Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος ενεργοποίησης της πρόσβασης στο δίκτυο DTC στον Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείτε για την ενεργοποίηση της πρόσβασης δικτύου DTC (Distributed Transaction Coordinator) στον Microsoft Windows Server 2003.

Σημείωση Η ακόλουθη διαδικασία αφορά τον Windows Server 2003. Δεν ισχύει για τον Microsoft Windows 2000 Server.

Από προεπιλογή η πρόσβαση δικτύου DTC είναι απενεργοποιημένη στα προϊόντα του Windows Server 2003, τα οποία αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" (Applies To). Όταν δεν ενεργοποιείτε την πρόσβαση δικτύου DTC στο διακομιστή, οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο συναλλαγές που παραμένουν στον τοπικό υπολογιστή. Για παράδειγμα, η ροή των συναλλαγών δεν είναι δυνατόν να γίνει από έναν τοπικό υπολογιστή σε μια βάση δεδομένων που εκτελείται σε έναν ξεχωριστό υπολογιστή όταν η πρόσβαση δικτύου DTC είναι απενεργοποιημένη.

Όταν η πρόσβαση δικτύου DTC είναι απενεργοποιημένη, οι υπολογιστές-πελάτες που αποκτούν πρόσβαση στο DTC του διακομιστή, ενδέχεται να λάβουν το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
error 0x8004D025 (XACT_E_PARTNER_NETWORK_TX_DISABLED)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων DTC σε ένα σύμπλεγμα Windows Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
301600 Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων της δυνατότητας Microsoft Distributed Transaction Coordinator σε ένα σύμπλεγμα του Windows Server 2003
Περισσότερες πληροφορίες

Βήματα για την ενεργοποίηση της πρόσβασης δικτύου DTC

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows Components).
 3. Επιλέξτε το στοιχείο Διακομιστής εφαρμογών (Application Server) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ενεργοποίηση πρόσβασης δικτύου DTC (Enable network DTC access) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
 7. Διακόψτε και, στη συνέχεια, ξεκινήστε εκ νέου την υπηρεσία "Συντονισμός κατανεμημένων συναλλαγών" (Distributed Transaction Coordinator - DTC).
 8. Διακόψτε και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του Microsoft SQL Server και άλλων υπηρεσιών διαχείρισης πόρων, οι οποίες συμμετέχουν στην κατανεμημένη συναλλαγή, όπως οι Υπηρεσίες Ουράς Μηνυμάτων της Microsoft (Microsoft Message Queuing).
Εάν χρησιμοποιείτε το Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής πρόσθετα βήματα:
 1. Στον "Πίνακα ελέγχου" (Control Panel), ανοίξτε την επιλογή "Υπηρεσίες στοιχείων" (Component Services).
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Υπηρεσίες στοιχείων (Component Services), έπειτα το στοιχείο Υπολογιστές (Computers), κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Ο υπολογιστής μου (My Computer) και, τέλος, κάντε κλικ στο στοιχείο Ιδιότητες (Properties).
 3. Στην καρτέλα MSDTC, κάντε κλικ για να επιλέξετε τα ακόλουθα πλαίσια ελέγχου, στην ενότητα Επικοινωνία διαχειριστή συναλλαγών (Transaction Manager Communication):
  • Allow Inbound
  • Allow Outbound
 4. Στην ενότητα Έλεγχος ταυτότητας (Authentication), δεν μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο Απαιτείται αμοιβαίος έλεγχος ταυτότητας (Mutual Authentication Required). Κατά συνέπεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα πλαίσια ελέγχου:
  • Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας εισερχόμενων κλήσεων (Incoming Caller Authentication Required)
  • Δεν απαιτείται έλεγχος ταυτότητας (No Authentication Required)
  Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  899191 Νέες λειτουργίες στην υπηρεσία Distributed Transaction Coordinator του Windows Server 2003 Service Pack 1 και του Windows XP Service Pack 2
 5. Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο Λογαριασμός σύνδεσης (Logon Account) έχει ρυθμιστεί σε NTAUTHORITY\NetworkService.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply). Ένα πλαίσιο ελέγχου εξηγεί ότι θα γίνει διακοπή και επανεκκίνηση της υπηρεσίας MS DTC και ότι θα γίνει επίσης διακοπή και επανεκκίνηση όλων των εξαρτώμενων υπηρεσιών. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).

  Σημείωση Εάν πρόκειται για σύμπλεγμα MNS (Majority Node Set), μην χρησιμοποιείτε τον πόρο MNS ως συσκευή αποθήκευσης για πόρο MS DTC. Το MS DTC απαιτεί έναν πόρο χώρου αποθήκευσης όπως ένα φυσικό δίσκο.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι νέο υπάρχει στο Microsoft COM+ 1.5, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 817064 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 04:20:00 - Αναθεώρηση: 8.5

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003

 • kberrmsg kbhowto kbhowtomaster kbcomservices kbnetwork kbmgmtservices KB817064
Σχόλια