Κάποιες ενημερώσεις κώδικα συμβατότητας προγραμμάτων παύουν να λειτουργούν μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης 328310

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης των Windows XP, η οποία περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base), κάποιες ενημερώσεις κώδικα συμβατότητας προγραμμάτων που έχετε ρυθμίσει ενδέχεται να μην λειτουργούν:
328310 MS02-071: Ελάττωμα στο χειρισμό μηνυμάτων WM_TIMER των Windows μπορεί να επιτρέψει την ανύψωση δικαιωμάτων
Επίσης, εάν έχετε ρυθμίσει κάποιο πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) να ελέγχει τα αποτελέσματα της συνάρτησης DoInstall του InstallShield στη διάρκεια μιας εγκατάστασης προγράμματος, τότε ενδέχεται να μην λειτουργούν οι εγκαταστάσεις των προγραμμάτων, επειδή η συνάρτηση DoInstall επιστρέφει πάντοτε ένα αποτέλεσμα που δεν είναι μηδέν.
Αιτία
Αυτό το θέμα προκύπτει επειδή το πακέτο 328310 των Windows XP εγκαθιστά μια παλαιότερη έκδοση του αρχείου της βάσης δεδομένων εφαρμογών, Sysmain.sdb. Αυτό το αρχείο περιέχει τις πληροφορίες συμφωνίας προγραμμάτων, καθώς και τις ενημερώσεις κώδικα συμβατότητας.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, αποκτήστε και εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα που επιλύει αυτό το θέμα. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Κέντρου λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center) στο Web:
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου.
Περισσότερες πληροφορίες
Το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης 328310 αντικαθιστά την έκδοση του αρχείου Sysmain.sdb που συμπεριλαμβάνεται στο Service Pack 1 των Windows XP (SP1). Ωστόσο, δεν αντικαθιστά νεότερες εκδόσεις αυτού του αρχείου. Για παράδειγμα, μετά την εγκατάσταση της έκδοσης Sysmain.sdb που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, το αρχείο Sysmain.sdb που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο περιέχει τις παρακάτω αλλαγές από την έκδοση που εγκαθίσταται με το πακέτο 328310:
 • Έχει τροποποιηθεί η παρακάτω ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας προγραμμάτων:
  Shock Price 500: Gomoku Narabe--Sony Music Entertainment Japan
 • Έχουν προστεθεί οι ακόλουθες νέες ενημερώσεις κώδικα συμβατότητας προγραμμάτων:
  AddProcessParametersFlags
  GetVolumeInformationLie
 • Έχουν προστεθεί οι ακόλουθες νέες ενημερωμένες εκδόσεις:
  InterVideo
  Windows XPSP1 για επίπεδο υπολογιστή χειρός
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 814995 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/12/2015 21:28:18 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbenv kbprb kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug KB814995
Σχόλια