Μηνύματα λάθους: "Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του αρχείου Hlink.dll" (Hlink.dll Can't Be Loaded) ή "Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση του αρχείου Hlink.dll από το PowerPoint" (PowerPoint Failed to Load Hlink.dll)

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Όταν προβάλλετε μια παρουσίαση του Microsoft Office PowerPoint 2003, ενδέχεται να λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους, ή και τα δύο:
Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του Microsoft PowerPoint "hlink.dll"

(Microsoft PowerPoint "hlink.dll" can't be loaded).
Microsoft PowerPoint failed to load "hlink.dll"

(Microsoft PowerPoint failed to load "hlink.dll").
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει, εάν το αρχείο Hlink.dll λείπει, είναι κατεστραμμένο ή ανήκει σε λάθος έκδοση.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για επίλυση αυτού του ζητήματος, διαγράψτε το αρχείο Hlink.dll από το σκληρό σας δίσκο, εάν υπάρχει, και κατόπιν αντικαταστήστε το. Το αρχείο Hlink.dll είναι αποθηκευμένο σε ένα συμπιεσμένο αρχείο CAB και μπορείτε να το εγκαταστήσετε με τον Microsoft Internet Explorer. Για την αντικατάσταση του αρχείου Hlink.dll, χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ίσως να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.

Μέθοδος 1: Επανεγκατάσταση του Internet Explorer

 1. Αποθηκεύστε τυχόν αρχεία που είναι ανοιχτά και στη συνέχεια κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εύρεση (Find) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία ή φάκελοι (Files or Folders).
 3. Στο πλαίσιο Με όνομα (Named), πληκτρολογήστε hlink.dll.
 4. Στο πλαίσιο Διερεύνηση σε (Look in), βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η μονάδα δίσκου C και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση τώρα (Find Now).
 5. Εάν βρείτε το αρχείο Hlink.dll, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename).
 6. Μετονομάστε το αρχείο από "Hlink.dll" σε "Hlink.old".
 7. Τοποθετήστε το CD 1 του Microsoft Office XP στη μονάδα δίσκου CD-ROM ή DVD-ROM.
 8. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση (Run).
 9. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε τα ακόλουθα όπου drive είναι το γράμμα της μονάδας CD-ROM ή DVD-ROM: drive:\IE5\EN\Ie5setup.exe

  Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιδιόρθωση του Internet Explorer (Repair Internet Explorer) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Τα Windows επανεγκαθιστούν το αρχείο Hlink.dll στο σύστημά σας.

Μέθοδος 2: Εξαγωγή του αρχείου Hlink.dll

 1. Αποθηκεύστε τυχόν αρχεία που είναι ανοιχτά και στη συνέχεια κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εύρεση (Find) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία ή φάκελοι (Files or Folders).
 3. Στο πλαίσιο Με όνομα (Named), πληκτρολογήστε hlink.dll.
 4. Στο πλαίσιο Διερεύνηση σε (Look in), βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η μονάδα δίσκου C και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση τώρα (Find Now).
 5. Εάν βρείτε το αρχείο Hlink.dll, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename).
 6. Μετονομάστε το αρχείο από "Hlink.dll" σε "Hlink.old".
 7. Τοποθετήστε το CD 1 του Microsoft Office XP στη μονάδα δίσκου CD-ROM ή DVD-ROM.
 8. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση (Run).
 9. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση (Run) πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή εντολών όπου drive είναι το γράμμα της μονάδας CD-ROM ή DVD-ROM καιwindows είναι ο φάκελος που περιέχει το λειτουργικό πρόγραμμα των Windows: extract drive:\IE5\En\IENT_S1.cab IENT_1.cab /L c:\windows\desktop

  Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 10. Κάντε και πάλι κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 11. Για εξαγωγή του αρχείου Hlink.dll, στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση (Run) πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή εντολών όπου windows είναι ο φάκελος που περιέχει το λειτουργικό πρόγραμμα των Windows: extract c:\windows\desktop\IENT_1.cab hlink.dll /L c:\windows\system32

  Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 12. Κάντε και πάλι κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 13. Για καταχώρηση του αρχείου Hlink.dll με μη αυτόματο τρόπο στο λειτουργικό σύστημα 32-bit, στο παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση (Run) πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή εντολών όπου windows είναι ο φάκελος που περιέχει το λειτουργικό πρόγραμμα των Windows: c:\windows\system32\regsvr32 /s c:\windows\system32\hlink.dll

  Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
hyperlink error ppt ppt11 ppt2003 2003 powerpnt 11.0 failed to load dll can t be loaded prb OfficeErrorMessages 10038
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 813726 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/13/2006 10:22:23 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Office PowerPoint 2003

 • kbnofix kbprb kberrmsg KB813726
Σχόλια