Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος χρήσης της Πολιτικής ομάδας για απομακρυσμένη εγκατάσταση λογισμικού στον Windows Server 2008 και στον Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
314934 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση πολιτικής ομάδας για την απομακρυσμένη εγκατάσταση λογισμικού στα Windows 2000
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πολιτική ομάδας για την αυτόματη διανομή προγραμμάτων σε υπολογιστές-πελάτες ή χρήστες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πολιτική ομάδας για διανομή προγραμμάτων υπολογιστή, ακολουθώντας τις παρακάτω μεθόδους:
 • Εκχώρηση λογισμικού
  Μπορείτε να εκχωρήσετε μια διανομή προγράμματος σε χρήστες ή υπολογιστές. Εάν εκχωρήσετε το πρόγραμμα σε χρήστη, το πρόγραμμα εγκαθίσταται όταν ο χρήστης συνδεθεί στον υπολογιστή. Όταν ο χρήστης εκτελέσει το πρόγραμμα για πρώτη φορά, η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί. Εάν εκχωρήσετε το πρόγραμμα σε υπολογιστή, το πρόγραμμα εγκαθίσταται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή και είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες που συνδέονται στον υπολογιστή. Όταν ένας χρήστης εκτελέσει το πρόγραμμα για πρώτη φορά, η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί.
 • Δημοσίευση λογισμικού
  Μπορείτε να δημοσιεύσετε μια διανομή προγράμματος σε χρήστες. Όταν ο χρήστης συνδέεται στον υπολογιστή, το δημοσιευμένο πρόγραμμα εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) και η εγκατάστασή του μπορεί να πραγματοποιηθεί από εκεί.
ΣημείωσηΗ πολιτική ομάδας για αυτόματη εγκατάσταση προγραμμάτων του Windows Server 2003 απαιτεί υπολογιστές-πελάτες που λειτουργούν με Microsoft Windows 2000 ή νεότερη έκδοση.

Δημιουργήστε ένα σημείο διανομής

Για να δημοσιεύσετε ή να εκχωρήσετε κάποιο πρόγραμμα υπολογιστή, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα σημείο διανομής στον διακομιστή δημοσίευσης. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Συνδεθείτε στον διακομιστή ως διαχειριστής.
 2. Δημιουργήστε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου, στον οποίο θα τοποθετήσετε το πακέτο του προγράμματος των Microsoft Windows (αρχείο .msi) που θέλετε να διανείμετε.
 3. Ρυθμίστε τα δικαιώματα στον κοινόχρηστο φάκελο ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση στο πακέτο διανομής.
 4. Αντιγράψτε ή εγκαταστήστε το πακέτο στο σημείο διανομής. Για παράδειγμα, για να διανείμετε το Microsoft Office XP, εκτελέστε τη διαχειριστική εγκατάσταση (setup.exe /a) για να αντιγράψετε τα αρχεία στο σημείο διανομής.

Δημιουργήστε ένα Αντικείμενο Πολιτικής ομάδας

Για να δημιουργήσετε ένα Αντικείμενο Πολιτικής ομάδας (Group Policy Object - GPO) για να το χρησιμοποιήσετε για τη διανομή του πακέτου λογισμικού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στον τομέα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (New).
 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτήν τη νέα πολιτική (για παράδειγμα, Office XP distribution) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύστημα (System) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security).
 6. Εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή πολιτικής ομάδας (Apply Group Policy) για τις ομάδες ασφαλείας στις οποίες θέλετε να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική.
 7. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή πολιτικής ομάδας (Apply Group Policy) για τις ομάδες στις οποίες θέλετε να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική.
 8. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Εκχώρηση πακέτου

Για να εκχωρήσετε κάποιο πρόγραμμα σε υπολογιστές οι οποίοι εκτελούν Windows Server 2003, Windows 2000 ή Windows XP Professional ή σε χρήστες που συνδέονται σε έναν από αυτούς τους σταθμούς εργασίας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
 1. Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στον τομέα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy), επιλέξτε την πολιτική που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
 4. Στην περιοχή Ρυθμίσεις υπολογιστή (Computer Configuration), αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις λογισμικού (Software Settings).
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Εγκατάσταση λογισμικού (Software installation), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πακέτο (Package).
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή Διεθνούς Σύμβασης Ονομάτων (Universal Naming Convention - UNC) του κοινόχρηστου πακέτου προγράμματος εγκατάστασης που θέλετε. Για παράδειγμα, \\διακομιστής_αρχείων\κοινόχρηστος_φάκελος\όνομα_αρχείου.msi.

  Σημαντικό Μην χρησιμοποιείτε το κουμπί Αναζήτηση (Browse) για να αποκτήσετε πρόσβαση στη θέση. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη διαδρομή UNC του κοινόχρηστου πακέτου προγράμματος εγκατάστασης.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκχωρημένο (Assigned) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK. Το πακέτο θα εμφανίζεται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου Πολιτική ομάδας (Group Policy).
 9. Κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Πολιτική ομάδας (Group Policy), κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory".
 10. Όταν ξεκινήσει ο υπολογιστής-πελάτης, το διαχειριζόμενο πακέτο λογισμικού εγκαθίσταται αυτόματα.

