Τρόπος αλλαγής της προεπιλεγμένης τιμής του χρονικού ορίου διατήρησης εν ενεργεία στον Internet Explorer

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αλλαγής της προεπιλεγμένης τιμής HTTP διατήρησης εν ενεργεία.

Όταν ο Internet Explorer δημιουργήσει μια μόνιμη σύνδεση HTTP με ένα διακομιστή Web (χρησιμοποιώντας τις κεφαλίδες Σύνδεση: Διατήρηση εν ενεργεία), ο Internet Explorer χρησιμοποιεί εκ νέου την ίδια υποδοχή TCP/IP η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη της αρχικής αίτησης, έως ότου η υποδοχή να παραμείνει αδρανής για ένα λεπτό. Μετά την παραμονή της σύνδεσης σε αδράνεια για ένα λεπτό, ο Internet Explorer επαναφέρει τις αρχικές ρυθμίσεις της σύνδεσης. Χρησιμοποιείται μια νέα υποδοχή TCP/IP για τη λήψη πρόσθετων αιτήσεων. Ίσως θελήσετε να αλλάξετε την τιμή HTTP KeepAliveTimeout στον Internet Explorer.

Στην περίπτωση που το πρόγραμμα περιήγησης-πελάτης (Internet Explorer) ή ο διακομιστής Web έχει χαμηλότερη τιμή KeepAlive, τότε αυτό είναι ο περιοριστικός παράγοντας. Για παράδειγμα, εάν το πρόγραμμα-πελάτης έχει χρονικό όριο λήξης δύο λεπτών και ο διακομιστής Web έχει χρονικό όριο λήξης ενός λεπτού, το μέγιστο χρονικό όριο λήξης είναι ένα λεπτό. Το πρόγραμμα-πελάτης ή ο διακομιστής μπορεί να είναι ο περιοριστικός παράγοντας.

Από προεπιλογή, ο Internet Explorer έχει τιμή
KeepAliveTimeout
ενός λεπτού και έναν πρόσθετο περιοριστικό παράγοντα (
ServerInfoTimeout
) δύο λεπτών. Οποιαδήποτε από αυτές τις ρυθμίσεις μπορεί να προκαλέσει την επαναφορά της υποδοχής από τον Internet Explorer.
Περισσότερες πληροφορίες
Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows


Ίσως χρειαστεί να αυξήσετε την προεπιλεγμένη τιμή χρονικού ορίου λήξης για τις μόνιμες συνδέσεις HTTP του Internet Explorer όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα Web, το οποίο πρέπει να επικοινωνεί με τον Internet Explorer μέσω της ίδιας υποδοχής TCP/IP μετά από ένα λεπτό αδράνειας. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη τιμή του χρονικού ορίου λήξης για τις μόνιμες συνδέσεις HTTP του Internet Explorer, προσθέστε μια τιμή DWORD που ονομάζεται
KeepAliveTimeout
στο ακόλουθο κλειδί μητρώου και, στη συνέχεια, ορίστε τα δεδομένα της τιμής στο χρονικό διάστημα (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου) που θέλετε να περιμένει ο Internet Explorer πριν από την επαναφορά μιας αδρανούς σύνδεσης:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστεregedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
  3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
  4. Πληκτρολογήστε KeepAliveTimeout και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  5. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  6. Πληκτρολογήστε την κατάλληλη τιμή χρονικού ορίου λήξης (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Για παράδειγμα, για να ορίσετε το χρονικό όριο λήξης σε δύο λεπτά, πληκτρολογήστε 120000.
  7. Εκκινήστε πάλι τον Internet Explorer.
Εάν ορίσετε την τιμή του στοιχείου
KeepAliveTimeout
έτσι ώστε να είναι μικρότερη από 60.000 (ένα λεπτό), ίσως αντιμετωπίσετε προβλήματα επικοινωνίας με διακομιστές Web που απαιτούν μόνιμες συνδέσεις HTTP. Για παράδειγμα, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος "Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας" (Page cannot be displayed).

Εάν πρέπει να έχετε μια τιμή
KeepAliveTimeout
μεγαλύτερη από 120.000 (δύο λεπτά), θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα πρόσθετο κλειδί μητρώου και να ορίσετε την τιμή του έτσι ώστε να είναι ίση με την τιμή του στοιχείου
KeepAliveTimeout
που θέλετε. Το πρόσθετο κλειδί μητρώου είναι το
ServerInfoTimeout
. Είναι ένα DWORD με μια τιμή (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου) και στην ίδια θέση με το
KeepAliveTimeout
.

Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε μια τιμή
KeepAliveTimeout
τριών λεπτών, πρέπει να δημιουργήσετε τα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings


KeepAliveTimeout Τιμή DWORD 180.000 (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου)
ServerInfoTimeout Τιμή DWORD 180.000 (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου)
Από προεπιλογή, το HTTP 1.1 είναι ενεργοποιημένο στον Internet Explorer εκτός από την περίπτωση που δημιουργείτε μια σύνδεση HTTP μέσω ενός διακομιστή μεσολάβησης. Μόλις ενεργοποιηθεί το HTTP 1.1, οι συνδέσεις HTTP παραμένουν ανοιχτές (ή μόνιμες) από προεπιλογή, έως ότου η σύνδεση παραμείνει αδρανής για ένα λεπτό ή έως ότου να καλυφθεί η τιμή που καθορίζεται από το στοιχείο
KeepAliveTimeout
στο μητρώο. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του HTTP 1.1 στον Internet Explorer, χρησιμοποιώντας την καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) του παραθύρου διαλόγου Επιλογές Internet (Internet Options).
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Properties

Article ID: 813827 - Last Review: 06/27/2014 13:00:00 - Revision: 1.0

Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0

  • kbinfo KB813827
Feedback