Παρουσιάζεται μια παραβίαση πρόσβασης κατά την ανανέωση μιας ιστοσελίδας στον Internet Explorer

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν ανανεώνετε μια ιστοσελίδα στον Internet Explorer, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παραβίασης πρόσβασης σε Mshtml. Το σφάλμα περιέχει την ακόλουθη στοίβα κλήσεων:
mshtml!CHtmlComponentAttach::GetExternalName()+0x5mshtml!CHtmlComponentAttach::DetachEvent+0x17mshtml!CHtmlComponent::Detach()+0x330:000>r eax=00000000 ebx=00000000 ecx=00000000 edx=00000000 esi=00000000 edi=01002794 eip=70de66abesp=0012e608 ebp=0012e62c iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=0038 gs=0000 efl=00000202mshtml!CHtmlComponentAttach::GetExternalName+5: 70de66ab ff711c push dword ptr [ecx+0x1c] ds:0023:0000001c=????????
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί σε ορισμένες περιστάσεις όπου η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Αρχεία στοιχείου HTML (.htc) και αρχεία επικαλυπτόμενων φύλλων στυλ (.css).
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 867801 (MS04-025). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 867801, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
867801 MS04-025: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer
Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  -----------------------------------------------------------  25-Jul-2003 18:39 6.0.2800.1232 2.798.080 Mshtml.dll   				
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 817786 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/27/2014 16:00:32 - Αναθεώρηση: 3.4

 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbqfe kbhotfixserver KB817786
Σχόλια