Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ο υπολογιστής σας συνδέεται με ένα σημείο πρόσβασης το οποίο μεταδίδει το δικό του "Αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών" (Service Set Identifier - SSID) αντί για ένα σημείο πρόσβασης το οποίο δεν μεταδίδει το δικό του SSID

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν ο δικός σας υπολογιστής-πελάτης "Αρχικής ρύθμισης ασύρματης επικοινωνίας" (Wireless Zero Configuration - WZC) που βασίζεται στο Microsoft Windows XP Service Pack 1 ή το Service Pack 2 (SP1 ή SP2) βρίσκεται πολύ κοντά σε δύο σημεία ασύρματης πρόσβασης και ένα από τα σημεία πρόσβασης μεταδίδει το δικό του "Αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών" (Service Set Identifier - SSID) ενώ το άλλο δεν το μεταδίδει, τότε ο υπολογιστής σας συνδέεται πάντοτε με το σημείο πρόσβασης που μεταδίδει το δικό του SSID. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από τη σειρά προτεραιότητας των δικτύων που έχουν ρυθμιστεί στη λίστα Προτιμώμενα δίκτυα (Preferred Networks).

Επιπλέον, όταν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος με ένα σημείο πρόσβασης το οποίο δεν μεταδίδει το δικό του SSID και κάπου εκεί κοντά είναι ενεργοποιημένο ένα άλλο σημείο πρόσβασης που μεταδίδει το δικό του SSID, ο υπολογιστής σας συνδέεται αυτόματα με το σημείο πρόσβασης που μεταδίδει το δικό του SSID.
Αιτία
Η "Υπηρεσία αρχικής ρύθμισης ασύρματης επικοινωνίας" (Wireless Zero Config Service - WZC) προσπαθεί πάντοτε να συνδεθεί με ένα σημείο πρόσβασης που εκτελεί μετάδοση, το οποίο παρατίθεται πρώτο στη λίστα "Προτιμώμενα δίκτυα" (Preferred Networks).
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
Περισσότερες πληροφορίες
Η υπηρεσία WZC των Windows XP επιλέγει δυναμικά το ασύρματο δίκτυο στο οποίο συνδέεται ο υπολογιστής σας βάσει των προτιμήσεων ή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεών σας. Σε αυτές περιλαμβάνονται η αυτόματη επιλογή και σύνδεση με ένα ασύρματο δίκτυο που προτιμάτε περισσότερο, όταν αυτό γίνει διαθέσιμο. Στην περίπτωση που δεν εντοπιστεί κοντά κανένα από τα προτιμώμενα δίκτυα, η υπηρεσία WZC ρυθμίζει τις παραμέτρους του προσαρμογέα ασύρματου δικτύου έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση αθέλητης σύνδεσης μέχρι ο υπολογιστής-πελάτης ασύρματου δικτύου να βρεθεί στην εμβέλεια ενός προτιμώμενου δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία WZC, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Η απενεργοποίηση των μεταδόσεων του SSID δεν αποτελεί πολύ αποτελεσματική μέθοδο για την ασφάλεια ενός ασύρματου δικτύου.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 811427 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 01:47:54 - Αναθεώρηση: 4.3

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB811427
Σχόλια