Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος χρήσης των παραμέτρων γραμμής εντολών με την εντολή Ntbackup στον Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Για πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα που αφορούν τα Microsoft Windows 2000, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Περίληψη
Μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας από τη γραμμή εντολών ή από ένα αρχείο δέσμης ενεργειών, χρησιμοποιώντας την εντολή ntbackup backup ακολουθούμενη από διάφορες παραμέτρους. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μόνο στην επιλογή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας από τη γραμμή εντολών. Για να ανακτήσετε αρχεία, χρησιμοποιήστε τον οδηγό Backup and Restore Wizard.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις παραμέτρους που είναι διαθέσιμες με την εντολή ntbackup και μερικά παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης μιας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας από τη γραμμή εντολών.

Η εντολή ntbackup χρησιμοποιεί την ακόλουθη σύνταξη:

ntbackup backup [systemstate] "@FileName.bks" /J {"JobName"} [/P {"PoolName"}] [/G {"GUIDName"}] [/T { "TapeName"}] [/N {"MediaName"}] [/F {"FileName"}] [/D {"SetDescription"}] [/DS {"ServerName"}] [/IS {"ServerName"}] [/A] [/V:{yes | no}] [/R:{yes | no}] [/L:{f | s | n}] [/M {BackupType}] [/RS:{yes | no}] [/HC:{on | off}] [/SNAP:{on | off}]


Παράμετροι Ntbackup

Διακόπτης: systemstate
Περιγραφή: Καθορίζει ότι θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της κατάστασης συστήματος. Όταν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, ο τύπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας θα οριστεί σε normal ή copy.

Διακόπτης: @FileName.bks
Περιγραφή: Καθορίζει το όνομα του αρχείου επιλογής αντιγράφου ασφαλείας (αρχείο .bks) που θα χρησιμοποιηθεί για αυτήν τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Ο χαρακτήρας at (@) πρέπει να προηγείται του ονόματος του αρχείου επιλογής αντιγράφου ασφαλείας. Ένα αρχείο επιλογής αντιγράφου ασφαλείας περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία και τους φακέλους που έχετε επιλέξει για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας τους. Πρέπει να δημιουργήσετε το αρχείο χρησιμοποιώντας την έκδοση περιβάλλοντος εργασίας γραφικών (GUI) της δυνατότητας Backup.

Διακόπτης: /J {"JobName"}
Περιγραφή: Καθορίζει το όνομα εργασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην αναφορά δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Το όνομα εργασίας συνήθως περιγράφει τα αρχεία και τους φακέλους για τα οποία δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας κατά την τρέχουσα εργασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Διακόπτης: /P {"PoolName"}
Περιγραφή: Καθορίζει το χώρο συγκέντρωσης μέσων όπου θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μέσο. Πρόκειται συνήθως για έναν δευτερεύοντα χώρο συγκέντρωσης του χώρου συγκέντρωσης μέσων Backup, όπως ο 4mm DDS. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές γραμμής εντολών /A, /G, /F ή /T.

Διακόπτης: /G {"GUIDName"}
Περιγραφή: Αντικαθιστά ή προσαρτά σε αυτήν την ταινία. Μην χρησιμοποιείτε αυτόν το διακόπτη σε συνδυασμό με το διακόπτη /P.

Διακόπτης: /T {"TapeName"}
Περιγραφή: Αντικαθιστά ή προσαρτά σε αυτήν την ταινία. Μην χρησιμοποιείτε αυτόν το διακόπτη σε συνδυασμό με το διακόπτη /P.

Διακόπτης: /N {"MediaName"}
Περιγραφή: Καθορίζει το νέο όνομα της ταινίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη /A μαζί με αυτόν το διακόπτη.

Διακόπτης: /F {"FileName"}
Περιγραφή: Διαδρομή λογικού δίσκου και όνομα αρχείου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους διακόπτες με αυτόν το διακόπτη

Διακόπτης: /P /G /T

Διακόπτης: /D {"SetDescription"}
Περιγραφή: Καθορίζει μια ετικέτα για κάθε σύνολο αντιγράφων ασφαλείας.

