Μηνύματα σφάλματος κατά την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Outlook και το Outlook Express

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Όταν επιχειρείτε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Office Outlook ή το Outlook Express, ενδέχεται να εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος παρόμοιο με τα ακόλουθα:
 • Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία σύνδεσης, επειδή ο υπολογιστής προορισμού την απέρριψε ενεργά. (No connection could be made because the target machine actively refused it.)
 • Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του διακομιστή. (Λογαριασμός:όνομα_λογαριασμού, POPserver:'mail', Αριθμός σφάλματος: 0x800ccc0d) (The server could not be found. (Account: account name, POPserver:'mail', Error Number: 0x800ccc0d))
 • Η εργασία 'όνομα_διακομιστή - Αποστολή και λήψη ανέφερε σφάλμα (0x800ccc0f): 'Η σύνδεση με το διακομιστή διακόπηκε. Εάν συνεχιστεί αυτό το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή ή με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP). Ο διακομιστής ανταποκρίθηκε: ? K' (Task 'server name - Sending and Receiving' reported error (0x800ccc0f): 'The connection to the server was interrupted. If this problem continues, contact your server administrator or Internet service provider (ISP). The server responded: ? K')
 • Στα πιθανά αίτια για την απροσδόκητη διακοπή σύνδεσης από το διακομιστή Πιθανές αιτίες αυτού του σφάλματος μπορεί να είναι προβλήματα στο διακομιστή, προβλήματα στο δίκτυο ή μεγάλη χρονική διάρκεια αδράνειας. Λογαριασμός. όνομα_λογαριασμού, Διακομιστής: 'όνομα_διακομιστή', Πρωτόκολλο: POP3, Απόκριση διακομιστή: '+OK', Θύρα: 110, Ασφαλής θύρα(SSL): No, Error Number: 0x800ccc0f (Your server has unexpectedly terminated the connection. Possible causes for this include server problems, network problems, or a long period of inactivity. Account. account name, Server:server name', Protocol: POP3, Server Response: '+OK', Port:110, Secure(SSL): N0, Error Number: 0x800ccc0f)
 • Η εργασία 'όνομα_διακομιστή_SMTP - Αποστολή και λήψη' ανέφερε σφάλμα (0x80042109): 'Το Outlook δεν είναι δυνατό να συνδεθεί με το διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας σας (SMTP). Εάν εξακολουθείτε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή ή με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP). (Task 'server name_SMTP - Sending and Receiving' reported error (0x80042109): 'Outlook is unable to connect to your outgoing (SMTP) e-mail server. If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provider (ISP).')
 • Το χρονικό όριο για τη λειτουργία έληξε κατά την αναμονή απόκρισης από το διακομιστή εισερχομένων (POP) 0x8004210a (The operation timed out waiting for a response from the receiving (POP) server 0x8004210a)
 • Το χρονικό όριο έληξε κατά την επικοινωνία με το διακομιστή 0x800ccc19 (A time-out occurred while communicating with the server 0x800ccc19)
Πρόσθετες πληροφορίες για τα μηνύματα σφάλματος


Μπορεί επίσης να λάβετε μήνυμα σφάλματος που να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους από τους εξής κωδικούς σφάλματος:
 • 0x800ccc15
 • 0x80042108
 • 0x800ccc0e
 • 0x8004210b
 • 0x800ccc0b
 • 0x800ccc79
 • 0x800ccc67
 • 0x80040900
 • 0x800ccc81
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση μηνυμάτων χρονικού ορίου, ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Οι πιο κοινές αιτίες για αυτά τα μηνύματα σφάλματος είναι προβλήματα με τη σύνδεση στο Internet και εσφαλμένες ρυθμίσεις λογαριασμού στο Outlook ή στο Outlook Express. Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Για να το κάνετε αυτό, προχωρήστε στη μέθοδο 1.

Σημείωση Οι μέθοδοι που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο απευθύνονται σε αρχάριους και σε έμπειρους χρήστες.