Δημοσίευση πακέτου

Για να δημοσιεύσετε ένα πακέτο σε χρήστες υπολογιστή και να το διαθέσετε για εγκατάσταση από τη λίστα Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στον τομέα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy), κάντε κλικ στην πολιτική που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
 4. Στην περιοχή Ρυθμίσεις χρήστη (User Configuration), αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις λογισμικού (Software Settings).
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Εγκατάσταση λογισμικού (Software installation), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πακέτο (Package).
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή UNC του κοινόχρηστου πακέτου προγράμματος εγκατάστασης που θέλετε. Για παράδειγμα, \\διακομιστής_αρχείων\κοινόχρηστος_φάκελος\όνομα_αρχείου.msi.

  Σημαντικό Μην χρησιμοποιείτε το κουμπί Αναζήτηση για να αποκτήσετε πρόσβαση στη θέση. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη διαδρομή UNC του κοινόχρηστου πακέτου προγράμματος εγκατάστασης.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσιευμένο (Published) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 9. Το πακέτο θα εμφανίζεται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου Πολιτική ομάδας (Group Policy).
 10. Κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Πολιτική ομάδας", κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory".
 11. Ελέγξτε το πακέτο.

  Σημείωση Επειδή υπάρχουν πολλές εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε τα βήματα αυτά.
  1. Συνδεθείτε σε ένα σταθμό εργασίας που λειτουργεί με Windows 2000 Professional ή Windows XP Professional, χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό στον οποίο δημοσιεύσατε το πακέτο.
  2. Στα Windows XP, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel)
  3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέων προγραμμάτων (Add New Programs).
  4. Στη λίστα Προσθήκη προγραμμάτων από το δίκτυό σας (Add programs from your network), κάντε κλικ στο πρόγραμμα που δημοσιεύσατε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add). Το πρόγραμμα εγκαθίσταται.
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).

Εκ νέου ανάπτυξη πακέτου

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να θελήσετε να αναπτύξετε εκ νέου κάποιο πακέτο λογισμικού (για παράδειγμα, αν ενημερώσετε ή αλλάξετε το πακέτο). Για να αναπτύξετε εκ νέου κάποιο πακέτο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στον τομέα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy), κάντε κλικ στο Αντικείμενο Πολιτικής ομάδας που χρησιμοποιήσατε για την ανάπτυξη του πακέτου και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
 4. Αναπτύξτε το κοντέϊνερ Ρυθμίσεις λογισμικού (Software Settings) που περιέχει το στοιχείο εγκατάστασης λογισμικού το οποίο χρησιμοποιήσατε για την ανάπτυξη του πακέτου.
 5. Κάντε κλικ στο κοντέινερ εγκατάστασης λογισμικού που περιέχει το πακέτο.
 6. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου Πολιτική ομάδας (Group Policy), κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Όλες οι εργασίες (All Tasks) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Εκ νέου ανάπτυξη εφαρμογής (Redeploy application). Θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
  Η επανάληψη ανάπτυξης αυτής της εφαρμογής θα επαναλάβει την εγκατάσταση της εφαρμογής όπου αυτή έχει ήδη εγκατασταθεί. Θέλετε να συνεχίσετε; (Redeploying this application will reinstall the application everywhere it is already installed. Do you want to continue?)
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 8. Τερματίστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Πολιτική ομάδας", κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers.

Κατάργηση πακέτου

Για να καταργήσετε ένα δημοσιευμένο ή εκχωρημένο πακέτο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
 1. Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στον τομέα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πολιτική ομάδας (Group Policy), κάντε κλικ στο Αντικείμενο Πολιτικής ομάδας που χρησιμοποιήσατε για την ανάπτυξη του πακέτου και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit).
 4. Αναπτύξτε το κοντέϊνερ Ρυθμίσεις λογισμικού (Software Settings) που περιέχει το στοιχείο εγκατάστασης λογισμικού το οποίο χρησιμοποιήσατε για την ανάπτυξη του πακέτου.
 5. Κάντε κλικ στο κοντέινερ εγκατάστασης λογισμικού που περιέχει το πακέτο.
 6. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου Πολιτική ομάδας (Group Policy), κάντε δεξιό κλικ στο πρόγραμμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Όλες οι εργασίες (All Tasks) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση (Remove).
 7. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Άμεση κατάργηση του λογισμικού από χρήστες και υπολογιστές (Immediately uninstall the software from users and computers) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Δυνατότητα στους χρήστες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το λογισμικό, αλλά αποτροπή νέων εγκαταστάσεων (Allow users to continue to use the software, but prevent new installations) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 8. Κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Πολιτική ομάδας", κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory".

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα δημοσιευμένα πακέτα εξακολουθούν να εμφανίζονται στον υπολογιστή-πελάτη μετά τη χρήση μιας πολιτικής ομάδας για την κατάργησή τους

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει όταν ένας χρήστης έχει εγκαταστήσει το πρόγραμμα, αλλά δεν το έχει χρησιμοποιήσει. Όταν ο χρήστης ξεκινήσει το δημοσιευμένο πρόγραμμα για πρώτη φορά, η εγκατάσταση ολοκληρώνεται. Στη συνέχεια, η πολιτική ομάδας καταργεί το πρόγραμμα.

Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης μια πολιτικής ομάδας για την ανάπτυξη λογισμικού, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
304953 Τρόπος ανάπτυξης του Office XP μέσω δικτύου
302430 Τρόπος εκχώρησης λογισμικού σε συγκεκριμένη ομάδα χρησιμοποιώντας μια Πολιτική ομάδας
Πρόσθετοι πόροι
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 816102 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/27/2014 13:27:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

 • kbmgmtservices kbhowtomaster KB816102
Σχόλια
c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">/html>&t=">>/html>king = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("