Η θύρα USB ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί μετά την κατάργηση ή την εισαγωγή μιας συσκευής USB

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περιγραφή προβλήματος
Εάν εισαγάγετε και αφαιρέσετε γρήγορα και επανειλημμένα μια συσκευή USB, η θύρα USB ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται. Όταν η θύρα βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, δεν αναγνωρίζει πλέον καμία συσκευή USB και η συσκευή USB δεν θα λειτουργεί.

Αυτό το άρθρο βοηθά στην επίλυση του προβλήματος.
Προϋποθέσεις
Πρέπει να χρησιμοποιήσετε διαπιστευτήρια διαχειριστή για να συνδεθείτε στα Windows προκειμένου να εφαρμόσετε ορισμένες από τις μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο. Αν πρόκειται για τον προσωπικό σας υπολογιστή, πιθανόν να έχετε ήδη συνδεθεί ως διαχειριστής. Αν πρόκειται για υπολογιστή που ανήκει σε ένα δίκτυο υπολογιστών σε χώρο εργασίας, ζητήστε τη βοήθεια του διαχειριστή του συστήματος. Για να βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στα Windows με έναν λογαριασμό χρήστη με διαπιστευτήρια διαχειριστή, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Επίλυση
Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους με τη σειρά που παρουσιάζονται. Μετά την ολοκλήρωση κάθε μεθόδου, ελέγξτε τη συσκευή USB για να διαπιστώσετε αν το πρόβλημα επιλύθηκε. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, δοκιμάστε την επόμενη μέθοδο.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης έναν εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης που μπορείτε να δοκιμάσετε αν δεν λειτουργήσουν αυτές οι μέθοδοι.

Μέθοδος 1: Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για να εκτελέσετε ανίχνευση για αλλαγές υλικού

Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για να εκτελέσετε ανίχνευση για αλλαγές υλικού. Αφού ολοκληρώσει την ανίχνευση για αλλαγές υλικού, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να αναγνωρίσει τη συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB έτσι ώστε να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Για να εκτελέσετε ανίχνευση για αλλαγές υλικού, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).

  Σημείωση Αν χρησιμοποιείτε Windows Vista, κάντε κλικ στο μενού 'Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search).
 2. Πληκτρολογήστε devmgmt.msc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK. Ανοίγει η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 3. Στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), κάντε κλικ στον υπολογιστή σας ώστε να επισημανθεί.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργεια (Action) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανίχνευση για αλλαγές υλικού (Scan for hardware changes).
 5. Ελέγξτε τη συσκευή USB για να διαπιστώσετε αν λειτουργεί.
Αν η ανίχνευση για αλλαγές υλικού επέλυσε το πρόβλημα, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Αν η μέθοδος αυτή δεν επέλυσε το πρόβλημα, μεταβείτε στη Μέθοδο 2.

Μέθοδος 2: Επανεκκινήστε τον υπολογιστή

Αν η ανίχνευση για νέο υλικό δεν επέλυσε το πρόβλημα, δοκιμάστε να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Όταν ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση του υπολογιστή, ελέγξτε τη συσκευή USB για να διαπιστώσετε αν λειτουργεί.

Αν η επανεκκίνηση του υπολογιστή επέλυσε το πρόβλημα, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Αν η μέθοδος αυτή δεν επέλυσε το πρόβλημα, μεταβείτε στη Μέθοδο 3.

Μέθοδος 3: Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τον ελεγκτή USB

Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά όλους τους ελεγκτές USB. Αυτό επιτρέπει στους ελεγκτές να επαναφέρουν τη θύρα USB από την κατάσταση έλλειψης ανταπόκρισης. Οι ελεγκτές USB αντιπροσωπεύουν τις θύρες USB στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager). Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τους τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους, δοκιμάστε τα βήματα στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης".

Για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά τους ελεγκτές USB, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).

  Σημείωση Αν χρησιμοποιείτε Windows Vista, κάντε κλικ στο μενού 'Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search).
 2. Πληκτρολογήστε devmgmt.msc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK. Ανοίγει η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 3. Αναπτύξτε το στοιχείο Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου (Universal Serial Bus controllers).

  Σημείωση Ίσως χρειαστεί να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα για να εντοπίσετε αυτό το στοιχείο.
 4. Κάντε δεξί κλικ στον πρώτο ελεγκτή USB κάτω από το στοιχείο Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου (Universal Serial Bus controllers) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης (Uninstall) για να τον καταργήσετε.
 5. Επαναλάβετε το βήμα 4 για κάθε ελεγκτή USB που αναφέρεται στη λίστα Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου (Universal Serial Bus controllers).
 6. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Όταν ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση του υπολογιστή, τα Windows θα εκτελέσουν αυτόματα ανίχνευση για αλλαγές υλικού και θα εγκαταστήσουν εκ νέου όλους τους ελεγκτές USB που απεγκαταστήσατε.
 7. Ελέγξτε τη συσκευή USB για να διαπιστώσετε αν λειτουργεί.
Αν η θύρα USB αναγνωρίζει τη συσκευή και αν είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