Μέθοδος 1: Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο Internet
Για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet και ότι ο διακομιστής αλληλογραφίας δεν ήταν προσωρινά μη διαθέσιμος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, όπως ο Windows Internet Explorer.
 2. Πληκτρολογήστε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις στη γραμμή διευθύνσεων και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.
  • http://www.microsoft.com
  • http://www.msn.com
  • http://www.live.com
  Εάν εξακολουθήσετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα συνδεσιμότητας στο Internet, συμβουλευτείτε το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων σύνδεσης στο Internet:
  936211 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σύνδεσης στο δίκτυο στον Internet Explorer
  Εάν συνδεθήκατε με επιτυχία στο Internet, μεταβείτε στο βήμα 3.
 3. Στείλτε στον εαυτό σας ένα δοκιμαστικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να λαμβάνετε μήνυμα σφάλματος.
 4. Εάν η δοκιμή σας ήταν επιτυχής, τελειώσατε. Εάν εξακολουθείτε να λαμβάνετε μήνυμα σφάλματος, προχωρήστε στη μέθοδο 2 για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του λογαριασμού σας είναι σωστές.


Μέθοδος 2: Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του λογαριασμού σας είναι σωστές
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook 2013, στο Outlook 2010, στο Outlook 2007 ή στο Outlook 2003:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Αντιγράψτε και επικολλήστε, ή πληκτρολογήστε, την παρακάτω εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, έπειτα, πατήστε το πλήκτρο Enter:
  control panel
  Σημείωση Αν χρησιμοποιείτε μια έκδοση 64 bit των Windows, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προβολή εικονιδίων Πίνακα Ελέγχου 32-bit (View 32-bit Control Panel) στον πίνακα Ελέγχου για να εμφανιστεί το εικονίδιο Αλληλογραφία (Mail).
 3. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση αλληλογραφίας (Mail Setup):

  Windows 7
  • Εάν ο Πίνακας Ελέγχου βρίσκεται στην προβολή "Μεγάλα εικονίδια" ή "Μικρά εικονίδια", κάντε κλικ στην επιλογή Αλληλογραφία (Mail). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση αλληλογραφίας (Mail Setup).
  • Εάν ο Πίνακας Ελέγχου βρίσκεται σε προβολή Κατηγοριών, στην ενότητα Προβολή κατά (View by) κάντε κλικ για να επιλέξετε Μεγάλα εικονίδια (Large icons) ή Μικρά εικονίδια (Small icons) και, έπειτα, κάντε κλικ στην επιλογή Αλληλογραφία (Mail). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση αλληλογραφίας (Mail Setup).

  Windows Vista ή Windows XP
  • Εάν ο Πίνακας Ελέγχου βρίσκεται σε Κλασική προβολή, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Αλληλογραφία (Mail). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση αλληλογραφίας (Mail Setup).
  • Εάν ο Πίνακας Ελέγχου βρίσκεται σε προβολή Κατηγοριών, στην ενότητα Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σε κλασική προβολή (Switch to Classic View) (για Windows XP) ή στην επιλογή Κλασική προβολή (Classic View) (για Windows Vista) και, έπειτα, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Αλληλογραφία (Mail). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση αλληλογραφίας (Mail Setup).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση αλληλογραφίας (Mail Setup), κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση των προφίλ (Show Profiles).

 5. Στην καρτέλα Γενικά (General), στην περιοχή Εκκίνηση του Microsoft Outlook με αυτό το προφίλ (When Starting Microsoft Outlook, use this profile), κάντε κλικ στο στοιχείο Να ζητείται ο καθορισμός του προφίλ που θα χρησιμοποιηθεί (Prompt for a profile to be used) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).

 6. Στο πλαίσιο Όνομα προφίλ (Profile Name), πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το νέο προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Στο παράθυρο διαλόγου Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Accounts), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Προσθήκη νέου λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Add a new e-mail account) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 8. Κάντε κλικ στον κατάλληλο τύπο διακομιστή για τον νέο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 9. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες λογαριασμού σας στα απαιτούμενα πλαίσια και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  Σημείωση Από προεπιλογή, τόσο το Βιβλίο διευθύνσεων του Outlook (Outlook Address Book) όσο και τα αρχεία των προσωπικών φακέλων (.pst) προστίθενται αυτόματα σε κάθε νέο προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός από εκείνα τα προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία δημιουργούνται στον Microsoft Exchange Server. Από προεπιλογή, τα αρχεία .pst δεν προστίθενται σε κάθε νέο προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Exchange Server.
Για πληροφορίες σχετικά με το ποιες ρυθμίσεις θα πρέπει να ελέγχετε στο Outlook, ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
287532 Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Internet στο Outlook
Για πληροφορίες σχετικά με το ποιες ρυθμίσεις θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε στο Outlook Express 6.0, ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
171163 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων του Outlook Express 6.0 για την αλληλογραφία Internet
Αν η μέθοδος αυτή απέδωσε, έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Εάν αυτή η μέθοδος δεν λειτούργησε στην περίπτωσή σας, αλλά μπορείτε με άνεση να πραγματοποιήσετε τις εργασίες αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους, μεταβείτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους". Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους, μπορείτε να μεταβείτε στην ενότητα "Επόμενα βήματα" για άλλους πόρους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για βοήθεια.

Αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους

Εάν εξακολουθήσετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την επαλήθευση των ρυθμίσεων του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους, ρωτήστε το διαχειριστή του συστήματός σας ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Microsoft από την επιλογή: Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους με την ακόλουθη σειρά. Ελέγξτε αν το ζήτημα έχει επιλυθεί μετά από κάθε μέθοδο.

Μέθοδος 3: Εκκίνηση του Outlook σε ασφαλή λειτουργία
Για να ξεκινήσετε το Outlook σε ασφαλή λειτουργία:

Windows Vista ή Windows 7
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start).
 2. Πληκτρολογήστε outlook.exe /safe στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search).
 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter.
Για Windows XP, Windows Server 2003 ή Windows 2000
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση (Run).
 3. Πληκτρολογήστε outlook.exe /safe.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Με την έναρξη σε ασφαλή λειτουργία, το Outlook ξεκινά χωρίς πρόσθετα, χωρίς το παράθυρο προεπισκόπησης ή προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων και θα μπορούσε να υποδεικνύει κατεστραμμένο προφίλ ή διένεξη με εφαρμογές ή πρόσθετα άλλων κατασκευαστών. Δείτε τη μέθοδο 2 για να δημιουργήσετε νέο προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να λάβετε Βοήθεια για τον προσδιορισμό μιας αντιφατικής εφαρμογής ή προσθέτου, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών της Microsoft στα:

Μέθοδος 4: Δημιουργία νέου προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ίσως μπορέσετε να επιλύσετε αυτά τα προβλήματα δημιουργώντας ένα νέο προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας προφίλ στο Outlook, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
829918 Τρόπος δημιουργίας και ρύθμισης παραμέτρων προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook
287072 Τρόπος δημιουργίας νέου προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το Outlook 2002
195718 Τρόπος δημιουργίας νέου προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook 2000


Μέθοδος 5: Διαγραφή ύποπτων μηνυμάτων από το γραμματοκιβώτιό σας
Εάν υπάρχει κάποιο κατεστραμμένο μήνυμα στο γραμματοκιβώτιό σας, μπορείτε να επιλύσετε το ζήτημα κάνοντας μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
 • Επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) και ζητήστε να διαγραφούν τα ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Διαγράψτε όλα τα ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταβαίνοντας στο γραμματοκιβώτιό σας μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας παροχής Internet (ISP) που βασίζεται στο Web.


Μέθοδος 6: Ανατρέξτε στην τοποθεσία web του κατασκευαστή σας του λογισμικού προστασίας από ιούς που χρησιμοποιείτε για επιπλέον προτάσεις
Εάν το πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών που χρησιμοποιείτε περιλαμβάνει δυνατότητα εξέτασης των στοιχείων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε επιπλέον ρυθμίσεις για να είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε το Outlook ή το Outlook Express με τη δυνατότητα εξέτασης στοιχείων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογισμικού προστασίας από ιούς.

Στο λογισμικό προστασίας από ιούς που προκάλεσε αυτό το πρόβλημα περιλαμβάνονται προϊόντα από τους εξής κατασκευαστές:
 • Symantec (Norton)
 • McAfee
 • Trend Micro (PC-cillin)
 • Panda
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες Web για το λογισμικό αντιμετώπισης ιών:

Symantec: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προγραμμάτων του Office με την προσθήκη του Norton AntiVirus για το Office:
329820 Τρόπος χρήσης των προγραμμάτων του Office με την προσθήκη του Norton AntiVirus για το Office

