Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος εγκατάστασης ενός μικρού δικτύου με Windows XP Home Edition (PART 8)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει το Τμήμα 8 του οδηγού "Εγκατάσταση μικρού δικτύου με Windows XP Home Edition" (Set up a Small Network with Windows XP Home Edition). Το τμήμα 8 ασχολείται με τον τρόπο κοινής χρήσης ενός εκτυπωτή.

Σημείωση Για να προβάλετε τα άλλα θέματα του οδηγού "Εγκατάσταση μικρού δικτύου με Windows XP Home Edition" (Set up a Small Network with Windows XP Home Edition), ανατρέξτε στα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base) τα οποία παρατίθενται στην ενότητα "Αναφορές" αυτού του άρθρου.

Ο οδηγός "Εγκατάσταση μικρού δικτύου με Windows XP Home Edition" (Set up a Small Network with Windows XP Home Edition) περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:
Τμήμα 1. Εισαγωγή: Εγκατάσταση μικρού δικτύου με Windows XP Home Edition

Τμήμα 2. Αγορά του υλικού δικτύου

Τμήμα 3. Σύνδεση των υπολογιστών

Τμήμα 4. Εγκατάσταση της κάρτας δικτύου

Τμήμα 5. Ρύθμιση παραμέτρων του πρωτοκόλλου TCP/IP

Τμήμα 6. Ρύθμιση των ονομάτων υπολογιστή και των ομάδων εργασίας

Τμήμα 7. Κοινή χρήση φακέλων

Τμήμα 8. Κοινή χρήση εκτυπωτή
Περισσότερες πληροφορίες

Τμήμα 8. Κοινή χρήση εκτυπωτή

Η κοινή χρήση ενός εκτυπωτή εκτελείται όπως και η κοινή χρήση αρχείων.

Κοινή χρήση εκτυπωτή

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός εκτυπωτή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου (Control Panel), έπειτα στην επιλογή Εκτυπωτές και άλλο υλικό (Printers and Other Hardware) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή εγκατεστημένων εκτυπωτών ή εκτυπωτών φαξ (View installed printers or fax printers).
  Εικονίδιο

  public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker002.gif
  Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε την κλασική προβολή (Classic view) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές και φαξ (Printers and Faxes).
  public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker003.gif
 2. Κάντε δεξιό κλικ στον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση (Sharing).
  public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker004.gif
 3. Εάν έχετε ήδη κάνει κοινή χρήση ενός φακέλου ή μιας μονάδας δίσκου, η κοινή χρήση είναι ήδη ενεργοποιημένη. Τα επόμενα δύο παράθυρα δεν εμφανίζονται. Διαφορετικά, πρέπει να ενεργοποιήσετε πρώτα την απομακρυσμένη πρόσβαση. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας (Security warning message), έπειτα στην επιλογή Ενεργοποιήστε απλά την κοινή χρήση εκτυπωτών (Just enable printer sharing) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker005.gif

  public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker006.gif

  public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker007.gif
 4. Τώρα μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση του εκτυπωτή. Κάντε κλικ στο στοιχείο Κοινή χρήση αυτού του εκτυπωτή (Share this printer), πληκτρολογήστε ένα κοινόχρηστο όνομα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Τώρα γίνεται κοινή χρήση του εκτυπωτή.
public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker008.gif
Τα Windows εγκαθιστούν αυτόματα τον εκτυπωτή δικτύου με το κοινόχρηστο όνομα που έχετε καταχωρήσει στο βήμα 4 στους άλλους υπολογιστές.
public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker010.gif

Προσθήκη εκτυπωτή (Adding a Printer)

Για να προσθέσετε έναν εκτυπωτή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Πίνακας ελέγχου (Control Panel), στη συνέχεια, στο στοιχείο Εκτυπωτές και φαξ (Printers and Faxes) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εκτυπωτή (Add a printer).
  public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker024.gif

  public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker011.gif
 2. Μετά την εκκίνηση του "Οδηγού προσθήκης εκτυπωτή" (Add Printer Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker012.gif
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτής δικτύου ή εκτυπωτής που είναι συνδεδεμένος με έναν άλλο υπολογιστή (A network printer, or a printer attached to another computer) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker013.gif
 4. Κάντε κλικστην επιλογή Αναζήτηση εκτυπωτή (Browse for a printer) για να εντοπίσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker014.gif
 5. Αναζητήστε την ομάδα εργασίας τον υπολογιστή και το κοινόχρηστο όνομα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker015.gif

  public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker016.gif
 6. Παραβλέψτε αυτήν την προειδοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
  public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker017.gif
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish). Τα Windows ρυθμίζουν τις παραμέτρους του εκτυπωτή σας και αντιγράφουν το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή στο δίκτυο.

