση των Windows, ξεκινήστε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το CD-ROM των Windows XP και κατόπιν εκτελέστε μια επιτόπια αναβάθμιση της εγκατάστασης των Windows. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  315341 Τρόπος εκτέλεσης επιτόπιας αναβάθμισης (επανεγκατάστασης) των Windows XP
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307654 Τρόπος εγκατάστασης και χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) στα Windows XP
314058 Περιγραφή της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows XP
307545 Τρόπος ανάκτησης από ένα κατεστραμμένο μητρώο που αποτρέπει την εκκίνηση των Windows XP
313670 Αντικατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης χρησιμοποιώντας την "Κονσόλα αποκατάστασης" (Recovery Console) στα Windows 2000
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 811408 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 01:47:44 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kb3rdparty kbprb KB811408
Σχόλια