McAfee: Trend Micro: Panda: Σημείωση Το λογισμικό προστασίας από ιούς βοηθάει στην προστασία του υπολογιστή σας από ιούς. Δεν πρέπει να πραγματοποιείτε λήψη ή να ανοίγετε αρχεία από πηγές που δεν εμπιστεύεστε, να επισκέπτεστε τοποθεσίες web που δεν εμπιστεύεστε ή να ανοίγετε συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν είναι απενεργοποιημένο το λογισμικό προστασίας από ιούς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιούς υπολογιστών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
129972 Ιοί υπολογιστών: περιγραφή, πρόληψη και αποκατάσταση
Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Μέθοδος 7: Επιδιόρθωση του Outlook Express
Εάν το Outlook Express έχει καταργηθεί από τον υπολογιστή σας ή εάν η εγκατάσταση του Outlook Express είναι κατεστραμμένη, το Outlook δεν θα λειτουργεί σωστά και μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση ενός από τα μηνύματα σφάλματος που αναφέρονται στην ενότητα "Συμπτώματα". Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, επιδιορθώστε το Outlook Express. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λόγο για τον οποίο απαιτείται το Outlook Express για τη χρήση του Outlook, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
230076 Το Outlook 2000 απαιτεί το Outlook Express


Μέθοδος 8: Βεβαιωθείτε ότι όλες οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SMTP σε μια λίστα διανομής είναι έγκυρες
Εάν μία διεύθυνση SMTP μιας λίστας διανομής είναι κατεστραμμένη ή έχει σφαλμένη διαμόρφωση, μπορεί να εμφανιστεί το σφάλμα 0x8004210b. Εξετάστε όλες τις διευθύνσεις της λίστας διανομής για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές. Επιπλέον, μπορείτε να στείλετε μεμονωμένα δοκιμαστικά μηνύματα σε κάθε μέλος της λίστας διανομής για να προσδιορίσετε την εσφαλμένη διεύθυνση.

Μέθοδος 9: Ελέγξτε τις παραμέτρους του λογισμικού για το τείχος προστασίας
Προειδοποίηση Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης ενδέχεται να καταστήσει έναν υπολογιστή ή ένα δίκτυο πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης δεν συνιστάται, αλλά παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τον εφαρμόσετε κατά την κρίση σας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης με δική σας ευθύνη.

Σημαντικό Αυτά τα βήματα ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο ασφαλείας. Αυτά τα βήματα ενδέχεται επίσης να καταστήσουν τον υπολογιστή ή το δίκτυο πιο ευάλωτα σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Συνιστάται να εκτελέσετε τη διαδικασία που περιγράφει αυτό το άρθρο, για να επιτρέψετε στα προγράμματα να λειτουργούν σύμφωνα με τον τρόπο που είναι σχεδιασμένα ή για να υλοποιήσετε συγκεκριμένες δυνατότητες των προγραμμάτων. Πριν να κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν αποφασίσετε να εφαρμόσετε αυτήν τη διαδικασία, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του συστήματος. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία μόνο αν είναι πραγματικά απαραίτητο.

Ρυθμίστε τις παραμέτρους του λογισμικού για το τείχος προστασίας, ώστε να εκχωρείται πρόσβαση στο Internet για τα ακόλουθα αρχεία:
 • Για το Outlook Express: Msimn.exe
 • Για το Outlook: Outlook.exe
Από προεπιλογή, τα περισσότερα προγράμματα-πελάτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν πρόσβαση στη θύρα 25 για τα εξερχόμενα και στη θύρα 110 για τα εισερχόμενα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θύρες που επικοινωνούν με το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επικοινωνήστε με την υπηρεσία ISP ή με το διαχειριστή συστήματος.

Στο λογισμικό τείχους προστασίας που προκάλεσε αυτό το πρόβλημα περιλαμβάνονται προϊόντα από τους εξής κατασκευαστές:
 • McAfee
 • Symantec
 • ZoneLabs
 • Cisco
 • Sygate
 • Sonicwall
 • Freedom Security Zero Knowledge
McAfee Personal Firewall
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις παραμέτρων στο πρόγραμμα McAfee Personal Firewall και βεβαιωθείτε ότι το Microsoft Outlook ή το Microsoft Outlook Express έχει πλήρη δικαιώματα πρόσβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του προγράμματος McAfee Personal Firewall, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της McAfee στο Web: Εναλλακτικά, μπορείτε να καταργήσετε και να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα McAfee Personal Firewall. Με τη διαδικασία επανεγκατάστασης δημιουργείται ξανά το αρχείο υπογραφής προγράμματος που χρησιμοποιείται από το τείχος προστασίας. Επιπλέον, με αυτήν τη διαδικασία εξασφαλίζεται ότι το Outlook και το Outlook Express περιλαμβάνονται στη λίστα προγραμμάτων στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση στο Internet.