  Εμφανίζεται ο εκτυπωτήσας.
  public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker018.gif
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή δικτύου όπως έναν τοπικό εκτυπωτή, στην περίπτωση που ο αντίστοιχος υπολογιστής είνα ανοιχτός.

Συμβουλή Εάν χρησιμοποιήσετε άλλες εκδόσεις των Windows στο μικρό σας δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης για τον εκτυπωτή δικτύου. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Εγκατάσταση πρόσθετων διακομιστών κατά την εγκατάσταση του κοινόχρηστου εκτυπωτή (στον υπολογιστή όπου είναι συνδεδεμένος τοπικά ο εκτυπωτής):
  1. Κάντε δεξιό κλικ στον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Κοινή χρήση (Sharing).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετοι εκτυπωτές (Additional Drivers) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Εάν κάποιος χρήστης συνδεθεί με τον εκτυπωτή δικτύου κάποια στιγμή αργότερα, το αντίστοιχο πρόγραμμα οδήγησης αντιγράφεται μέσω του δικτύου. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια δισκέτα ή ένα CD από τον κατασκευαστή του υλικού.
   public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker019.gif

   public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker020.gif
 • Εγκατάσταση του επιθυμητού εκτυπωτή δικτύου αρχικά ως τοπικού εκτυπωτή στη θύρα LPT1 (για πρόσβαση στα προγράμματα οδήγησης που είναι ενσωματωμένα στα Windows). Αυτός είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση των αντίστοιχων προγραμμάτων οδήγησης του λειτουργικού συστήματος. Αργότερα, αντιστοιχίστε τον εκτυπωτή στο σωστή θύρα. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε δεξιό κλικ στον εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένος τοπικά.
  2. Κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).

   Σημείωση Τα ακόλουθα screenschot προέρχονται από τα Windows 98 Second Edition, αλλά η διαδικασία είναι σχεδόν ή ίδια σε όλες τις εκδόσεις των Windows.
   public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker021.gif
  3. Η καρτέλα Ιδιότητες εκτυπωτή (Printer Properties) διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή. Αναζητήστε την καρτέλα που διαχειρίζεται τη θύρα εξόδου του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη θύρας (Add Port).
   public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker022.gif
  4. Πληκτρολογήστε τη διαδρομή δικτύου για τον εκτυπωτή, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Browse) για να εντοπίσετε τον κοινόχρηστο εκτυπωτή στο δίκτυο, αναζητήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, αναζητήστε το κοινόχρηστο όνομα.
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε όλα τα παράθυρα.
   public/EN-US/WindowsXP/Networking/drucker023.gif
Μπορείτε επίσης, αν θέλετε, να εγκαταστήσετε τώρα την "Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet" (Internet Connection Sharing). Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας σύνδεσης στο Internet.
Αναφορές
Για να προβάλετε άλλα θέματα του οδηγού "Ρύθμιση παραμέτρων της απευθείας καλωδιακής σύνδεσης με τα Windows XP Home Edition", κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
813936 Τρόπος εγκατάστασης ενός μικρού δικτύου με Windows XP Home Edition (PART 1)
813937 Τρόπος εγκατάστασης ενός μικρού δικτύου με Windows XP Home Edition (PART 2)
813938 Τρόπος εγκατάστασης ενός μικρού δικτύου με Windows XP Home Edition (PART 3)
813939 Τρόπος εγκατάστασης ενός μικρού δικτύου με Windows XP Home Edition (PART 4)
813940 Τρόπος εγκατάστασης ενός μικρού δικτύου με Windows XP Home Edition (PART 5)
814003 Τρόπος εγκατάστασης ενός μικρού δικτύου με Windows XP Home Edition (PART 6)
814004 Τρόπος εγκατάστασης ενός μικρού δικτύου με Windows XP Home Edition (PART 7)
Αυτό το άρθρο είναι μετάφραση από τα Γερμανικά. Οποιεσδήποτε επόμενες αλλαγές ή προσθήκες στο αρχικό άρθρο στα Γερμανικά ενδέχεται να μην απεικονιστούν σε αυτήν τη μετάφραση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το άρθρο βασίζονται στις εκδόσεις της Γερμανικής γλώσσας αυτού του προϊόντος. Η ακρίβεια αυτών των πληροφοριών σε σχέση με τις άλλες εκδόσεις γλώσσας αυτού του προϊόντος δεν ελέγχονται μέσα στο πλαίσιο αυτής της μετάφρασης. Η Microsoft διαθέτει αυτές τις πληροφορίες χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση για την ακρίβεια ή τη λειτουργικότητά τους και χωρίς επίσης να παρέχει καμία εγγύηση για την πληρότητα ή την ακρίβεια της μετάφρασης.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 814005 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 01:59:39 - Αναθεώρηση: 3.2

Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto KB814005
Σχόλια