Διακόπτης: /DS {"ServerName"}
Περιγραφή: Δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας του αρχείου υπηρεσίας καταλόγου για τον καθορισμένο διακομιστή με Microsoft Exchange.
Έκδοση του Exchange: Ο διακόπτης /DS λειτουργεί μόνο με τον Microsoft Exchange Server 5.5. Ο διακόπτης /DS δεν λειτουργεί με τα προγράμματα Microsoft Exchange 2000 Server ή Microsoft Exchange Server 2003.

Διακόπτης: /IS {"ServerName"}
Περιγραφή: Δημιουργεί αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου χώρου αποθήκευσης πληροφοριών για τον καθορισμένο διακομιστή με Microsoft Exchange.
Έκδοση του Exchange: Ο διακόπτης /IS λειτουργεί μόνο με τον Microsoft Exchange Server 5.5. Ο διακόπτης /IS δεν λειτουργεί με τα προγράμματα Microsoft Exchange 2000 Server ή Microsoft Exchange Server 2003.

Διακόπτης: /A
Περιγραφή: Εκτελεί μια λειτουργία προσάρτησης. Τόσο ο διακόπτης /G όσο και ο διακόπτης /T πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αυτόν το διακόπτη. Μην χρησιμοποιείτε αυτόν το διακόπτη σε συνδυασμό με το διακόπτη /P.

Διακόπτης: /V:{yes | no}
Περιγραφή: Επαληθεύει τα δεδομένα μετά από την ολοκλήρωση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Διακόπτης: /R:{yes | no}
Περιγραφή: Περιορίζει την πρόσβαση σε αυτήν την ταινία μόνο στον κάτοχο ή στα μέλη της ομάδας Administrators.

Διακόπτης: /L:{f | s | n}
Περιγραφή: Καθορίζει τον τύπο του αρχείου καταγραφής: f=full, s=summary, n=none (δεν δημιουργείται αρχείο καταγραφής).

Διακόπτης: /M {BackupType}
Περιγραφή: Καθορίζει τον τύπο των αντιγράφων ασφαλείας. Πρέπει να είναι ένας από τους ακόλουθους: normal, copy, differential, incremental ή daily.

Διακόπτης: /RS:{yes | no}
Περιγραφή: Δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας αρχείων δεδομένων που έχουν μετεγκατασταθεί, τα οποία βρίσκονται στο φάκελο απομακρυσμένης αποθήκευσης. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε την επιλογή γραμμής εντολών /RS για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας της τοπικής βάσης δεδομένων αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης (η οποία περιέχει τα αρχεία χαρακτήρων κράτησης θέσης Remote Description: Storage. Κατά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του φακέλου %Systemroot%, το πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δημιουργεί επίσης αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης.

Διακόπτης: /HC:{on | off}
Περιγραφή: Χρησιμοποιεί συμπίεση υλικού, εάν είναι διαθέσιμη, στη μονάδα δίσκου ταινίας.

Διακόπτης: /SNAP:{on | off}
Περιγραφή: Καθορίζει εάν η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα σκιώδες αντίγραφο τόμου.

Σημείωση Ο διακόπτης SNAP παραβλέπεται στο πρόγραμμα Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) και σε νεότερες εκδόσεις.

Διακόπτης: /M {BackupType}
Περιγραφή: Καθορίζει τον τύπο των αντιγράφων ασφαλείας. Πρέπει να είναι ένας από τους ακόλουθους: normal, copy, differential, incremental ή daily.

Διακόπτης: /?
Περιγραφή: Εμφανίζει βοήθεια στη γραμμή εντολών.

Παραδείγματα

Τα ακόλουθα παραδείγματα δείχνουν τον τρόπο χρήσης της εντολής ntbackup για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων και φακέλων από τη γραμμή εντολών ή χρησιμοποιώντας ένα αρχείο δέσμης. Σημειώστε ότι εάν δεν καθορίσετε μια επιλογή, οι ρυθμίσεις που ορίσατε εφαρμόζονται στην έκδοση γραφικών του προγράμματος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Παράδειγμα 1