Αν αυτή η μέθοδος επέλυσε το πρόβλημα, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Εάν αυτή η μέθοδος δεν επέλυσε το πρόβλημα, μεταβείτε στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης".
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Αν καμία από αυτές τις μεθόδους δεν επέλυσε το πρόβλημα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Επιλεκτική αναμονή" (Selective Suspend). Ωστόσο, λάβετε υπόψη σας ότι όταν η δυνατότητα "Επιλεκτική αναμονή" (Selective Suspend) είναι απενεργοποιημένη, επηρεάζονται όλα τα προγράμματα οδήγησης κεντρικού ελεγκτή USB (και κατά συνέπεια όλες οι θύρες USB και οι συνδεδεμένες συσκευές USB) στο σύστημα. Επομένως, ο υπολογιστής σας δεν έχει τη δυνατότητα να θέσει σε κατάσταση αναμονής οποιαδήποτε συσκευή USB είναι συνδεδεμένη με αυτόν, και οι συσκευές USB συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ισχύ όσο είναι συνδεδεμένες με τον υπολογιστή. Επιπλέον, το πλαίσιο ελέγχου Ο υπολογιστής μπορεί να απενεργοποιήσει τη συσκευή για εξοικονόμηση ενέργειας (Allow the computer to turn off this device to save power) δεν εμφανίζεται στην καρτέλα Διαχείριση Ενέργειας (Power Management) του ριζικού διανομέα USB (USB Root Hub).

Για να απενεργοποιήσουμε εμείς για λογαριασμό σας τη δυνατότητα "Επιλεκτική αναμονή" (Selective Suspend), μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Αν προτιμάτε να επιλύσετε το ζήτημα μόνοι σας και είστε εξοικειωμένοι με τους τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα αυτόματα, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Επίλυση αυτού του προβλήματος. Στη συνέχεια επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα αυτού του οδηγού.


Σημείωση Ο οδηγός αυτός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Επίλυση από τον χρήστη

Αυτή η ενότητα προορίζεται για προχωρημένο χρήστη υπολογιστή.

Μπορείτε εναλλακτικά να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Επιλεκτική αναμονή" (Selective Suspend) συσκευών USB μέσω της επεξεργασίας του μητρώου. Η συσκευή USB ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται εξαιτίας μίας συνθήκης ανταγωνισμού στη δυνατότητα "Επιλεκτική αναμονή" (Selective Suspend). Η δυνατότητα "Επιλεκτική αναμονή" (Selective Suspend) θέτει σε αναμονή τη συσκευή USB για την αποτελεσματική διατήρηση της ισχύος της μπαταρίας παρέχοντας τη δυνατότητα στον υπολογιστή να απενεργοποιεί τη συσκευή USB. Ωστόσο, ορισμένες φορές η δυνατότητα αυτή ενδέχεται να μην επαναφέρει σωστά τη συσκευή USB. Κατά συνέπεια, η συσκευή USB δεν ανταποκρίνεται όταν επιχειρείτε να τη χρησιμοποιήσετε.

Ίσως επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για προϊόντα διακομιστή όταν η διαχείριση ενέργειας δεν είναι σημαντική ή δεν απαιτείται.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι θα ακολουθήσετε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Επιλεκτική αναμονή" (Selective Suspend), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).

  Σημείωση Αν χρησιμοποιείτε Windows Vista, κάντε κλικ στο μενού 'Έναρξη (Start) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search).
 2. Πληκτρολογήστε regedit και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK. Ανοίγει ο Επεξεργαστής μητρώου (Registry Editor).
 3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
 4. Αν υπάρχει η καταχώρηση μητρώου DisableSelectiveSuspend, κάντε διπλό κλικ επάνω της. Αν δεν υπάρχει, προσθέστε τη. Για να δημιουργήσετε την καταχώρηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή DWORD.
  2. Πληκτρολογήστε DisableSelectiveSuspend και κατόπιν πιέστε το κουμπί ENTER.
  3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 5. Στο πεδίο "Δεδομένα τιμής", πληκτρολογήστε 1 για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Επιλεκτική αναμονή" (Selective Suspend) και κατόπιν πιέστε το κουμπί OK.
Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;" ενότητα.
Επιλύθηκε το πρόβλημα;
Ελέγξτε αν το πρόβλημα επιλύθηκε. Αν το πρόβλημα επιλύθηκε, δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το άρθρο. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.
Αιτία
Το πρόβλημα αυτό ενδέχεται να παρουσιάζεται εξαιτίας ενός ζητήματος χρονισμού που εμποδίζει τον εντοπισμό της συσκευής USB από τον υπολογιστή.

Η Microsoft και οι προμηθευτές υλικού που κατασκευάζουν τα chip που χρησιμοποιούνται για σύνδεση USB έχουν εξετάσει το ζήτημα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν ήταν οριστικά εξαιτίας της περιστασιακής φύσης του ζητήματος.
Κατάσταση
Η Microsoft ερευνά αυτό το ζήτημα και θα δημοσιεύσει περισσότερες πληροφορίες σε αυτό το άρθρο, όταν αυτές γίνουν διαθέσιμες.
fixit fix it plug unplug "plug in" "plug out"
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 817900 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/19/2015 21:54:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

 • kbmsifixme kbfixme kbprb KB817900
Σχόλια