Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δεν είναι δυνατή η εύρεση του αρχείου Rundll32.exe όταν ανοίγετε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Όταν ανοίγετε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Τα Windows δεν είναι δυνατό να βρουν το C:\Windows\Rundll32.exe. Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε το όνομα σωστά και προσπαθήστε αργότερα.

(Windows cannot find C:\Windows\Rundll32.exe make sure you typed the name correctly and try again.)
Αιτία
Αυτό το ζήτημα προκύπτει εξαιτίας ενός αρχείου Rundll32.exe που λείπει ή έχει καταστραφεί. Αυτό το ζήτημα μπορεί επίσης να προκαλείται από κάποιον ιό.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Τοποθετήστε το δίσκο CD-ROM των Windows XP στη μονάδα δίσκου CD-ROM.
  2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
  3. Πληκτρολογήστε expand X:\i386\rundll32.ex_ c:\windows\system32\rundll32.exe στο πλαίσιο "Άνοιγμα" (Open), όπου X είναι το γράμμα της μονάδας CD ROM.
  4. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες ή εάν υποπτεύεστε ότι μπορεί να έχετε προσβληθεί από ιό, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306913 Μήνυμα λάθους που προκαλείται από τον ιό Sircam32 κατά την εκκίνηση ενός προγράμματος
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 812340 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/17/2005 11:51:17 - Αναθεώρηση: 2.0

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • kberrmsg kbprb KB812340
Σχόλια