Περιγραφή για τη νέα διάταξη ονομασίας για το λογισμικό του Office για πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:816916
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για την έκδοση του Microsoft ISA Server αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα822623.

Για την έκδοση αυτού του άρθρου Microsoft Systems Management Server, ανατρέξτε στην ενότητα823419.

Για την έκδοση αυτού του άρθρου Microsoft SQL Server, ανατρέξτε στην ενότητα822499.

Για την έκδοση των Microsoft Windows αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα816915.

Για την έκδοση αυτού του άρθρου του Microsoft Exchange, ανατρέξτε στην ενότητα817903.

Για μια έκδοση του Microsoft Visual Studio .NET, αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα822464.
Περίληψη
Microsoft υιοθέτησε μια τυποποιημένη διάταξη ονομασίας για όλα τα πακέτα ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού του Microsoft Office που δημιουργούνται και διανέμονται από τη Microsoft. Νέα διάταξη ονομασίας τίθεται σε ισχύ για όλα τα πακέτα ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού σε Μαΐου 2003.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη βασική ορολογία που υιοθετεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824684Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft


Microsoft υιοθέτησε τη νέα διάταξη ονομασίας για πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού του Office για τους εξής λόγους:
 • Δημιουργεί συνέπεια στα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft.
 • Βελτιώνει την ικανότητα να κάνετε αναζήτηση για πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού και άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft.
 • Καθαρά, σημειώσεις της γλώσσας ένα πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού και το επιθυμητό πρόγραμμα του Office όταν υπάρχει.
Αυτό το άρθρο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη νέα τυποποιημένη διάταξη ονομασίας για πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού του Office.
Περισσότερες πληροφορίες

Νέα διάταξη για την ονομασία πακέτα ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού του Office

Ονομάζονται τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού του Office χρησιμοποιώντας το παρακάτω σχήμα:
Όνομα_Προϊόντος-KBΑριθμός_Άρθρου-Επιλογή-Γλώσσα.exe

OfficeXP-KB123456-Client-ENU.exe
Αρχείο Office2000-KB123456-FullFile-DEU.exe
Visio2002-KB123456-Client-JPN.exe


Η παρακάτω λίστα παρέχει πληροφορίες σχετικά με κάθε χαρακτηριστικό στη νέα διάταξη ονομασίας:
 • Όνομα_Προϊόντος
  Το πλήρες όνομα του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την έκδοση του προϊόντος. Για ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού του Office, αυτό το χαρακτηριστικό είναι ένα από τα εξής:
  • OfficeXP
  • Αρχείο Office2000
  • Visio2002
  • Visio2000
  • Project2002
  • Project2000
  • Το FrontPage Server Extensions2002
  • Το FrontPage Server Extensions2000
  • OfficeXP-MUI
  • Αρχείο Office2000-LPK
  Σημειώσεις σχετικά με τοΌνομα_ΠροϊόντοςΧαρακτηριστικό:
  • Εάν το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού πληροί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες, το όνομα του προϊόντος θα “ OfficeXP ” ή “ αρχείο Office2000 ”, ανάλογα με την έκδοση ή εκδόσεις των προϊόντων που εφαρμόζει το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού.
   • Το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ή σε πολλά προγράμματα που έχουν κυκλοφορήσει στο εσωτερικό της οικογένειας προγραμμάτων του Microsoft Office XP ή του Microsoft Office 2000.
   • Το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού ισχύει για ένα συνδυασμό από προγράμματα της οικογένειας προγραμμάτων του Office και τα προγράμματα που μπορούν να εγκατασταθούν ανεξάρτητα από την οικογένεια προγραμμάτων του Office ή εφαρμόζει ένα συνδυασμό από προγράμματα που μπορούν να εγκατασταθούν ανεξάρτητα από την οικογένεια προγραμμάτων του Office (για παράδειγμα: Microsoft Visio ή το Microsoft Project.)
  • Εάν το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού αφορά αποκλειστικά σε ένα πρόγραμμα που μπορεί να εγκατασταθεί, ανεξάρτητα από την οικογένεια προγραμμάτων του Office, το όνομα του προϊόντος θα είναι που του προγράμματος (για παράδειγμα, Visio2000, Project2002, το FrontPage Server Extensions2002, το FrontPage Server Extensions2000.)
  • Εάν το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού αφορά αποκλειστικά το περιβάλλον χρήστη του Microsoft Office XP πολλαπλής ή τα πακέτα γλωσσών του Microsoft Office 2000, το όνομα του προϊόντος θα είναι που του προγράμματος (για παράδειγμα: OfficeXP-MUI ή αρχείο Office2000-LPK).
 • KB
  Αυτή η ιδιότητα δηλώνει ότι ένα άρθρο υπάρχει στο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft που σχετίζεται με την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού.
 • Αριθμός_Άρθρου
  Ο αριθμός αναγνωριστικού του άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) που σχετίζεται με την ενημερωμένη έκδοση λογισμικού.
 • Επιλογή(Προαιρετικό χαρακτηριστικό)
  Αυτό το προαιρετικό χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται για τη διαφοροποίηση μεταξύ των πακέτων ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού προγράμματος-πελάτη και πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού όλα τα αρχεία που αφορούν το ίδιο ζήτημα. Τις συντομογραφίες περιλαμβάνουν, πρόγραμμα-πελάτης και FullFile.

  Πρόγραμμα-πελάτης πακέτων επειγουσών επιδιορθώσεων
  Οι ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα προγράμματος-πελάτη έχουν σχεδιαστεί για να εφαρμοστούν σε υπολογιστές-πελάτες που έχουν εγκαταστήσει το πιο πρόσφατο service pack. Οι ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα προγράμματος-πελάτη απαιτούν τα πρωτότυπα αρχεία προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση του προγράμματος του Office για να υπάρχει.

  Πλήρες αρχείο πακέτων επειγουσών επιδιορθώσεων
  Οι ενημερώσεις κώδικα (διαχειριστή) πλήρους αρχείου μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε μια διαχειριστική εικόνα του Office και δεν απαιτούν τα πρωτότυπα αρχεία προέλευσης που χρησιμοποιήθηκαν για την εγκατάσταση του να είναι παρόντα. Οι ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα πλήρους αρχείου επίσης μπορούν να εφαρμοστούν σε υπολογιστές-πελάτες σε διάφορα στάδια της διαδικασίας ενημέρωσης.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή-πελάτη και όλα τα αρχεία ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
 • Γλώσσα
  Η τυπική συντομογραφία για το όνομα της γλώσσας που αντιπροσωπεύει τη γλώσσα για την οποία προορίζεται το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού. Για παράδειγμα, ENU (για Αγγλικά), RUS (για Ρωσικά), JPN (για Ιαπωνικά).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗΕφαρμόζει τη σύντμηση INTL χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου το λογισμικό του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης σε πολλές γλώσσες. Σε περιπτώσεις όπου το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού ισχύει για όλες τις γλώσσες, δεν χρησιμοποιείται καμία τυπική συντομογραφία για το όνομα γλώσσας.

  Για μια πλήρη λίστα των βραχυγραφίες ονόματος τυπική γλώσσα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
συνάθροιση αθροιστική ασφαλείας ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας ενημερωμένη έκδοση κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση ενημέρωσης συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων τ/Υ Service Pack δυνατοτήτων Service Pack προγράμματος οδήγησης σύνδεσης ανάπτυξης κιτ εργαλείο οδηγίες

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 816916 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/27/2014 02:12:11 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Server Extensions, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project Server 2002, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft SharePoint Team Services

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbupdate kbschema kbinfo kbmt KB816916 KbMtel
Σχόλια