Το βοηθητικό πρόγραμμα Επαναφορά Συστήματος (System Restore) των Windows κλείνει και όλα τα σημεία επαναφοράς διαγράφονται

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Κατά την εκτέλεση του βοηθητικού προγράμματος Επαναφορά Συστήματος (System Restore) των Windows, το βοηθητικό πρόγραμμα μπορεί να πάψει να εκτελείται και όλα τα σημεία επαναφοράς να διαγραφούν. Όταν συμβεί αυτό, το ακόλουθο σφάλμα καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος:
0xc0000040


Σε αυτό το σενάριο, γίνεται επανεκκίνηση του βοηθητικού προγράμματος Επαναφορά Συστήματος (System Restore) την επόμενη φορά που ξεκινούν τα Windows και δημιουργούνται νέα σημεία επαναφοράς.
Αιτία
Αυτό το θέμα μπορεί να προκύψει όταν προϋπάρχει ένα σπάνιο σύνολο περιστάσεων -- συγκεκριμένα, όταν ένα πρόγραμμα ή προγράμματα προσπαθούν ταυτόχρονα να αποκτήσουν πρόσβαση και να τροποποιήσουν το ίδιο αρχείο με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται διένεξη στις λειτουργίες του βοηθητικού προγράμματος Επαναφορά Συστήματος (System Restore).

Αυτό το ζήτημα έχει αναφερθεί σε σχέση με το RealOne Player της Real Networks.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 812119 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/12/2015 21:15:18 - Αναθεώρηση: 2.2

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbbug kbpending KB812119
Σχόλια