Norton Personal Firewall (Symantec)
Εάν στον υπολογιστή σας εκτελούνται τα προγράμματα Norton Personal Firewall 2002, Norton Internet Security ή Norton SystemWorks της Symantec, επικοινωνήστε με την υποστήριξη προϊόντων της Symantec για αναβάθμιση ή οδηγίες αλλαγής των ρυθμίσεων, για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τη Symantec, μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία της Symantec στο Web:
Περισσότερες πληροφορίες
Εάν ο κωδικός σφάλματος συνοδεύεται από μήνυμα σφάλματος λήξης χρονικού ορίου, ίσως μπορέσετε να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα αυξάνοντας το χρονικό όριο του διακομιστή στο Outlook ή στο Outlook Express. Για να αυξήσετε τη ρύθμιση χρονικού ορίου του διακομιστή, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο που είναι κατάλληλη για την έκδοση του Outlook ή του Outlook Express που χρησιμοποιείτε.

Outlook 2010 και Outlook 2013
 1. Ξεκινήστε το Outlook.
 2. Από το μενού Files (Αρχεία), κάντε κλικ στην εντολή Info (Πληροφορίες).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις λογαριασμού (Account Settings) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις λογαριασμού (Account Settings) από τη λίστα.
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το λογαριασμό σας POP3 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change).
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες ρυθμίσεις (More Settings).
 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 7. Αυξήστε σταδιακά το χρονικό όριο στο διακομιστή, μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα.


Outlook 2007
 1. Ξεκινήστε το Outlook.
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις λογαριασμού (Account Settings).
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το λογαριασμό σας POP3 προορισμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες ρυθμίσεις (More Settings).
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 6. Αυξήστε σταδιακά το χρονικό όριο στο διακομιστή, μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα.


Outlook 2002 και Outlook 2003
 1. Ξεκινήστε το Outlook.
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Accounts).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Προβολή ή αλλαγή υπαρχόντων λογαριασμών ηλ. ταχυδρομείου (View or change existing e-mail accounts) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Κάντε κλικ στο λογαριασμό σας POP3 και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερες ρυθμίσεις (More Settings).
 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 7. Αυξήστε σταδιακά το χρονικό όριο στο διακομιστή, μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα.


Outlook 2000 Εταιρεία ή ομάδα εργασίας (Corporate or Workgroup - CW)
 1. Ξεκινήστε το Outlook.
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Υπηρεσίες (Services).
 3. Στην καρτέλα Υπηρεσίες (Services), κάντε κλικ στο στοιχείο Ηλεκτρονική αλληλογραφία Internet (Internet E-mail) και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Ιδιότητες (Properties).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 5. Αυξήστε σταδιακά το χρονικό όριο στο διακομιστή, μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.


Outlook 2000 Internet Mail μόνο (IMO)
 1. Ξεκινήστε το Outlook.
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί (Accounts).
 3. Επιλέξτε το λογαριασμό προορισμού και κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 5. Αυξήστε σταδιακά το χρονικό όριο στο διακομιστή, μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.


Outlook Express 5.x και 6.0


 1. Ξεκινήστε το Outlook Express.
 2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Λογαριασμοί (Accounts).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αλληλογραφία (Mail).
 4. Κάντε κλικ στο λογαριασμό σας POP3 και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 6. Αυξήστε σταδιακά το χρονικό όριο στο διακομιστή, μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Επόμενα βήματα
Εάν αυτές οι μέθοδοι δεν λειτούργησαν στην περίπτωσή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία Web των Υπηρεσιών Υποστήριξης Πελατών της Microsoft για να βρείτε άλλες λύσεις για το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Στην τοποθεσία των Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών της Microsoft στο Web περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως: Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, ίσως θέλετε να επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες Υποστήριξης Πελατών της Microsoft στη διεύθυνση:
ol2003 ol2002
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 813514 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/21/2015 13:25:00 - Αναθεώρηση: 9.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook Express 5.5

 • kbresolve kbtshoot kbsendmail kbemail kberrmsg kbprb kbcip kbsmbportal KB813514
Σχόλια