Η μονάδα δισκέτας λείπει από το φάκελο "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν προκύψει κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Στα Windows XP, μπορεί να αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Η μονάδα δισκέτας δεν εμφανίζεται στο φάκελο "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer). Μπορεί επίσης να παρατηρήσετε ότι η μονάδα δισκέτας εμφανίζεται ως ο αριθμός 37 ή 39 στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 • Η μονάδα δισκέτας δεν λειτουργεί σε ασφαλή λειτουργία ή σε κανονική λειτουργία. Η μονάδα δισκέτας εντοπίζεται από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), αλλά εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Η φόρτωση του προγράμματος οδήγησης συσκευής για αυτό το υλικό πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τα Windows, αλλά δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός της συσκευής υλικού. (Κωδικός 41)

  (Windows successfully loaded the device driver for this hardware but cannot find the hardware device. (Code 41))
Αιτία
Αυτά τα ζητήματα μπορεί να προκύψουν, εάν υπάρχουν κατεστραμμένα ή εσφαλμένα κλειδιά στο μητρώο.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα, διαγράψτε τα κατεστραμμένα ή εσφαλμένα κλειδιά μητρώου. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E980-E325 11CE-BFC1-08002BE10318}
 4. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στην τιμή Upperfilters και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο DELETE.

  Όταν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
 5. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στην τιμή Lowerfilters και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο DELETE.

  Όταν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
 6. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
 7. Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να υπάρχει, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6 για να διαγράψετε τις επάνω και τις κάτω καταχωρήσεις φίλτρου για τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά του μητρώου:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Class\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002
  Κατόπιν, ανοίξτε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager). Εάν οι μονάδες δισκέτας σας εξακολουθούν να αναγράφονται, καταργήστε τις και κατόπιν ξεκινήστε ξανά τον υπολογιστή.
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την απώλεια συσκευών, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
314060 Απώλεια πρόσβασης στη μονάδα CD-ROM και εμφάνιση μηνυμάτων λάθους με κωδικούς σφάλματος 31, 32, 19, 39 ή 41 μετά την κατάργηση του Easy CD Creator από τα Windows XP
817196 Η μονάδα δισκέτας δεν εμφανίζεται στο φάκελο "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 812489 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 01:52:42 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB812489
Σχόλια