ntbackup backup \\iggy-multi\c$ /m normal /j "My Job 1" /p "Backup" /n "Command Line Backup 1" /d "Command Line Functionality" /v:yes /r:no /l:s /rs:no /hc:on
Αυτό το παράδειγμα εκτελεί μια κανονική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του απομακρυσμένου κοινόχρηστου στοιχείου \\iggy-multi\c$ και το ονομάζει "My Job 1". Παίρνει μια ταινία από το χώρο συγκέντρωσης μέσων του προγράμματος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ονομάζει την ταινία "Command Line Backup 1." Μπορείτε να αντικαταστήσετε το στοιχείο "Command Line Functionality" της εντολής με την πραγματική περιγραφή της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Αυτό το αντίγραφο ασφαλείας επαληθεύεται μετά την ολοκλήρωση της εργασίας αντιγράφων ασφαλείας. Η πρόσβαση δεν περιορίζεται στον κάτοχο ή το διαχειριστή και το επίπεδο καταγραφής έχει οριστεί σε "summary only." Δεν δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα της βάσης δεδομένων απομακρυσμένης αποθήκευσης και η συμπίεση υλικού είναι ενεργοποιημένη.

Παράδειγμα 2

ntbackup backup d:\ /j "My Job 2" /a /t "Command Line Backup 1" /m copy
Αυτό το παράδειγμα δημιουργεί ένα αντίγραφο ασφαλείας της τοπικής μονάδας δίσκου D:\ και το ονομάζει "My Job 2". Τα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των φακέλων προστίθενται στην ταινία που ονομάζεται "Command Line Backup 1."

Παράδειγμα 3

ntbackup backup "@C:\Program Files\Windows NT\ntbackup\data\commandline.bks" /j "My Job 3" /t "Command Line Backup 1" /n "Command Line Backup 2"
Αυτό το παράδειγμα δημιουργεί τον τύπο του αντιγράφου ασφαλείας που καθορίσατε στην έκδοση γραφικών του προγράμματος Backup. Για να καθορίσει τα αρχεία για τα οποία δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας, αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί το αρχείο επιλογής αντιγράφου ασφαλείας "Commandline.bks" που βρίσκεται στο φάκελο C:\Program Files\Windows NT\Ntbackup\Data. Η εργασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ονομάζεται "My Job 3". Αντικαθιστά την ταινία που ονομάζεται "Command Line Backup 1" με το νέο όνομα "Command Line Backup 2."

Παράδειγμα 4

Οι ακόλουθες τρεις εντολές εκτελούν μια διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ενός αρχείου από τη γραμμή εντολών:
ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Command Line Backup 4" /f "D:\backup.bkf"


ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Command Line Backup 5" /f "D:\backup.bkf" /a

ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Command Line Backup 6" /f "D:\backup.bkf" Το πρώτο παράδειγμα δείχνει τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του \\iggy-multi\d$ στο αρχείο D:\Backup.bkf.
Το δεύτερο παράδειγμα δείχνει τον τρόπο προσάρτησης του ίδιου αντιγράφου ασφαλείας στο ίδιο αρχείο.
Το τρίτο παράδειγμα δείχνει τον τρόπο αντικατάστασης του αρχείου με το ίδιο αντίγραφο ασφαλείας.
Και στα τρία παραδείγματα, μπορείτε να αντικαταστήσετε το γράμμα μονάδας δίσκου με ένα πλήρες όνομα UNC. Για παράδειγμα, αντί για d:\backup.bkf, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το \\iggy-multi\d$\backup.bkf ως προορισμό αντιγράφων ασφαλείας.
Και τα τρία παραδείγματα χρησιμοποιούν τις προεπιλεγμένες τιμές του προγράμματος Backup για τον τύπο αντιγράφου ασφαλείας, τη ρύθμιση επαλήθευσης, το επίπεδο καταγραφής, τη συμπίεση υλικού και για οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς.

Για να εκκινήσετε την έκδοση γραφικών του προγράμματος Backup, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools), και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Backup.

Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του οδηγού Backup and Restore Wizard, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
326216 Τρόπος χρήσης της δυνατότητας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την επαναφορά δεδομένων στον Windows Server 2003
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 814583 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 06:13:00 - Αναθεώρηση: 10.2

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

  • kbhowto kbinfo kbstoragemgmt KB814583
Σχόλια
g = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("